KẾ HOẠCH DẠY HỌC MÔN TOÁN 6

Chia sẻ: Nguyễn Quang Hòa | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:13

0
551
lượt xem
79
download

KẾ HOẠCH DẠY HỌC MÔN TOÁN 6

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Giúp học sinh tập hợp được các số tự nhiên và các tính chất trong tập hợp các số tự nhiên. Biết các khái niệm: ước và bội, ước chung lớn nhất. Biết khái niệm bội và ước nguyên của một số.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: KẾ HOẠCH DẠY HỌC MÔN TOÁN 6

 1. TRƯỜNG: THCS TỔ:TOÁN – LÝ KẾ HOẠCH DẠY HỌC MÔN HỌC: TOÁN LỚP: 6 CHƯƠNG TRÌNH: CƠ BẢN Học kì:I Năm học: 2010 - 2011
 2. 1. Môn học: Toán 6 2. Chương trình: Cơ bản Học kì I: Năm học 2010 – 2011 3. Họ và tên giáo viên: Tổ bộ môn: Toán – Lý Lịch sinh hoạt tổ: 2 lần / tháng 4. Chuẩn của môn học: Sau khi kết thúc học kì I , học sinh sẽ: Kiến thức: - Biết tập hợp các số tự nhiên và tính chất các phép tính trong tập hợp các số tự nhiên - Biết các khái niệm: ước và bội, ước chung và ƯCLN, bội chung và BCNN , số nguyên tố và hợp số - Biết các số nguyên âm, tập hợp các số nguyên bao gồm các số nguyên dương số 0 và các số nguyên âm - Biết khái niệm bội và ước của một số nguyên Kỹ năng: Biết dùng các tập hợp, phần tử của tập hợp - - Sử dụng đúng các kí hiệu - Đếm đúng số phần tử của một tập hợp hữu hạn - Đọc và viết được các số tự nhiên đến lớp tỉ - Sắp xếp được các số tự nhiên theo thứ tự tăng hoặc giảm - Sử dụng đúng các kí hiệu >,< , =≤, ≥, ≠ - Đọc và viết được các số la mã từ 1 đến 30 - Làm được các phép tính cộng, trừ, nhân, chia hết với các số tự nhiên Hiểu và vận dụng được tính chất giao hoán, kết hợp,phân phối trong tính - toán - Tính nhẩm, tính nhanh một cách hợp lí
 3. - Làm được các phép chia hết phép chia có dư trong trường hợp số chia không quá ba chữ số - Thực hiện được các phép nhân và chia các lũy thừa cùng cơ số với số mũ tự nhiên - Sử dụng được máy tính bỏ túi để tính toán - Vận dụng các dấu hiệu chia hết để xác định một số đã cho có chia hết cho 2, 3, 5, 9 không - Phân tích được một số ra thừa số nguyên tố - Tìm được những ước bội của một số những ước chung, bội chung đơn giản của hai hay nhiều số - Tìm được ƯCLN, BCNN của hai số trong những trường hợp đơn giản - Biết biểu diienx các số nguyên trên trục số - Phân biệt được các số nguyên dương, nguyên âm và số 0 - Vận dụng được các quy tắc thực hiện các phép tính, các tính chất của các phép tính trong tính toán - Tìm và viết được số đối của một số nguyên, giá trị tuyệt đối của một số nguyên - Sắp xếp đúng một dãy các số nguyên theo thứ tự tăng hoặc giảm - Làm được dãy các phép tính với các số nguyên 5. Yêu cầu về thái độ: - Cẩn thận , tỉ mỉ, chính xác 6. Mục tiêu chi tiết Nội dung MỤC TIÊU CHI TIẾT Bậc 1 B ậc 2 Bậc 3 Lớp : 6 - Nắm được khái niệm - Biết ghi số tự Vận dụng làm tập hợp, số phần tử của nhiên. được các phép tập hợp, tập hợp con. - Biết làm các tính cộng trừ - Nắm được khái niệm phép toán cộng, nhân chia hết lũy thừa và biết nhân trừ, nhân, chia các với các số tự Chương I: chia hai lũy thừa cùng cơ số tự nhiên. nhiên
