intTypePromotion=3

Hoàn thiện xuất nhập khẩu và các vướng mắc của doanh nghiệp - 6

Chia sẻ: Tt Cao | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:10

0
41
lượt xem
3
download

Hoàn thiện xuất nhập khẩu và các vướng mắc của doanh nghiệp - 6

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Hàng năm doanh nghiệp phải trả lãi suất ngân hàng một khoản khá lớn làm tăng chi phí của công ty. Mặt khác công ty cần một lượng ngoại tệ nhất định để giao dịch mà tỉ giá hối đoái không ổn định gây khó khăn cho doanh nghiệp trong quá trình nhập khẩu hàng hoá hơn nữa công ty chủ yếu thanh toán bằng đồng đô la mà trong những năm qua đồng đô la luôn biến động không ổn định. Mặt khác các ngân hàng trong nước đã đồng loạt tăng lãi suất từ mức lãi suất...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Hoàn thiện xuất nhập khẩu và các vướng mắc của doanh nghiệp - 6

  1. Simpo PDF Merge and Split Unregistered Version - http://www.simpopdf.com suất là một vấn đề lớn đ ối với công ty. Hàng n ăm doanh nghiệp phải trả l•i suất n gân hàng một khoản khá lớn làm tăng chi phí của công ty. Mặt khác công ty cần một lư ợng ngoại tệ nhất định đ ể giao dịch m à tỉ giá hối đoái không ổn đ ịnh gây khó khăn cho doanh nghiệp trong quá trình nhập khẩu hàng hoá hơn nữa công ty chủ yếu thanh toán bằng đồng đô la mà trong những năm qua đồng đô la luôn biến động không ổn đ ịnh. Mặt khác các ngân hàng trong nước đã đồng loạt tăng lãi suất từ mức lãi suất phổ biến là 0,75% đ ến 0,9%/tháng nhích lên đến 0,95% đ ến 1,28%. Mức tăng lãi suất cho vay là điều có thể thấy đư ợc trước khi các ngân hàng đ ều tăng lãi suất tiền gửi từ 0,2% đ ến 0,3%/tháng. Tăng lãi suất ngân hàng đồng nghĩa với tăng chi phí sản xuất tăng giá thành sản phẩm sẽ bị đ ẩy lên cao. Việc lãi suất ngân h àng không ổn định gây khó khăn cho m ặt tính toán ổn định cho dự án hoặc cho việc kinh doanh của họ. - Những dư âm của thời kỳ trước cổ phần hoá vẫn còn tồn tại. Hiện Công ty MESCO vẫn có một số cán bộ công nhân viên th ời kỳ trước đang công tác tại công ty. Sau khi sắp xếp lại doanh nghiệp việc bố trí cán bộ như thế nào cho phù hợp là vấn đề đối với tập thể cán bộ trong công ty. - Vai tò của hoạt động marketing ngày càng phổ biến trong quản trị kinh doanh của doanh nghiệp. Phương pháp quản trị này không chỉ giới hạn trong thị trường nội đ ịa m à còn đ ược ứng dụng trong kinh doanh trên th ị trường quốc tế. Đối với Công ty MESCO m ặc dù doanh thu hàng năm đạt được tương đối lớn nh ưng chưa có phòng m arketing riêng biệt, hoạt động marketing vẫn còn do phòng kinh doanh đảm nhiệm. Phòng kinh doanh đ ảm nhiệm to àn bộ công việc từ tìm nguồn hàng nhập
  2. Simpo PDF Merge and Split Unregistered Version - http://www.simpopdf.com (xuất) cho tới khi sản phẩm được bán ra. Do vậy hoạt động marketing chưa được chú ý chưa chuyên sâu nên hoạt động không hiệu quả. Trên đây là những ưu điểm mà Công ty MESCO đã đ ạt đ ược trong quá trình ho ạt động kinh doanh của mình. Bên cạnh những kết quả đạt được doanh nghiệp vẫn tồn tại không ít khó khăn cản trở tới hoạt động kinh doanh của m ình. Để hoạt động n gày càng có hiệu quả cao hơn công ty ph ải tìm ra nguyên nhân và tìm ra giải pháp khắc phục những bất cập đang tồn tại. 3 . Nguyên nhân Nguyên nhân ảnh hưởng đến kinh doanh sản xuất của công ty gồm có nguyên nhân khách quan và nguyên nhân chủ quan. * Nguyên nhân chủ quan: - Nguyên nhân dễ nhận ra nhất đó là số cán bộ công nhân viên trong ccơ chế cũ vẫn đ ang làm việc trong công ty. Số cán bộ này nắm giữ một số vị trí chủ chốt trong công ty mặc dầu có trình độ nhưng do tuổi tác, kinh nghiệm nhiều nhưng được đào tạo trong môi trường trư ớc đ ây đã tỏ ra không phù h ợp với nhu cầu đổi mới trong th ời đại ngày nay. Khả năng sáng tạo sự nhanh nhạy tỏ ra hạn chế. Công ty đã cổ phần hoá được một thời gian khá dài nhưng cơ chế hoạt động vẫn chịu sự ảnh hưởng của thời bao cấp, một số hoạt động tỏ ra không hợp với thời kỳ đổi mới nhưng công ty vẫn chậm thay đổi tư duy và phong cách làm ăn mới nó đã làm giảm h iệu quả hoạt động kinh doanh nói chung và hoạt động nhập khẩu nói riêng. - Doanh nghiệp đang gặp khó khăn về vốn công ty mở rộng kinh doanh trên nhiều lĩnh vực. Hiện tại doanh nghiệp đang cần vốn nên gặp khó khăn trong việc tìm kiếm n guồn h àng m ới.
  3. Simpo PDF Merge and Split Unregistered Version - http://www.simpopdf.com - Việc nghiên cứu thị trường hiện tại chư a được quan tâm đúng mức, công ty ch ưa th ấy được rõ vai trò của hoạt động marketing. - Mặc dù đội ngũ cán bộ có trình độ, thành thạo nghiệp vụ, thành th ạo ngoại ngữ nhưng còn thiếu kinh nghiệm, không nắm rõ lu ật pháp của bên đối tác đ ây không chỉ là tình trạng riêng của Công ty MESCO nói riêng mà nó còn là đối với các doanh nghiệp Việt Nam hiện nay. - Về h ình th ức nhập khẩu: doanh nghiệp chủ yếu áp dụng phương thức nhập khẩu trực tiếp, chưa đa dạng hoá phương thức nhập khẩu. Hình thức nhập khẩu n ày tuy doanh thu tăng nhưng chi phí lớn, mức độ rủi ro cao làm tăng chi phí nhập khẩu như chi phí: vận tải, xây dựng cơ sở vật chất phục vụ cho hoạt động nhập khẩu. - Nguyên nhân xuất phát từ cơ cấu tổ chức của bộ máy quản trị của doanh nghiệp. Bộ máy quản trị của doanh nghiệp thành lập theo mô hình quản trị theo tuyến (đơn tuyến). Việc sử dụng mô hình này hạn chế sử dụng những nhân viên có trình độ, không phát huy đ ược tính sáng tạo chủ động của cấp dưới. * Nguyên nhân khách quan - Giá cả hàng hoá nh ập khẩu không ổn đ ịnh gây khó khăn cho doanh nghiệp tiến h ành lập dự án kinh doanh, nhất là đối với các mặt h àng chủ lực: sắt thép, xi m ăng, tăng giá làm tăng chi phí hàng hoá dịch vụ công trình thi công b ị đình trệ, kế hoạch b ị gián đoạn. - Lãi suất trong nước không ổn định gây khó khăn cho doanh nghiệp trong việc h ạch toán giá h àng bán. Doanh nghiệp nên tăng giá bán hay giữ nguyên giá để có th ể cạnh tranh là vấn đ ề lớn đối với công ty.
  4. Simpo PDF Merge and Split Unregistered Version - http://www.simpopdf.com - Cơ chế quản lý hàng hoá xuất nhập khẩu còn lỏng lẻo còn nhiều kẽ hở tạo điều kiện cho h àng hoá nhập lậu tràn lan với giá rẻ chất lượng kém, gây tổn hại đ ến hàng hoá nhập khẩu chính ngạch do công ty nói riêng và các công ty trong nước. - Thủ tục h ành chính còn rườm rà, nhất là thủ tục hải quan phức tạp qua nhiều khâu gây l•ng phí thời gian, ứ đọng vốn mất thời cơ kinh doanh. - Công ty phải đối mặt với nhiều đối thủ cạnh tranh trong n ước do chính phủ ban h ành chính sách cho phép các doanh nghiệp đủ tư cách pháp nhân tham gia xu ất nhập khẩu. Chương III: Một số giải pháp nhằm hoàn thiện hoạt động nhập khẩu hàng hoá của công ty cổ phần xây dựng và vật tư thiết bị (MESCO) I. Định hướng phát triển của công ty trong thời gian tới. Sau khi ban hành ngh ị định 64 về việc cổ phần hoá doanh nghiệp nh à nước đã được đ ẩy nhanh hơn gắn liền với việc sắp xếp, đổi mới và nâng cao hiệu quả doanh n ghiệp nhà nước. Trong số 1.557 doanh nghiệp và bộ phận doanh nghiệp được cổ phần hoá chỉ từ năm 2001 đến năm 2003 đã có 979 doanh nghiệp và bộ phận được cổ phần hoá. Tại các doanh nghiệp đã được cổ phần hoá, việc người lao động trở thành cổ đông, làm chủ thực sự doanh nghiệp đã tạo động lực quan trọng để các doanh nghiệp phát triển mạnh mẽ tăng khả năng cạnh tranh trên th ị trường trong nước và quốc tế. Các doanh nghiệp sau khi cổ phần hoá đ ều có doanh thu trung b ình tăng 43%, lợi nhuận tăng hơn 243%, vốn điều lệ tăng 1,5 đến 2 lần, cổ tức bình quân được chia 15,5% số vốn nh à nư ớc có tại doanh nghiệp cổ phần đã tăng thêm từ 10-50% nhờ
  5. Simpo PDF Merge and Split Unregistered Version - http://www.simpopdf.com cổ tức được chia đầu tư trở lại, thu nhập người lao động tăng 54% và số lao động được sử dụng tăng 12%. Đối với công ty Mesco trư ớc đ ây trực thuộc nh à nước do bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn quản lý. Thực hiện chủ trương cổ phần hoá doanh nghiệp nhà nước trong đó số vốn của nhà nước là 30% còn 70 % là vốn góp của cán bộ công nhân viên trong công ty. Kể từ khi cổ phần hoá đến nay diện mạo của công ty đ ã có nhiều chuyển biến tích cực. Công ty làm ăn ngày càng có lãi, quy mô sản xuất ngày càng được mở rộng, tinh thần trách nhiệm cao h ơn do phát huy tính làm chủ của to àn bộ cán bộ công nhân viên nên phát huy tối đ a tính sáng tạo và sự cống hiến để công ty n gày càng lớn mạnh. Cùng với sự lớn mạnh của công ty đ ời sống cán bộ ngày càng được nâng cao, thu nhập bình quân được cải thiện đ áng kể. Qua bảng số liệu trên cho ta thấy số lao động được sử dụng trong công ty qua các n ăm đều tăng lên. - Năm 2002 số lao động sử dụng là 125 người - Năm 2003 số lao động sử dụng 210 người đã tăng 85 lao động so với năm 2002 - Năm 2004 số lao động sử dụng là 325 người tăng 200 người so với n ăm 2002 và tăng 115 người so với n ăm 2003. Việc cổ phần hoá doanh nghiệp không chỉ thu hút tạo công ăn việc làm mà thu nhập của công nhân viên ngày càng đ ược cải thiện cụ th ể: Năm 2002 lương bình quân đạt 1.050.000 /công nhân/tháng - Năm 2003 lương bình quân đạt 1.160.000/công nhân/tháng tăng so với n ăm 2002 con số tuyệt đ ối là 110.000/người/tháng tương ứng tăng tương đối 18,2% so với n ăm 2003.
