intTypePromotion=1

Góc nhìn chất lượng đào tạo lớp nghiệp vụ kiểm sát thông qua công tác khảo sát

Chia sẻ: _ _ | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:4

0
2
lượt xem
0
download

Góc nhìn chất lượng đào tạo lớp nghiệp vụ kiểm sát thông qua công tác khảo sát

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bài viết thông qua kết quả khảo sát từ phía người học, có thể khẳng định chất lượng đào tạo các chức danh tư pháp nói chung, chức danh đào tạo nghiệp vụ Kiểm sát viên nói riêng đáp ứng yêu cầu của cải cách tư pháp. Xây dựng Học viện Tư pháp là cơ sở đào tạo có uy tín đòi hỏi không ngừng nâng cao chất lượng đào tạo toàn diện, đồng bộ và đảm bảo các tiêu chí cơ bản đối với các chức danh tư pháp hiện nay.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Góc nhìn chất lượng đào tạo lớp nghiệp vụ kiểm sát thông qua công tác khảo sát

  1. Soá thaùng 1/2017 - Naêm thöù Möôøi Hai GÓC NHÌN CHẤT LƯỢNG ĐÀO TẠO LỚP NGHIỆP VỤ KIỂM SÁT THÔNG QUA CÔNG TÁC KHẢO SÁT Quách Đình Lực1 Tóm tắt: Thông qua kết quả khảo sát từ phía người học, có thể khẳng định chất lượng đào tạo các chức danh tư pháp nói chung, chức danh đào tạo nghiệp vụ Kiểm sát viên nói riêng đáp ứng yêu cầu của cải cách tư pháp. Xây dựng Học viện Tư pháp là cơ sở đào tạo có uy tín đòi hỏi không ngừng nâng cao chất lượng đào tạo toàn diện, đồng bộ và đảm bảo các tiêu chí cơ bản đối với các chức danh tư pháp hiện nay. Từ khóa: Khảo sát, Chức danh tư pháp, Học viện Tư pháp, Kiểm sát viên Nhận bài: 05/10/2016; Hoàn thành biên tập:25/11/2016; Duyệt đăng: 20/12/2016 Quality of perspective procurators training class in the lens of survey Abstract: Through the survey results on the learners, it can be confirmed that the quality of the training for judicial officials in general, training for procurator in particular have met the requirements of judicial reform. To build Institute of Justice as the basis of a prestigious training required the continuosly improving the quality of comprehensive training and ensuring the basic criteria for the current judicial officials. Keywords: Survey, Judicial title, Institute of Justice, Prosecutors Received: Oct 05th, 2016; Editingcompleted: Nov 25th, 2016; Accepted for publication: Dec 20 th, 2016. Sau sáu năm gián đoạn kể từ khi kết thúc lớp tình huống, sắp xếp lại thời gian học tập, thời đào tạo nghiệp vụ kiểm sát khóa IV, ngành Kiểm gian tham gia các hoạt động ngoại khóa, thời sát không gửi học viên sang Học viện Tư pháp gian thực tập, cách đánh giá chất lượng học tập để đào tạo về nghiệp vụ Kiểm sát, tuy nhiên từ của học viên và cách giảng dạy tích cực của năm 2014 đến nay ngành Kiểm sát lại tiếp tục giảng viên ngày càng được hợp lý và khoa học, gửi học viên là những công chức trong ngành trong đó, đánh giá chất lượng đào tạo cần có Kiểm sát đến Học viện Tư pháp để đào tạo lớp nhiều kênh thông tin, tuy nhiên với một góc nhìn nghiệp vụ kiểm sát nhằm tạo nguồn bổ nhiệm từ khảo sát cũng phần nào nói lên chất lượng đào Kiểm sát viên. Từ đó đến nay Học viện Tư pháp tạo của người học đối với hoạt động đào tạo đã kế tiếp và