Hình chiếu trục đo - Phần 2

Chia sẻ: | Ngày: | Loại File: PPT | Số trang:2

0
322
lượt xem
86
download

Hình chiếu trục đo - Phần 2

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'hình chiếu trục đo - phần 2', khoa học tự nhiên, toán học phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Hình chiếu trục đo - Phần 2

  1. Bài 2: HÌNH CHIẾU TRỤC ĐO I.KHÁI NIỆM Cho một vật thể OABC, mặt phẳng P, hướng chiếu l Đặt vật thể vào một hệ vuông góc Oxyz Chiếu vật thể và hệ trục lên mặt phẳng P theo hướng l OABC → O'A'B'C': Hình chiếu trục đo của thể Oxyz → O'x'y'z': Hệ trục hình chiếu trục đo O' A' p = : Hệ số biến dạng theo phương x OA O' B' q = : Hệ số biến dạng theo phương y OB O' C'  r= : Hệ số biến dạng theo phương z OC
  2. Bài 2: HÌNH CHIẾU TRỤC ĐO I.PHÂN LOẠI 1. Dựa vào hướng chiếu l: l vuông góc mặt phẳng P: HCTĐ vuông góc l không vuông góc mặt phẳng P: HCTĐ xiên góc 1. Dựa vào 3 hệ số p, q, r Ba hệ số bằng nhau: HCTĐ đều Hai trong ba hệ số bằng nhau: HCTĐ cân Ba hệ số khác nhau: HCTĐ lệch 2. Kết hợp cả hai kiểu trên Hình chiếu trục đo vuông góc đều 
Đồng bộ tài khoản