Kế hoạch giảng dạy Lịch sử 8

Chia sẻ: Nguyễn Quang Hòa | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:22

0
1.290
lượt xem
836
download

Kế hoạch giảng dạy Lịch sử 8

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thấy được sự biến đổi kinh tế Tây Âu trong các thế kỉ 15 - 17, cách mạng Hà Lan cuộc cách mạng tư sản đầu tiên, cách mạng tư sản Anh thế kỉ 17. Hy vọng tài liệu giúp ích cho quá trình giảng dạy, nghiên cứu của bạn.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Kế hoạch giảng dạy Lịch sử 8

 1. TRƯỜNG : TỔ: VĂN -SỬ KẾ HOẠCH DẠY HỌC MÔN HỌC: LỊCH SỬ LỚP : 8 CHƯƠNG TRÌNH PHỔ THÔNG Học kỳ: I Năm học: 2010-2011 1
 2. 1. Môn học: Lịch Sử 2. Chương trình: Cơ bản Học kỳ: I - Năm học: 2010-2011 3. Họ và tên giáo viên Điện thoại: Địa điểm Văn phòng Tổ bộ môn : Điện thoại: E-mail: Lịch sinh hoạt Tổ: 2 lần/ tháng Phân công trực Tổ: 4. Chuẩn của môn học ( theo chuẩn do Bộ GD-ĐT ban hành); phù hợp thực tế. Sau khi kết thúc học kì, học sinh sẽ: Nắm được các nội dung chính sau : a.Kiến thức :Nắm được các nội dung chính sau : +Thời kì xác lập của CNTB ( Từ giữa thế kỉ XVI đến nửa sau thế kỉ XIX ) +Các nước Âu – Mĩ cuối thế kỉ XIX –đầu thế kỉ XX +Châu Á thế kỉ XVIII- đầu thế kỉ XX +CTTG thứ nhất (1914-1918 ) +Cách mạng tháng 10 Nga năm 1917 và công cuộc xây dựng CNXH ở Liên Xô (1921-1941 ) +Châu Âu và nước Mĩ giữa hai cuộc CTTG (1918-1939) +Châu Á giữa hai cuộc CTTG (1918-1939) +CTTG thứ 2 (1939-1945 ) +Sự phát triển của KHKT và văn hóa thế giới nửa đầu thế kỉ XX b.Kỹ năng : Rèn các kĩ năng : + Phân tích , đánh giá , nhận xét ,so sánh , trình bày về các sự kiện – nhân vật lịch sử 5. Yêu cầu về thái độ (theo chuẩn do Bộ GD-ĐT ban hành), phù hợp thực tế 2
 3. HS có ý thức học – tự học , thích tìm hiểu về các sự kiện lịch sử . - Biết yêu quý các sự kiện và nhân vật lịch sử . - Mục tiêu chi tiết 6. Mục tiêu MỤC TIÊU CHI TIẾT Bậc 1 Bậc 2 Bậc 3 Nội dung Lớp : 8 Thời kì xác lập của Bài 1: -Thấy được sự biến -Lập niên -Nêu ý đổi về KT-XH Tây Âu biểu về các nghĩa lịch CNTB ( Từ giữa thế trong các thế kỉ XV-XVII cuộc CMTS . sử của các kỉ XVI đến nửa sau -Cách mạng Hà Lan –cuộc cuộc cách thế kỉ XIX ) cách mạng tư sản đầu tiên . mạng tư -Cách mạng tư sản Anh thế sản đầu kỉ XVII .Ý nghĩa lịch sử và tiên . hạn chế . - Chiến tranh giành độc lập của các thuộc địa Anh ở Bắc Mĩ - Sự ra đời của Hợp chủng quốc Mĩ – nhà nước tư sản - Lập niên . - Vai trò biểu về những của nhân Bài 2 : sự kiện chính dân trong của CMTS cách mạng - Tình hình KT và XH Pháp tư sản Pháp (1789- trước cách mạng . Pháp thể 1794 ) - Sự kiện 14/7/1789 –mở đầu hiện ở những cách mạng . điểm nào . - Diễn biến chính của cách mạng , những nhiệm vụ mà cách mạng đã giải quyết ,ý nghĩa lịch sử của cách mạng tư sản Pháp - Lập niên - Vì sao các Bài 3 : biểu các cuộc nước tư - Một số phát minh chủ yếu CMTS ở Châu bản 3
 4. về kĩ thuật và quá trình CN phương Âu trong những năm 60 Tây đẩy hóa ở các nước Âu –Mĩ từ của thế kỉ XIX mạnh việc giữa thế kỉ XVIII đến giữa xâm chiếm thuộc địa . thế kỉ XIX . - Đánh giá được hệ quả KTXH của CMCN . - Cuộc CMTS nổ ra ở 1 số nước với những hình thức khác nhau . - Trình bày được quá trình xâm lược thuộc địa và sự hình thành hệ thống thuộc địa . - Hiểu được đôi nét về quá - Kết cục - Vai trò trình đấu tranh giữa CNTB phong trào đấu của Quốc tranh của CN tế thứ nhất và CĐPK trên phạm vi toàn ở các nước đối với thế giới . châu Âu trong PTCN nửa đầu thế kỉ Quốc tế . Bài 4 : XIX . - Sự ra đời của giai cấp công nhân gắn liền với sự phát triển của chủ nghĩa tư bản. Tình cảnh của giai cấp công nhân. - Những cuộc đấu tranh tiêu biểu của giai cấp công nhân trong những năm 30- 40 của thế kỷ XIX. - Mác – Ăng-ghen và sự đời của chủ nghĩa xã hội khoa học: Những hoạt động cách mạng, đóng góp to lớn của 4
 5. hai ông đối với phong trào công nhân quốc tế. - Nội dung tiêu biểu của Tuyên ngôn của Đảng Cộng sản. - Phong trào công nhân quốc tế (Quốc tế thứ nhất) Sau khi chủ nghĩa xã hội khoa học ra đời. Các nước Âu – Mĩ Bài 5 : - Mâu thuẫn giai cấp ở Pháp - Lập niên -Vì sao nói cuối thế kỉ XIX –đầu trở lên gay gắt và sự xung biểu về Công xã thế kỉ XX đột giữa tư sản và công những sự Pa-ri là nhà kiện cơ bản nước kiểu nhân. - Công xã Pa-ri ; cuộc khởi của Công xã mới . nghĩa ngày 18-3-1871 thắng Pa-ri . lợi. - Một số chính sách quan trọng của Công xã Pa-ri. - Ý nghĩa lịch sử của Công xã -Tại sao Pa-ri . - Mâu thuẫn các nước Bài 6 : chủ yếu giữa - Những nét chính về các các đế quốc đế quốc “già “ (Anh nước đế quốc Anh ,Pháp tăng cường ,Pháp )với các ,Đức ,Mĩ . đế quốc “trẻ” xâm lược (Đức , Mĩ ) + Sự phát triển nhanh chóng thuộc địa . về kinh tế . + Những đặc điểm về chính trị , xã hội . + Chính sách bành trướng , 5
 6. xâm lược và tranh giành -Những - Nêu một số thuộc địa . điểm nào sự kiện chứng tỏ sự phát chứng tỏ Bài 7 : triển của - Những nét chính về phong Đảng công phong trào trào công nhân quốc tế : công nhân cuối nhân xã hội thế kỉ XIX – Cuộc đấu tranh của công dân chủ đầu thế kỉ XX. nhân Si-ca-gô (Mỹ) ; sự Nga là phục hồi và phát triển đảng kiểu phong trào đấu tranh của mới . công nhân các nước ; sự thành lập Quốc tế thứ hai. - Phong trào công nhân Nga và sự ra đời của chủ nghĩa Lê-nin (sự phát triển trong thời kỳ mới của chủ nghĩa - Lập bảng - Hãy giới thống kê Mác) : Cách mạng 1905 – thiệu vài những thành nét về một 1907 ở Nga, V.I. Lê-nin. tựu chủ yếu tác giả hay của kĩ thuật , một tác Bài 8 : khoa học , văn phẩm văn - Một vài thành tựu tiêu biểu học , nghệ học tiêu thuật , trong về kĩ thuật , khoa học , văn biểu trong các thế kỉ các thế kỉ học , nghệ thuật ; các nhà văn, XVIII- XIX . XVIII-XIX nhà thơ, nhạc sĩ thiên tài , họa sĩ nổi tiếng và một số tác phẩm tiêu biểu của họ . Châu Á thế kỉ XVIII- Bài 9 +10+11+12 : - Biết được những nét chính -Lập niên - Nhận xét đầu thế kỉ XX . về tình hình kinh tế , chính biểu về về PTĐT trị - xã hội Ấn Độ nửa sau giải phóng phong trào thế kỉ XIX , nguyên nhân chống Anh dân tộc của tình hình đó . của nhân dân của nhân -Hiểu rõ những vấn đề chủ Ấn Độ từ dân Ấn Độ 6
 7. yếu trong PTĐT giải phóng giữa thế kỉ . dân tộc của nhân dân Ấn XIX đến đầu Độ từ giữa thế kỉ XIX đến thế kỉ XX . đầu thế kỉ XX. -Tình hình Trung Quốc trước - Vì sao các âm mưu xâm lược của các -Lập niên PTĐT của nước tư bản. biểu tóm tắt nhân dân - Một số phong trào tiêu biểu PTĐT của Trung từ giữa thế kỷ XIX đến Quốc cuối nhân dân cuộc Cách mạng Tân Hợi Trung Quốc thế kỉ XIX (1911) : Cuộc vận động chống đế – đầu thế quốc phong kỉ XX lần Duy tân (1898), phong trào kiến từ năm lượt thất Nghĩa Hoàn đoàn, Tôn Trung Sơn và Cách mạng 1840 đến năm bại . Tân Hợi (1911). - Nhận xét 1911. của em về -Lập niên biểu tình hình về cuộc đấu - Sự xâm lược của các nước chung của tranh của nhân các nước tư bản phương tây và dân ĐNA vào Đông Nam cuối thế kỉ phong trào đấu tranh của Á vào cuối XIX – đầu thế thế kỉ XIX nhân dân Ấn Độ, các nước kỉ XX . – đầu thế Đông Nam Á : cuộc khởi kỉ XX . nghĩa Xi-pay, hoạt động của Đảng Quốc đại, phong trào đấu tranh chống thực - Em có dân ở In-đô-nê-xi-a, Phi– nhận xét gì - Những sự các cuộc líp-pin và ba nước Đông kiện nào đấu tranh chứng tỏ vào Dương. của CN cuối thế kỉ Nhật Bản - Cuộc Duy tân Minh Trị và XIX – đầu thế vào đầu kỉ XX , Nhật quá trình Nhật Bản trở lại thế kỉ XX. Bản trở đã trở thành một nước đế quốc. thành nước đế quốc 7
 8. CTTG thứ nhất (1914- Bài 13 : - Những nét chính về mâu -Lập niên - Từ diễn 1918 ) thuẫn giữa các nước đế biểu về biến và quốc và sự hình thành hai những sự kết cục khối quân sự ở châu Âu : kiện chính của chiến Khối Liên Minh và khối của CTTG tranh thế Hiệp Ưoc thứ nhất . giới thứ - CTTG thứ 1 nổ ra qua hai nhất , em giai đoạn : hãy nêu + 1914 -1916 : Ưu thế thuộc tính chất về Đức , Aó ,Hung . của nó . + 1917-1918 : Ưu thế thuộc về Anh , Pháp . - Hậu quả của chiến tranh . Bài 14 : - Tiến trình lịch sử thế giới - Khái quát cận đại và những nội dung - Điền các sự những nội chính của thời kì này . kiện chính của dung chính lịch sử thế qua các giới cận đại thời kì . vào bảng hệ thống kiến thức trong SGK . Cách mạng tháng 10 Bài 15 +16 : - Sự bùng nổ CM tháng Hai - Lập bảng - Vì sao Nga năm 1917 và công năm 1917 và từ CM tháng thống kê ND Xô cuộc xây dựng CNXH hai đến Cách mạng tháng những sự viết bảo ở Liên Xô (1921- Mười năm 1917 . Kết quả kiện chính vệ được 1941 ) của Cách mạng tháng Hai của Cách những và tình trạng hai chính mạng tháng thành quả quyền song song tồn tại . Mười . của Cách - Cách mạng tháng Mười mạng 8
 9. năm 1917 : diễn biến tháng chính , ý nghĩa lịch sử . Mười . - Công cuộc xây dựng CNXH - Trình bày ở Liên Xô (1921-1941 ) những biến những thành tựu và một số - Sưu tầm đổi về mọi một vài thiếu sót sai lầm . mẩu mặt ở Liên chuyện về công cuộc Xô trong XDCNXH công cuộc ở Liên Xô xây dựng những năm 1925- CNXH từ 1941 . năm 1925 đến năm 1941 . Châu Âu và nước Mĩ Bài 17 : - Những nét khái quát về tình - Quốc tế - Vì sao giữa hai cuộc CTTG hình Châu Âu trong những cộng sản có CNPX (1918-1939) năm 1918-1939 : hậu quả những đóng thắng lợi của CTTGTI , sự phát triển ở Đức góp gì cho kinh tế , ổn định tạm thời PTCM thế nhưng lại và khủng hoảng . giới trong thất bại ở - Sự phát triển của phong những năm Pháp . trào CM ( 1918-1939 ) ở 1919-1943 . Châu Âu và sự thành lập Quốc tế Cộng sản . - Đảng Cộng sản được thành lập ở các nước ; PTCM thế giới . -Cuộc khủng hoảng kinh tế thế giới (1929-1933 ) và tác động của nó đối với châu 9
 10. Âu : nguyên nhân , diễn biến chính , hậu quả . - Chủ nghĩa phát xít thắng lợi ở một số nước , nguy cơ - Vì sao Mĩ chiến trnh thế giới . - Trình nội thoát ra dung chủ yếu khỏi cuộc Bài 18 : - Sự phát triển nhanh chóng của Chính khủng của nền kinh tế Mĩ và sách mới của hoảng kinh nguyên nhân của sự phát Ru –dơ – tế 1929- triển . ven . 1933 . - Tác động của cuộc khủng hoảng kinh tế thế giới ( 1929-1933 ) và “ Chính sách mới “ nhằm đưa nước Mĩ thoát ra khỏi khủng hoảng . Châu Á giữa hai cuộc Bài 19 : - Những nét khái quát về tình - Kinh tế - Vì sao CTTG (1918-1939) hình KT- XH Nhật Bản sau Nhật Bản đã giới cầm CTTG thứ nhất , quá trình ‘ phát triển như quyền phát xít hóa “ ở Nhật Bản thế nào sau Nhật Bản và những hậu quả của nó . CTTG thứ tiến hành nhất chiến tranh xâm lược , bành Bài 20 : trướng ra - Những nét chung về phong bên ngoài . trào GPDT ở Châu Ấ ; Phong trào CM ở Trung - Lập bảng - Em có thống kê về Quốc và PTGPDT ở ĐNA phong trào độc nhận xét gì trong thời kì này : Diễn lập dân tộc ở về cuộc châu Á . biến của phong trào , sự 10
 11. tham gia của giai cấp CN đấu tranh vào cuộc đấu tranh giành giành độc ĐLDT , sự thành lập các lập dân tộc Đảng Cộng sản . ở ĐNA sau - Hướng dẫn làm một số bài CTTG thứ tập lịch sử theo SGK và nhất . SBT . CTTG thứ 2 (1939- Bài 21 : - Những nét chính quá trình - Lập niên - Liên Xô 1945 ) dẫn đến chiến tranh : biểu về có vai trò nguyên nhân chiến tranh . những sự như thế - Trình bày sơ lược về mặt kiện chính nào trong trận ở châu Âu và mặt trận của CTTG việc đánh Thái Bình Dương : chiến thứ hai thắng tranh bùng nổ ở châu Âu , ( 1939-1945 ) CNPX . lan nhanh ra khắp thế giới ; Liên Xô tham gia mặt trận chống phát xít , làm cho tính chất chiến tranh thay đổi ; những trận chiến lớn , chiến tranh kết thúc . - Hậu quả của chiến tranh thế giới thứ hai . Sự phát triển của Bài 22 : - Những tiến bộ vượt bậc - Hãy kể tên - Em biết KHKT và văn hóa thế của KH-KT thế giới đầu những phát gì về giới nửa đầu thế kỉ thế kỉ XX những tiến minh khoa XX - Sự hình thành và phát triển học trong nửa bộ của của nền văn hóa Xô viết . đầu thế kỉ KH-KT thế - Những tiến bộ của KH-KT giới nửa XX mà em cần được sử dụng vì biết . đầu thế kỉ 11
 12. những lợi ích của loài XX . người . - Nêu được những nội dung Ôn tập lịch sử thế chính đã học với những sự - Biết được giới hiện đại ( Từ kiện lịch sử tiêu biểu : những nội năm 1917 đến năm dung chủ yếu + CMXHCN tháng 10 Nga 1945 ) đã học về lịch năm 1917 . +Cao trào CM ở châu Âu sử thế giới hiện đại từ ( 1918-1923 ) + PTCM ở châu Á . năm 1917 đến + Cuộc khủng hoảng kinh tế năm 1945 . thế giới ( 1929-1933 ) và CTTG thứ hai ( 1939-1945 ) . + Lập niên biểu về những sự kiện chủ yếu từ năm 1917 đến năm 1945 . 12
 13. 7. Khung phân phối chương trình (theo PPCT của Sở GD-ĐT ban hành) Học Kì I : 19 tuần - 35 tiết Nội dung bắt buộc/số tiết ND tự Tổng số tiết Ghi chú Lí thuyết Thực hành Bài tập, Ôn tập Kiểm tra chọn 0 31 0 02 02 35 8. Lịch trình chi tiết PP/ học liệu, KT- Chương Bài học Tiết Hình thức tổ chức DH PTDH ĐG Chương I (08 tiết lí thuyết +0 tiết bài tập +0 tiết thực hành = 08 tiết) Phần 1+2 +Tự học : Đọc trước nội dung - Lược đồ - Đọc Bài 1: 1( Lịch Những cuộc bài mới . cuộc nội -Trả sử thế CMTS đầu +Trên lớp : chiến ở Anh . lời giới cận -GV hướng dẫn học sinh đọc -Lược đồ 13 tiên . câu đại ) -học bài qua các câu hỏi . thuộc địa của hỏi và +Tự học ở nhà : Đọc lại bài và Anh ở Bắc ghi trả lời các câu hỏi SGK . Mĩ . chep cá nhân Phần Bài 2 : Cuộc +Tự học : Đọc trước nội dung - Đọc 3+4 - Chân dung 1( Lịch bài mới . một số nhà tư -Trả CMTS Pháp sử thế +Trên lớp : tưởng : Vôn – lời (1789-1794 ) giới cận -GV hướng dẫn học sinh đọc te , Rút –xô .. câu đại ) -học bài qua các câu hỏi . -Lược đồ lực hỏi và +Tự học ở nhà : Đọc lại bài và lượng phản ghi trả lời các câu hỏi SGK . cách mạnh chep tấn công cá nước Pháp nhân năm 1793 . Phần +Tự học : Đọc trước nội dung - Lược đồ - Đọc Bài 3 : 5+6 1( Lịch CNTB được bài mới . nước Anh -Trả sử thế xác lập trên +Trên lớp : giữa thế kỉ lời giới cận phạm vi thế -GV hướng dẫn học sinh đọc XVIII và nửa câu 13
 14. đại ) giới . -học bài qua các câu hỏi . đầu thế kỉ hỏi và +Tự học ở nhà : Đọc lại bài và XIX . ghi trả lời các câu hỏi SGK . - Lược đồ chep khu vực Mĩ la cá –tinh đầu thế nhân kỉ XIX . Phần +Tự học : Đọc trước nội dung - Sưu tầm - Đọc Bài 4 : 7+8 1( Lịch bài mới . tranh ,ảnh , -Trả Phong trào sử thế CN và sự ra +Trên lớp : các tài liệu lời giới cận đời của chủ -GV hướng dẫn học sinh đọc về Mác và câu đại ) -học bài qua các câu hỏi . hỏi và nghĩa Mác . Ăng –ghen . +Tự học ở nhà : Đọc lại bài và ghi trả lời các câu hỏi SGK chep cá nhân Chương II (06 tiết lí thuyết + 0 tiết bài tập + 0 tiết thực hành = 06 tiết) Phần +Tự học : Đọc trước nội dung - Sơ đồ bộ - Đọc Bài 5: Công 9 1( Lịch bài mới . máy Hội -Trả xã Pa-ri năm sử thế +Trên lớp : đồng Công xã lời 1871 giới cận -GV hướng dẫn học sinh đọc . câu đại ) -học bài qua các câu hỏi . hỏi và +Tự học ở nhà : Đọc lại bài và ghi trả lời các câu hỏi SGK . chep cá nhân Phần +Tự học : Đọc trước nội dung -Lược đồ các - Đọc Bài 6 : 10+ 1( Lịch Các nước bài mới . nước đế -Trả 11 sử thế +Trên lớp : quốc và thuộc lời Anh ,Pháp giới cận ,Đức ,Mĩ -GV hướng dẫn học sinh đọc địa đầu thế kỉ câu đại ) ,cuối thế kỉ -học bài qua các câu hỏi . hỏi và XX . 14
 15. XIX đầu thế +Tự học ở nhà : Đọc lại bài và ghi kỉ XX . trả lời các câu hỏi SGK . chep cá nhân Phần +Tự học : Đọc trước nội dung - Đọc Bài 7 : 12+ - Chân dung 1( Lịch bài mới . -Trả Phong trào 13 Lê –nin sử thế CN quốc tế +Trên lớp : -Lược đồ các lời nước đế giới cận cuối thế kỉ -GV hướng dẫn học sinh đọc câu quốc và thuộc đại ) XIX đầu thế -học bài qua các câu hỏi . địa đầu thế kỉ hỏi và XX . kỉ XX . +Tự học ở nhà : Đọc lại bài và ghi trả lời các câu hỏi SGK . chep cá nhân Phần Bài 8 : Sự +Tự học : Đọc trước nội dung - Đọc 14 - Chân dung 1( Lịch phát triển bài mới . một số nhà -Trả sử thế của kỹ thuật +Trên lớp : khoa học , lời giới cận , khoa học -GV hướng dẫn học sinh đọc Bác học .. câu đại ) ,văn học và -học bài qua các câu hỏi . -Bảng thống hỏi và kê về những nghệ thuật +Tự học ở nhà : Đọc lại bài và ghi thành tựu chủ thế kỉ XVIII- trả lời các câu hỏi SGK . yếu của kỹ chep thuật , khoa XIX . cá học ,văn học và nghệ thuật nhân . thế kỉ XVIII- XIX . Chương III (04 tiết lí thuyết +0 tiết bài tập +0 tiết thực hành = 04 tiết) Phần Bài 9 : Ấn +Tự học : Đọc trước nội dung - Bảng thống - Đọc 15 1( Lịch Độ thế kỉ bài mới . kê về PT -Trả sử thế XVIII- đầu +Trên lớp : chống Anh lời giới cận thế kỷ XX . -GV hướng dẫn học sinh đọc của ND Ấn câu đại ) -học bài qua các câu hỏi . Độ . hỏi và +Tự học ở nhà : Đọc lại bài và ghi 15
 16. trả lời các câu hỏi SGK . chep cá nhân . Phần +Tự học : Đọc trước nội dung - Đọc Bài 10 : 16 - Hình : Các 1( Lịch Trung Quốc bài mới . nước đế -Trả sử thế giữa thế kỷ +Trên lớp : quốc xâu xé lời giới cận XIX- đầu -GV hướng dẫn học sinh đọc “cái bánh câu đại ) thế kỷ XX . -học bài qua các câu hỏi . ngọt “ Trung hỏi và +Tự học ở nhà : Đọc lại bài và Quốc . ghi trả lời các câu hỏi SGK . -Lược đồ chep phong trào cá Nghĩa Hòa nhân . đoàn và Cách mạng Tân Hợi . Phần +Tự học : Đọc trước nội dung -Lược đồ khu - Đọc Bài 11 : Các 17 1( Lịch nước ĐNA bài mới . vực ĐNA -Trả sử thế cuối thế kỷ +Trên lớp : cuối thế kỷ lời giới cận XIX –đầu -GV hướng dẫn học sinh đọc XIX câu đại ) thế kỷ XX . -học bài qua các câu hỏi . -Bảng thống hỏi và kê về các +Tự học ở nhà : Đọc lại bài và ghi cuộc đấu trả lời các câu hỏi SGK . tranh của chep nhân dân cá ĐNA nhân . Phần +Tự học : Đọc trước nội dung -Lược đồ đế - Đọc Bài 12 : 18 1( Lịch Nhật Bản bài mới . quốc Nhật -Trả sử thế giữa thế kỷ +Trên lớp : cuối thế kỷ lời giới cận XIX –đầu -GV hướng dẫn học sinh đọc XIX –đầu thế câu đại ) thế kỷ XX -học bài qua các câu hỏi . kỷ XX . hỏi và +Tự học ở nhà : Đọc lại bài và ghi 16
 17. trả lời các câu hỏi SGK . chep cá nhân . Chương IV (02 tiết lí thuyết +01 tiết bài tập(ôn tập ) +01 tiết thực hành(kiểm tra 1 tiết ) = 04 tiết) Phần 19+ +Tự học : Đọc trước nội dung - Bảng thống - Đọc Bài 13 : 1( Lịch Chiến tranh bài mới . kê về các sự -Trả 20 sử thế thế giới thứ +Trên lớp : kiện chính lời giới cận nhất (1914- -GV hướng dẫn học sinh đọc của CTTG câu đại ) -học bài qua các câu hỏi . thứ nhất . hỏi và 1918 ) +Tự học ở nhà : Đọc lại bài và ghi trả lời các câu hỏi SGK . chep cá nhân . Phần +Tự học : Đọc trước nội dung - Bảng thống Bài 14 : Ôn 21 - Làm 1( Lịch tập lịch sử bài mới . kê về các sự theo sử thế thế giới cận +Trên lớp : kiện chính hướn giới cận đại -GV hướng dẫn học sinh ôn của lịch sử g đại ) tập theo mẫu . thế giới cận dẫn . đại Chương I (03 tiết lí thuyết +0 tiết bài tập +0 tiết thực hành = 03 tiết) Phần 23+ +Tự học : Đọc trước nội dung -Lược đồ - Đọc Bài 15 : II( Lịch Cách mạng bài mới . nước Nga Xô -Trả 24 sử thế tháng Mười +Trên lớp : viết chống lời giới -GV hướng dẫn học sinh đọc Nga năm thù trong , câu hiện đại 1917 và cuộc -học bài qua các câu hỏi . giặc ngoài hỏi và đấu tranh +Tự học ở nhà : Đọc lại bài và ) (1918-1920 ) ghi bảo vệ cách trả lời các câu hỏi SGK . -Bảng thống chep mạng . kê về các sự cá 17
 18. kiện chính nhân . của CM tháng 10 . Phần +Tự học : Đọc trước nội dung - Đọc Bài 16 : Liên 25 - Kênh hình II( Lịch Xô xây dựng bài mới . -Trả 59+60 sử thế +Trên lớp : lời CNXH giới -GV hướng dẫn học sinh đọc (1921-1941) câu hiện đại -học bài qua các câu hỏi . hỏi và +Tự học ở nhà : Đọc lại bài và ) ghi trả lời các câu hỏi SGK . chep cá nhân . Chương II (02 tiết lí thuyết +0 tiết bài tập +0 tiết thực hành = 02 tiết) Phần +Tự học : Đọc trước nội dung - Đọc Bài 17 : 26 -Kênh hình II( Lịch bài mới . -Trả Châu Âu 62+63+64 sử thế giữa hai +Trên lớp : lời giới cuộc CTTG -GV hướng dẫn học sinh đọc câu hiện đại -học bài qua các câu hỏi . hỏi và (1918-1939 ) +Tự học ở nhà : Đọc lại bài và ) ghi trả lời các câu hỏi SGK . chep cá nhân . Phần +Tự học : Đọc trước nội dung - Đọc Bài 18 : 27 -Kênh hình II( Lịch Nước Mĩ bài mới . -Trả 65+66+67+68 sử thế giữa hai +Trên lớp : lời +69 . giới cuộc CTTG -GV hướng dẫn học sinh đọc câu hiện đại -học bài qua các câu hỏi . hỏi và (1918-1939 ) +Tự học ở nhà : Đọc lại bài và ) ghi trả lời các câu hỏi SGK . chep 18
 19. cá nhân . Chương III (03 tiết lí thuyết +0 tiết bài tập +0 tiết thực hành = 03 tiết) Phần +Tự học : Đọc trước nội dung - Lược đồ đế - Đọc Bài 19 : 28 II( Lịch Nhật Bản bài mới . quốc Nhật -Trả sử thế giữa hai +Trên lớp : cuối thế kỷ lời giới cuộc CTTG -GV hướng dẫn học sinh đọc XIX –đầu thế câu hiện đại -học bài qua các câu hỏi . kỷ XX . hỏi và (1918-1939 ) +Tự học ở nhà : Đọc lại bài và ) ghi trả lời các câu hỏi SGK . chep cá nhân . Phần +Tự học : Đọc trước nội dung - Đọc Bài 20 : 29+ -Kênh hình II( Lịch bài mới . -Trả Phong trào 30 72+73+74 . sử thế độc lập dân +Trên lớp : -Bảng thống lời giới tộc ở châu Á -GV hướng dẫn học sinh đọc kê về phong câu hiện đại -học bài qua các câu hỏi . trào độc lập hỏi và (1918-1939 ) +Tự học ở nhà : Đọc lại bài và dân tộc ở ) ghi trả lời các câu hỏi SGK . châu Á chep cá nhân . Chương IV (02 tiết lí thuyết +0 tiết bài tập +0 tiết thực hành = 02 tiết) Phần 31+ +Tự học : Đọc trước nội dung - Đọc Bài 21 : -Kênh hình II( Lịch Chiến tranh bài mới . -Trả 32 75+77+78 . sử thế thế giới thứ +Trên lớp : - Lược đồ lời giới -GV hướng dẫn học sinh đọc quân Đức hai (1939- câu hiện đại -học bài qua các câu hỏi . đánh chiếm hỏi và 1945 ) 19
 20. +Tự học ở nhà : Đọc lại bài và ) châu Âu ghi trả lời các câu hỏi SGK . (1939-1941 ) chép cá nhân . Chương V (01 tiết lí thuyết +01 tiết bài tập( ôn tập ) +01 tiết thực hành (KTHKI) = 03 tiết) Phần Bài 22 :Sự +Tự học : Đọc trước nội dung - Đọc 33 -Kênh hình II( Lịch phát triển bài mới . -Trả 80+81+83 sử thế của KHKT +Trên lớp : lời giới -GV hướng dẫn học sinh đọc và văn hóa câu hiện đại thế giới nửa -học bài qua các câu hỏi . hỏi và đầu thế kỷ +Tự học ở nhà : Đọc lại bài và ) ghi trả lời các câu hỏi SGK . XX chép cá nhân . Phần +Tự học : Đọc trước nội dung - Bảng thống Bài 23 :Ôn 34 - Làm II( Lịch tập lịch sử bài mới . kê về các sự theo sử thế thế giới hiện +Trên lớp : kiện chính hướn giới đại (từ năm -GV hướng dẫn học sinh ôn của lịch sử g hiện đại 1917 đến tập theo mẫu . thế giới hiện dẫn . đại ) năm 1945 ) 9. Kế hoạch kiểm tra đánh giá 20

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản