HUA Lập kế hoạch kinh doanh Thương mại điện tử

Chia sẻ: Nguyễn Thế Mạnh | Ngày: | Loại File: DOCX | Số trang:24

1
223
lượt xem
77
download

HUA Lập kế hoạch kinh doanh Thương mại điện tử

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo ý kiến chuyên môn. Nên tham khảo ý kiến chuyên môn trong khi soạn thảo kế hoạch kinh doanh - một số doanh nghiệp chuyển sang TMĐT/KDĐT là những khu vực hoàn toàn mới nên sẽ gặp khó khăn nếu không tham khảo ý kiến tốt của các nhà chuyên môn. Lãnh đạo doanh nghiệp tham gia thực sự vào chuyển đổi TMĐT/ KDĐT . Điều này rất quan trọng, mặc dù doanh nghiệp đã có phân công cụ thể ai? Khi nào? Làm gì?.....

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: HUA Lập kế hoạch kinh doanh Thương mại điện tử

 1. Lập kế hoạch kinh doanh Thương mại điện tử Thứ Ba, 6-07-2010 - 04:17 CH Theo Vnemart Những việc nên làm khi soạn thảo kế hoạch kinh doanh cho TMĐT/KDĐT Tham khảo ý kiến chuyên môn. Nên tham khảo ý ki ến chuyên môn trong khi soạn thảo kế hoạch kinh doanh - một số doanh nghiệp chuyển sang TMĐT/KDĐT là những khu vực hoàn toàn mới nên sẽ gặp khó khăn nếu không tham khảo ý kiến tốt của các nhà chuyên môn. Lãnh đạo doanh nghiệp tham gia thực sự vào chuy ển đổi TMĐT/ KDĐT . Điều này rất quan trọng, mặc dù doanh nghiệp đã có phân công cụ thể ai? Khi nào? Làm gì?.. Với việc chuẩn bị chuyển đổi TMĐT/KDĐT. Mọi bộ phận của doanh nghiệp (từ điều hành cho tới tài chính, marketing, sản xuất, đào tạo...) Cần có lịch trình cụ thể cho việc tìm hiểu và áp dụng TMĐT/ KDĐT. Lý lịch chuyên môn của những người chủ chốt phải được đính kèm với kế hoạch kinh doanh. Nghiên cứu thị trường đúng đắn, hợp lý. Kế hoạch kinh doanh tốt bao giờ cũng gồm có phần nghiên cứu thị trường đúng đắn, chi tiết, hợp lý. Nghiên cứu thị trường trực tuyến nói chung ngày càng trở nên dễ dàng hơn, cho phép dễ tìm kiếm hơn các đầu mối kinh doanh, các cơ hội xuất nhập kh ẩu, các k ỹ thuật marketing trực tuyến, các điều kiện địa lý, dân c ư, chính tr ị c ủa các nước trên thế giớivà nhiều loại thông tin khác. Kỹ thuật nghiên c ứu th ị trường qua mạng về thực chất không có gì khác biệt so với kỹ thuật nghiên cứu thị trường thông thường. Nhìn chung, nghiên cứu thị trường trên mạng cho kết quả nhanh hơn, vì thông tin chung trên mạng nhiều hơn, khả năng thu thập thông tin đặc thù cũng cao hơn. Rào cản thấy rõ nh ất có l ẽ là v ốn ngo ại ngữ, chủ yếu là tiếng Anh, của những người trực tiếp tiến hành nghiên cứu thị trường. Các nước kém phát triển cũng có thể gặp phải cản trở do tường lửa quốc gia gây nên. Xu thế chuyển việc quản lý t ường lửa ở đ ầu ngoài cùng của một hệ thống mạng quốc gia về quản lý tại h ệ th ống mạng doanh nghiệp và vùng là xu thế đúng đắn về cả chính trị, chính sách và công nghệ. Phân tích kết quả nghiên cứu thị trường. Việc phân tích chi tiết và khách quan cho phép khẳng định laọi sản phẩm, dịch vụ nào có khả năng thành công trong thị trường. Việc phân tích kết quả nghiên cứu cũng cần được đánh giá thông qua nhóm đặc trưng. Phân tích kết quả cần ph ải gắn với các quá trính ra quyết định. Doanh nghiệp, nhất là các doanh nghiệp nhỏ và v ừa, không phải là cơ quan nghiên cứu chung chung, nơi mà kết qu ả phân tích không được sử dụng ngay vào các hoạt động thực tiễn Xác định luồng xuất - nhập khẩu cho các nhóm hàng và thị trường. Cần xác định nhu cầu xuất nhập khẩu của một số nước, đặc biệt là nhu cầu và kh ả
 2. năng xuất nhập khẩu về các loại sản phẩm nào đó. Nên sử dụng một cách hợp lý các kỹ thuật trực tuyến để xác định xem một sản phẩm của mình, nếu mang bán tại một nơi nào đó thì có th ể cạnh tranh đ ược không, ho ặc n ếu nhập một loại hàng nào đó, thì có thể bán nhanh tại thị trường trong n ước hay không. Có rất nhiều nguồn thông tin về các cơ h ội c ạnh tranh, ngu ồn tin tốt nhất, nhưng chi phí cho nó cũng cao nhất, là các giao ti ếp trực ti ếp với khách hàng, với đại lý. Thư điện tử là phương tiện giao tiếp đơn giản, tương đối rẻ, khi sử dụng thư điện tử, may ra có th ể chọn đúng người nhận vui lòng cho câu trả lời tốt. Hiện nay đã có một số trung tâm trong nước cũng như nước ngoài cung cấp thông tin thị trường (sản phẩm, dịch vụ, phân lo ại theo nước, khu vực, nhu cầu, khả năng...). Các nguồn tin của Chính ph ủ, c ủa Phòng thương mại và công nghiệp đều là nh ững nguồn có ích, tuy nhiên c ần chọn lọc và cân nhắc về chi phí, chất lượng và tình th ời gian c ủa các loại thông tin. Xác định giá xuất, nhập khẩu hợp lý: Định giá sản ph ẩm là b ước quan tr ọng có ảnh hưởng lớn tới các yếu tố tài chính trong chiến lược TMĐT/ KDĐT. Một số nhà xuất khẩu lần đầu hoặc không th ường xuyên thường b ỏ qua các yếu tố giá bất thường khi hàng được bán tại nước ngoài. Nói chung, định giá nên làm cho tầm 3 – 5 năm đối với hầu hết mặt hàng dự kiến. Liên h ệ trực tiếp tới phần chi phí Web chung, chúng ta cần xem xét cho các chi phí cho các khâu sau: · Thiết kế Web Bổ xung, sửa đổi Web theo kỳ Xử lý thư tín giao dịch Xử lý các tín hiệu hoặc đơn đặt hàng Marketing trên mạng Tính toán chỉ tiêu thống kê Tính toán hoa hồng bán hàng Chi phí trung chuyển hàng Chi phí tài chính Chi phí xử lý thư tín dụng (L/C) Phí bao bì xuất khẩu Phí vận chuyển nội địa Phí bốc hàng tại càng Phí bảo hiểm Phí dịch thuật tài liệu Các điều kiện tín dụng Lịch thanh toán Tỷ lệ hoa hồng
 3. Phí lưu kho Chi phí dịch vụ sau bán hàng Chi phí đổi hàng hư hỏng... Biết cách khách hàng quyết định mua, bán. Cần biết về hành vi ra quy ết đ ịnh của khách hàng khi tiến hàng mua, bán trên mạng, để những người đọc kế hoạch kinh doanh nhận biết được rằng người viết kế hoạch kinh doanh đã đầu tư để có thể hiểu biết về khách hàng tiềm năng nước ngoài. Nhấn mạnh marketing. Nhiều công ty khi mới bước vào TMĐT/ KDĐT đều tỏ ra thụ động nhiều hơn là tích cực - họ bán được hàng phần nhiều do các công ty nước ngoài liên hệ với họ, chứ họ chưa tích cực giao ti ếp đ ể tìm khách hàng. Nhiều công ty chưa bán hàng trên mạng phần nhiều có chi phí r ẻ hơn nhiều so với chi phí marketing thông thường. Điều lưu ý quan trọng là “lên mạng” không có nghĩa là bỏ quên các kênh thông thường (catalog hàng địa phương, các hội chợ, triển lãm, các hiệp hội thương mại). Kiểm tra độ tin cậy của khách hàng. Trước khi thỏa thuận mua, bán cần kiểm tra chất lượng và độ tin cậy của khách hàng. Nói chung, không nên kiến tạo các quan hệ làm ăn với các công ty tên tuổi chưa được biết đến, nh ất là trong những trường hợp mà ta không kiểm tra được. Nếu cần, có th ể bán hàng nhận thanh toán thẻ tín dụng thông qua trung gian chắc chắn. Chọn các cách phân phối. Nhiều công ty đã mắc sai lầm là chỉ sử dụng các kênh điện tử để giao dịch quốc tế. Ngược lại, một trang Web tốt cho phép một doanh nghiệp nhỏ có khả năng kiểm soát tốt các công việc tài chính, marketing, tăng trưởng. .. Do đó tận dụng mọi khả năng của Web để đạt hiệu quả cao nên tạo các đại lý TMĐT/KDĐT, nhờ một công ty quản lý TMĐT/ KDĐT tiến hành rao bán sản phẩm, dựng các hợp đồng liên doanh, đ ại lý, đại diện… Nhà xuất khẩu có thể tận dụng kinh nghiệm và các mối liên h ệ mà đối tác mang đến cho họ. Soạn thảo kế hoạch kinh doanh điện tử Soạn kế hoạch kinh doanh ĐT đòi hỏi doanh nghiệp phải thận trọng và giành công sức thích hợp cho việc này. Trước hết, phải xác định chiến lược TMĐT tức là nhằm vào mục tiêu đầu tư kinh doanh lâu dài; hơn là đầu tư ngắn. Kế hoạch kinh doanh là khâu quan trọng không thể bỏ qua đối với một doanh nghiệp. Tịa các nền kinh tế phát triển (hoặc đang chuy ển đổi lành m ạnh) k ế hoạch kinh doanh là bằng chứng quan trọng để các nhà đầu tư, các ngân hàng.. Xem xét quyết định cho vay vốn (hoặc cấp tín dụng) kinh doanh. Nói chung kế hoạch kinh doanh trên nền TMĐT không đòi h ỏi phải có hình thức khác với kế hoạch kinh doanh thông th ường. Tuy vậy, k ế ho ạch này cũng cần nêu các nét riêng về:
 4. Đặc trưng của môi trường kinh doanh trực tuyến khác môi trường khác về cạnh tranh, thiết kế sản phẩm, dịch vụ, quảng cáo, mua bán và vai trò giá tr ị gia tăng của thông tin đối với mọi quá trình và khâu kinh doanh trên mạng. Năng lực kỹ thuật và thương mại cho việc triển khai TMĐT/ KDĐT t ại môi trường kinh doanh, nhấn mạnh kiến thức về loại môi trường này. Sẵn sàng về sản phẩm và dịch vụ thích hợp cho TMĐT/ KDĐT. Trước khi soạn thảo chi tiết và hoàn thành kế hoạch kinh doanh đ ể trình bày với các nhà đầu tư, với ngân hàng, chúng ta nên xem xét cẩn th ận các v ấn đ ề sau: Quản lý: Nên phân tích kỹ lưỡng tất cả các nhân tố và thực tiễn của doanh nghiệp để đảm chắc rằng quyết định về việc chuyển sang TMĐT/ KDĐT s ẽ được sự ủng hộ tích cực của mọi cấp quản lý trong doanh nghi ệp. So ạn chi tiết một kế hoạch hành động trong đó có sự phân công cụ th ể ai làm vi ệc gì. Nhân lực và đào tạo: Việc đầu tiên là phải gắn kết Internet vào hoạt động doanh nghiệp. Giao trách nhiệm cụ thể cho các nhóm cộng tác xây dựng cơ sở kỹ thuật cho TMĐT/ KDĐT (thiết kế hệ thống, nội dung, vi ết ch ương trình, tạo Web, bổ xung nội dung và hình thức, bảo trì k ỹ thu ật, xúc ti ến, quan hệ khách hàng, trả lời yêu cầu khách hàng, hợp đồng và giao hàng, d ịch vụ...). Một kế hoạch kinh doanh tốt phải xác định hợp lý ti ềm năng c ủa vi ệc bán sản phẩm, dịch vụ trên thị trường điện tử, xác định được độ lớn đàu tư cần cho việc tạo dựng, duy trì và đạt tăng trưởng trong khu vực kinh doanh. Kế hoạch kinh doanh cũng cần đưa ra các chỉ tiêu đánh giá cụ thể, các d ự kiến thu nhập, hoàn vốn và chỉ tiêu tài chính khác. Nói chung, kế hoạch kinh doanh nên có các phần sau: Tóm tắt kế hoạch. Đây là phần quan trọng rất cần thiết cho kế hoạch kinh doanh, chỉ nên viết sau khi đã hoàn thành bản thân k ế ho ạch. Các nhà đ ầu t ư và ngân hàng phần nhiều chỉ đọc phần này, do đó nó phải được viết thật rõ ràng, ngắn gọn, chính xác, cuốn hút, nêu bật các vấn đ ề c ần thi ết c ủa k ế hoạch. Hãy nêu bật những điểm mạnh và thành công của mình, ví dụ mình hơn các đối thủ cạnh tranh như thế nào khi mình lên mạng, mình có những nguồn lực gì đặc biệt... Mục tiêu. Xác định các mục tiêu dài hạn, trình bày rõ vì sao TMĐT/ KDĐT lại được sử dụng để đạt tới các mục tiêu đó. Định hướng. Doanh nghiệp định dùng Internet như thế nào? Tình hình hiện nay. Nêu những loại sản phẩm, dịch vụ, giải pháp mà doanh nghiệp sẽ kinh doanh thành công trên mạng, giải thích tai sao doanh nghiệp sẽ thành công trên mạng... Các tiêu chuẩn đánh giá. Gồm số khách tham quan trang Web c ủa mình trong một tháng, số trang được khách xem, tỷ lệ số khách quay lại trong tháng, số
 5. lượng giao tiếp, loại giao tiếp, kết quả giao tiếp, số giao dịch, s ố lượng các đơn đặt hàng, lượng bán qua mạng hoặc liên quan tới mạng... Xúc tiến và khuyến khích. Làm gì và làm thế nào để xúc tiến, khuy ến khích Website của mình Phân tích thị trường. Cơ hội thị trường cho TMĐT/ KDĐT của doanh nghi ệp là gì, làm sao có thể mau chóng tạo chỗ đứng và lợi thế trong đó Tình hình cạnh tranh. Phân tích cụ th ể và càng rộng càng t ốt v ề tình hình cạnh tranh hiện nay về TMĐT/ KDĐT. Cần xác định ngay trình độ và kh ả năng cạnh tranh của bản thân doanh nghiệp mình. Nêu danh sách nh ững Website mạnh và yếu nhất đang cạnh tranh với doanh nghiệp mình, nêu d ự đoán về thị phần cho từng đối thủ cạnh tranh, các mặt mạnh, yếu, cơ hội, nguy cơ của họ. Xu thế phát triển của thị trường là gi?... Khách hàng đặc thù. Bức tranh rõ nét về dân cư và xã hội học c ủa các nhóm khách hàng mà doanh nghiệp định nhằm tới? Tại sao doanh nghi ệp lại tin tưởng rằng sẽ có khách mua hàng hóa, dịch vụ.. Của mình qua mạng? Nghiên cứu nhóm mẫu. Trình bày kết quả nghiên cứu nhóm mẫu trong th ị trường định hướng của mình, nêu các phản hồi cụ thể và phân tích hành vi tổng thể và chi tiết của nhóm này để có hình dung t ốt h ơn v ề khách hàng và thị trường. Rủi ro đã được tính toán . Dự liệu cụ thể về khu vực thị trường và kết quả của doanh nghiệp trong ba hoặc năm năm tới, cả trên mạng và bên ngoài mạng Chiến lược marketing. Làm thế nào để có khách hàng, có các ngu ồn cung cấp là làm thế nào để giữ họ? Nội dung. Xác định những phần nội dung nào được đưa lên trang Web phục vụ trực tiếp và gián tiếp các hoạt động TMĐT/ KDĐT Quảng cáo. Cần chú ý mọi yếu tố đã trở thành tiêu chuẩn quốc t ế và nhãn hiệu, thương hiệu, đóng gói, tiếng nước ngoài, quan hệ khách hàng, các quảng cáo liên quan tới các vấn đề văn hóa riêng và các rào cản ngôn ngữ Quan hệ công cộng. Cần có chương trình phù hợp, lôgíc, được bổ xung theo định kỳ. Nên tạo các mảng tin điện tử, viết bài cho các báo và các ph ương tiện truyền thông, họp báo, hội nghị khách hàng, tổ chức thảo luận trên mạng... Chiến lược bán hàng. Gồm các phần: Giá lợi nhuận. Thiết kế chi tiết chiến lược giá cho toàn bộ hoạt đ ộng bán hàng, phân phối và mua bán trên mạng.