liên tục đào tạo các lớp nghiệp vụ nghiệp vụ Kiểm sát tại Học viện Tư pháp. Phòng Kiểm sát khóa V, VI và hiện nay đang đào tạo đào tạo và Công tác học viên đã tiến hành khảo lớp nghiệp vụ Kiểm sát khóa VII với 129 học sát lấy ý kiến phản hồi của học viên lớp đào tạo viên ở một số tỉnh phía Bắc. Học viện Tư pháp nghiệp vụ kiểm sát khoá 6 nhằm cung cấp thông đã phối hợp chặt chẽ với Viện kiểm sát nhân dân tin hữu ích về hoạt động đào tạo của Học viện tối cao (thông qua Vụ tổ chức can bộ), các đơn Tư pháp, Khoa đào tạo Kiểm sát viên đáp ứng vị hữu quan, các chuyên gia giáo dục và chuyên trong việc thực hiện thực hiện mục tiêu đào tạo, gia pháp luật trong và ngoài ngành Kiểm sát rà so với mục tiêu của môn học, đồng thời thu thập soát, chỉnh sửa, bổ sung chương trình, bài giảng, những ý kiến nhận xét, góp ý cho chương trình giáo trình, tài liệu, hồ sơ tình huống phục vụ cho đào tạo để các khoa có cơ sở điều chỉnh, cải tiến việc học tập, nghiên cứu và giảng dạy. Học viện chương trình đào tạo nhằm đáp ứng ngày càng Tư pháp huy động nguồn nhân lực để chỉnh sửa, tốt hơn nhu cầu của nghề đào tạo, người được bổ sung chương trình, giáo trình tài liệu, hồ sơ đào tạo 1 Thạc sỹ, Phó Trưởng khoa Đào tạo chung nguồn Thẩm phán, Kiểm sát viên, Luật sư, Học viện Tư pháp. 81
  2. HOÏC VIEÄN TÖ PHAÙP 1. Đối tượng khảo sát người học; 93% HN, 93,4% HCM ý kiến được Đối tượng được đánh giá hỏi cho rằng nội dung chương trình phù hợp Đối tượng được đánh giá là học viên đối với chuẩn đầu ra của chương trình; 75,6% HN, với hoạt động đào tạo nghiệp vụ kiểm sát. Cụ 87,5% HCM ý kiến được hỏi cho rằng cấu trúc thể học viên nhận xét, đánh giá về theo bảng chương trình mềm dẻo, thuận lợi cho người câu hỏi về mục tiêu và nội dung chương trình học; 90,7% HN, 91,7% HCM ý kiến được hỏi đào tạo, hoạt động giảng dạy của giảng viên, cho rằng tỷ lệ học trên lớp và thực tập trong tổ chức quản lý đào tạo và đánh giá kết quả học chương trình đào tạo là hợp lý; 88,4% HN; tập, tài liệu và cơ sở vật chất và đánh giá nhận 90,8% HCM ý kiến được hỏi cho rằng trình tự xét chung về khoá học. sắp xếp các môn học trong chương trình là hợp Đối tượng khảo sát lý, logic; 91,8% HN; 87,5% HCM ý kiến được Đối tượng khảo sát là học viên lớp đào tạo hỏi cho rằng nội dung chương trình được cập nghiệp vụ kiểm sát khoá 6 tại Học viện Tư nhật, đổi mới. pháp.Tổng số học viên: 251 học viên gồm 138 Thứ hai, về hoạt động giảng dạy của giảng học viên tại Hà Nội và 113 học viên tại Thành viên: phố Hồ Chí Minh. Số phiếu phát ra: 251 phiếu. Có 89,7% HN; 96,8% HCM ý kiến được Số phiếu nhận về: 209 phiếu (chiếm 83,27% ) hỏi đánh giá giảng viên đảm bảo giờ lên lớp, kế 2. Phương pháp khảo sát hoạch giảng dạy theo đúng đề cương và lịch Thời điểm khảo sát và phương pháp phân học; 89,7% HN, 95% HCM ý kiến được hỏi tích số liệu đánh giá giảng viên có kiến thức chuyên môn, Phòng Đào tạo và Công tác học viên triển kỹ năng nghề nghiệp tốt; 84,9% HN, 94% khai công việc khảo sát vào kỳ thi tốt nghiệp. HCM ý kiến được hỏi đánh giá giảng viên có Các phiếu khảo sát được phát cho học viên tại phương pháp giảng dạy hiện đại, phương pháp môn thi đầu tiên của kỳ thi tốt nghiệp, học viên truyền đạt rõ ràng, dễ hiểu; 83,7% HN, 94,2 % về nghiên cứu trả lời và thu hồi lại vào ngày HCM ý kiến được hỏi đánh giá bài giảng hấp thi môn thứ hai. dẫn sinh động, có sự kết hợp giữa lý thuyết và Bộ phiếu khảo sát gồm 39 câu hỏi gồm: thực tiễn; 91,9% HN, 98,4% HCM ý kiến được 36 câu hỏi 4 chọn 1. Các câu trả lời có 4 hỏi đánh giá giảng viên tham gia giảng dạy mức độ: 1 = hoàn toàn không đồng ý, 2 = nhiệt tình, có trách nhiệm cao; 90,7% HN, Không đồng ý, 3 = Đồng ý, 4 = Rất đồng ý; 96,7% HCM ý kiến được hỏi đánh giá giảng 03 câu hỏi mở yêu cầu học viên cho ý kiến viên thường xuyên cập nhật kiến thức pháp luật đánh giá cảm nhận và ý kiến khác về chương mới, kỹ năng nghề nghiệp về lĩnh vực chuyên trình đào tạo, hoạt động giảng dạy, tổ chức đào môn cho người học; Có 89,5% HN, 99,2% tạo, cũng như nhận xét chung về hoạt động đào HCM ý kiến được hỏi đánh giá giảng viên tạo toàn khóa học (nếu có) thường xuyên cho học viên hoạt động theo 3. Kết quả khảo sát nhóm, tham gia thảo luận, tạo điều kiện cho 3.1. Kết quả khảo sát theo bảng câu hỏi học viên tích cực suy nghĩ. Thông qua nội dung, kết quả tổng hợp các Thứ ba, về tổ chức quản lý đào tạo và đánh phiếu khảo sát, phòng Đào tạo và Công tác học giá kết quả học tập viên thu được kết quả như sau: Có 91,9% HN, 98,4% HCM ý kiến cho Thứ nhất, về mục tiêu và nội dung chương rằng việc sắp xếp số lượng học viên trong mỗi trình đào tạo: lớp là phù hợp; 87,2% HN, 97,5% HCM ý kiến Có 94,2% học viên tại Hà Nội (HN); cho rằng các hoạt động đào tạo được thông tin 97,6% học viên tại HCM (HCM) ý kiến được kịp thời đến học viên; 86,1% HN, 96,7% hỏi đồng ý mục tiêu đào tạo được phổ biến đến HCM ý kiến cho rằng các yêu cầu đề nghị hợp 82
  3. Soá thaùng 1/2017 - Naêm thöù Möôøi Hai pháp của học viên được giải quyết nhanh Bên cạnh đó, có nhiều ý kiến cho rằng thời chóng,kịp thời; 89,5% HN, 95,8% HCM ý gian thực tập trong chương trình là ngắn. Thời kiến cho rằng nội dung kiểm tra, đánh giá kết gian học ngắn dẫn đến lịch học dày nên học quả học tập phù hợp với chương trình đào tạo; viên phải cố gắng mới theo kịp tất cả nội dung 90, 7% HN, 95% HCM ý kiến cho rằng việc học. Các buổi tập huấn, đào tạo thông qua tiếp đánh giá kết quả học tập là khách quan, minh cận kiến thức thực tiễn, hoạt động ngoại khoá bạch; 95,1% HN, 92,5% HCM ý kiến cho rằng còn ít, cần được tăng cường, cần tổ chức thêm kết quả đánh giá phản ánh đúng năng lực của nhiều cuộc tiếp xúc với thực tế khám nghiệm học viên; 93% HN, 93,3% HCM ý kiến cho hiện trường. Còn nhiều bài kiểm tra cho mỗi rằng điểm kiểm tra, điểm thi được công bố kịp học phần. thời cho học viên. Riêng đối với đào tạo nghiệp vụ kiểm sát ở Thứ tư, về tài liệu và cơ sở vật chất Thành phố Hồ Chí Minh còn có thêm một số ý Có 89,5% HN, 95,1% HCM ý kiến cho kiến khác. Khoá học có nhiều buổi giải đáp rằng học viên dễ dàng tiếp cận hệ thống giáo thắc mắc2 nhưng các buổi học này thường bỏ trình, hồ sơ tình huống và tài liệu khác tại thư trống nhiều thời gian, nên dồn các buổi giải viện; đáp này lại. Thứ năm, ý kiến đánh giá cảm nhận từ Học viện nên tập trung giảng dạy những khoá học kiến thức thực tiễn thường xảy ra trong thực tế Có 95,4% HN, 97,5 % HCM ý kiến cho những vấn đề mà thực tiễn khác với thực tế nên rằng khoá học đã cung cấp những kiến thức được nêu ra một cách cụ thể để hướng dẫn học nghề nghiệp cần thiết; 96,5% HN, 97,8% viên và cần tăng cường đào tạo hồ sơ thi hành HCM ý kiến cho rằng khoá học đã cung cấp án dân sự. Lĩnh vực kiểm sát thi hành án dân sự những kỹ năng nghề nghiệp cần thiết; 93% chưa chuyên sâu, giáo trình cập nhật không sát HN, 100% HCM ý kiến cho rằng khoá học đã với thực tế. giúp cho học viên phát triển phẩm chất nghề Cần bố trí các buổi song giảng nâng cao cả nghiệp cần thiết về đạo đức, lối sống, nhân về số lượng và chất lượng. cách, tinh thần trách nhiệm, ý thức kỷ luật. Hai là, về giảng viên 3.2. Những đề xuất, kiến nghị đối với Về kỹ năng giảng dạy, Học viện đã mời các công tác đào tạo các chức danh tư pháp tại giảng viên là những người có kinh nghiệm của Học viện Tư pháp ngành đến giảng dạy. Học viên được hướng Một là, về chương trình đào tạo: dẫn viết các bản luận tội, chi tiết với các vụ án Nhiều ý kiến đánh giá về chương trình đào cụ thể. Giảng viên dạy nhiệt tình, có trách tạo nghiệp vụ kiểm sát. Thông qua chương nhiệm với bài học, môn học, có sự gắn kết giữa trình đào tạo, học viên được tham gia các buổi thực tiễn và lý thuyết và có kiến thức chuyên học thực tiễn như kiểm sát trại tạm giam, khám môn, kỹ năng nghề nghiệp cần đáp ứng trong nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, diễn đào tạo. án, phiên toà, thực tập giúp học viên có cái Song bên cạnh đó, có nhiều ý kiến của học nhìn toàn diện mà không phải là lý thuyết; viên ở Thành phố Hồ Chí Minh đã thẳng thắn được tham gia các phiên toà trong các bày tỏ quan điểm như một số thầy cô còn giảng chương trình học; nội dung chương trình theo lối mòn cứng nhắc, cần phân bổ giảng được cập nhật, đổi mới. Toàn khoá học cung viên phù hợp hơn; cần bổ sung thêm giờ giảng cấp kỹ năng nghề nghiệp và kiến thức nghề của giáo viên nước ngoài, cần bổ sung thêm nghiệp cần thiết. giờ giảng của giảng viên trong khoa hơn nữa, 2 Thông qua những buổi đối thoại trực tiếp 83
  4. HOÏC VIEÄN TÖ PHAÙP hạn chế bớt giờ giảng của giảng viên thỉnh Hồ sơ tình huống chưa đáp ứng được nội giảng. Một số giảng viên thỉnh giảng có chất dung bài học, cần bổ sung hồ sơ chất lượng tốt lượng còn chưa cao; một số giảng viên là cán hơn. Tài liệu không đủ để phục vụ học tập, bộ Kiểm sát viên đã nghỉ hưu hoặc đang công nhiều tài liệu còn cũ và số lượng tài liệu còn ít, tác được mời đến giảng dạy chia sẻ nhưng còn cần tăng số lượng sách tham khảo. thiếu kỹ năng sư phạm khiến cho buổi học tẻ Năm là, các ý kiến khác nhạt, thiếu sự lôi cuốn. Còn một số hạn chế, tồn tại cần khắc phục Một số giảng viên không đảm bảo giờ giấc, cho những khoá tiếp theo nhất là liên quan đến không nhiệt tình trong giảng dạy, lịch học không việc ổn định lịch học, sắp xếp lịch thực tập của đảm bảo, càng về cuối khoá học càng rút ngắn học viên nên duy trì vào khoảng thời gian từ thời gian