Introduction to Database Systems- P1

Chia sẻ: Thanh Cong | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:50

0
54
lượt xem
8
download

Introduction to Database Systems- P1

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Các ấn bản mới nhất của các cổ điển Giới thiệu về hệ thống cơ sở dữ liệu kết hợp phát triển mới nhất trong cơ sở dữ liệu quan hệ, bao gồm cả mô hình ngữ nghĩa, hỗ trợ quyết định, và mô hình hóa thời. Không có thông tin tốt hơn về cơ sở dữ liệu phân tán, an ninh, và toán học của cơ sở dữ liệu quan hệ quá. Với vùng phủ sóng mạnh mẽ cùng một lý thuyết cơ bản làm cho người tiền nhiệm của nó nổi bật, cuốn sách xếp hạng này như...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Introduction to Database Systems- P1

 1. Please purchase PDF Split-Merge on www.verypdf.com to remove this watermark.
 2. Please purchase PDF Split-Merge on www.verypdf.com to remove this watermark.
 3. Please purchase PDF Split-Merge on www.verypdf.com to remove this watermark.
 4. Please purchase PDF Split-Merge on www.verypdf.com to remove this watermark.
 5. Please purchase PDF Split-Merge on www.verypdf.com to remove this watermark.
 6. Please purchase PDF Split-Merge on www.verypdf.com to remove this watermark.
 7. Please purchase PDF Split-Merge on www.verypdf.com to remove this watermark.
 8. Please purchase PDF Split-Merge on www.verypdf.com to remove this watermark.
 9. Please purchase PDF Split-Merge on www.verypdf.com to remove this watermark.
 10. Please purchase PDF Split-Merge on www.verypdf.com to remove this watermark.
 11. Please purchase PDF Split-Merge on www.verypdf.com to remove this watermark.
 12. Please purchase PDF Split-Merge on www.verypdf.com to remove this watermark.
 13. Please purchase PDF Split-Merge on www.verypdf.com to remove this watermark.
 14. Please purchase PDF Split-Merge on www.verypdf.com to remove this watermark.
 15. Please purchase PDF Split-Merge on www.verypdf.com to remove this watermark.
 16. Please purchase PDF Split-Merge on www.verypdf.com to remove this watermark.
 17. Please purchase PDF Split-Merge on www.verypdf.com to remove this watermark.
 18. Please purchase PDF Split-Merge on www.verypdf.com to remove this watermark.
 19. Please purchase PDF Split-Merge on www.verypdf.com to remove this watermark.
 20. Please purchase PDF Split-Merge on www.verypdf.com to remove this watermark.
Đồng bộ tài khoản