Giữ nhiệt cơ thể và phòng bệnh vào mùa đông

Chia sẻ: Bun Bo | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:10

0
51
lượt xem
6
download

Giữ nhiệt cơ thể và phòng bệnh vào mùa đông

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thời tiết mùa đông khiến cơ thể tiêu hao nhiều năng lượng để chống lại giá rét, đồng thời cũng dễ khiến chúng ta bị mắc các chứng bệnh do virus gây ra như ho, cảm cúm, cảm lạnh. Do đó, cần biết cách giữ nhiệt cho cơ thể và phòng tránh các bệnh mùa đông.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Giữ nhiệt cơ thể và phòng bệnh vào mùa đông

  1. Gi nhi t cơ th và phòng b nh vào mùa ông Th i ti t mùa ông khi n cơ th tiêu hao nhi u năng lư ng ch ng l i giá rét, ng th i cũng d khi n chúng ta b m c các ch ng b nh do virus gây ra như ho, c m cúm, c m l nh. Do ó, c n bi t cách gi nhi t cho cơ th và phòng tránh các b nh mùa ông. Không l m d ng i u hòa Thay vì dùng i u hòa gi m, b n hãy m c thêm qu n áo vì c mùa hè b n ã s ng trong môi trư ng i u hòa, n u mùa ông b n v n s d ng i u hòa ch ng ch i v i cái l nh s khi n s c kháng c a cơ th suy gi m.
  2. nh: Inmagine Và ch ng l i m t m i khi ph i ng i lì trong văn phòng, hãy ra ngoài hít th không khí t nhiên, t n hư ng ánh n ng m t tr i - m t lo i thu c t nhiên giúp phòng ch ng nhi u b nh t t. Không nên luôn óng kín c a Mùa ông, nhi u ngư i có thói quen óng kín c a tránh gió, nhưng theo l i khuyên c a các chuyên gia s c kh e, b n c n thư ng xuyên m c a s cho phòng ư c thông thoáng. M c a cho không khí vào phòng m i ngày ch vài phút, s giúp cho không khí
  3. b ô nhi m trong phòng thoát ra ngoài. Vì nh ng nơi thông gió kém, m th p là nơi trú ng lý tư ng c a vi khu n gây b nh. Không quên v n ng i b , i xe p, t p yoga hay ơn gi n là b t nh c th t vui v m i ngư i cùng nhún nh y là nh ng v n ng r t c n thi t trong mùa ông. Kiên trì t p luy n 1-2 l n/tu n cũng duy trì s c kh e t t và thay i tâm tr ng. Không tinh th n sa sút và cơ th m i m t Nh ng ngư i b căng th ng, ch u nhi u áp l c, d b nhi m b nh nh t. N u b n c m th y s c kh e không ư c t t, hơi m t m i thì nên ngh ngơi thư giãn, thay i phương th c sinh ho t hàng ngày và c g ng t o cho mình m t cu c s ng tho i mái hơn. N u b n c m th y m t m i, hãy t m nư c m, ng m t gi c, b n s l y l i s t nh táo. ng cơ th quá t i vì công
  4. vi c, b nh t t s t n công nh ng ngư i m t m i, tâm tr ng chán n n. Không ng mu n, d y s m Do mùa ông ngày ng n, êm dài nên b n c n ng s m, d y mu n hơn m t chút. i u này có tác d ng làm kh e th n, v n r t quan tr ng trong vi c gi m cơ th . Các nghiên c u ch ra r ng, vi c thi u ng khi n chúng ta d b nhi m b nh hơn do s lư ng m t s t bào giúp ch ng l i vi khu n, vi trùng b gi m sút. Không khát cũng c n u ng nư c Mùa l nh chúng ta ít có c m giác b khát nư c. Nhưng do trong mùa l nh th i ti t thư ng hanh khô nên cơ th d b lâm vào tình tr ng kh nư c, vì th b n c n b sung nư c cho cơ th m t cách u n. Khi cơ th nư c thì m c a các cơ quan thu c h th ng hô h p ư c duy trì, giúp ngăn ch n vi khu n xâm nh p vào.
  5. Nư c còn giúp tăng cư ng h mi n d ch. N u b n b ng t mũi, hãy u ng các lo i u ng nóng như trà chanh, trà m t ong. Trà xanh h tr h mi n d ch r t t t. N u b n b au h ng, b ho thì nên thêm m t ong, s r t có tác d ng. Không m t khô Tránh l m d ng lò sư i trong nhà vào mùa ông b i ây là m t trong nh ng nguyên nhân làm cho không khí b m t i m c n thi t duy trì môi trư ng bình thư ng cho m t và da. Không khí quá khô trong mùa ông có th gây khó ch u cho m t, vì v y hãy luôn nh t m t ch u nư c trong phòng ng h n ch không khí b khô do dùng qu t sư i m. i v i nh ng ngư i eo kính áp tròng, c n ph i luôn gi cho m t có ư c m c n thi t. Tránh u ng rư u, ho c u ng có c n vì s làm cho m t nhanh b khô hơn. Khi làm vi c ngoài tr i thư ng xuyên ng quên mang kính râm do ánh sáng mùa
  6. ông cũng có h i cho m t không kém gì mùa hè. Ngoài ra eo kính râm còn có tác d ng c n gió l nh, gi m s b c hơi nư c làm khô m t. i v i ph n , nên ch n lo i kem trang i m m t có ch t lư ng b o m và có m c n thi t cho vùng m t. H n ch trang i m m t thư ng xuyên vào mùa ông vì nó s khi n cho m t d b viêm nhi m và b au. Không răng l nh Khi hít th ph i không khí l nh vào mùa ông, r t d m c ph i các tri u ch ng như viêm l i, ch y máu chân răng. N u thay i nhi t nóng l nh t ng t, thư ng xuyên thì t n su t x y ra nh ng cơn au răng s r t cao. Các chuyên gia khuy n cáo, khi nhi t xu ng th p, gió l n, chúng ta nên mang kh u trang khi ra ngoài tránh cho răng b l nh. Khi v a i ngoài tr i l nh v không nên ngay l p t c u ng nư c nóng ho c ăn ăn nóng mà nên ngh ngơi m t chút.
  7. Khi ch i răng nên dùng nư c m b i nư c l nh s gây tác ng x u i v i răng. Ngoài ra, khí h u khô hanh v mùa ông là i u ki n lý tư ng nhi u m m b nh phát tri n. N u hít ph i không khí có m m b nh s r t d m c các b nh v răng mi ng, do v y c n ph i gi cho khoang mi ng luôn s ch s . Không th n suy y u Các chuyên gia khuyên r ng, mùa ông chính là lúc chúng ta càng ph i gi gìn s kh e m nh c a th n. giúp th n kh e m nh, hãy dùng 2 ngón tay t vào gi a lưng, xoa xát trên dư i th t lưng cho n khi c m th y lưng nóng lên m i thôi. ây có r t nhi u huy t v liên quan n th n. Cũng có th ng i ngay ng n trên gh hay giư ng, hai chân th xu ng t nhiên, t t xoay xoay ngư i 3 - 5 l n sang trái r i sang ph i, sau ó giơ cao c 2 chân lên không, r i h xu ng, ưa ra trư c, ưa ra sau. Làm như v y trên 10
  8. l n. Kiên trì t p s có tác d ng làm kh e lưng, u g i và ích th n. Ch dinh dư ng Ăn th c ph m: Theo các chuyên gia dinh dư ng, các lo i th c ph m b sung trong nh ng ngày mùa ông c n giàu ch t xơ và m. Nên ăn th c ph m tăng nhi t lư ng là chính. c bi t, c n ăn nhi u th t và các ch ph m t u nành, b sung vitamin và mu i vô cơ. Th t dê, u nành, h nh ào, h t d , cà r t là nh ng th c ph m thích h p cho mùa ông. Vitamin C và Betacarotene: Vitamin C gi ng như m t “ch t keo” c bi t, liên k t và duy trì s kh e m nh c a các t bào, giúp ch ng ch i v i các lo i virus và vi khu n xâm nh p vào cơ th . Vitamin C có th làm gi m các tri u ch ng c m l nh, c m cúm và c bi t hi u qu khi m i ch m b nh. Cam, chanh, bư i, quýt ch a nhi u dư ng ch t b o v , tiêu bi u
  9. như vitamin C và bioflavonoid, giúp ch ng c m cúm, c m l nh hi u qu . Cà r t, nho khô, u xanh, dâu tây… cũng u ch a vitamin C hay ch t carotenoid tăng cư ng cho h mi n d ch. Các lo i rau h nhà c i như c i xanh, b p c i, súp lơ, bí ng t, bí , bí ngô, bí bao t là ngu n cung c p betacarotene r t t t giúp b o v cơ th do ây là m t trong s các ch t ch ng ôxy hóa m nh nh t vào mùa ông, ng th i chúng cũng r t giàu vitamin C và canxi. Ch t béo và ch t có ư ng cũng s giúp b n tránh rét r t t t, nhưng nên ăn có ch ng m c. S a chua: Theo nghiên c u c a các nhà khoa h c c thì các vi khu n s ng probiotic trong s a chua có kh năng làm gi m th i gian ch a tr c m l nh và c m cúm. Cá: Cá r t giàu k m và acid béo omega-3. K m có tác d ng kích thích s n sinh ra b ch c u giúp ch ng
  10. vi khu n hi u qu hơn. Còn acid béo omega-3 s làm cho da b t khô và n t n . Vào mùa ông, ch ng tr m c m cũng gia tăng và nhi u nghiên c u cho th y acid béo omega-3 s giúp ngăn ng a và gi m c m giác trì tr , m t m i. Các lo i cá giàu lo i acid béo này là cá thu, cá ng . Súp và canh h m nóng: Ăn các th c ph m d ng l ng, c bi t là súp khi b m vào mùa ông s giúp cơ th tránh ư c tình tr ng kh nư c. Súp ang b c hơi nghi ngút còn giúp thông mũi và tăng ti t m hôi, giúp nhanh lành b nh. c bi t, súp gà r t giàu selen và vitamin E - 2 vi ch t giúp tăng cư ng h mi n d ch. Khi n u súp gà nên cho thêm ít t i - m t lo i gia v có vai trò như m t ch t kháng sinh ch ng virus. Canh h m m nóng cũng giúp gi m cơ th , nhanh chóng y lùi cơn l nh và giúp lưu thông m ch máu.
Đồng bộ tài khoản