nhưng khối lượng bài học không tăng tháng 8 đến tháng 10 hàng năm, cân nhắc thêm nhiều; cần nâng cao tinh thần trách nhiệm của việc bố trí lịch học 2 buổi/ngày; tăng cường giảng viên, sắp xếp lịch học hợp lý bổ sung các thêm một số buổi đi thực nghiệm hiện trường, môn chuyên sâu. Cần bổ sung, nâng cao đội ngũ khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, giảng viên có trình độ, giảng viên thỉnh giảng đảm bảo cơ sở vật chất cho phòng diễn án đúng đông đảo, có học hàm học vị cao. tiêu chuẩn ở Thành phố Hồ Chí Minh, nâng Ba là, về lịch học, lịch thi, quản lý học viên cao chất lượng hồ sơ tình huống, giáo trình và Có nhiều ý kiến cho rằng lịch học, lịch thi tài liệu giảng dạy. hơi dầy, nghỉ trưa ngắn làm cho tiết học buổi Thông qua kết quả công tác khảo sát của chiều uể oải, khó tiếp thu. Thời gian học ngày Phòng đào tạo và Công tác học viên, về chất 2 buổi đã ảnh hưởng đến thời gian nghiên cứu lượng đào tạo đối với Lớp đào tạo nghiệp vụ của học viên tại nhà. Việc cho nghỉ học có lý kiểm sát khoá 6, tỷ lệ đánh giá của học viên ở do còn cứng nhắc, gò bó trong việc xin phép Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh trong từng nghỉ học khi có lý do chính đáng, không sát với tiêu chí là tương đương nhau. Học viên đánh thực tế hoặc ý kiến của học viên về chế độ thi giá cao ở nhiều tiêu chí nhất là chất lượng cử, điểm danh. Trong việc sắp sếp lịch thực tập giảng viên, chương trình đào tạo, công khai được bố trí ngay trước kỳ nghỉ tết là thời điểm minh bạch trong kết quả đào tạo, thông tin hoạt động của các cơ quan không được nhiều, quản lý đào tạo, cung cấp được kiến thức và kỹ phân bổ thời gian không hợp lý với việc học lý năng nghề nghiệp của chức danh đào tạo, thuyết quá dày đặc với lịch học sáng chiều. chúng tôi cho rằng có cơ sở, đủ độ tin cậy để Việc chấm điểm thi rát quá. khẳng định hoạt động đào tạo nghiệp vụ Kiểm Cơ sở thành phố Hồ Chí Minh cần nghiêm sát của Học viện Tư pháp đảm bảo chất lượng, khắc, nghiêm túc hơn trong quá trình quản lý góp phần đáp ứng yêu cầu đào tạo nguồn nhân đào tạo. Thời gian học ngắn, lịch học thường lực chất lượng cao cho ngành Kiểm sát./. xuyên hay thay đổi, cần phải siết chặt quá trình Danh mục tài liệu tham khảo học tập hơn là siết chặt thi đầu ra. Báo cáo số 21/BC – QLĐT về Quản lý đào Bốn là, về tài liệu học tập và cơ sở vật chất tạo, ngày 29/3/2016 của Phòng đào tạo, Học Nhiều ý kiến cho rằng Học viện cần nâng viện Tư pháp, năm 2016. Luật Tổ chức Viện cao chất lượng cơ sở vật chất, nhất là ở Thành Kiểm sát nhân dân năm 2016. phố Hồ Chí Minh. Cơ sở vật chất về lĩnh vực Luật Tổ chức Viện Kiểm sát nhân dân năm điện nước ở Hà Nội còn chưa đầy đủ. Cơ sở 2014. vật chất tại Thành phố Hồ Chí Minh cũng chưa Quyết định 2229/QĐ-BTP ngày đáp ứng tốt cho các giờ học thực hành diễn án 22/12/2015 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp Quy vì chưa có hội trường xử án đúng theo quy định định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ nên chưa đảm bảo tính nghiêm trang. cấu tổ chức của Học viện Tư pháp. 84
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2