intTypePromotion=1

Hướng dẫn chi tiết xây dựng thang bảng lương năm 2018

Chia sẻ: Làng Trằng | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:11

0
741
lượt xem
285
download

Hướng dẫn chi tiết xây dựng thang bảng lương năm 2018

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Hướng dẫn chi tiết xây dựng thang bảng lương năm 2018 có nội dung gồm công văn gửi Phòng lao động thương binh và xã hội, Quyết định ban hành hệ thống thang, bảng lương, Biên bản thông qua hệ thống thang bảng lương, bảng hệ thống thang, bảng lương,... Hi vọng đây sẽ là tài liệu hữu ích giúp các bạn nắm rõ hồ sơ xây dựng hệ thống thang bảng lương cho doanh nghiệp của mình. Chúc các bạn thành công!

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Hướng dẫn chi tiết xây dựng thang bảng lương năm 2018

  1. HƯỚNG DẪN CHI TIẾT XÂY DỰNG THANG BẢNG LƯƠNG 2018 I. HỒ SƠ XÂY DỰNG THANG BẢNG LƯƠNG: 1. Công văn gửi Phòng lao động thương binh và xã hội 2. Quyết định ban hành hệ thống thang, bảng lương 3. Biên bản thông qua hệ thống thang bảng lương 4. Bảng hệ thống thang, bảng lương 5. Bảng quy định các tiêu chuẩn và điều kiện áp dụng 6. Quy chế lương, bảng phụ cấp (có Phòng lao động yêu cầu, có phòng lao động không yêu cầu) Chú ý: Người lập mẫu biểu phải điền tên và số điện thoại, và phải trực tiếp đi nộp. Trên đây là bộ hồ sơ để các bạn xây dựng hệ thống THANG, BẢNG LƯƠNG, các bạn tham khảo mẫu và hướng dẫn chi tiết như sau
  2. CÔNG TY KẾ TOÁN THIÊN ƯNG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc -----o0o------ SỐ: 01 CV/KTTU-2018 V/v: Xin áp dụng mức lương tối thiểu và tự xây dựng bảng lương năm 2018 Hà Nội, ngày …… tháng …… năm 2018 Kính gửi : Phòng Lao động Thương binh & Xã hội Quận ………….. CÔNG TY KẾ TOÁN THIÊN ƯNG thành lập theo giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số: 0106482709 do Sở Kế Hoạch và Đầu Tư thành phố Hà Nội cấp ngày 20 tháng 09 năm 2014. Địa chỉ: 173 Xuân thuỷ, cầu giấy, Hà Nội. Mã số thuế: 0106482709 Người liên hệ: Lã văn Nam (Người làm) Điện thoại liên hệ: 0984 322 539 Thực hiện theo Nghị Định số 141/2017/NĐ-CP ngày 07 tháng 12 năm 2017 của Chính Phủ QUY ĐỊNH MỨC LƯƠNG TỐI THIỂU VÙNG ĐỐI VỚI NGƯỜI LAO ĐỘNG LÀM VIỆC THEO HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG Căn cứ Quy định danh mục các địa bàn áp dụng mức lương tối thiếu vùng. Căn cứ các văn bản liên quan. Để đảm bảo quyền lợi cho người lao động làm việc trong doanh nghiệp, CÔNG TY KẾ TOÁN THIÊN ƯNG xin đăng ký mức lương tối thiểu vùng với Phòng Lao Động - Thương Binh và Xã hội quận ……………..là 3.980.000 đ kể từ ngày …. .………… và Công ty tự xây dựng thang bảng lương áp dụng cho toàn thể CBCNV trong Công ty. (Có danh sách bảng lương kèm theo) Xin trân trọng cảm ơn! Nơi nhận: CÔNG TY KẾ TOÁN THIÊN ƯNG + Như kính gửi + Lưu VT
  3. CÔNG TY KẾ TOÁN THIÊN ƯNG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc SỐ: 01 QĐ/KTTU-2018 -----o0o------ V/v: Ban hành hệ thống thang bảng lương Hà Nội, ngày ……. tháng …… năm 2018 QUYẾT ĐỊNH (Về việc ban hành hệ thống thang bảng lương) Giám Đốc Công ty TNHH Dịch Vụ Đào Tạo Thiên Ưng - Căn cứ Luật lao động 10/2012/QH13 Ban hành ngày 18/06/2012. - Căn cứ Nghị định số 49/2013/NĐ-CP ban hành ngày 14 tháng 05 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Bộ luật lao động về tiền lương. - Căn cứ Nghị định số 141/2017/NĐ-CP ban hành ngày 07 tháng 12 năm 2017 của Chính phủ quy định mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động. QUYẾT ĐỊNH Điều 1: Ban hành hệ thống bảng lương của Công ty TNHH Dịch Vụ Đào Tạo Thiên Ưng Điều 2: Thời gian thực hiện kể từ ngày 02/01/2018 Điều 3: Các phòng ban Công ty và cán bộ nhân viên công ty có trách nhiệm thực hiện quy định này. Nơi nhận: CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ ĐÀO TẠO THIÊN ƯNG + Các phòng ban công ty. (Giám đốc ký tên và đóng dấu) + Lưu VT
  4. CÔNG TY KẾ TOÁN THIÊN ƯNG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc -----o0o------ Hà Nội, ngày ……. tháng ……. năm 2018 BIÊN BẢN (V/v: Thông qua hệ thống thang bảng lương) 1. Thời gian: 8h 00 phút ngày ……. tháng …… năm 2018 2. Địa điểm: Tại phòng họp CÔNG TY KẾ TOÁN THIÊN ƯNG P607, 163 Xuân Thuỷ, cầu giấy, Hà Nội 3. Thành phần gồm : - Ông: …………………. - Giám Đốc. - Bà : ……………………. - Thư ký - Cùng toàn thể cán bộ công nhân viên trong Công ty. 4. Nội dung cuộc họp : Thực hiện Nghị định số 141/2017/NĐ-CP ngày 07 tháng 12 năm 2017 của Chính Phủ quy định mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm việc theo Hợp đồng lao động. Căn cứ Quy định danh mục các địa bàn áp dụng mức lương tối thiếu vùng. Các thành viên trong Công ty nhất trí về hệ thống thang bảng lương mà Công ty đã đưa ra và áp dụng cho toàn thể CBCNV CÔNG TY KẾ TOÁN THIÊN ƯNG kể từ ngày ………………. Biên bản được lập xong vào hồi 11h 00 ngày …… tháng …… năm 2018. 5. Kết luận cuộc họp: Tất cả cán bộ công nhân viên trong Công ty đồng ý với hệ thống thang bảng lương do phòng hành chính xây dựng và cam kết tuân thủ thực hiện đúng ( phụ lục kèm theo). GIÁM ĐỐC THƯ KÝ CUỘC HỌP
  5. CÔNG TY KẾ TOÁN THIÊN ƯNG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Ngành nghề: Dịch vụ kế toán – Đào tạo kế toán Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc Địa chỉ: 233 Xuân Thuỷ, Cầu giấy, Hà Nôi MST: 0106482709 HỆ THỐNG THANG LƯƠNG, BẢNG LƯƠNG Áp dụng mức lương tối thiểu: 3.980.000 đồng Đơn vị tính: Nghìn đồng Bậc lương Chức danh, công việc I II III IV V VI VII 1. Giám đốc - Mức lương 8,000,000 8,400,000 8,820,000 9,261,000 9,724,050 10,210,253 10,720,765 2. Phó Giám đốc - Mức lương 7,000,000 7,350,000 7,717,500 8,103,375 8,508,544 8,933,971 9,380,669 3. Kế toán trưởng - Mức lương 6,000,000 6,300,000 6,615,000 6,945,750 7,293,038 7,657,689 8,040,574 2. Bảng lương nhân viên chuyên môn Đơn vị tính: đồng Bậc lương Chức danh, công việc I II III IV V VI VII 1. Nhân viên kế toán, nhân sự, kỹ thuật - Mức lương 4,500,000 4,725,000 4,961,250 5,457,375 6,003,113 7,203,735 7,924,109 2. Nhân viên chăm sóc khách hàng, văn thư - Mức lương 4,258,600 4,471,530 4,695,107 4,929,862 5,176,355 5,435,173 5,706,931
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2