intTypePromotion=1
zunia.vn Tuyển sinh 2023 dành cho Gen-Z zunia.vn zunia.vn
ADSENSE

Kết cấu cơ bản đề cương nghiên cứu

Chia sẻ: Monkey68 Monkey68 | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:6

716
lượt xem
186
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Trình bài vấn đề mình quan tâm là gì, tại sao nghiên cứu, nghiên cứu có ích gì, nó đáp ứng được yêu cầu thiết thực nào của doanh nghiệp >> nên trình bài theo phương pháp hình phiểu tức là đi từ vấn đề lớn sau đó đi chi tiết dần, cuối cùng cô động lại vấn đề nghiên cứu. Vấn đề nghiên cứu cần cụ thể, phạm vi hẹp để dể dàng thực thi, đặc biệt phải khả thi khi thu thập số liệu.......

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Kết cấu cơ bản đề cương nghiên cứu

  1. Kết cấu cơ bản đề cương nghiên cứu (thành thật xin lỗi vì không thể trình làng đề c ương chi tiết của tôi vào thời điểm nhạy cảm như thế này, tuy nhiên trình tự tiến hành thực hiện xây dựng đề cương của tôi được cô động lại bên dưới, các bạn nên tham khảo tài liệu để xây dựng đề cương thật tốt. Nếu cần sự hổ trợ về tài liệu tham khảo hãy liên lạc với mình, hổ trợ được gì mình sẽ hổ trợ hết mình) I- Giới thiệu vấn đề nghiên cứu Trình bài vấn đề mình quan tâm là gì, tại sao nghiên cứu, nghiên cứu có ích gì, nó đáp ứng được yêu cầu thiết thực nào của doanh nghiệp >> nên trình bài theo phương pháp hình phiểu tức là đi từ vấn đề lớn sau đó đi chi tiết dần, cuối cùng cô động lại vấn đề nghiên cứu. Vấn đề nghiên cứu cần cụ thể, phạm vi hẹp để dể dàng thực thi, đặc biệt phải khả thi khi thu thập số liệu. II- Phạm vi, đối tượng và mục tiêu nghiên cứu 1. phạm vi nghiên cứu trình bài giới khu thời gian thực hiện, phạm vi lãnh thổ, địa điểm 2. đối tượng nghiên cứu không nên thực hiện trên tất cả các đối tượng vì thời gian và khả năng tiếp xúc mỗi loại đối tượng rất khó. Ví dụ đối tượng mà tôi thực hiện là trên khách hàng cá nhân của ngân hàng, không thực hiện trên khách hàng là tổ chức và doanh nghiệp vì đối tượng này rất khó tiếp xúc ảnh hưởng đến khả năng thu thập số liệu của tôi 3. mục tiêu nghiên cứu không diễn giải dài dòng tốt nhất là nên gạch đầu dòng VD. Mục tiêu nghiên cứu của tôi  Khám phá các thành phần chất lượng dịch vụ tại Ngân Hàng Kiên Long.  Đánh giá đo lường sự thỏa mãn của khách hàng về chất lượng dịch vụ tại Ngân Hàng Kiên Long.  Đề xuất các giải pháp duy trì và nâng cao chất lượng dịch vụ của Ngân Hàng Kiên Long nhằm thỏa mãn tối đa nhu cầu của khách hàng. III- Câu hỏi nghiên cứu và phương pháp nghiên cứu 1. câu hỏi nghiên cứu quá trình nghiên cứu sẽ đi trả lời những câu hỏi này, tốt nhất là nên hỏi càng chi tiết càng tốt 2. Phương pháp nghiên cứu Tùy theo từng loại đề tài mà có các phương pháp ứng dụng cho phù hợp VD: những phương pháp sau thường được ứng dụng trong nghiên cứu
  2. - phỏng vấn chuyên gia - phỏng vấn trực tiếp bằng bảng câu hỏi - thống kê mô tả và so sánh - phân tích hồi quy - phân tích swot - phân tích chính trị, kinh tế xã hội và công nghệ (PEST) - khung phân tích rapic - phân tích thành tố - phân tích chuỗi thời gian - tiếp cận thể chế - mô hình hóa - phân tích hệ thống, chuỗi liên kết - phân tích lợi ích chi phí, hiệu quả chi phí - phân tích mô phỏng - …………………….. IV- sơ lược về cơ sở lý thuyết không nên lạm một loạt các liệt kê về cơ sở lý thuyết mà phải tìm được những bài viết có tính tranh luận đúng sai, hạn chế, điểm mạnh của các lý thuyết này (phần này buộc các bạn phải tham khảo 100% tài liệu, tuy nhiên khi ghi trích dẫn nên ghi luôn tài liệu trích dẫn) V- khung phân tích 1. trình bài những thông tin mà mình cần thu thập để làm rỏ vấn đề nghiên cứu thì mình cần thu thập thông tin gì, từng thông tin đó thì phương án đo lường của mình như thế nào, VD: tôi làm như sau:  Thời gian mà khách hàng sử dụng dịch vụ của Ngân Hàng Kiên Long (đơn vị tính: năm)  Những sản phẩm/dịch vụ mà khách hàng đang sử dụng tại Ngân Hàng Kiên Long (câu hỏi dạng chọn nhiều phương án kết hợp với câu hỏi mở)  Ngoài những dịch vụ mà khách hàng sử dụng tại những Ngân Hàng khác (dạng câu hỏi mở)  Những yếu tố nào mà khách hàng cho rằng mức độ quan trọng nhất (cho điểm theo mức độ quan trọng) ……………………………………………… 2. trình bài kỹ thuật thu thập các phương thức để thực hiện thu thập số liệu, số lượng mẫu cần thu thập, cụ thể thu thập tại địa điểm A là n1, điểm B là n2…. Để thực hiện thu thập bao nhiên mẫu đó thì bảng câu hỏi được thiết kế như thế nào? VD: kỹ thuật thu thập của tôi như sau
  3. Kỹ thuật phỏng vấn trực tiếp khách hàng của các chi nhánh/PGD Ngân Hàng Kiên Long tại khu vực Tp. HCM thông qua bảng câu hỏi chi tiết được sử dụng để thu thập dữ liệu. Mẫu được chọn theo phương pháp ngẫu nhiên với kích thước n = 100. Một bảng khảo sát với 14 câu hỏi đã được lập ra để đánh giá sự mong đợi của khách hàng, nhận biết của họ về quá trình tạo chất lượng dịch vụ, và các ứng dụng nhằm duy trì khách hàng (bảng câu hỏi đính kèm – phụ lục 1). 10 trong số 14 câu khảo sát trong bảng này dựa vào các tiêu chí chất lượng ở phần cơ sở lý luận. 4 câu còn lại là câu hỏi về thông tin cá nhân và nhân khẩu học. Trước khi thực hiện việc thu thập dữ liệu chính thức, một cuộc khảo sát thử nghiệm với mẫu là 10 khách hàng sẽ được thực hiện nhằm kiểm tra lại bảng câu hỏi, nhằm có phương án thiết kế lại phù hợp với thực tế và tránh tình trạng người trả lời bỏ trống quá nhiều. 3. phương án xử lý số liệu phần mềm nào được dùng để xử lý số liệu, mô hình nào để kiểm định kết quả nghiên cứu VD: phương án xử lý của tôi là Sau khi thu thập, dữ liệu thô sẽ được làm sạch và được phân tích bằng công cụ SPSS, mô hình cấu trúc tuyến tính SEM sẽ được ứng dụng trong việc kiểm định kết quả nghiên cứu, ngoài những công cụ kiểm định khác. VI- kết cấu dự kiến của bài báo cáo cuối cùng ( đây chính là phần mà các bạn thường hay bị nhầm lẫn là đề cương của mình, thưc ra nó chỉ là một phần nhỏ trong đề cương mà thôi) VD: dự kiến bài báo cáo của tôi như sau: Trang bìa (tên đề tài, tên sinh viên thực hiện, giáo viên hướng dẩn) Trang nhận xét giáo viên hướng dẫn và cơ quan thực tập Trang tóm tắt kết quả nghiên cứu Trang mục lục Chương mở đầu I- Đặt vấn đề 1. Giới thiệu vấn đề nghiên cứu 2. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu 3. Mục đích và ý nghĩa của việc nghiên cứu 4. Giới thiệu cơ quan thực hiện nghiên cứu II- Hướng giải quyết vấn đề 1. Phương pháp nghiên cứu 2. Câu hỏi nghiên cứu 3. Qui trình nghiên cứu 4. Kết cấu bài báo cáo
  4. Chương I Cơ sở lý luận I- Các khái niệm cơ bản 1. Độ hài lòng của khách hàng 2. Lòng trung thành của khách hàng 3. Chất lượng dịch vụ Ngân Hàng 4. Mối quan hệ giữa ba khái niệm trên II- Các mô hình Nghiên cứu chất lượng dịch vụ của ngân hàng 1. Mô hình lý thuyết 2. Mô hình cạnh tranh III- Phát triển thang đo chất lượng dịch vụ theo mô hình SERVQUAL 1. Mô hình nghiên cứu 1.1 Năm khoảng cách chất lượng 1.2 Khám phá mô hình 10 thành phần chất lượng dịch vụ 1.3 Khám phá mô hình 5 thành phần chất lượng dịch vụ 2. Mô hình điều chỉnh của SERVQUAL ứng dụng trong lĩnh vực Ngân Hàng 3. Tóm tắt và kết luận Chương II Khung phân tích I- Thiết kế nghiên cứu II- Thống kê mô tả mẩu nghiên cứu III- Đánh giá sơ bộ kết quả nghiên cứu 1. Thới gian khách hàng sử dụng dịch vụ của Ngân Hàng 2. Sản phẩm/dịch vụ mà khách hàng sử dựng 3. Những sản phẩm và dịch vụ của Ngân Hàng khác mà khách hàng đang dùng 4. Các yếu tố làm khách hàng cảm thấy mức độ quan trọng cao 5. Đánh của khách hàng về chất lượng dịch vụ của Ngân Hàng Kiên Long 5.1 Đánh giá riêng từng tiêu chí trong các nhóm chất lượng 5.1.1 Độ tin cậy 5.1.2 Độ phản hồi 5.1.3 Kỹ năng 5.1.4 Độ tiếp cận 5.1.5 Thông tin 5.1.6 Chất lượng sản phẩm 5.2 đánh giá chung cho các nhóm chất lượng 6. Đánh giá chung của khách hàng về chất lượng dịch vụ của Ngân Hàng 7. Đánh giá về lòng trung thành của khách hàng 7.1 Khách hàng tìm đến Ngân Hàng khi có nhu cầu
  5. 7.2 Chọn Kiên Long làm Ngân Hàng chính thức trong giao dịch 8. Tác động của các thông tin nhân khẩu học 8.1 Yếu tố thu nhập 8.2 Yếu tố giới tính 8.3 Yếu tố tuổi 8.4 Yếu tố tình độ học vấn Chương III Kiểm định kết quả nghiên cứu 1. Sử dụng hệ số tin cậy Cronbach Alpha 2. Phân tích yếu tố khám phá EFA 2.1 EFA cho chất lượng dịch vụ 2.2 EFA cho giá cả cảm nhận và lòng trung thành 3. Mô hình đo lường tới hạn 3.1 Kiểm định mốc quan hệ giữa các khái niệm nghiên cứu 3.2 Hệ số phương sai tổng hợp và Phương sai phân trích 4. Kiểm định mô hình nghiên cứu 4.1 Kiểm định mô hình lý thuyết 4.2 Kiểm định mô hình cạnh tranh 5. Tóm tắt Chương IV Kết luận và đề xuất giải pháp I. Kết luận II. Đề xuất một số giải pháp Phụ lục đính kèm VII- giới thiệu chủ đề tài Sinh viên thực hiện đề tài: Nguyễn Thanh Nhân ĐTDĐ : 0958109510 Email : nhankite@yahoo.com Giáo Viên hướng dẫn: Th.S Nguyễn Khánh Duy VIII- xây dựng kế hoạch thực hiện đề tài VD: kế hoạch thực hiện đề tài của tôi như sau Đề tài nghiên cứu dự tính sẽ hoàn thành trong 9 tuần trong đó cụ thể dự kiến như sau: - Tuần 1,2 sẽ tiếp tục tham khảo tài liệu và đồng thời thực hiện phương pháp phỏng vấn chuyên gia để tiếp tục bổ sung vào mô hình các tiêu chí đánh giá sau cho phù hợp nhất với những điều kiện thực tế tại Ngân Hàng Kiên Long. Sản phẩm của giai đoạn này là bảng câu hỏi hoàn chỉnh nhất để phục vụ cho việc nghiên cứu. - Tuần 3 thực hiện phỏng vần thử và thực hiện các điều chỉnh các câu hỏi.
  6. - Tuần 4,5,6 thực hiện phỏng vấn trực tiếp. - Tuần 7,8,9 xử lý số liệu và viết báo cáo. - Bắt đầu từ tuần thứ 3, song song với những công việc trên việc hoàn thiện phần cơ sở lý thuyết của đề tài sẽ được tiến hành. *** cuối cùng là ghi lại những tài liệu mà mình đã tham khảo *** phụ lục đính kèm (thường là bảng câu hỏi được xây dựng sơ bộ) chúc các bạn sẽ thực hiện thành công đề tài của mình ! Tốt nhất nên sáng tạo ra một đề tài mang dấu ấn của mình. Tuy nhiên nếu các bạn thấy khó khăn thì có thể tham khảo một số gợi ý bên dưới **** gợi ý tên đề tài - phân tích giá trị thương hiệu - phân tích hành vi của công nhân viên chức với tiền lương được chi trả qua hệ thống ngân hàng - phân tích chất lượng dịch vụ thẻ tín dụng của ngân hàng - dự báo tốc độ phát triển của các phương thức thanh toán hiện đại ( các bạn các thể chọn một phạm vị nhỏ lại vd như: chọn phương thức thanh toán internetbanking, mobipay, paybol, paynet,…)
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2