KỂ CHUYỆN - KỂ CHUYỆN ĐÃ NGHE, ĐÃ ĐỌC - Nàng tiên ốc

Chia sẻ: Nguyenhoang Phuonguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:6

0
666
lượt xem
22
download

KỂ CHUYỆN - KỂ CHUYỆN ĐÃ NGHE, ĐÃ ĐỌC - Nàng tiên ốc

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

--Kể lại được bằng ngôn ngữ và cách diễn đạt,của mình truyện thơ Nàng tiên ốc. -Thể hiện với lời kể tự nhiên phối hợp lời kể với điệu bộ,nét mặt ,biết thay đổi giọng kể cho phù hợp với nội dung chuyện. -Hiểu được ý nghĩa của câu chuyện:Con người cần yêu thương ,giúp đỡ lẫn nhau.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: KỂ CHUYỆN - KỂ CHUYỆN ĐÃ NGHE, ĐÃ ĐỌC - Nàng tiên ốc

  1. K CHUY N K CHUY N Ã NGHE, Ã C (ti t 2 ) L P:4 I-M c tiêu: --K l i ư c b ng ngôn ng và cách di n t,c a mình truy n thơ Nàng tiên c. -Th hi n v i l i k t nhiên ph i h p l i k v i i u b ,nét m t ,bi t thay i gi ng k cho phù h p v i n i dung chuy n. -Hi u ư c ý nghĩa c a câu chuy n:Con ngư i c n yêu thương ,giúp l n nhau. II- dùng d y h c; -Tranh minh ho câu chuy n trang 18 sgk.
  2. III-Ho t ng d y và h c: Th i Giáo viên H c sinh gian 5 phút 1-Bài cũ: -G i 3 hs k l i câu -2 hs n i ti p nhau k chuy n :S tích h Ba B l i chuy n. -Nh n xét ,cho i m t ng -1 hs k toàn b 1 phút hs. chuy n và nêu ý nghĩa c a câu chuy n. 2-Bài m i: 7 phút 2.1-Gi i thi u: -B c tranh v c nh -Treo tranh minh ho và bà lão ang ôm 1 nàng tiên h i :B c tranh v c nh gì? c nh cái chum nư c. -Gv vào ,ghi lên b ng. L ng nghe.
  3. 2.2-Tìm hi u câu chuy n: -3 hs n i ti p nhau c 3 o n thơ. -Gv c di n c m toàn bài thơ. -1 hs c toàn bài. -G i 1 hs c bài thơ. -Y/c hs c th m o n 1 +Bà lão ki m s nga và tr l i câu h i. b ng ngh mò cua b t c. +Bà lão nghèo làm ngh gì +Nó r t xinh, v s ng? biêng bi c xanh,không gi ng như c khác. 8 phút +Con c bà b t ư c có gì l ? +Th y c p ,bà thương ,không bán,th vào +Bà lão làm gì khi b y chum nư c. ư c c? - i làm v bà th y -Y/c hs c th m o n nhà c a s ch s àn l n ã 2và tr l i câu h i:T khi có c ăn no,cơm nư c n u ,bà th y trong nhà có gì l ? 8 phút s n,vư n s ch c . Y/c hs c th m o n cu i và tr l i câu h i: +Bà th y 1 nàng
  4. +Khi rình xem bà lão tháy tiên t trong chum nư c i u gì kì l ? bư c ra. +Khi ó bà lão ã làm gì? +Bà bí m t p v 5 phút v c,r i ôm l y nàng tiên. +Câu chuy n k t thúc như th nào? +Bà lão và nàng tiên s ng h nh phúc bên 2.3-Hư ng d n k nhau.H yêu nhau như hai chuy n: m con. 2 phút -H i :Th nào là k lcâu chuy n b ng l i c a em? -K câu chuy n -G i 1 hs khá k l i m u b ng l i c a em là em o n 1. óng vai ngư i k k l i -Chia nhóm k l i(6 câu chuy n. nhóm) -1 hs khá k l i ,c - i di n nhóm lên trình l p theo dõi. bày trư c l p. -Ho t ng k trong +Y/c hs nh n xét sau m i nhóm. hs k - i di n nhóm trình
  5. 2.4-Hư ng d n k toàn bày. b câu chuy n: +Nh n xét l i k c a _Y/c hs k toàn b câu b n theo các tiêu chí. chuy n trong nhóm -K trong nhóm. -T ch c cho hs thi k -2 -3 hs k tàon b chuy n trư c l p. câu chuy n trư c l p. -Y/c hs nh n xét và tìm ra -Nh n xét. b n k hay nh t. -GV nh n xét và ghi i m hs k t t. Th o lu n nhóm ôi. 2.5:Tìm hi u ý nghĩa câu -3-5 hs trình bày:Câu chuy n: chuy n nói v tình yêu thương gi a bà lão và -Y/c hs th o lu n theo nàng tiên c.Bà lão thương nhóm ôi v ý nghĩa câu c không n bán. c bi n chuy n? thành nàng tiên giúp -G i hs phát bi u. bà. -Con ngư i ph i bi t thương yêu nhau,ai s ng
  6. nhân h u,thương yêu ,m i ngư i s có cu c s ng h nh 3-C ng c ,d n dò: phúc. -H i:Câu chuy n nàng tiên c giúp em hi u i u gì? -K t lu n v ý nghĩa câu chuy n. -D n hs v nhà k l i chuy n và tìm c nh ng câu chuy n nói v lòng nhân h u.

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản