KẾ HOẠCH THỰC HIỆN EVENT…

Chia sẻ: Trang Dai | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
159
lượt xem
61
download

KẾ HOẠCH THỰC HIỆN EVENT…

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ
Lưu

Nội dung Text: KẾ HOẠCH THỰC HIỆN EVENT…

  1. KẾ HOẠCH THỰC HIỆN EVENT… Tên SK: ____________________________________________________ Mục đích của SK: _________________________________________________ Thính giả mục tiêu: __________________________________________________ Thời gian tổ chức:_____________________________________________ Trưởng ban tổ chức SK: _____________________________________________________ Địa điểm tổ chức Ngày đạt chỗ Người đặt Phương tiện quảng Nguời chuẩn bị Thời hạn Ngày hoàn cáo và thông tin thành Posters Phông và chữ Bản tin Banner Thư mời Tài liệu phục vụ Khách mời sự Người liên hệ Phone Ngày liên hệ Người có trách Ngày kiểm tra kiện Number nhiệm Diễn giả MC Nhóm nhạc/ban nhạc Casĩ Other Trang bị Ngày kiểm tra Người có trách nhiệm TV/VCR Bảng biểu Projector Ghế Bàn Microphone Hệ thống âm thanh Chi phí Notes Giá trị Trang trí Vệ sinh Quà tặng
  2. Vận chuyển Báo chí Diễn giả Khách Vệ sinh: ____________________________________________________ Người có trách nhiệm: _______________________________________________ Ngày hoàn thành: ___________________________________________________ Trang trí: _____________________________________________________ Người có trách nhiệm: _______________________________________________ Ngày hoàn thành: ___________________________________________________ Quả tặng/đồng phục:_________________________________________________ Nhà cung cấp:__________________________________________________________ Thời gian mua:_______________________________________________________ Hình ảnh Đơn vị chuẩn bị:___________________________________________________ Ngày: _______________________________________________________ Người có trách nhiệm:________________________________________________ Ghi chú: ______________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________ ___________________________________________________
Đồng bộ tài khoản