 6. Xử lý phiếu đặt hàng. Đặt hàng được tiến hành th ế nào (qua đi ện tho ại, fax, thư tín, Internet)...? Thanh toán xảy ra thế nào (qua điện thoại, fax, th ư tín, Internet)...? Phương pháp phân phối. Định ra tất cả các cách phân phối ra ngoài thế nào, khi nào nhận và gửi các laọi phiếu đặt hàng và các chứng từ khác nh ư thế nào? Chiến thuật bán hàng. Xác định xem việc bán hàng sẽ xảy ra riêng trên m ạng hay sẽ kết hợp với các cách bán hàng thông thường khác? Quan hệ kinh doanh. Nêu kế hoạch về các loại quan hệ đối tác, đ ại lý, quốc tế... gồm tố Bao các nhân đa văn hóa. Kế hoạch sản xuất. Nêu sản lượng ban đầu ( kể cả việc vi ết ph ần mềm), các yêu cầu mở rộng, phát triển, các nguồn lực, nơi s ản xu ất... hệ quả của việc dụng Là áp TMĐT/ KDĐT Kế hoạch tài chính. Nên cụ thể, thực tiễn và “thu mình”, không phô trương “bảo thủ”. nên Kinh phí cho 12 tháng đầu. Thiết kế chi tiết kinh phí cho năm đ ầu tiên khi bắt đầu bước sang TMĐT./ KDĐT, kể cả kinh phí dự phòng. Tính toán về dòng tiền mặt. Tính toán so sánh dòng tiền mặt và thu – chi Kế hoạch năm năm. Nêu bảng tính toán lỗ - lãi ( Profit and Loss Ststement) Bảng cân đối. Trình bày khả năng tài chính, khả năng chi trả đúng h ạn vị thế tiền mặt của nghiệpơ= và doanh Phân tích điểm hòa vốn. Nêu số lượng các sản phẩm, dịch vụ... Cần để đạt điểm vốn bán hòa Nguồn vốn và việc sử dụng vốn. Nêu nguồn vốn và cách s ử d ụng v ốn để triển xuất khẩu. phát kinh doanh, Sử dụng tài sản. Lợi nhuận và khoản vay sẽ được sử dụng thế nào? Kết luận. Nêu một lần nữa các mục tiêu TMĐT/ KDĐT, tổng số vốn cần dùng, lợi nhuận dự báo, lịch trình thực hiện và các ghi chú chung. Phụ lục. Bao gồm tất cả lý lịch của tất cả những người tham gia chủ chốt vào việc thực hiện kế hoạch này. Cũng cần có hồ sơ về các khách hàng chính và tiềm năng, các hợp đồng quan trọng, các s ố li ệu đi ều tra thị trường, các bản vẽ, các văn bản pháp lý, các loại hợp đồng, th ỏa thuận, các tính toán tài chính cho kế hoạch này. Kế hoạch cho thương mại điện tử
 7. Xác định các cơ hội thương mại điện tử Có một số cách khác nhau mà bạn có thể s ử dụng th ương mại đi ện t ử trong doanh nghiệp của bạn. Bán hàng trực tiếp Nhiều doanh nghiệp sử dụng thương mại điện tử cho bán hàng trực ti ếp c ủa hàng hoá, dịch vụ trực tuyến. Đối với một số doanh nghiệp như các ph ần mềm bán hoặc âm nhạc, việc bán và giao hàng có thể được thực hiện trực tuyến. Đối với hầu hết cung cấp hàng hoá sẽ tiếp tục yêu c ầu phân ph ối v ật lý. Nếu bạn có kế hoạch bán hàng trực tuyến, bạn có th ể c ần ph ải suy nghĩ l ại nhiều hoạt động kinh doanh của bạn. Bạn cơ bản sẽ thay đổi cách thức mà bạn tương tác với khách hàng của bạn - ví dụ, nếu khách hàng đặt hàng tr ực tuyến thay vì nói chuyện với nhân viên bán hàng một. B ạn cũng s ẽ c ần ph ải làm việc ra như thế nào mọi khía cạnh của một giao dịch được xử lý - bao gồm cả hoá đơn đặt hàng, xác nhận và thanh toán, và giao hàng và trả về. Dự bị bán hàng Bạn có thể sử dụng trang web của bạn cho các hoạt động ti ền bán hàng - khai thác sử dụng rộng rãi của Internet để tạo ra doanh số bán dẫn. Tại hầu hết các cơ bản của nó này có thể được thông qua việc sử dụng các 'brochureware' - có một phiên bản trực tuyến các tài liệu quảng cáo của bạn trên trang web của bạn. Các tùy chọn khác bao gồm các chiến dịch email, tiếp thị tìm kiếm hoặc quảng cáo trực tuyến để thu hút khách truy cập vào trang web của bạn. Hỗ trợ sau bán hàng Bạn cũng có thể sử dụng internet để tự động hoá các lĩnh vực hỗ trợ khách hàng của bạn để giảm số lượng các cuộc gọi dịch vụ thường xuyên của khách hàng. Điều này có thể đạt được bằng cách sử dụng trang web c ủa b ạn để trả lời các câu hỏi thường gặp, hoặc bằng cách đặt trực tuyến thông tin kỹ thuật. Tuy nhiên, bạn quyết định sử dụng thương mại điện tử, điều quan trọng để xác định sự mong đợi của bạn từ đầu. Mức độ bán hàng đang hy vọng sẽ làm cho bạn? Có bao nhiêu doanh số bán dẫn là bạn tìm cách đ ể t ạo ra? Gi ảm t ỷ lệ phần trăm những gì các cuộc gọi điện thoại của khách hàng đ ược b ạn mong đợi để đạt được? Đảm bảo rằng các mục tiêu được đưa ra để bạn có thể đo sự thành công, hay nói cách khác, các hoạt động thương mại điện tử của bạn
 8. Đạt được lợi ích kinh tế thực sự cho doanh nghiệp của bạn Những gì bạn sẽ đạt được thông qua các chiến lược thích h ợp và l ập k ế hoạch? Một doanh nghiệp thương mại điện tử thành công thực sự mang lại giá trị kinh tế, bao gồm: Thu hút khách hàng mới: Bằng cách lập kế hoạch và th ực hiện một động c ơ thân thiện với kiến trúc tìm kiếm từ đầu của bạn có liên quan l ợi ích th ương mại điện tử trang web và nhắm mục tiêu giao thông, Tăng Bán hàng: theo tinh giản quá trình bán hàng và c ải thi ện tr ải nghi ệm mua sắm chúng ta tăng trung bình tỷ lệ chuyển đổi và giá vé Tăng cường và duy trì các khách hàng trung thành: An, tăng cường sử dụng được, và làm hài lòng những kinh nghiệm thương mại điện tử tạo ra sự hài lòng của người sử dụng lớn hơn và tin cậy, có thể dịch thành trở về khách hàng Cung cấp dịch vụ khách hàng cao cấp và Truyền thông: giúp khách hàng c ủa bạn để giao tiếp, tham gia và cuối cùng là xác định bản thân với doanh nghiệp của bạn thông qua các công cụ thương mại điện tử, cộng đồng người sử dụng, hỗ trợ trực tuyến, và bằng cách cung cấp chúng với thông tin sản phẩm kịp thời và toàn diện Giảm chi phí điều hành và hiệu quả ngày càng tăng: Gi ảm mua l ại khách hàng của bạn, dịch vụ khách hàng và chi phí thực hiện bằng cách tận dụng các trang web cho các thông tin liên lạc của khách hàng và tự động hóa quá trình Thúc đẩy thương hiệu và nâng cao thương hiệu của bạn Hình ảnh: Chúng tôi đảm bảo bạn hiển thị một danh tính trực tuyến của công ty phù hợp với hướng dẫn phong cách chuyên nghiệp. Hơn nữa, chúng tôi giải pháp thương mại điện tử Tiếp thị quảng bá sản phẩm của bạn đến đúng đối tượng, kết quả là nâng cao thương hiệu công nhận và nhu cầu Chuẩn bị cho nhu cầu trong tương lai: Với khả năng mở rộng quy hoạch và kiến trúc một, trang web thương mại điện tử của bạn có thể ph ục vụ yêu cầu bổ sung, tính năng và chức năng trong tương lai Đo thành công của bạn Làm thế nào bạn sẽ biết trang web thương mại điện t ử c ủa b ạn đ ược thành công tại cuộc họp nhu cầu kinh doanh của bạn? Các số liệu thành công chính cho các trang web thương mại điện tử bao gồm: Giao thông: Số lượng khách truy cập được đến với trang web của bạn Dính: Lượng thời gian người sử dụng chi tiêu trên trang web và số trang h ọ xem
 9. Chuyển đổi: Các phần trăm khách truy cập trở thành khách hàng và kích thước của các vé bán hàng trung bình Duy trì khách hàng: Số lượng khách hàng quay lại trang web của bạn và tần suất mua hàng của họ Các "e-sự khác biệt" trong e-Kế hoạch Kinh doanh Làm thế nào là một kế hoạch kinh doanh điện tử khác nhau từ bất kỳ kế hoạch kinh doanh khác? Đầu tiên, nó phải được cho biết rằng có những điểm tương đồng nhiều hơn so với sự khác biệt. kinh doanh là một doanh nghiệp và kế hoạch là một kế hoạch, do đó, hầu hết những gì bạn mong đợi để xem trong một kế hoạch kinh doanh cũng sẽ được trong một kế hoạch kinh doanh điện tử. Ngoài việc thêm một "e" để tiêu đề, những gì là một số trong những khác biệt mà làm cho viết một kế hoạch kinh doanh điện tử khác nhau từ văn bản kế hoạch kinh doanh? Internet là không giống như bất kỳ kênh bán hàng khác. Internet cho phép các công ty phân phối thông tin với tốc độ của ánh sáng và chi phí gần như bằng không, để tiếp cận khách hàng với cả hai phạm vi và phạm vi, giới thiệu mô hình kinh doanh mới và sáng tạo, để giảm chi phí và tạo ra các khoản tiết kiệm, và nhiều, nhiều sự khác biệt nhiều hơn, như là thảo luận trong sách giáo khoa của bạn. Tuy nhiên, Internet cũng tạo ra năng lực thương lượng nhiều hơn cho khách hàng, tạo ra một thị trường có thêm thông tin hoàn hảo để mang lại lợi ích của khách hàng, và làm cho nó dễ dàng hơn cho đối thủ cạnh tranh để xâm nhập thị trường của công ty, cũng như được thảo luận trong sách giáo khoa của bạn. Vì vậy, sự khác biệt đầu tiên và lớn nhất, trong kế hoạch kinh doanh điện tử là sự cần thiết của doanh nghiệp để nhận ra những khả năng khác nhau và độc đáo của Internet và bắt đầu suy nghĩ khác nhau, và sáng tạo, về những cơ hội và vấn đề Internet trình bày. Internet là toàn cầu. Đang trên web có nghĩa là doanh nghiệp của bạn sẽ được hiển thị cho một khán giả quốc tế. Phức tạp này giới thiệu cho các tùy chọn thanh toán (ví dụ, giá chỉ bằng đô la Mỹ hoặc loại tiền tệ địa phương?), Các kênh phân phối, thiết kế trang web, và trả về. Web các cửa hàng không bao giờ đóng cửa. Đang trên web có nghĩa là cửa hàng của bạn sẽ được mở cửa 24 giờ một ngày, 7 ngày một tuần. kế hoạch kinh doanh điện tử của bạn phải tài khoản cho sự khác biệt trong Web hosting và các yêu cầu dịch vụ khách hàng. Web này cho phép cơ hội lớn hơn cho cá nhân hoá các nội dung, một-một, tiếp thị và dịch vụ khách hàng tự. Vì web và các tính năng cho phép các dịch vụ khách hàng khác, đối thủ cạnh tranh của bạn có thể làm cho họ một phần của chiến lược thương mại điện tử của họ, vì vậy bạn phải quá. Thương mại điện tử được thực hiện ở tốc độ Internet. Điều này có nghĩa Web triển khai trang web phải được quy hoạch trong tháng, hoặc thậm chí cả tuần, không phải năm. -Triển khai nhanh các lợi thế đầu tiên sẽ bị mất nếu công ty không thể di chuyển ở tốc độ Internet, và kế hoạch kinh doanh độc giả sẽ biết điều đó. Khách hàng tập trung: Kinh doanh luôn luôn là về "nhận được gần với khách hàng" nhưng đó là trong một thế giới mà không có được tiềm năng của cá nhân, một ngày-một tiếp thị, khai thác dữ liệu, đồng thời tiếp cận và phạm vi, và quản lý quan hệ khách hàng. Internet, và các ứng dụng của khách hàng theo định hướng mà Internet mang lại, có nghĩa là mỗi e kinh doanh phải được hoàn toàn tập trung vào khách hàng. Niềm tin này là điều hiển nhiên trong suốt này được hướng dẫn, với yêu cầu quy định rõ đề xuất giá trị doanh nghiệp
 10. cung cấp cho khách hàng, xác định thị trường mục tiêu, và phân tích đối thủ cạnh tranh từ một quan điểm khách hàng-xem-của. Làm sao để kinh doanh thương mại điện tử? Chúng tôi đang có một website cho phép các công ty, các cá nhân có thể vào đăng tin rao vặt, đăng tin mua bán hàng hóa, mở gian hàng trực tuyến, đăng tải sản phẩm... nhưng đa số mọi người đều chỉ thích dùng miễn phí nên thu không đủ bù chi (ENBIEN). Mong Tòa soạn và quý bạn đọc có thể tư vấn cho tôi một số cách để có thêm nguồn thu từ website mua bán, rao vặt. Hoặc có thể giới thiệu giúp tôi 1 nguồn tài trợ để có thể phát triển được website. Ông Trịnh Minh Giang, Giám đốc Giáo dục, Hệ thống Giáo dục Hà Nội VIP: Website rao vặt là một thị trường cạnh tranh cao, đã có nhiều người tham gia. Bạn có thể tìm hiểu hiệu quả kinh tế của các website khác, và nếu họ có hiệu quả thì nguồn tài chính đến từ đâu. Tiếp theo, bạn có thể sử dụng mô hình "Chiến lược Đại dương xanh" để phân tích và tìm ra bước đột phá cho mình. Để áp dụng mô hình này một cách đơn giản và nhanh, bạn có thể thực hiện các bước sau: - Xác định các tiêu chí nào mà một công ty website rao vặt đều có và phải có. Gán cho mỗi tiêu chí này 1 tập giá trị số tự nhiên (hay cho điểm theo thang) 1-5 hoặc 1-10. - Dùng excel hoặc công cụ bất kỳ vẽ 1 bảng với hàng ngang là các tiêu chí, hàng dọc là tên từng website (bao gồm cả website của bạn) mà bạn thấy cần phải xét tới. - Điền vào các ô tương ứng điểm cho mỗi tiêu chí của từng website. - Sử dụng bảng này để vẽ các đường đồ thị của từng website trên cùng 1 hệ tọa độ (excel có công cụ này hoặc có thể vẽ bằng tay). - Qua hệ trục vừa vẽ, bạn sẽ nhìn thấy được mình đang ở đâu. Chiến lược đại dương xanh cho bạn 4 công cụ để điều chỉnh lại chỗ đứng của bạn trên hệ trục, bạn phải lựa chọn sử dụng công cụ nào và ở mức độ nào theo nội lực của mình: - Tăng thêm: Tăng thêm những tiêu chí quan trọng hiện đang thấp hơn các đối thủ khác với điều kiện đánh giá hiệu quả. - Giảm bớt: Giảm đi những tiêu chí có thể không quá quan trọng, hoặc có tăng cũng không thể bằng website khác. - Loại bỏ: Loại bỏ hoàn toàn những tiêu chí không cần thiết, thừa, tốn kém hoặc không đem lại ưu thế cạnh tranh. - Tạo mới: Suy nghĩ về những tiêu chí, những ý tưởng trên thị trường chưa có. Một trong những cách sáng tạo là xóa mờ ranh giới của 2 ngành, tạo thành một 1 sản phẩm hay dịch vụ mới, chẳng hạn như Circle du Soleil nổi tiếng nhờ sự kết hợp xiếc và nhạc kịch, hay Phở 24 kết hợp món ăn dân gian đậm đà với phong cách phục vụ của một nhà hàng hiện đại theo chuỗi. Nếu muốn kinh doanh thành công qua mạng Internet, bạn cần xây dựng một kế hoạch mang tính chiến lược gồm ba bước sau: Bước 1: Phát triển sản phẩm Luôn nhớ rằng, Internet là một siêu thị toàn cầu. Phát triển sản phẩm có khả năng đáp ứng một thị trường đa dạng về mặt địa lý là mục tiêu nên hướng tới. Một sản phẩm đích thực phải thỏa mãn một nhu cầu hoặc một khát vọng nhất định và mang lại cho người sử dụng sự hài lòng ngay lập tức. Trước khi phát triển sản phẩm, bạn nên làm một cuộc nghiên cứu xem chính xác khách hàng muốn gì và phát triển sản phẩm theo hướng đó. Yếu tố quan trọng nhất khi bạn phát
 11. triển một sản phẩm chính là chất lượng. Sản phẩm của bạn sẽ tuyệt vời hơn nếu không chỉ dừng lại ở mức độ thể hiện những gì bạn đã cam kết với khách hàng mà còn mang lại cho khách hàng những lợi ích khác, hơn cả những gì họ mong đợi khi sử dụng. Bước 2: Thiết kế website Khi đã chuẩn bị xong sản phẩm, bước kế tiếp là thiết kế website phục vụ cho công tác bán hàng qua mạng. Tất cả những gì hiện diện trên website đều nhằm mục tiêu duy nhất là thuyết phục khách đến viếng thăm website mua hàng. Sử dụng ngôn ngữ dễ hiểu và hình ảnh hấp dẫn để tạo được sự chú ý là điều bạn phải hết sức coi trọng. Cần chú ý rằng không phải những hình ảnh rực rỡ, mà chính những thông tin xung quanh sản phẩm sẽ thuyết phục khách hàng. Tất cả các từ, câu và đề mục đều phải tập trung cho việc “lôi kéo” những khách hàng tiềm năng. Hãy cố gắng thể hiện thông điệp gửi đến khách hàng như một cuộc trò chuyện tâm đắc giữa hai người.Ở vị trí của nguời dẫn dắt câu chuyện, bạn hãy tỏ ra quan tâm tới các sản phẩm có thể đáp ứng nhu cầu cầu khách hàng. Bạn hãy thể hiện rõ cho khách hàng biết chính xác những gì họ sẽ nhận được khi sử dụng sản phẩm của bạn, giải thích tại sao sản phẩm lại cần thiết như thế. Bước 3: Xây dựng chiến lược marketing Chiến lược marketing là bước cuối cùng trong kế hoạch của bạn. Kế hoạch đó bao gồm cả chiến lược ngắn hạn và dài hạn để đảm bảo bạn sẽ đi đến thành công. Các chiến lược ngắn hạn hợp lý sẽ góp phần tăng vọt doanh số bán trong những thời điểm nhất định. Mặc dù các chiến lược ngắn hạn là vô cùng quan trọng trong toàn bộ kế hoạch của bạn nhưng đó chỉ là những quyết định mang tính đột biến và hoàn toàn chỉ nên coi chúng là những giải pháp tình thế mà thôi. Bạn chú ý tới các công cụ để thực hiện chiến lược marketing ngắn hạn gồm: Quảng cáo bán hàng, thông báo của công ty và các công cụ tìm kiếm. Để xây dựng chiến lược dài hạn, bạn phải thu thập đầy đủ thông tin liên quan đến sản phẩm và khách hàng, phân loại khách hàng, phân khúc thị trường, lựa chọn những chính sách bán hàng phù hợp với những đối tượng khách hàng và từng khu vực thị trường. Chiến lược marketing dài hạn sẽ giúp bạn đạt được những mục tiêu lâu dài, tiến tới những khách hàng ổn định và thị phần ổn định. Bằng cách thiết kế và thực hiện một chiến lược marketing hài hoà giữa ngắn hạn và dài hạn, website của bạn se thu hút thêm nhiều khách hàng ghé thăm và mua hàng. Hãy tự tin rằng bạn sẽ thành công khi tạo lập và thực hiện chiến lược marketing trực tuyến. Nhóm chúng tôi bao gồm các thành viên đến từ lớp Anh 18 : 1. Nguyễn Thị Thành 2. Nguyễn Thị Vân 3. Nguyễn Thị Quỳnh Trang 4. Nguyễn Thị Hằng 5. Tạ Thị Kim Tuyến Sau khi cùng nhau nghiên cứu, thảo luận chúng tôi đã đưa ra ý tưởng kinh doanh thương mại điện tử dưới đây, hi vọng thầy cô và các bạn tham gia góp ý cho ý tưởng của chúng tôi. Ý tưởng kinh doanh: thiết lập Website cung cấp, quảng bá các sản phẩm mang nét đặc trưng văn hóa Việt Nam.Các sản phẩm chúng tôi định cung cấp bao gồm: - Mặt hàng thủ công mỹ nghệ: gốm Bát Tràng, tranh Đông Hồ, mây tre đan, lụa Hà Đông, nón, ... - Đặc sản các miền: Bánh đậu xanh Hải Dương, bánh phu thê Bắc Ninh, bánh cáy Thái
 12. Bình, bánh Cu đơ Nghệ An, bánh nhãn Nam Định, bánh gai Ninh Giang, ... - Trang phục truyền thống: áo dài, nón tre,... - Nghệ thuật dân tộc: băng đĩa nhạc dân tộc ( chèo, cải lương, tuồng, hát ả đào, hát trầu văn, nhã nhạc cung đình Huế...) Chúng tôi sẽ nhắm tới đối tượng khách hàng chủ yếu là khách du lịch, những người quan tâm và yêu thích được thưởng thức và khám phá văn hóa Việt Nam. Đối tượng khách hàng này không chỉ là khách du lịch, người nước ngoài... mà cả những người dân Việt Nam đang sống ở Việt Nam hay nước ngoài mà chưa có điều kiện thưởng thức hết các đặc sản, văn hóa Việt. Lý do thành lập ý tưởng: chúng tôi nhận thấy ngày nay có rất nhiều người quan tâm, và có nhu cầu thưởng thức văn hóa Việt, không chỉ những người khách du lịch,người nước ngoài, Việt Kiều mà cả chính những người dân Việt Nam đang sống trên đất nước Việt Nam. Nhu cầu thưởng thức này khó được đáp ứng tốt nhất và đầy đủ nhất do đặc sản, văn hóa Việt Nam nằm rải rác ở các miền khác nhau. Vì vậy nhóm chúng tôi muốn được trở thành người cung cấp tốt nhất toàn bộ nhu cầu thưởng thức văn hóa Việt của khách hàng thông qua thương mại điện tử. Chúng tôi nghĩ đây sẽ là một thị trường có tiềm năng kinh doanh lớn hiện nay. Nguồn lực thực hiện: nguồn lực con người: 5 thành viên trong nhóm cùng với sự hỗ trợ của bạn bè, ng ười thân. Nguồn lực tài chính: chúng tôi sẽ huy động góp vốn từ các thành viên trong nhóm, cùng với việc đi xin sự trợ giúp của các tổ chức tín dụng và sự trợ giúp của các tổ chức tín dụng ( chúng tôi nghĩ dự án này sẽ được sự ủng hộ và giúp đỡ l ớn c ủa chính ph ủ do nó góp phần rất lớn vào việc quảng bá hình ảnh đất nước Việt Nam) triển Quy trình khai: - tìm nguồn hàng từ nhà cung cấp ( chúng tôi đặt ra tiêu chí cao để tìm nhà cung cấp để đảm bảo mỗi loại sản phẩm có tính đặc trưng nhất, chất lượng cao nhất, có thể mỗi s ản phẩm chỉ chọn một nhà cung cấp nổi tiếng nhất của từng vùng mi ền) - Xây dựng Website.quảng bá và giới thiệu Website ( spam, offline, link với các Web khác... ) - Quy trình bán hàng: khách hàng đặt hàng trên mạng => kiểm tra hàng hóa s ẵn sàng cung cấp => liên hệ với nhà cung cấp để lấy hàng => thanh toán => giao hàng... + thanh toán bằng thẻ tín dụng hoặc thanh toán trực tiếp khi giao hàng cho khách hàng. + giao hàng: giao trực tiếp ( nếu khách hàng ở gần như Hà Nội), chuyển phát qua bưu điện đối với các sản phẩm phù hợp cho gửi qua bưu điện, thiết lập mạng lưới đại lí phân phối từng vực đủ tiềm lực... trong khu khi có Ngoài ra Website sẽ có các thông tin tư vấn thưởng thức văn hóa Việt, di ễn đàn th ảo lu ận về văn hóa Việt, các dịch vụ chăm sóc hàng như gửi thư chúc m ừng, quà thi ệp đi ện t ử... Định kì sẽ tổ chức một ngày hội văn hóa Việt, ở đó khách hàng có thể được nếm thử các đặc sản, chiêm ngưỡng các sản phẩm thủ công mỹ nghệ truyền th ống Việt Nam, và văn hóa nghệ thuật đặc trưng các miền, để giới thiệu với khách hàng sản phẩm của mình... Với ý tưởng trên, chúng tôi rất mong sẽ nhận được sự góp ý của thầy cô và các bạn để ý tưởng của nhóm tôi sẽ hoàn thiện hơn, có tính khả thi hơn... Cảm ơn thầy cô và các bạn đã đọc và cho ý kiến!
 13. Những hỏi cấp của điện tử đòi bách kinh doanh Công nghệ mở ra viễn cảnh trong đó đòi hỏi có sự thay đổi sâu sắc. Trong quá trình thải-nhận công nghệ mới, các doanh nghiệp kinh doanh đi ện t ử chắc ch ắn ph ải thay đổi để nắm bắt cơ hội. Những việc cấp bách ph ải tiến hành trong nh ững năm sắp tới là phải điều chỉnh công nghệ mới theo hướng đối t ượng cho phù h ợp v ới con người và công việc hơn là bắt buộc con người ph ải rèn luy ện k ỹ năng cho phù hợp công nghệ. Những phần mềm trọn gói sắp tới sẽ làm máy tính dễ sử dụng hơn, không đòi hỏi nhiều thời gian để học cách sử dụng. Tương t ự, những ứng d ụng trên Web hiện nay biến mạng trở thành thân thiện hơn với vi ệc chuy ển nh ững phần mềm thành dịch vụ trực tuyến có sẵn. Ch ẳng h ạn website Expedia.com g ần đây đưa ra dịch vụ cảnh báo trực tuyến, cho phép gửi thông tin đ ến khách hàng qua máy vi tính, điện thoại di động, nh ắn tin n ếu chuy ến bay c ủa khách hàng b ị tr ễ và gửi thông báo cho gia đình khi chuyến bay của bạn s ắp s ửa h ạ cánh. Trong thời đại công nghệ thông tin ngày càng thấy rõ sự hình thành của một mô hình mới: công ty được mạng hoá. Hai công ty đi đ ầu trong lĩnh v ực này là Dell và Cisco. Việc xây dựng theo mô hình mới giúp 2 công ty trên có th ể nắm b ắt đ ộng tĩnh c ủa đối tác bằng chia sẻ thông tin trong toàn bộ hệ th ống cung ứng đ ược liên k ết v ới nhau qua mạng. Dell dùng Web để liên lạc với tất cả các nhà sản xuất chip, ổ đĩa và khách hàng. Dùng mạng để theo dõi hàng hoá cho phép Dell có th ể l ập danh sách hàng tồn kho chỉ trong vòng 4 ngày thay vì 32 ngày nh ư tr ước đây. Tuy ưu việt, nhưng mô hình này rất khó đi ều hành. Bằng ch ứng là r ất ít công ty có thể áp dụng hoàn chỉnh. Trong khi một vài công ty đã áp dụng hoàn chỉnh thì cũng có khá nhiều công ty khác đang trong quá trình th ử nghi ệm. Ch ẳng h ạn Cisco đã đ ể l ỡ nhiều đơn đặt hàng vào cuối năm 2000 do hệ thống của Cisco không phân bi ệt được khách hàng đã đặt hàng trùng với lí do là ch ỉ đ ể đ ảm b ảo vi ệc cung c ấp hàng nh ư hạn định. Bài học rút ra từ đây là các công ty cần ph ải thay đ ổi quy trình cũ và khuyến cáo đối tác của họ cũng làm như vậy. Ông Perez nói: “M ỗi thay đ ổi có ảnh hưởng sâu rộng đến con người, cơ cấu tổ ch ức và k ỹ năng, cũng t ương t ự nh ư m ột cơn bão xoá sạch những thói quen do cơ ch ế cũ t ạo ra”. Công nghệ thông tin, bao gồm viễn thông và tin học, đóng vai trò quan trọng cho n ền kinh tế tri thức. Tương tự như hàng hoá cần được sản xuất b ởi dây chuy ền máy móc và được lưu thông trên thị trường, thông tin và tri th ức s ẽ đ ược x ử lý b ằng h ệ thống tin học và truyền tải qua môi trường vi ễn thông. H ầu h ết các hành vi kinh doanh, thương mại trước đây sẽ được mô phỏng ho ặc thay th ế để có th ể th ực hiện cơ sở hạ tầng nghệ qua các công thông tin. Kinh doanh điện tử luôn được coi là tập h ợp các khái ni ệm v ề m ột mô hình t ổ ch ức kinh doanh mới, về các phương pháp luận mới, về các biện pháp hành động mới đ ể đáp ứng được sự thay đổi và phát triển nhanh chóng của nền kinh t ế m ới. Đây là một phương pháp sẽ giúp các doanh nghiệp quản lý, khai thác và phát tri ển t ốt
 14. nhất nguồn tài nguyên của mình, đặc biệt là tài nguyên con ng ười và thông tin. Thông tin biến thành tri thức, tri thức tạo ra những giá trị to lớn cho doanh nghi ệp. Ý tưởng khởi nghiệp: Kinh doanh trên mạng  Mặc dù thời kỳ bùng nổ của các công ty dotcom đã qua, nhưng cơ hội kiếm tiền trên  Web vẫn còn rất lớn. Vấn đề là bạn phải biết tìm cơ hội đó ở đâu. Sau đây là gợi ý về 9  lĩnh vực kinh doanh khả thi mà bạn có thể khởi nghiệp ngay từ hôm nay, được đúc rút từ  kinh nghiệm của các công ty hoạt động trong lĩnh vực thương mại điện tử thành công  trên thế giới. 1. Nhận giao hàng  Có lẽ bạn không bao giờ nghĩ rằng mình sẽ tạo dựng cơ nghiệp bằng cách chạy quanh  thành phố và giao các món hàng cho mọi người. Thế nhưng nhiều người đã thu được  hàng triệu USD từ dịch vụ này. Ross Stevens, người sáng lập và giám đốc điều hành  công ty Urbanfetch Inc., cho biết: "Mọi người thường không thích chờ đợi lâu sau khi đặt  mua hàng hoá trên mạng. Chính vì thế, chúng tôi thấy đây là cơ hội lớn để cung cấp  một dịch vụ mà khách hàng có thể nhận mọi thứ trong cùng ngày đặt hàng, thậm chí là  trong cùng giờ đặt hàng". Hiện nay, công ty có trụ sở tại New York này đang cung cấp  dịch vụ giao hàng miễn phí trong vòng một giờ đối với nhiều loại hàng hoá, từ đồ tiêu  dùng lặt vặt cho đến đồ điện tử, phạm vi là trong khắp thành phố New York. Dịch vụ này  đã đánh trúng nhu cầu của những cư dân bận rộn của New York. Doanh số ngay trong  năm đầu tiên của công ty vào khoảng 30 triệu USD. Urbanfetch xác định rõ mục tiêu  của mình là bán hàng qua mạng. Công ty tích trữ hàng tại các khu vực chi phí thấp  trong thành phố, nhờ đó họ tiết kiệm được chi phí thuê cửa hàng tại các khu phố sang  trọng. Theo đánh giá về tốc độ tăng trưởng của dịch vụ giao hàng tại nhà, lĩnh vực này  đang có rất nhiều cơ hội cho những người mới khởi nghiệp. Chuyên gia Christopher  Kelley của Forrester Research cho rằng những người mới khởi nghiệp nên chú trọng đến  việc đóng gói và giao hàng từ một trung tâm thư tín địa phương đến nhà của khách  hàng, hoặc thiết lập các mối quan hệ và nhận giao hàng cho các nhà kinh doanh địa  phương. 2. Bán đồ thể thao Nghiên cứu của Jupiter Communications cho rằng lĩnh vực thể thao trên mạng có thể là  một trong những phân đoạn mới quan trọng nhất của thị trường tiêu dùng trên Web.  Hiện nay, khách hàng trên mạng xếp hạng thể thao là một trong 5 nội dung ưa thích 
 15. nhất của họ trên mạng và điều này có thể trở thành cơ hội lớn cho TMĐT. Nếu muốn  thành công trong lĩnh vực thể thao, có một mảng mà bạn nên chú ý đến là trang phục,  dụng cụ thể thao dành cho phụ nữ. Bạn có thể tham khảo Lucy.com, một Website rất  thành công nhờ cung cấp đồ thể thao cho giới nữ và và hiện đang dẫn đầu thị trường  này. 3. Tư vấn qua mạng  Nếu bạn có một nền tảng vững về tư vấn bạn có thể sử dụng các kỹ năng tư vấn của  mình để kiếm tiền qua Web. Tư vấn qua mạng là cung cấp lời khuyên cho khách hàng  thông qua Internet, thay vì các nhân viên tư vấn trực diện. Theo nhận xét của IDC, tư  vấn qua mạng là một thách thức lớn đối với các hãng tư vấn truyền thống, do mô hình  này rất thích hợp với thị trường biến đổi liên tục trên Internet. Hiện nay, một số ít công ty  lớn đã bắt đầu bước vào lĩnh vực này. Tuy nhiên những công ty này, như Ernst & Young  và IBM, nhằm vào các đối tượng khách hàng là doanh nghiệp và những tổ chức kinh  doanh lớn khác, bỏ qua thị phần các doanh nghiệp nhỏ cho những nhà tư vấn mới khởi  nghiệp. "Một nhà tư vấn đã làm việc nhiều năm cho một công ty lớn có thể tiến hành mở  dịch vụ tư vấn qua mạng, đặc biệt là nhằm vào đối tượng kinh doanh vừa và nhỏ",  Sophie Mayo, Giám đốc chương trình của IDC nói. Tuy nhiên, những công ty mới nên  thiết lập thêm phần giao tiếp trực diện để xây dựng mối quan hệ liên tục với khách hàng. 4. Đấu giá trên mạng  Tại sao bạn không tham gia vào thị trường đấu giá đang sôi động trên mạng? Có 3 từ  quan trọng nhất là: quan sát, quan sát và quan sát. Sue Rothberg, nhà phân tích đấu  giá cấp cao của Gomez.com cho biết: "Mô hình kinh doanh chi phí thấp nhất cho những  người mới khởi nghiệp là kết nối với những đại gia như eBay, Yahoo! hay Amazon. Nên  tìm cách gắn hoạt động của mình trên những website đông người truy cập này, điều đó  sẽ cho phép bạn xây dựng một thương hiệu và một cơ sở khách hàng mà không cần  thực hiện marketing nhiều". Doanh nhân Richard Birnbaum, 43 tuổi, chủ sở hữu một  công ty bán buôn trang phục, có khá nhiều kinh nghiệm về lĩnh vực này. Ông đã tăng  gấp đôi doanh số bán hàng kể từ khi đưa danh mục hàng trong website chuyên kinh  doanh trang phục của mình Wearamerica.com lên trang eBay. Ông tiết lộ: "Không ở đâu  quảng cáo rẻ như eBay". Ông Birnbaum khuyên, các doanh nghiệp đang dự định tham  gia vào lĩnh vực đấu giá nên yêu cầu cam kết đặt tiền trong vài giờ, đồng thời nên dự trữ  một danh mục hàng cố định liên tục trong 3 đến 4 tháng để thu hút khoản doanh số ổn  định. Đây cũng là một nguyên tắc khi làm việc với dịch vụ quản lý đấu giá.
 16. 5. Thanh toán điện tử Khi giao hàng tại nhà là một ưu điểm lớn của TMĐT, nhưng để thực hiện được điều này  cần phải các dịch vụ trên Web cho phép khách hàng nhận và thanh toán phí qua mạng.  Dịch vụ thanh toán điện tử cung cấp khả năng lập hóa đơn, giao hàng và thanh toán  hoàn toàn thông qua Net. CyberBills, một công ty cung cấp dịch vụ thanh toán qua  mạng, đã phát triển một mô hình kinh doanh kết hợp giữa website bán hàng tiêu dùng  của mình StatusFactory.com và một dịch vụ B2B được cung cấp cho các cổng, các  ngân hàng, trung tâm giao dịch chứng khoán và các công ty muốn có dịch vụ thanh  toán điện tử mang thương hiệu riêng. Giám đốc Điều hành John Simpson đã quyết định  thực hiện các dịch vụ gia tăng này để nâng cao doanh số thay vì chỉ bán hàng tiêu  dùng, bởi vì phần lớn người tiêu dùng cảm thấy tiện lợi hơn khi xử lý các vấn đề tài chính  thông qua các tổ chức đã được tín nhiệm. Các công ty mà CyberBill đang bán lại dịch vụ  gồm có Intuit và AOL. Simpson cho rằng dịch vụ thanh toán qua mạng có thể khó thâm  nhập và thành công trong giai đoạn này của Internet, bởi vì nhiều công ty đi trước đã  thiết lập quan hệ chặt chẽ với các tổ chức lớn hơn. Ông gợi ý rằng người mới khởi  nghiệp nên đóng vai trò là người bán lại dịch vụ thanh toán sẵn có trên website của  mình, trước hết là để giữ khách hàng trở lại với website. 6. Trung tâm chăm sóc sức khoẻ Dịch vụ chăm sóc sức khoẻ qua mạng đang phát triển rất nhanh và có thể sẽ bùng nổ  trong vài năm tới. Jupiter Communications dự tính doanh số của ngành chăm sóc sức  khoẻ qua mạng năm 2004 đạt 11 tỷ USD. Một nghiên cứu khác của Jupiter cho thấy  49% người được phỏng vấn không mua thuốc qua mạng vì họ có thể dễ dàng mua  thuốc tại các cửa hàng gần nhà khi đi mua sắm lặt vặt. Điều này giải thích tại sao các  website cung cấp các sản phẩm truyền thống gặp nhiều khó khăn. Có một giải pháp  dành người khởi nghiệp: cung cấp các món hàng chăm sóc sức khoẻ thật đặc biệt, khó  tìm thấy trong các cửa hàng thuốc thông thường. Trang Selfcare.com là một ví dụ tiêu  biểu trong việc thu hút các khách hàng có nhu cầu đặc biệt về chăm sóc sức khoẻ.  Trang web này cung cấp cả các sản phẩm truyền thống, sản phẩm thay thế và sản  phẩm đặc biệt cho người bị dị ứng thuốc, điều chỉnh cân nặng hay các chứng đau kinh  niên. Bất cứ ai cũng có thể đến hiệu thuốc và mua aspirin nhưng đâu phải dễ tìm mua  các loại thảo dược đặc biệt hay mặt nạ làm đẹp từ tính chẳng hạn. 7. Web Hosting Không cần phân tích nhiều, ai cũng có thể thấy triển vọng của dịch vụ Web hosting.  Nhưng liệu đây có phải là cơ hội tốt với những người mới bắt đầu? Theo ông Jeanne 
 17. Schaaf, nhà phân tích cao cấp của Forrester, "Lĩnh vực này không dành cho những  người không biết gì về Web hosting, cấu trúc Web, mạng và máy chủ Web. Đây là một  loại kinh doanh kỹ thuật cao và đòi hỏi trình độ chuyên môn cao". Nói cách khác, trái với  quan điểm thông thường, lĩnh vực này không đơn giản chỉ là đặt hàng loạt máy chủ vào  một căn phòng để làm chỗ "trú ngụ" cho các trang web. Don Fredrickson, Giám đốc  Điều hành "got.net" (một công ty cung cấp dịch vụ Internet), cho biết ông dự định tăng  cường dịch vụ Web hosting từ mức 15% hoạt động kinh doanh của công ty lên 70%  trong 4 năm tới. Fredrickson cho biết, trong khi nhiều khách hàng là các doanh nghiệp,  tổ chức lớn đang tập trung vào các trung tâm dữ liệu với mức chi phí từ 5.000 đến  10.000 USD/tháng cho dịch vụ hosting, thì nhiều doanh nghiệp nhỏ hơn đang rất cần  các nhà cung cấp giá rẻ nhưng vẫn đảm bảo tin cậy. Chẳng hạn, giá dịch vụ hosting cơ  bản của got.net là 20 USD/tháng và giá duy trì, quản trị một máy chủ đặt tại trung tâm  của got.net là 300 USD/tháng. Ông Fredrickson cho biết thêm, các doanh nghiệp sẽ đặc  biệt thành công nếu họ có một lĩnh vực chuyên môn riêng. Với danh tiếng trong lĩnh vực  chuyên môn đó, các khách hàng Web hosting sẽ tìm đến với họ. 8. Cổng mua sắm  Các cổng mua sắm trên mạng không chỉ có lợi nhuận từ việc bán hàng hoá mà còn có  khả năng thu hút được rất nhiều quảng cáo và các doanh thu phụ trợ. Một trung tâm  mua sắm trên mạng là một website cung cấp danh mục các đường dẫn đến rất nhiều  dịch vụ và cửa hàng trên mạng. Các cổng lớn như Yahoo, AOL... chiếm khoảng 40% thị  phần, phần còn lại về cơ bản là thị phần dành cho các nhà kinh doanh có cách nghĩ táo  bạo và khác biệt, tập trung vào những thị trường khe. Với những người mới bắt đầu,  thông điệp quan trọng nhất là "cách nghĩ táo bạo". Một lĩnh vực đầy hứa hẹn trên mạng  là cung cấp văn phòng cho các doanh nghiệp nhỏ. Những trang như Works.com và  BizBuyer.com tập hợp những người mới khởi nghiệp cùng nhau để xây dựng giải pháp  cho những hoạt động mua sắm quy mô nhỏ. Điều này tạo điều kiện cho họ có thể sử  dụng các dịch vụ chi phí thấp của nhau, thay vì phải sử dụng dịch vụ của các công ty  lớn hơn. Những công ty này cũng thực hiện việc tự động hoạt động mua sắm của các  doanh nghiệp nhỏ. Đối với các doanh nghiệp, loại hình kinh doanh này thích hợp vì hai  lý do: đây là thị trường rất tiềm năng và vì là doanh nghiệp nhỏ nên bạn luôn biết rõ  khách hàng của mình. 9. Tìm đúng "thị trường khe" Với những thị trường phổ biến đã có nhiều tên tuổi lớn chiếm lĩnh, người mới khởi nghiệp  thường khó có thể thâm nhập và tồn tại, vì vậy bạn nên tìm riêng cho mình một thị 
 18. trường đặc biệt và cung cấp cho khách hàng điều gì đó khác biệt. Textbookhound.com  là một ví dụ tiêu biểu trong việc tìm đúng thị trường khe. Công ty này cung cấp dịch vụ  so sánh giá cả các loại sách giáo khoa dành cho giới học sinh, sinh viên. Không như  dịch vụ tìm kiếm mua sắm khác, công cụ tìm kiếm của Textbookhound.com cho phép  sinh viên gõ và tìm nhiều loại sách khác nhau cùng lúc. Người sáng lập công ty Philip  Kaskawits và đồng sự của mình đã lập kế hoạch phối hợp với các nhà trường để cho  phép các giáo sư liệt kê lịch trình các môn học, bài giảng của họ trên website, để giúp  sinh viên tìm kiếm sách dễ dàng hơn.  Tuy nhiên, phần lớn doanh số của Textbookhound.com là từ các hoạt động liên kết:  Amazon hay Barnes & Noble sẽ trả cho công ty một khoản phần trăm doanh số bán  sách trên trang của họ. Không như các website tư vấn mua sắm khác,  Textbookhound.com không liệt kê các cửa hàng theo thứ tự phụ thuộc số tiền mà họ trả  cho công ty mà là theo giá thấp nhất mà họ bán cho khách hàng. Kaskawits nói: "Chúng  tôi muốn tạo ưu thế hơn hẳn cho khách hàng. Họ sẽ không phải tìm kiếm lâu. Bí quyết  thành công của chúng tôi là biết tìm đúng thị trường khe, tạo sự khác biệt, và làm tốt  hơn bất cứ đối thủ nào". Nói tóm lại, cơ hội kinh doanh trên mạng vẫn còn rất nhiều tiềm  năng.  Các doanh nghiệp cần biết phân tích nhu cầu thị trường và tìm ra những lợi thế so sánh  của mình để đáp ứng tốt nhất đối với một phân khúc thị trường nhất định. Kinh doanh  qua mạng, như người ta vẫn nói, là kinh doanh dựa vào sự vào sự thông minh, hiểu biết  và nhiều ý tưởng. Điều này càng đúng với các doanh nghiệp nhỏ, những công ty mới  khởi nghiệp kinh doanh qua mạng. Trong Thương mại điện tử, cạnh tranh là rất mãnh liệt và gay gắt, đơn giản là vì chi phí đầu tư không cao, hầu như công ty nào cũng có thể áp dụng Thương mại điện tử. Do đó, để có thể thành công trong Thương Mại Điện Tử, bạn cần thỏa mãn một số yêu cầu sau: • - Có sản phẩm và dịch vụ có chất lượng tốt, giá cả cạnh tranh • - Tạo được nét đặc trưng riêng cho website, dịch vụ, sản phẩm của bạn • - Chấp nhận thanh toán qua mạng nếu bạn bán lẻ hàng hóa ra thế giới • - Luôn rất quan tâm đến marketing website của bạn • - Luôn quan tâm đến nội dung, trình bày, tốc độ truyền tải trang web của bạn • - Linh động, đáp ứng mọi yêu cầu của khách hàng một cách nhanh chóng và chuyên nghiệp Nếu bạn hội đủ 6 yếu tố trên, chắc chắn bạn sẽ áp dụng Thương Mại Điện Tử thành công. Tuy nhiên, ngoài sáu yếu tố nói trên, bạn còn phải am hiểu đôi chút
 19. về vấn đề an toàn mạng để có giải pháp trong trường hợp website của bạn bị tấn công do hacker phá hay do đối thủ cạnh tranh cạnh tranh không lành mạnh. Để đầu tư cho Thương mại điện tử có hiệu quả, doanh nghiệp cần ghi nhớ một số vấn đề sau: • Marketing : marketing là chìa khóa chính cho sự thành công trong Thương mại điện tử. Để marketing tốt, doanh nghiệp có thể phải đầu tư nhân lực am hiểu về marketing truyền thống và marketing qua mạng. Hoặc tiết kiệm hơn, doanh nghiệp có thể thuê dịch vụ marketing qua mạng trọn gói. V.E.C có cung cấp dịch vụ này theo yêu cầu của doanh nghiệp. • Chất lượng website : doanh nghiệp phải đầu tư vào nội dung của website bằng cách chăm sóc nội dung thường xuyên, cập nhật thông tin... việc này có thể có một nhân viên đứng ra đảm nhiệm hoặc nếu doanh nghiệp không có nhiều nội dung mới một cách thường xuyên thì công việc này có thể giao cho bộ phận kinh doanh kiêm nhiệm, không phát sinh thêm chi phí nhân sự. • Chất lượng dịch vụ hỗ trợ khách hàng: điều này quan trọng. Việc hỗ trợ khách hàng qua mạng một cách chuyên nghiệp góp phần rất lớn vào sự thành công của doanh nghiệp trong Thương mại điện tử. Doanh nghiệp cần có ít nhất một nhân viên phụ trách việc giải đáp thắc mắc của khách hàng tiềm năng một cách chuyên nghiệp và nhanh chóng. • Chiến lược kinh doanh : nếu doanh nghiệp chọn hình thức kinh doanh “nghiêng” nhiều về trực tuyến thì phải có đội ngũ kinh doanh giỏi về chiến lược kinh doanh trên mạng, am hiểu các hoạt động kinh doanh, marketing trên mạng... • Nhân sự chuyên môn Thương mại điện tử : tương tự như phần Chiến lược kinh doanh, nếu doanh nghiệp kinh doanh trực tuyến thì nhất định phải có những nhân sự chuyên môn về Thương mại điện tử như kỹ thuật, marketing qua mạng, phục vụ khách hàng qua mạng, nội dung, nghiên cứu thị trường online v.v... Ngoài ra, doanh nghiệp Việt Nam muốn áp dụng, khai thác Thương mại điện tử phục vụ việc kinh doanh của mình tốt thì cần chuẩn bị nội lực về một số phương diện sau: • Nếu doanh nghiệp sản xuất hàng hóa xuất khẩu, dùng Thương mại điện tử để marketing mình và tìm kiếm khách hàng quốc tế thì nhất thiết phải có nhân sự giỏi tiếng Anh, có nhân sự biết marketing qua mạng vì đây là một việc làm thường xuyên. • Nếu doanh nghiệp muốn dùng Thương mại điện tử để marketing, tạo hình ảnh chuyên nghiệp trong mắt người tiêu dùng thì có thể khoán việc này cho một công ty chuyên về marketing qua mạng thực hiện.
 20. Ngoài ra, nếu doanh nghiệp “nghiêng” nhiều về kinh doanh thông qua • mạng thì đòi hỏi nội lực càng cao hơn, ngoài khả năng marketing qua mạng, còn phải có khả năng kỹ thuật và khả năng chiến lược (kinh doanh) để có thể đảm bảo thành công. Dĩ nhiên, nếu kinh doanh có tính quốc tế thì phải có nhân sự giỏi về tiếng Anh. Mặc dù thời kỳ bùng nổ của các công ty dotcom đã qua, nhưng cơ hội kiếm tiền trên • Web vẫn còn rất lớn. Vấn đề là bạn phải biết tìm cơ hội đó ở đâu. Sau đây là gợi ý về 9 lĩnh vực kinh doanh khả thi mà bạn có thể bắt đầu ngay từ hôm nay, được đúc rút từ kinh nghiệm của các công ty hoạt động trong lĩnh vực TMĐT thành công trên thế giới. 1. Nhận giao hàng • Có lẽ bạn không bao giờ nghĩ rằng mình sẽ tạo dựng cơ nghiệp bằng cách chạy quanh thành phố và giao các món hàng cho mọi người. Thế nhưng nhiều người đã thu được hàng triệu USD từ dịch vụ này. Ross Stevens, người sáng lập và giám đốc điều hành công ty Urbanfetch Inc., cho bi ết: "Mọi người thường không thích chờ đợi lâu sau khi đặt mua hàng hoá trên mạng. Chính vì thế, chúng tôi thấy đây là cơ hội lớn để cung cấp một dịch vụ mà khách hàng có thể nhận mọi thứ trong cùng ngày đặt hàng, thậm chí là trong cùng giờ đặt hàng". Hiện nay, công ty có trụ sở tại New York này đang cung cấp dịch vụ giao hàng miễn phí trong vòng một giờ đối với nhiều loại hàng hoá, từ đồ tiêu dùng lặt vặt cho đến đồ điện tử, phạm vi là trong khắp thành phố New York. Dịch vụ này đã đánh trúng nhu cầu của những cư dân bận rộn của New York. Doanh số ngay trong năm đầu tiên của công ty vào khoảng 30 triệu USD. Urbanfetch xác định rõ mục tiêu của mình là bán hàng qua mạng. Công ty tích trữ hàng tại các khu vực chi phí thấp trong thành phố, nhờ đó họ tiết kiệm được chi phí thuê cửa hàng tại các khu phố sang trọng. Theo đánh giá về tốc độ tăng trưởng của dịch vụ giao hàng tại nhà, lĩnh vực này đang có rất nhiều cơ hội cho những người mới khởi nghiệp. Chuyên gia Christopher Kelley của Forrester Research cho rằng những người mới khởi nghiệp nên chú trọng đến việc đóng gói và giao hàng từ một trung tâm thư tín địa phương đến nhà của khách hàng, hoặc thiết lập các mối quan hệ và nhận giao hàng cho các nhà kinh doanh địa phương. 2. Bán đồ thể thao Nghiên cứu của Jupiter Communications cho rằng lĩnh vực thể thao trên mạng có thể là một trong những phân đoạn mới quan trọng nhất của thị trường tiêu dùng trên Web. Hiện nay, khách hàng trên mạng xếp hạng thể thao là một trong 5 nội dung ưa thích nhất của họ trên mạng và điều này có thể trở thành cơ hội lớn cho TMĐT. Nếu muốn thành công trong lĩnh vực thể thao, có một mảng mà bạn nên chú ý đến là trang phục, dụng cụ thể thao dành cho phụ nữ. Bạn có thể tham khảo Lucy.com, một

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản