GIÚP ĐỠ NGƯỜI KHUYẾT TẬT (Tiết 1)

Chia sẻ: Nguyenhoang Phuonguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:4

0
387
lượt xem
57
download

GIÚP ĐỠ NGƯỜI KHUYẾT TẬT (Tiết 1)

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

-Vì sao cần giúp đỡ người khuyết tật. Cần làm gì để giúp đỡ người khuyết tật. -Biết làm những việc cần thiết để giúp đỡ người khuyết tật tuỳ theo sức của mình -Giáo dục : HS không phân biệt đối xử với người khuyết tật.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: GIÚP ĐỠ NGƯỜI KHUYẾT TẬT (Tiết 1)

  1. O C BÀI 13 : GIÚP NGƯ I KHUY T T T (Ti t 1) I. M C TIÊU : Hs hi u : -Vì sao c n giúp ngư i khuy t t t. C n làm gì giúp ngư i khuy t t t. -Bi t làm nh ng vi c c n thi t giúp ngư i khuy t t t tuỳ theo s c c a mình -Giáo d c : HS không phân bi t i x v i ngư i khuy t t t. II. DÙNG D Y H C : GV : Tranh minh ho , phi u th o lu n. HS : V bài t p III. CÁC H AT NG D Y H C : 1. n nh : (1 phút ) Hát 2. Ki m tra bài cũ : (4 phút) -T i sao c n ph i l ch s khi n nhà ngư i khác ?
  2. - Ki m tra VBT - Nh n xét, ánh giá. 3. Bài m i : a/ Gi i thi u bài : “Giúp ngư i khuy t t t” b/ Các ho t ng d y h c : TL HO T NG D Y HO T NG H C 10 * Ho t ng 1: Phân tích ph tranh M c Tiêu : Giúp hs nh n bi t ư c m t hành vi c th v giúp ngư i khuy t t t. -Hs theo dõi, th o lu n theo c p. -GV cho c l p quan sát tranh và th o lu n vi c làm c a b n - i di n các nhóm nh . trình bày. 10 ph -Các nhóm nh n xét b sung. -K t lu n : Chúng ta c n ph i giúp các b n khuy t t t,… *Ho t ng 2 : Th o lu n theo nhóm ôi. M c tiêu : Giúp hs hi u
  3. 5 ư c s c n thi t và m t s vi c có ph th làm giúp ngư i khuy t -Các nhóm th o lu n. t t. - i di n nhóm trình -GV nêu yêu c u v các vi c bày. có th giúp ngư i khuy t t t -Gv k t lu n : Tuỳ theo kh năng, i u ki n th c t ,… *Ho t ng 3 : Bày t ý ki n M c tiêu : Giúp hs có thái -Hs th o lu n, bày t ý úng i v i vi c giúp ngư i ki n khuy t t t.. -GV nêu l n lư t các ý ki n. Yêu c u hs bày t thái ng tình ho c không ng tình K t lu n : ý ki n a,c, d là úng; Ý ki n b là chưa hoàn toàn úng vì m i ngư i khuy t t t u c n ư c giúp . 4.C ng c : (4 phút) - Vì sao c n ph i l ch s khi n nhà ngư i khác ? -GV nh n xét. IV. HO T NG N I TI P: (1 phút)
  4. -Nh n xét - Xem l i bài. Sưu t m tư li u v giúp ngư i khuy t t t -Rút kinh nghi m: --------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản