HỢP ĐỒNG QUẢNG CÁO CỦA TẠP CHÍ NHIẾP ẢNH

Chia sẻ: Thandong Datviet | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

0
383
lượt xem
58
download

HỢP ĐỒNG QUẢNG CÁO CỦA TẠP CHÍ NHIẾP ẢNH

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

HỘI NGHỆ SĨ NHIẾP ẢNH VIỆT NAM TẠP CHÍ NHIẾP ẢNH Số: ……../ HĐQC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc HỢP ĐỒNG QUẢNG CÁO Căn cứ Bộ luật dân sự số 33/2005/QH11, ngày 14/ 06/2005 của Quốc hội nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam Căn cứ Pháp lệnh Quảng cáo số 39/2001/PL của UBTVQH ngày 16/11/01 và Nghị định của CP số 24/2003/NĐ - CP ngày 13/03/03 hướng dẫn thi hành Pháp lệnh Quảng cáo. Hôm nay, ngày ... tháng ... năm 2006 chúng tôi gồm có: Đại diện bên A: Tên đơn vị...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: HỢP ĐỒNG QUẢNG CÁO CỦA TẠP CHÍ NHIẾP ẢNH

  1. HỘI NGHỆ SĨ NHIẾP ẢNH VIỆT NAM CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM TẠP CHÍ NHIẾP ẢNH Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Số: ……../ HĐQC HỢP ĐỒNG QUẢNG CÁO - Căn cứ Bộ luật dân sự số 33/2005/QH11, ngày 14/ 06/2005 của Quốc hội nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam - Căn cứ Pháp lệnh Quảng cáo số 39/2001/PL của UBTVQH ngày 16/11/01 và Nghị định của CP số 24/2003/NĐ - CP ngày 13/03/03 hướng dẫn thi hành Pháp lệnh Quảng cáo. Hôm nay, ngày ... tháng ... năm 2006 chúng tôi gồm có: Đại diện bên A: Tên đơn vị : ....................................................... ................................................................................ Do ông (bà) : .....................................................Chức vụ ...................................................................... Địa chỉ :....................................................... ................................................................................. Điện thoại : .....................................................Fax: ............................................................................ Tài khoản : .....................................................Mã số thuế: ................................................................. Đại diện bên B: Tên đơn vị : TẠP CHÍ NHIẾP ẢNH Do ông : Phạm Cao Phong Chức vụ: Phó Tổng biên tập Địa chỉ : 51 Trần Hưng Đạo - Hà Nội Tel : 04.9438787 - 04.9435259 Fax: 04.9435259 email: quangcaotcna@yahoo.com Tài khoản : 03001010226188 Ngân hàng Thương mại cổ phần Hàng hải Việt Nam Chi nhánh Hà Nội: 71 Hai Bà Trưng, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội Người trực tiếp thực hiện:.……………....................................Phòng: ..............……....……….....……................. HAI BÊN CÙNG THOẢ THUẬN KÝ KẾT HỢP ĐỒNG QUẢNG CÁO ĐIỀU 1: Trang đăng quảng cáo (Trang bìa, hoặc trang trong) Số trang (diện tích đăng): Số tháng: Số tiền quảng cáo mỗi tháng: Tổng giá trị hợp đồng là: (Bằng chữ:) ĐIỀU 2: Phương thức thanh toán: Bằng tiền mặt hoặc séc chuyển khoản cho bên B sau khi đã đăng quảng cáo và thanh lý hợp đồng ĐIỀU 3 Bên A cung cấp nội dung và hình ảnh cho bên B trước ngày ra báo 05 ngày Bên B thực hiện đăng đúng kỳ, vị trí, diện tích do bên A yêu cầu ĐIỀU 4: Hợp đồng này có giá trị làm chứng từ để thanh toán giữa hai bên, hợp đồng được làm 02 bản giá trị như nhau, mỗi bên giữ 01 bản để thực hiện. ĐẠI DIỆN BÊN A ĐẠI DIỆN BÊN B P. Tổng Biên tập
Đồng bộ tài khoản