KỂ CHUYỆN - BÚP BÊ CỦA AI?

Chia sẻ: Nguyenhoang Phuonguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:5

0
469
lượt xem
26
download

KỂ CHUYỆN - BÚP BÊ CỦA AI?

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

-Dựa vào lời kể của gv và tranh minh hoạ tìm được lời thuyết minh phù hợp với nội dung mỗi bức tranh minh hoạ truyyenj búp bê của ai? -Biét kể lại truyện bằng lời của búp bê, kể lại đoạn kết câu chuyện theo tình huống tưởng tượng . -Lời kể tự nhiên ,sáng tạo , phối hợp lời kể với nét mặt cử chỉ , điệu bộ, biết lắng nghe ,nhận xét , đánh giá lời bạn kể theo các tiêu chí đã nêu. ...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: KỂ CHUYỆN - BÚP BÊ CỦA AI?

  1. K CHUY N ( TI T 14 ) BÚP BÊ C A AI? I-M c tiêu: -D a vào l i k c a gv và tranh minh ho tìm ư c l i thuy t minh phù h p v i n i dung m i b c tranh minh ho truyyenj búp bê c a ai? -Biét k l i truy n b ng l i c a búp bê, k l i o n k t câu chuy n theo tình hu ng tư ng tư ng . -L i k t nhiên ,sáng t o , ph i h p l i k v i nét m t c ch , i u b , bi t l ng nghe ,nh n xét , ánh giá l i b n k theo các tiêu chí ã nêu. II- dùng d y h c : --Tranh minh ho truy n . -Sáu băng gi y 6 hs thi vi t l i thuy t minh cho 6 tranh +6 băng gi y gv vi t s n l i thuy t minh. III- Ho t ng d y và h c: Giáo viên H c sinh 1- Bài cũ: -G i 2 hs k l i chuy n em ã ch ng -2 hs k l i truy n . ki n ho c tham gia th hi n tinh th n
  2. kiên trì vư t khó. -L p nh n xét. -Nh n xét , ghi i m. 2- Bài m i: 2.1 -Gi i thi u: -Hs xem tranh và nói bài h c hôm nay. ( truy n k v m t con búp bê). -GV treo tranh minh ho và y/c hs th oán xem truy n k hôm nay là gì? -GV nh c l i và ghi lên b ng. -Hs l ng nghe. 2.2 -Hư ng d n k chuy n. a- Gv k chuy n : - hs trao i, th o lu n theo nhóm 6. K l n 1. K l n 2 , v a k v a ch vào tranh minh +Tranh 1: Búp bê b b quên trên nóc ho . t cùng v i chơi khác . b- Hư ng d n tìm l i thuy t minh: +Tranh 2:Mùa ông không có váy áo , búp bê b l nh cóng t i thân khóc. -Y/c hs quan sát tranh , th o lu n theo nhóm 6 ,tìm l i thuy t minh ng n g n +Tranh 3: êm t i búp bê b cô ch cho t ng tranh. i ra ph . -Y/c nhóm nào làm xong trư c dán băng +Tranh 4 :M t cô bé t t b ng nhìn gi y dư i m i tranh. th y búp bê n m trong ng lá khô. - i di n nhóm lên thuy t minh. +Tranh 5 :Cô bé may áo m i cho búp
  3. bê. +Tranh 6:Búp bê s ng h nh phúc ,trong tình yêu thương c a cô ch m i. Nhóm khác nh n xét , chon ngư i thuy t minh hay nh t. -6 hs k l i truy n trong nhóm. -Nh n xét , b sung. -Y/c hs k l i truy n trong nhóm -3hs tham gia k trư c l p .( m i hs k n i dung 2 b c tranh). - G i hs k l i truy n trư c l p. + …….là mình óng vai búp bê k l i truy n. - Nh n xét hs k chuy n . +Khi k ph i xưng : tôi , t , mình c- K chuy n b ng l i c a búp bê: ho c em. - H i : K chuy n b ng l i c a búp bê là - l p l ng nghe. như th nào? -Hs k theo nhóm ôi. -Khi k ph i xưng hô như th nào? -3 hs k t ng o n trong truy n -G i hs k m u trư c l p. -2 hs k toàn câu chuy n. -Y/c hs k chuy n trong nhóm. -Nh n xét b n k theo các tiêu chí ã -T ch c cho hs thi k chuy n trư c l p. nêu.
  4. -G i hs nh n xét b n k . -Nh n xét chung , bình ch n b n nh p -1 hs c thành ti ng. vai gi i, k hay nh t. -L p l ng nghe. d-- K ph n k t truy n theo tình hu ng: -Vi t ph n k t lu n ra gi y nháp. -G i hs c y/c bài t p 3. - 3 n 6 hs trình bày. -Các em th tư ng tư ng xem m t l n nào ó cô ch g p l i búp bê c a mình - L p nh n xét. trên tay c a cô ch m i. Khi ó chuy n gì s x y ra? +Ph i bi t yêu quí , gi gìn chơi -Y/c hs t làm bài. + chơi cúng là m t ngư i b n t t c a m i chúng ta. -G i hs trình bày , sau m i hs trình bày , gv s a l i dùng t , l i ng pháp cho + Búp bê cũng có suy nghĩ , hãy bi t t ng hs. quí tr ng tình b n c a nó. 3- C ng c : + chơi cũng là tình c m v i ch . H i : Câu chuy n mu n nói v i các em i u gì? -Nh n xét ti t h c. -D n hs v nhà bi t yêu quí m i con v t nuôi quanh mình , k l i truy n cho
  5. ngư i thân nghe.
Đồng bộ tài khoản