HỒ SƠ DỰ TUYỂN - APPLICATION FOR EMPLOYMENT

Chia sẻ: Mai Dinh Son | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:4

1
899
lượt xem
341
download

HỒ SƠ DỰ TUYỂN - APPLICATION FOR EMPLOYMENT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Mẫu đơn hướng dẫn cách viết hồ sơ dự tuyển khi đi xin việc

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: HỒ SƠ DỰ TUYỂN - APPLICATION FOR EMPLOYMENT

  1. NAM DUONG SHIPPING JOINT-STOCK COMPANY ===========oOo=========== Tên : Hồ sơ dự tuyển Add : SỐ 173 LÊ THÁNH TÔNG – NGÔ QUYÊN – HẢI PHÒNG Tell : 0313 767 945 MOBIL : 0976650059 Quy trình: Tuyển dụng Fax : 0313 767 945 Wedside : http://www.namduongship.com Email: naduongship@vnn.vn HỒ SƠ DỰ TUYỂN APPLICATION FOR EMPLOYMENT Ảnh 3x4 Photo 3x4 Vị trí ứng tuyển (Applied Position):......................................................................... Bộ phận (Department): ............................................................................................ Đơn vị (Business unit): ............................................................................................. Mức lương đề nghị (Expected salary in VND): ...........................................(đồng) Thời gian báo trước (Prior notice):  45 ngày  30 ngày  Khác (Other):........ngày (days) THÔNG TIN CÁ NHÂN (PERSONAL INFORMATION) Họ & tên (Full name):................................................................. Giới tính (Gender):......................... Địa chỉ thường trú (Resident address):................................................................................................... Địa chỉ tạm trú (Temporary address):..................................................................................................... Điện thoại (Phone number):............................... Thư điện tử (Email address):................................. Ngày sinh (Date of Birth):................................... Nơi sinh (Place of Birth):....................................... Số CMND: .................................. Ngày cấp: ............................. Nơi cấp: ........................................... ID No. Date of issue Place of issue Quốc tịch (Nationality):............................................. Dân tộc (Religion):........................................... Số sổ lao động: ........................................................ Số sổ BHXH: .................................................. Labour book No. Social Insurance book No. Chiều cao (Height): ....................Cân nặng (Weight): ..............Nhóm máu (Blood type):.................... Tình trạng hôn nhân:  Độc thân  Đã kết hôn  Ly hôn Số con hiện có: Marital status: Single Married Divorced No. of dependent children Tiền sử y khoa (Mô tả ngắn gọn và thời gian của những bệnh nghiêm trọng, tai nạn, phẫu thuật, hoặc tàn tật) (Medical history describe briefly and give date of any serious illness, disease, accidence, operation, or disability): ......................................................................................... .................................................................................................................................................................. .................................................................................................................................................................. LIÊN LẠC KHẨN CẤP (EMERGENCY CONTACT) Họ & tên (Full name):.................................................. Quan hệ (Relationship):................................ Nghề nghiệp (Occupation):......................................... Số ĐT (Phone number):................................ Địa chỉ (Address):.................................................................................................................................... .................................................................................................................................................................. Page 1/4
  2. TRÌNH ĐỘ HỌC VẤN (EDUCATIONAL BACKGROUND) Tên Trường Chuyên ngành Bằng cấp Thời gian Name of School / University Main Subject Qualifications Time KHÓA ĐÀO TẠO ĐÃ THAM GIA (ATTENDED TRAINING COURSES) Tên khóa học Nơi đào tạo Chứng chỉ đạt Thời gian Training courses Training providers được Time Certificate CÁC KỸ NĂNG (SKILLS) Ngoại ngữ (Foreign languages):  Anh văn (English): ........................................ Nói (Spoken):................ Viết (Written):..............  Ngoại ngữ khác (Other language): .............. Nói (Spoken):................ Viết (Written):.............. ........................................................................ Nói (Spoken):................ Viết (Written): ........................................................................ Kỹ năng vi tính (Computer skills):  MS Word  Excel  Access  Internet  Email  Others: .............................. .................................................................................................................................................................. .................................................................................................................................................................. Các kỹ năng đặc biệt khác (Other special skills): ................................................................................. .................................................................................................................................................................. .................................................................................................................................................................. .................................................................................................................................................................. Page 2/4
  3. .................................................................................................................................................................. QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC (EMPLOYMENT HISTORY) Liệt kê các công việc mà Anh/Chị đã trải qua, bắt đầu từ công việc gần đây nhất (List previous employers beginning with most recent) Thời gian Tên công ty Chức vụ Mức lương Lý do nghỉ việc Period Company Position Salary Reason for leaving NGƯỜI THAM KHẢO (PROFESSIONAL REFERENCES): Họ & tên Thông tin liên lạc Nghề nghiệp Quan hệ Năm quen biết Name Contact information Occupation Relationship Year known Tôi cam đoan những thông tin khai ở trên là đúng sự thật, nếu sai tôi xin chịu trách nhiệm. Nếu được tuyển dụng vào làm việc tại Tổng Công ty, tôi xin chấp hành nghiêm chỉnh các quy định của pháp luật lao động Việt Nam. Nếu vi phạm tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật I declare that all above statements are true and complete, and I will be responsible for any incorrectness. Upon being employed by the Corporation, I commit to fully abide by the Vietnamese labour legistration and will bear responsibility for any violation. Chữ ký và họ tên người ứng tuyển: ...................................................................................................... Page 3/4
  4. Application’s signature & name Ngày (Date):............................................................................................................................................ Page 4/4
Đồng bộ tài khoản