 4. Ôn tập và số. - Biết tính chất - Hiểu và bổ túc về số hiệu chia hết cho 2;3;5;9. chia hết của một vận dụng được tự nhiên - Nắm được KN ước, tổng và dấu hiệu các tính chất Bội, ƯCLN, BCNN. chia hết cho giao hoán, kết hợp , phân phối 2;3;5;9. của phép nhân -Biết phân tích đối với phép một số ra thừa số cộng trong tính nguyên tố. toán - Tính nhẩm tính nhanh một cách hợp lí - Biết các số nguyên Nắm rõ về - Vận dụng - Chương II: tập số nguyên, thứ được các quy âm Số nguyên Nắm được tính chất tự trong tập số tắc thực hiện của phép cộng, phép nguyên, biết cộng, các phép tính, nhân các số nguyên. trừ, nhân hai số các tính chất - Biết được quy tắc dấu nguyên cùng dấu, của các phép ngoặc, quy tắc chuyển khác dấu. tính trong tính vế. - Biểu diễn toán - Biết khái niệm bội được cac số nguyên -Làm được một ước của số nguyên. trên trục số dãy phép tính - Phân biệt được với các số các số nguyên âm, nguyên nguyên dương - HS biết hình ảnh của - Biết một điểm - Vận dụng để Chương I: một điểm và hình ảnh có thuộc đường vẽ được các Đoạn thẳng của một đường thẳng. thẳng hay không. hình - Biết thế nào là hai - Biết vẽ hình -Biết một điểm điểm thẳng hàng và quan minh họa các quan có thuộc đường hệ giữa ba điểm thẳng hệ điểm thuộc hay thẳng hay không thưộc hàng. không. - Biết vẽ và gọi tên đường thẳng đường thẳng. - Biết vẽ trung Biết tiến trình trồng cây điểm của đoạn thẳng hàng. thẳng - Biết về tia và các khái niệm hai tia đối nhau, hai tia trùng nhau. Biết khái niệm về đoạn thẳng. Độ dài đoạn thẳng, so sánh hai đoạn
 5. thẳng. Biết khi nào thì AM + MB = AB. Biết cách vẽ đoạn thẳng khi biết độ dài. Biết khái niệm trung điểm của đoạn thẳng. 7. Khung phân phối chương trình Học kì I: 19 tuần; 72 tiết Nội dung bắt buộc/ Số tiết ND tự Tổng số Ghi chú chọn tiết Thực Bài tập, Kiểm tra Lí thuyết ôn tập hành 41 2 24 5 8 80 8. Lịch trình chi tiết Chương Bài học Tiế Hình thức tổ chức PP/học KT-ĐG liệu PTDH t Chương I: Ôn tập và bổ túc về số tự nhiên (24 tiết lí thuyết +13 tiết bài tập +0 tiết thực hành =37 tiết) Tập hợp phần tử 1 -Vấn đáp - Thước , bảng của tập hợp -Hoạt động nhóm phụ - Phát hiện và giải - Thước, bảng Tập hợp các số quyết vấn đề phụ 2 tự nhiên Ghi số tự nhiên - Phát hiện và giải - Thước, bảng 3 quyết vấn đề phụ, bảng chữ - Vấn đáp số La mã từ I - Hoạt động nhóm đến XXX Số phần tử của - Phát hiện và giải - Thước, bảng 4
 6. một tập hợp. quyết vấn đề phụ Chươn Tập hợp con - Vấn đáp g I: Ôn - Hoạt động nhóm tập và Luyện tập - Vấn đáp - Thước, bảng 5 - Hoạt động nhóm phụ bổ túc về số Phép cộng và - Phát hiện và giải - Thước, bảng 6 tự quyết vấn đề phụ, máy tính phép nhân nhiên - Vấn đáp - Hoạt động nhóm Luyện tập - Vấn đáp - Thước, bảng 7 - Hoạt động nhóm phụ Phép trừ và phép - Phát hiện và giải - Thước, bảng 8 quyết vấn đề phụ, máy tính chia - Vấn đáp bỏ túi - Hoạt động nhóm Luyện tập - Vấn đáp - Thước, bảng 9 - Hoạt động nhóm phụ Lũy thừa với số - Phát hiện và giải - Thước, bảng 10 mũ tự nhiên. quyết vấn đề phụ - Vấn đáp Nhân hai lũy thừa cùng cơ số - Hoạt động nhóm Lũy thừa với số - Phát hiện và giải - Thước, bảng 11 mũ tự nhiên. quyết vấn đề phụ - Vấn đáp Nhân hai lũy thừa cùng cơ số - Hoạt động nhóm Luyện tập - Vấn đáp - Thước, bảng 12 - Hoạt động nhóm phụ Chia hai lũy thừa - Phát hiện và giải - Thước, bảng 13
 7. cùng cơ số quyết vấn đề phụ - Vấn đáp - Hoạt động nhóm- Thứ tự thực hiện 14 - Phát hiện và giải - Thước, bảng quyết vấn đề phụ, máy tính phép tính - Vấn đáp bỏ túi - Hoạt động nhóm Luyện tập - Vấn đáp - Thước, bảng 15 - Hoạt động nhóm phụ Ôn tập - Vấn đáp - Thước, bảng 16 - Hoạt động nhóm phụ Kiểm tra - Viết 17 Tính chất chia - Phát hiện và giải - Thước, bảng 18- hết của một tổng 19 quyết vấn đề phụ - Vấn đáp - Hoạt động nhóm Dấu hiệu chia - Phát hiện và giải - Thước, bảng 20 hết cho 2 và cho quyết vấn đề phụ - Vấn đáp 5 - Hoạt động nhóm Luyện tập - Vấn đáp - Thước, bảng 21 - Hoạt động nhóm phụ Dấu hiệu chia - Phát hiện và giải - Thước, bảng 22 hết cho 3 và cho quyết vấn đề phụ - Vấn đáp 9 - Hoạt động nhóm Luyện tập - Vấn đáp - Thước, bảng 23 - Hoạt động nhóm phụ Ước và bội - Phát hiện và giải - Thước, bảng 24
 8. quyết vấn đề phụ - Vấn đáp - Hoạt động nhóm Số nguyên tố. - Phát hiện và giải - Thước, bảng 25- Hợp số.Bảng số quyết vấn đề phụ, bảng số 26 - Vấn đáp nguyên tố - Hoạt động nhóm Luyện tập - Vấn đáp - Thước, bảng 27 - Hoạt động nhóm phụ Phân tích một số - Phát hiện và giải - Thước, bảng 28 ra thừa số quyết vấn đề phụ nguyên tố - Vấn đáp - Hoạt động nhóm Luyện tập - Vấn đáp - Thước, bảng 29 - Hoạt động nhóm phụ Ước chung và - Phát hiện và giải - Thước, bảng 30 bội chung quyết vấn đề phụ - Vấn đáp - Hoạt động nhóm Ước chung và - Phát hiện và giải - Thước, bảng 31 bội chung ( tiếp) quyết vấn đề phụ - Vấn đáp - Hoạt động nhóm Ươc chung lớn - Phát hiện và giải - Thước, bảng 32- nhất quyết vấn đề phụ 33 - Vấn đáp - Hoạt động nhóm Luyện tập - Vấn đáp - Thước, bảng 34 - Hoạt động nhóm phụ
 9. Bội chung nhỏ - Phát hiện và giải - Thước, bảng 35- nhất quyết vấn đề phụ 36 - Vấn đáp - Hoạt động nhóm Ôn tập chương I - Vấn đáp - Thước, bảng 37- - Hoạt động nhóm phụ 38 Kiểm tra 45 phút - Viết 39 Chương II: Số nguyên (8 tiết lí thuyết +7 tiết bài tập +0 tiết thực hành =15 tiết) Làm quen với - Phát hiện và giải - Thước, bảng 40 số nguyên âm quyết vấn đề phụ - Vấn đáp - Hoạt động nhóm Tập hợp Z các - Phát hiện và giải - Thước, bảng 41 số nguyên quyết vấn đề phụ - Vấn đáp - Hoạt động nhóm Thứ tự trong - Phát hiện và giải - Thước, bảng 41 tập hợp các số quyết vấn đề phụ - Vấn đáp nguyên - Hoạt động nhóm Luyện tập - Vấn đáp - Thước, bảng 43 - Hoạt động nhóm phụ Cộng hai số - Phát hiện và giải - Thước, bảng 44 Chương quyết vấn đề phụ nguyên cùng II: Số dấu - Vấn đáp nguyên - Hoạt động nhóm Cộng hai số - Phát hiện và giải - Thước, bảng 45 quyết vấn đề phụ nguyên khác
 10. dấu - Vấn đáp - Hoạt động nhóm Luyện tập - Vấn đáp - Thước, bảng 46 - Hoạt động nhóm phụ Tính chất của - Phát hiện và giải - Thước, bảng 47 phép cộng các quyết vấn đề phụ số nguyên - Vấn đáp - Hoạt động nhóm Luyện tập - Vấn đáp - Thước, bảng 48 - Hoạt động nhóm phụ Phép trừ hai số - Phát hiện và giải - Thước, bảng 49 quyết vấn đề phụ nguyên - Vấn đáp - Hoạt động nhóm Luyện tập - Vấn đáp - Thước, bảng 50 - Hoạt động nhóm phụ Quy tắc dấu - Phát hiện và giải - Thước, bảng 51 ngoặc quyết vấn đề phụ - Vấn đáp - Hoạt động nhóm Ôn tập học kì I - Vấn đáp - Thước, bảng 52- - Hoạt động nhóm phụ 53- - Ôn tập 54- 55 Kiểm tra học kì 56- - Viết I 57 Trả bài kiểm - Vấn đáp Thước 58 tra học kì Chương I: Đoạn thẳng (9 tiết lí thuyết +2 tiết bài tập + 2 tiết thực hành =13 tiết) ĐIểm . Đường 1 - Phát hiện và giải - Thước, bảng
 11. thẳng quyết vấn đề phụ - Vấn đáp - Hoạt động nhóm Ba điểm thẳng - Phát hiện và giải - Thước, bảng 2 quyết vấn đề phụ hàng - Vấn đáp - Hoạt động nhóm Đường thẳng đi 3 - Phát hiện và giải - Thước, bảng qua hai điểm quyết vấn đề phụ Chương - Vấn đáp I: Đoạn - Hoạt động nhóm- thẳng Thước, bảng phụ Thực hành - Vấn đáp - Thước, bảng 4,5 trồng cây thẳng - Hoạt động nhóm- phụ, cọc tiêu , dây dọi hàng - Phát hiện và giải - Thước, bảng Tia 6 quyết vấn đề phụ - Vấn đáp - Hoạt động nhóm Đoạn thẳng - Phát hiện và giải - Thước, bảng 7 quyết vấn đề phụ - Vấn đáp - Hoạt động nhóm Độ dài đoạn - Phát hiện và giải - Thước, bảng 8 thẳng quyết vấn đề phụ - Vấn đáp - Hoạt động nhóm - Phát hiện và giải - Thước, bảng Khi nào thì AM 9 quyết vấn đề phụ + MB = AB
 12. - Vấn đáp - Hoạt động nhóm Vẽ đoạn thẳng - Phát hiện và giải - Thước, bảng 10 cho biết đọ dài quyết vấn đề phụ - Vấn đáp - Hoạt động nhóm Trung điểm của 11 - Phát hiện và giải - Thước, bảng đoạn thẳng quyết vấn đề phụ - Vấn đáp - Hoạt động nhóm Ôn tập chương - vấn đáp - Thước, bảng 12 - Hoạt động nhóm phụ I Kiểm tra 45 - Viết 13 phút Trả bài kiểm - Vấn đáp - Thước, bảng 14 tra học kì I - Luyện tập phụ 9. Kế hoạch kiểm tra đánh giá - Kiểm tra thường xuyên: Cho điểm - Kiểm tra định kì Hình thức KTDG Số lần Hệ số Thời điểm /Nội dung Kiểm tra miệng Trước mỗi bài mới 1 1 Kiểm tra 15’ Kiểm tra viết vào tiết 5 1 Kiểm tra 45’ Kiểm tra viết vào tiết 3 2 17,39,13 Kiểm tra 90’ Kết thúc học kì I vào tiết 1 3 56,57 TỔ TRƯỞNG HIỆU GIÁO VIÊN TRƯỞNG
 13. Nguyễn Thị Xuân Phạm Thị Thảo
Đồng bộ tài khoản