  6. Simpo PDF Merge and Split Unregistered Version - http://www.simpopdf.com - Có đ ược kết quả như trên là do sự đóng góp nỗ lực của to àn công ty cùng với sự lanh đ ạo của ban lãnh đạo của công ty. Với nhưũng thành tựu đ ạt được công ty không tự thoã mãn với chính mình, không chỉ dừng lại ở đó. Trong tương lai công ty sẽ tiếp tục mở rộng quy mô sản xuất kinh doanh, nâng cao hơn nữa đời sống của cán bộ công nhân viên với chế độ ưu đãi hơn để họ toàn tâm toàn ý cống hiến cho công ty. Để đ ạt được kết quả như mong muốn trong thời gian tới công ty đã có những định hướng mục tiêu sau: 1 . Về nguồn vốn kinh doanh. Công ty luôn luôn chủ động trong mọi ho ạt động sản xuất kinh doanh. Trong những n ăm gần đ ây số lượng vốn của công ty tăng lên đáng kể, điều n ày làm tăng hiệu quả sản xuất của công ty. Dự kiến trong những năm tới công ty cần tăng thêm nguồn vốn đ ể đ ầu tư m ở rộng sản xuất kinh doanh dự kiến nguồn vốn cần cho ba năm tiếp theo từ n ăm 2005 đến năm 2007 mỗi n ăm cần số vốn được thể hiện bảng sau: Sở dĩ vốn vay ngân hàng dự kiến tăng qua các năm là do công ty cần vốn để mở rộng sản xuất, mở rộng lĩnh vực kinh doanh. Công ty cần vốn đ ể đ ầu tư vào ho ạt động sản xuất nhằm hoàn thành mục tiêu đã đ ề ra trong đó phần lớn nguồn vốn được đầu tư trang bị hệ thống máy móc hiện đại đồng bộ đã tăng sản lượng cũng như ch ất lư ợng sản phẩm và nh ập khẩu nguyên liệu phục vụ cho các công trình phục vụ cho quá trình công nghiệp hoá hiện đ ại hoá đất nước. 2 . Về chỉ tiêu nh ập khẩu. Nhằm hoàn thành kế hoạch bộ đã đề ra cho công ty trong thời gian tới với việc bảo đ ảm nguồn cung ứng đ ầu vào ổn định, phục vụ cho các dự án ho àn thành đúng tiến
  7. Simpo PDF Merge and Split Unregistered Version - http://www.simpopdf.com độ kế hoạch đ ã dự kiến. Công ty đ ã đ ưa ra chỉ tiêu kế hoạch định h ướng nhập khẩu h àng hoá từ năm 2005 đ ến năm 2007 như sau: Ngoài việc tiếp tục mở rộng tìm kiếm thị trường cung ứng nước ngoài doanh nghiệp cũng cố gắng tìm kiếm nguồn cung ứng trong nước có khả năng thay thế các nh à cung ứng nước ngo ài. Nhưng với đ iều kiện giá cạnh tranh nhưng vẫn đảm bảo chất lượng đầu vào phục vụ đáp ứng được tình hình sản xuất. 3 .Tình hình nộp ngân sách Nh à nước Đi đô i với việc thựchiện sản xuất kinh doanh, Công ty luôn quan tâm đ ến việc làm và đời sống cán bộ công nhân viên. Qua đó tạo đ iều kiện cho người lao động ổn đ ịnh gắn bó với Công ty, đoàn kết góp sức thực hiện kế hoạch đề ra. Bên cạnh đó Công ty cố gắng tăng ngân sách cùng với sự mở rộng quy mô sản xuất kinh doanh hoàn thành chỉ tiêu bộ giao. 4 . Về chất lượng sản phẩm: Yếu tố đảm bảo cho doanh nghiệp có thể cạnh tranh hiệu quả là giá cả về chất lượng sản phẩm, nhận thức rõ điều n ày một mặt doanh nghiệp tìm biện pháp giảm chi phí sản xuất bằng việc sử dụng hiệu quả nguồn lao động trong Công ty, thực h iện tiết kiệm nguồn nguyên liệu và tận dụng tốt các phế phẩm đ ể tái sản xuất đồng thời đầu tư thiết bị máy móc hiện đại nhằm nâng cao năng lực sản xuất nâng cao chất lượng sản phẩm từ đó tạo dựng uy tín trong lòng khách hàng nâng cao hình ảnh của Công ty. 5 . Công tác thị trường và quan hệ với khách hàng. Muốn sản xuất kinh doanh có hiệu quả không chỉ có việc nâng cao sản phẩm, giá thành sản phẩm. Một doanh nghiệp muốn thành công trong doanh nghiệp cần phải
  8. Simpo PDF Merge and Split Unregistered Version - http://www.simpopdf.com làm tốt công tác thị trường và duy trì được lượng khách hàng thường xuyên của doanh nghiệp. Một trong những công cụ của công tác thị trường là đề ra một chiến lược marketing phù hợp mục đ ích giải quyết thoả đáng mối quan hệ giữa doanh n ghiệp và khách hàng. Đối với khách h àng tiêu dùng sản phẩm dịch vụ của Công ty cần phải có chính sách chăm sóc khách hàng chu đấo nh ư ch ế độ bảo h ành sản phẩm, khắc phục kịp thời những sự cố do lỗi sản phẩm gây ra nhằm tăng chỉ số h ài lòng của khách h àng. Điều này rất quan trọng trong việc tạo dựng uy tín của doanh n ghiệp đồng th ời lôi kéo được khách hàng tiềm năng. Th ực tế cho thấy rằng dịch vụ hậu mãi trong các doanh nghiệp ở Việt Nam hiện nay là rất kém, kiến thức và thông lệ bán hàng chư a được quan tâm đúng mức mà đây lại là mắt xích quan trọng nhất trong một mạng lưới tiếp thị II. Giải pháp cơ bản nhằm hoàn thiện nghiệp vụ nhập khẩu của MESCO. Trong quá trình ho ạt động sản xuất kinh doanh Công ty MESCO đã đạt được những thành công bên cạnh đó vẫn còn tồn tại nhiều, nhiều vư ớng mắc cản trở làm giảm h iệu quả hoạt động kinh doanh của Công ty. Trên cơ sở phân tích những khó khăn vướng mắc đó một mặt doanh nghiệp tự m ình tìm ra giải pháp một mặt giải quyết một mặt Công ty cũng có những kiến nghị với cơ quan chủ quản của Nhà nước trong đó nhân vật chính vẫn là Công ty. 1 . Về phía doanh nghiệp: * Vốn là một trong những nhân tố quan trọng để Công ty tiến h ành ho ạt động sản xuất kinh doanh và tái đầu tư m ở rộng. Nguồn vốn m à Công ty MESCO có được chủ yếu vốn đi vay từ các tổ chức tín dụng, vốn huy động từ các cổ đông. Nhờ cổ phần hoá doanh nghiệp mà doanh nghiệp huy động được số vốn đáng kể bổ sung
  9. Simpo PDF Merge and Split Unregistered Version - http://www.simpopdf.com vào nguồn vốn để đầu tư. Trong những n ăm đầu thoát khỏi bao cấp của Nhà nước vốn cần thiết cho đ ầu tư rang thiết bị máy móc thiếu hụt nghiêm trọng. Tước thực trạng đó phát huy tinh thần tập thể của to àn bộ công nhân viên trong Công ty cán bộ lãnh đạo đ ã kêu gọi mọi người lưu lại một khoảng lương có nghĩa là Công ty lại một phần lương tháng và tiền th ưởng cuối n ăm của cán bộ công nhân viên. Số vốn góp n ày giúp Công ty nh ập khẩu nguyên vật liệu phục vụ cho các công trình dự án. Bước sang n ăm 2000 thực hiện chủ trương cổ phần hoá doanh nghiệp Nhà nước củ Đảng và Nhà nước doanh nghiệp mạnh dạn hơn tiếp tục vận động công nhân góp vốn thúc đẩy quá trình cổ phần hoá doanh nghiệp diễn ra nhanh chóng. Đối với hoạt động xuất nhập khẩu cần phải có khối lượng ngoại tệ nhất định để thanh toán trước đ ây giao dịch với các bạn hàng c chủ yếu đến hạn thanh toán mới quy đổi ngoại tệ thanh toán mà không có qu ỹ dự trù ngoại tệ. Điều này gây khó kh ăn trong thanh toán và do biến động của tỷ giá hối đoái nên nhiều khi Công ty phải dùng lượng n goại tệ lớn hơn mức cần thiết. Để khắc phục tình trạng n ày Công ty đã• lập một qu ỹ dữ trữ ngoại tệ đảm bảo thanh toán hàng hoá xuất nhập khẩu trên cơ sở tính toán khoa học biến động của tỷ giá hối đoái. * Đối với cán bộ công nhân viên trong Công ty luôn được quan tâm đúng mức với chế độ ưu đãi cao nhằm khuyến khích công nhân lao động sáng tạo thành bầu không khí lao động lành mạnh trong Công ty. Công ty sử dụng chính sách khen thưởng, h àng năm tổ chức cho cán bộ công nhân viên đi du lịch… Còn với cán bộ cũ từ thời kỳ trước đ ó Công ty có chế độ riêng chính sách riêng. Những ai còn có kh ả n ăng có tâm huyết cống hiến cho Công ty đ ược Công ty đào tạo lại nâng cao trình độ tiếp tục phục vụ Công ty hoặc thuyên chuyển công tác bố
  10. Simpo PDF Merge and Split Unregistered Version - http://www.simpopdf.com trí công việc phù hợp với khả năng của họ. Những cán bộ n ào đ ến tuổi quá trình cống hiến cho Công ty trong những năm qua được Công ty chỉ chế độ với chính sách quan tâm đích đ áng. Đối với đội ngũ cán bộ trẻ Công ty luôn khuyến khích sự sáng tạo của họ, tạo điều kiện cho họ làm việc trong môi trường cạnh tranh bình đ ẳng để thể hiện năng lực của mình. Cần phải đổi mới tư duy và tác phong làm việc đối với cán bộ trong Công ty, giáo dục nâng cao ý thức và tính kỷ luật đối với cán bộ trẻ đ ồng thời nêu rõ được lợi ích thiết thực của công việc cổ phần hoá doanh nghiệp Nhà nước. Hiện nay một số cán bộ công nhân viên chưa nhận thức rõ yêu cầu và lợi ích của việc cổ phần hoá doanh nghiệp Nhà nước. * Hiện nay Công ty vẫn chưa có phòng marketing hoạt động độc lập vì Công ty chưa tin tưởng tuyệt đối vào hiệu quả mà ho ạt động m à công tác marketing mang lại so với các hoạt động khác. Tuy kinh phí dành cho ho ạt động marketing vẫn tăng lên qua các năm nh ưng so với các Công ty sản xuất kinh doanh khác có tiềm lực tài chính lớn mạnh thì kinh phí này còn khiêm tốn. Tính đ ến năm 2005 kinh phí dành cho hoạt động marketing chiếm khoảng 2% doanh thu. Hiện nay hoạt động m arketing vẫn do phòng kinh doanh đ ảm nhiệm. Phòng kinh doanh đ ảm nhiệm toàn bộ các công việc từ khâu tìm nguồn hàng nhập khẩu cho tới sản phẩm được b án ra. Do vậy không có thời gian chuyên sâu vào lĩnh vực marketing. Ngày nay không một doanh nghiệp n ào bắt tay vào kinh doanh lại không gắn kinh doanh của m ình với thị trường. Vì trong cơ chế thị trường chỉ có như vậy doanh n ghiệp mới hy vọng tồn tại được. Nhận thức rõ điều n ày nhằm khắc phục những yếu kém trong hoạt động marketing dự định trong thời gian tới Công ty sẽ tách hẳn

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản