Khai thuế khoán áp dụng cho hộ kinh doanh, cá nhân khai thác tài nguyên khoáng sản

Chia sẻ: Kieu Oanh | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:2

0
176
lượt xem
5
download

Khai thuế khoán áp dụng cho hộ kinh doanh, cá nhân khai thác tài nguyên khoáng sản

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thời hạn giải quyết: Cơ quan thuế gửi thông báo cho NNT trước ngày 25/1 hàng năm. Trường hợp thông báo nộp thuế theo mùa vụ thì chậm nhất là 10 ngày trước ngày cuối cùng của thời hạn nộp thuế trên thông báo

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Khai thuế khoán áp dụng cho hộ kinh doanh, cá nhân khai thác tài nguyên khoáng sản

  1. Thủ tục: Khai thuế khoán áp dụng cho hộ kinh doanh, cá nhân khai thác tài nguyên khoáng sản - Trình tự thực hiện: + Người nộp thuế chuẩn bị số liệu, lập tờ khai và gửi đến cơ quan thuế chậm nhất vào ngày 30 tháng 12 của năm trước hoặc chậm nhất là 10 ngày kể từ ngày bắt đầu hoạt động kinh doanh, khai thác tài nguyên khoáng sản + Cơ quan thuế nhận hồ sơ, xác định số thuế phải nộp và ra thông báo nộp thuế gửi cho người nộp thuế trước ngày 25 tháng 1 hàng năm. + Người nộp thuế nộp tiền thuế theo thông báo của cơ quan thuế - Cách thức thực hiện: Gửi trực tiếp tại cơ quan thuế hoặc qua hệ thống bưu chính - Thành phần, số lượng hồ sơ: - Thành phần hồ sơ, bao gồm: Tờ khai thuế khoán mẫu số 02/THKH - Số lượng hồ sơ: 01 bộ - Thời hạn giải quyết: Cơ quan thuế gửi thông báo cho NNT trước ngày 25/1 hàng năm. Trường hợp thông báo nộp thuế theo mùa vụ thì chậm nhất là 10 ngày trước ngày cuối cùng của thời hạn nộp thuế trên thông báo - Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân - Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: + Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Chi cục thuế quản lý trực tiếp + Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Chi cục thuế quản lý trực tiếp - Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Thông báo nộp thuế khoán - Lệ phí (nếu có): - Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (nếu có và đề nghị đính kèm ngay sau thủ tục a): Tờ khai thuế khoán - mẫu số 02/THKH - Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có): - Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: + Luật Quản lý Thuế số 78/2006/QH 11 ngày 29/11/2006 + Nghị định số 85/2007/NĐ-CP ngày 25/05/2007 của Chính phủ + Thông tư số 60/2007/TT-BTC ngày 14/6/2007 của Bộ Tài chính
  2. Mẫu số: 02/THKH (Ban hành kèm theo Thông tư số 60/2007/TT-BTC ngày 14/6/2007 của Bộ Tài chính) CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc TỜ KHAI THUẾ KHOÁN (Áp dụng cho hộ gia đình, cá nhân khai thác tài nguyên khoáng sản) [01] Kỳ tính thuế: ................... [02] Người nộp thuế :........................................................................................... [03] Mã số thuế: .................................................................................................... [04] Địa chỉ: .......................................................................................................... [05] Quận/huyện: ......................... [06] Tỉnh/Thành phố: ................................... [07] Điện thoại: ........................ [08] Fax: ................. [09] Email: .................... [10] Ngành nghề kinh doanh chính: ................................................................. Đơn vị tiền: đồng Việt Nam Sản lượng khai thác Dự kiến sản lượng Tên khoáng sản Đơn vị tính trung bình 1 tháng khai thác trung bình 1 của năm trước tháng năm nay (1) (2) (3) (4) 1. Khoáng sản A 2. Khoáng sản B 3. Khoáng sản C ….. ..........................., ngày......... tháng........... năm.......... NGƯỜI NỘP THUẾ hoặc ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP CỦA NGƯỜI NỘP THUẾ Ký, ghi rõ họ tên

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản