intTypePromotion=1
ADSENSE

Kế hoạch tổ chức hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp ở trường trung học cơ sở hình thức thể nghiệm, tương tác - mạch nội dung hoạt động hướng đến xã hội

Chia sẻ: Daokieu Luu | Ngày: | Loại File: DOCX | Số trang:10

57
lượt xem
4
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Mục tiêu của kế hoạch nhằm giúp học sinh thể hiện được hành vi văn minh nơi công cộng và trách nhiệm của bản thân với môi trường; hình thành tính kỷ luật và có trách nhiệm với môi trường sống. Mời các bạn cùng tham khảo tài liệu để nắm chi tiết nội dung các bước lập kế hoạch để xây dựng các buổi hoạt động trải nghiệm bổ ích và thú vị cho các em học sinh.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Kế hoạch tổ chức hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp ở trường trung học cơ sở hình thức thể nghiệm, tương tác - mạch nội dung hoạt động hướng đến xã hội

  1. KẾ   HOẠCH   TỔ   CHỨC   HOẠT   ĐỘNG   TRẢI   NGHIỆM,   HƯỚNG  NGHIỆP  Ở  TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ  SỞ  HÌNH THỨC THỂ  NGHIỆM,  TƯƠNG TÁC ­ MẠCH NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG HƯỚNG ĐẾN XàHỘI Tên hoạt động: TRIỂN LÃM “HÀNH ĐỘNG VÌ THIÊN NHIÊN” 1. MỤC TIÊU HOẠT ĐỘNG: Sau khi tham gia các hoạt động này, học sinh có khả năng:  ­ Phẩm chất: + Thể hiện được hành vi văn minh nơi công cộng và trách nhiệm của bản thân với môi trường. + Hình thành tính kỹ luật và có trách nhiệm với môi trường sống. ­ Năng lực: + Xác định trách nhiệm và hoạt động của bản thân: Phân tích được các công việc cần thực hiện   để hoàn thành nhiệm vụ của  nhóm. + Tìm ra cách tốt nhất để bảo vệ môi trường, bảo vệ chính sức khỏe của các em. + Xử lí được tình huống, giải quyết vấn đề nảy sinh trong hoạt động một cách sáng tạo. 2. NỘI DUNG VÀ HÌNH THỨC: ­ Triển lãm nhằm hạn chế rác thải nhựa ­ Chủ đề: Hành động vì thiên nhiên 3. CHUẨN BỊ: ­ Thời gian:  + Giai đoạn 1: Chuẩn bị ­ 1 buổi thảo luận trực tiếp, phân công nhiệm vụ. 7 ngày kế tiếp  chuẩn bị theo phân công nhiệm vụ. + Giai đoạn 2: trưng bày sản phẩm – 3 ngày (theo giờ học chính khóa tại trường) + Giai đoạn 3: Tổng kết – 1 buổi, ngay sau buổi triển lãm cuối cùng ­ Địa điểm: Trường THCS Nguyễn Thị Hương, Nhà Bè, Thành phố Hồ Chí Minh ­ Cơ  sở vật chất, phương tiện kĩ thuật: Máy chiếu, âm thanh, phòng trưng bày, băng rôn, khẩu   hiệu tuyên truyền. ­ Đối tượng: Học sinh khối 8, phụ huynh khối và giáo viên trường (đặc biệt chi đoàn GV). ­ Phân công nhiệm vụ: Các thành viên câu lạc bộ  Kĩ năng chịu trách nhiệm chính. Trợ  lí Thanh   niên/Tổng phụ trách/ Chủ nhiệm CLB/ GVCN hỗ trợ. ­ Phân công cụ thể Nội dung công  Người phụ trách Ghi chú STT việc Chính Hỗ trợ 1. Phụ  trách kế  hoạch, điều phối công tác   Hs   Gv, Hs    chuẩn bị Triển lãm 2. Chọn   lọc   hình   ảnh   theo   chủ   đề,   in   ấn   Hs   Gv, Hs hình ảnh 3. Thiết kế panô Triển lãm, in các bảng chủ  Hs      đề tài liệu trong Triển lãm, con dấu chữ   4. Dự trù kinh phí tổ chức triển lãm Hs  Gv  5. Phụ   trách   gửi   thư   mời   cho   khách   mời   Gv    tham dự Triển lãm. 6. Làm bookmark, móc khóa   Hs    7. Bố   trí,   trưng   bày   tranh   ảnh   tại   phòng Hs   Gv, Hs   
  2. Nội dung công  Người phụ trách Ghi chú STT Triển lãm. việc 8. Mượn   trang   thiết   bị   (máy   chiếu,   phông   Hs   Hs  màn, âm thanh…) 9. Phông kí tên Hs  Hs    10. Phụ trách gắn phông chữ, panô ảnh, băng  rôn, trang thiết bị, sắp xếp bàn ghế, kệ  trưng bày cho Triển lãm.  Hs    Gv, Hs Vệ sinh khu vực tổ chức.  11. Phụ trách thuyết minh tại Triển lãm  Hs   Hs   3   buổi   12. Phụ trách quay phim, chụp ảnh Triển lãm  triển lãm  Hs   Hs  để lưu lại sau này làm minh chứng. Theo   giờ   học   chính   13. Phụ  trách việc kiểm tra, quan sát và  ổn   Gv  khóa   sáng  định trật tự khu vực Triển lãm.  gv và chiều 14. Phụ   trách   dẫn   dắt   chương   trình   Triển       Hs  lãm.   15. Phụ   trách  trực  thống kê  lượt hs  kí  cam   3   buổi    Hs   Hs  kết tại triển lãm và phát quà tặng. triển   lãm   16. (thuyết   minh   15  Thu hộp xốp đổi quà tặng HS  Hs  phút   đầu   giờ   và   giờ   ra chơi) 17. Thu dọn tài liệu sau Triển lãm. 16h   buổi   Hs   Các hs khác Vệ sinh khu vực tổ chức.  cuối 18. 8h   sáng  ngay   sau  Tổng kết công tác tổ chức Triển lãm Hs   Gv, Hs ngày   triển  lãm cuối ­  Dự trù kinh phí  Các khoản chi dự kiến từ nguồn tài trợ của phụ huynh, giáo viên và bán sản phẩm tái chế. 4. TIẾN TRÌNH HOẠT ĐỘNG Thời gian Tiến trình hoạt động Người phụ trách (tham gia Buổi 1 Hoạt   động   1:   Triển   khai  GV nhiệm vụ ­ Mục tiêu + Xây dựng được kế hoạch tổ  chức   hoạt   động   phát   triển  cộng   đồng   và   đề   xuất   được  giải pháp.
  3. + Hiểu được trách nhiệm bảo  vệ môi trường. ­ Cách thức tổ chức:  +   Gv   nêu   tình   huống   có   vấn  đề: Năm 2020, chủ đề Ngày Môi  trường   thế   giới   (5/6)   được  Chương   trình   Môi   trường   Liên  Hợp   Quốc   (UNEP)   lựa   chọn  là “Hành   động   vì   thiên   nhiên”  (Time   for   Nature).   Theo   UNEP,  năm   nay   là   năm   quan   trọng   đối  với các quốc gia trong việc cam  kết  bảo tồn thiên nhiên  và đa  dạng   sinh   học  với   việc   tăng  cường đồng loạt các biện pháp,  hoạt động nhằm phục hồi các hệ  sinh thái bị suy thoái, ứng phó với  biến đổi khí hậu, tăng cường an  ninh   lương   thực,  bảo   vệ   tài  nguyên nước.  Đây là thời điểm  mỗi quốc gia cùng chung tay và  có những hành động cụ thể, thiết  thực   vì   thiên   nhiên   và   trái  đất.Làm sao  để  hs trường mình  nhận thức  và hành động vì thiên  nhiên bằng những việc làm thiết  thực trong cuộc sống. + Hs thảo luận. +   Gv   nêu   ý   tưởng   tổ   chức  triển lãm tái chế rác thải nhựa,  vẽ tranh cổ động bảo tồn thiên  nhiên và đa dạng sinh học, sưu  tầm hành động bảo vệ  và tiết  kiệm   nước,   tiểu   phẩm   hành  động   vì   thiên   nhiên.   Đề   xuất  hs có kế hoạch thực hiện. +   Gv   và   hs   thống   nhất   phân  công   nhiệm   vụ   cho   công   tác  chuẩn bị triển lãm. + Chia các nhóm HS chịu trách  nhiệm chuẩn bị cho triển lãm ­ Tổng kết kết quả hoạt động:  HS thu được kiến thức về vấn  đề   rác   nhựa.   Đưa   ra   được  chương trình hành động (thời  gian,   địa   điểm,   đối   tượng,  thiết bị  phương tiện kĩ thuật,  dự   trù   kinh   phí,   bảng   phân  công nhiệm vụ cụ thể) PHIẾU ĐÁNH GIÁ CHUYỂN  GIAO NHIỆM VỤ
  4. Nhóm Kiến  Nhiệm vụ thức Đạt Cần bổ sung Nhóm 1 Nhóm … Từ   sau   phân   công   nhiệm   vụ  Hoạt   động   2:   Công   tác  HS và GV đến trước ngày tổ  chức triển  chuẩn bị triển lãm lãm 1 ngày ­ Mục tiêu  +   Học   sinh   hình   thành   và  phát triển kĩ năng thực hiện  kế hoạch và điều chỉnh hoạt  động. + Tính kỷ luật trong công tác  chuẩn bị  thiết bị, sản phẩm  (thời gian nộp sản phẩm)  ­  Cách thức  tổ   chức:  Học  sinh thực hiện ngoài giờ  lên  lớp + HS chuẩn bị: tái chế nhựa và  sáng   tạo   thành   một   số   trang  phục cơ bản; Poster bảo vệ đa  dạng   sinh   học;  vẽ   tranh   cổ  động   bảo   vệ   và   tiết   kiệm  nước nếu học sinh yêu thích;  Dự  trù kinh phí tổ  chức triển  lãm;   Gửi   thư   mời   cho   khách  mời   tham  dự;   ;   Mượn   trang  thiết   bị   (máy   chiếu,   phông  màn,   âm   thanh…);   chuẩn   bị  Phông   kí   tên;   sản   phẩm   tái  chế…. + HS  và GV  tập trung 1 buổi  tại trường để bố trí, trưng bày  tranh  ảnh tại phòng Triển lãm  tranh, poster và trình diễn trang  phục,   tiểu   phẩm;   gắn   phông  chữ, panô, tranh ảnh, băng rôn,  trang   thiết   bị,   sắp   xếp   bàn  ghế,   kệ   trưng   bày   cho   Triển  lãm. + GV kiểm tra nội dung, chất   lượng sản phẩm của học sinh.  Theo sát tiến độ thực hiện. ­   Tổng   kết   kết   quả   hoạt  động:  Hs có đầy đủ  các sản  phẩm theo yêu cầu đúng tiến  độ.
  5. PHIẾU   THEO   DÕI   TIẾN  ĐỘ  CHUẨN BỊ  SẢN PHẨM  TRIỂN LÃM Nhóm   sản  Hoàn  Hoàn thành phẩm thành  Xuất  sắc Nhóm   1  ­trang phục Nhóm   2   ­  tranh ảnh … PHIẾU ĐÁNH GIÁ  SẢN PHẨM  Tên   s ản   …………………………………………………………………………… Loại:  …………………………………………………………………………… ….. (Giáo viên đánh dấu vào thang điểm đánh giá  và ghi tổng điểm.) TIÊU  ĐÁNH  TỔNG ĐIỂM CHÍ GIÁ Chưa  Trung  hoàn  bình thành Hình  Hình  0.0 thức thức   sản  10đ phẩm  sinh  động,  trực  quan,   có  tính  thẩm   mĩ  cao.  Sản  0.0 phẩm   có  khả  năng  lưu   trữ,  trưng  bày. Nội  Học   sinh  0.0 dung thu   thập  10đ được các  thông   tin  chính 
  6. xác,  trung  thực, phù  hợp   với  chủ   đề  hoạt  động trải  nghiệm. Đánh   giá  0.0 khả  năng  học   sinh  vận  dụng   các  kiến  thức,   kỹ  năng,  tính   sáng  tạo   của  s ả n  phẩm. Thuyết  0.0 trình   sản  Trình  phẩm   rõ  ràng,   lưu  bày   sản  loát,   hấp  phẩm dẫn,   lôi  10đ cuốn  người  nghe.  Chứng  0.0 minh học  sinh   có  năng   lực  giải  quyết  vấn   đề  được  giáo   viên  và   học  sinh khác  đặt ra.  TỔNG Phiếu đánh giá này được thực hiện lúc…..giờ….phút, ngày….tháng…n Người đánh giá
  7. 3 buổi (theo kế hoạch) Hoạt   động   3:   Trưng   bày  triển   lãm,   trình   diễn   sản  phẩm ­ Mục tiêu:  +   Học   sinh   thể   hiện   được  hành   vi   văn   minh   nơi   công  cộng và trách nhiệm của bản  thân với cộng đồng. + Học sinh hình thành và phát  huy năng lực giao tiếp và hợp  tác. ­ Cách thức tổ chức:  *   Hs   trong   ban   tổ   chức   thực  hiện   các   nội   dung   theo   phân  công: + Trưng bày  triển lãm  tái chế  rác   thải   nhựa,   vẽ   tranh   cổ  động bảo tồn thiên nhiên và đa  dạng sinh học, sưu tầm hành  động   bảo   vệ   và   tiết   kiệm  nước. +  Trình   bày   tiểu   phẩm   hành  động   vì   thiên   nhiên,   bảo   vệ  môi trường. +   Hoạt   động   cùng   học   sinh  trường kí cam kết thay đổi thói  quen tiêu dùng nhằm hạn chế  rác   thải   nhựa,  xử   dụng   tiết  kiệm   nguồn   nước   tại   nhà  trường và gia đình. *  Học sinh trong trường tham  quan theo hướng dẫn của ban  tổ  chức: Xem và nghe thuyết  minh về  các poster và tranh cổ  động hành động vì thiên nhiên,  bảo vệ  đa dạng sinh học, tiết   kiệm nước;   Kí cam kết  thay  đổi thói quen tiêu dùng và hành  động vì thiên nhiên. ­   Tổng   kết   kết   quả   hoạt  động: PHIẾU TƯƠNG TÁC DÀNH  CHO HỌC SINH THAM  QUAN TRIỂN LÃM (Ban   tổ   chức   đánh   giá   Học   sinh tham quan triển lãm trên   phiếu   này.   Học   sinh   đem   phiếu này về nộp cho GVCN.)
  8. Hoạt  động Lịch  Giữ   vệ  sự sinh  chung 1 2 3 PHIẾU ĐÁNH GIÁ THÀNH  VIÊN BAN TỔ CHỨC Hoạt  động Tích  Sáng tạo cực 1 2 3 1 buổi (ngay sau ngày kết thúc  Hoạt động 4: Tổng kết GV và HS triển lãm) ­   Mục   tiêu:   Học   sinh   hình  thành và phát huy các kĩ năng  +   Đánh   giá   hoạt   động:   Đánh  giá được những yếu tố  khách  quan và chủ  quan  ảnh hưởng  đến   quá   trình   tổ   chức   hoạt  động   và   kết   quả   hoạt  động;  Đánh giá được một cách khách  quan, công bằng sự  đóng góp  của   bản   thân   và   người   khác  khi tham gia hoạt động; Rút ra  được bài học kinh nghiệm và  đề  xuất  được phương án cải  tiến.  + Kĩ năng Đánh giá hoạt động  hợp tác: Căn cứ  vào mục đích  hoạt động của các nhóm, đánh  giá được mức độ đạt mục đích  của   cá   nhân,   của   nhóm   và  nhóm   khác;   rút   kinh   nghiệm  cho   bản   thân   và   góp   ý   được  cho từng người trong nhóm. ­ Cách thức tổ chức: Họp ban  tổ  chức để  đánh giá, rút kinh  nghiệm + Gv nêu lại tình huống có vấn  đề   ban   đầu.   Yêu   cầu   hs   nêu  những   kết   quả   thu   được   sau  quá   trình   nghiên   cứu   tài   liệu, 
  9. chuẩn bị  triển lãm và quan sát  hs tham quan triển lãm. +   Học   sinh   tự   đánh   giá   bản  thân:   kiến   thức,   kĩ   năng,   thái  độ, hành vi… + Học sinh đánh giá học sinh:  Nhận xét, góp ý phần làm việc  của các nhóm khác. + Học sinh tự  nêu những mặt  được   và   chưa   được   sau   quá  trình   thực   hiện.   Rút   bài   học  kinh nghiệm về các hoạt động  tổ chức triển lãm. + Gv Tổng kết các hoạt động,  công   bố   bảng   điểm   đánh   giá  từng hoạt động.  PHIẾU ĐIỂM TỔNG HỢP CÁC NỘI DUNG Hoạt  HĐ 1 HĐ 2 động Kiến  thức  ……/10 ……/10 Kĩ năng ….../5.0 ….../5.0 Sản  - H ……./40 phẩm  ìn h  th ứ c:  … … … /1 0 - N ộ i  d u n g:  … .. … … /1 0 - T
  10. rì n h  b à y  s p:  … … ../ 2 0 ……/10 TỔNG 0 Phiếu đánh giá này được thực hiện lúc…..giờ….phút,   ngày…..tháng….năm 2019 Người đánh giá 1. Phụ lục kinh phí STT Sản phẩm Số lượng Đơn giá Thành tiền 1 Giấy roki a3 50 tờ 8.000 400.000 2 Dấu chữ  4 cái 50.000 200.000 3 Phông nền trắng 20m 30.000 600.000 4 Màu lăn tay 1 hộp 100.000 100.000 5 Bút lông màu 4 hộp 30000 120.000 6 Giấy màu 4 tấm 20000 80.000 7 Keo 2 mặt 5 cuộn 10.000 50.000 Tổng 1.550.000 Một triệu năm trăm năm mươi nghìn đồng
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2