intTypePromotion=3
Array
(
  [0] => Array
    (
      [banner_id] => 140
      [banner_name] => KM1 - nhân đôi thời gian
      [banner_picture] => 964_1568020473.jpg
      [banner_picture2] => 839_1568020473.jpg
      [banner_picture3] => 620_1568020473.jpg
      [banner_picture4] => 994_1568779877.jpg
      [banner_picture5] => 
      [banner_type] => 8
      [banner_link] => https://tailieu.vn/nang-cap-tai-khoan-vip.html
      [banner_status] => 1
      [banner_priority] => 0
      [banner_lastmodify] => 2019-09-18 11:11:47
      [banner_startdate] => 2019-09-11 00:00:00
      [banner_enddate] => 2019-09-11 23:59:59
      [banner_isauto_active] => 0
      [banner_timeautoactive] => 
      [user_username] => sonpham
    )

)

Khóa luận tốt nghiệp: Giải pháp hoàn thiện công tác quản trị nguồn nhân lực tại Công ty Cổ phần Thiết bị và Xây dựng Phú Bình

Chia sẻ: Độc Lập | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:62

0
106
lượt xem
52
download

Khóa luận tốt nghiệp: Giải pháp hoàn thiện công tác quản trị nguồn nhân lực tại Công ty Cổ phần Thiết bị và Xây dựng Phú Bình

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Khóa luận được chia làm 3 phần với những nội dung chính sau: Cơ sở lý luận về nguồn nhân lực và quản trị nguồn nhân lực trong công ty Phú Bình, thực trạng sử dụng nguồn nhân lực tại công ty Phú Bình, một số biện pháp hoàn thiện công tác quản trị nguồn nhân lực tại công ty Phú Bình.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Khóa luận tốt nghiệp: Giải pháp hoàn thiện công tác quản trị nguồn nhân lực tại Công ty Cổ phần Thiết bị và Xây dựng Phú Bình

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO<br /> TRƢỜNG ĐẠI HỌC THĂNG LONG<br /> ---o0o---<br /> <br /> KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP<br /> <br /> ĐỀ TÀI:<br /> <br /> GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN CÔNG TÁC QUẢN<br /> TRỊ NGUỒN NHÂN LỰC TẠI CÔNG TY CỔ<br /> PHẦN THIẾT BỊ VÀ XÂY DỰNG PHÚ BÌNH<br /> <br /> SINH VIÊN THỰC HIỆN : NGHIÊM THỊ LAN ANH<br /> MÃ SINH VIÊN<br /> <br /> : A19457<br /> <br /> CHUYÊN NGÀNH<br /> <br /> : QUẢN TRỊ KINH DOANH<br /> <br /> HÀ NỘI - 2014<br /> <br /> BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO<br /> TRƢỜNG ĐẠI HỌC THĂNG LONG<br /> ---o0o---<br /> <br /> KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP<br /> <br /> ĐỀ TÀI:<br /> <br /> GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN CÔNG TÁC QUẢN<br /> TRỊ NGUỒN NHÂN LỰC TẠI CÔNG TY CỔ<br /> PHẦN THIẾT BỊ VÀ XÂY DỰNG PHÚ BÌNH<br /> <br /> Giảng viên hƣớng dẫn : Th.S Lê Thị Hạnh<br /> Sinh viên thực hiện<br /> <br /> : Nghiêm Thị lan Anh<br /> <br /> Mã sinh viên<br /> <br /> : A19457<br /> <br /> Chuyên ngành<br /> <br /> : Quản trị kinh doanh<br /> <br /> HÀ NỘI - 2014<br /> <br /> Thang Long University Library<br /> <br /> LỜI CẢM ƠN<br /> Em xin được gửi lời cảm ơn chân thành đến cô giáo Th.S Lê Thị Hạnh người<br /> đã trực tiếp hướng dẫn em, cùng các nhân viên và ban lãnh đạo trong Công ty cổ<br /> phần thiết bị và xây dựng Phú Bình đã tận tình giúp đỡ em hoàn thành khóa luận<br /> này. Mặc dù cố gắng, nhưng trình độ và năng lực có hạn, khóa luận mới chỉ đề cập<br /> được đến những vấn đề cơ bản của Công ty cổ phần thiết bị và xây dựng Phú Bình<br /> và khó tránh khỏi những thiếu sót. Em rất mong nhận được những ý kiến đóng góp đề<br /> bài viết được hoàn thiện hơn.<br /> Hà nội, ngày 29 tháng 10 năm 2014<br /> Sinh viên<br /> <br /> Nghiêm Thị Lan Anh<br /> <br /> LỜI CAM ĐOAN<br /> Tôi xin cam đoan Khóa luận tốt nghiệp này là do tự bản thân thực hiện có sự hỗ<br /> trợ từ giáo viên hướng dẫn và không sao chép các công trình nghiên cứu của người<br /> khác. Các dữ liệu thông tin thứ cấp sử dụng trong Khóa luận là có nguồn gốc và được<br /> trích dẫn rõ ràng.<br /> Tôi xin chịu hoàn toàn trách nhiệm về lời cam đoan này.<br /> Hà nội, ngày 29 tháng 10 năm 2014<br /> Sinh viên<br /> <br /> Nghiêm Thị Lan Anh<br /> <br /> Thang Long University Library<br /> <br /> MỤC LỤC<br /> PHẦN 1. CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ NGUỒN NHÂN LỰC VÀ QUẢN TRỊ NGUỒN<br /> NHÂN LỰC TRONG CÔNG TY PHÚ BÌNH ............................................................ 1<br /> 1.1. Khái niệm về nguồn nhân lực và quản trị nguồn nhân lực ................................ 1<br /> 1.1.1. Khái niệm nguồn nhân lực ................................................................................1<br /> 1.1.2. Khái niệm quản trị nguồn nhân lực...................................................................1<br /> 1.2. Chức năng và vai trò của quản trị nguồn nhân lực .............................................2<br /> 1.2.1. Chức năng của quản trị nguồn nhân lực ........................................................... 2<br /> 1.2.2. Vai trò của quản trị nguồn nhân lực .................................................................3<br /> 1.2.3. Các nguyên tắc quản trị nguồn nguồn nhân lực ...............................................4<br /> 1.3. Nội dung của quản trị nhân lực .............................................................................4<br /> 1.3.1. Phân tích công việc ........................................................................................... 4<br /> 1.3.2. Hoạch định nguồn tài nguyên nhân sự.............................................................. 5<br /> 1.3.3. Tuyển dụng nguồn nhân lực ..............................................................................6<br /> 1.3.3.1. Tuyển mộ ....................................................................................................6<br /> 1.3.3.2. Tuyển chọn .................................................................................................8<br /> 1.3.4. Phân công lao động ..........................................................................................9<br /> 1.3.5. Đào tạo và phát triển nhân lực .......................................................................10<br /> 1.3.6. Đánh giá năng lực thực hiện công việc .......................................................... 11<br /> 1.3.7. Thù lao lao động ............................................................................................. 12<br /> 1.3.8. Tạo điều kiện làm việc thuận lợi cho người lao động.....................................14<br /> 1.4. Một số chỉ tiêu đánh giá hiệu quả sử dụng nguồn nhân lực ............................. 15<br /> 1.4.1. Khái niệm hiệu quả sử dụng lao động............................................................. 15<br /> 1.4.2. Một số chỉ tiêu đánh giá hiệu quả sử dụng nguồn nhân lực ........................... 15<br /> 1.5. Các yếu tố ảnh hƣởng đối với quản trị nguồn nhân lực ...................................16<br /> 1.5.1. Các nhân tố môi trường bên ngoài .................................................................16<br /> 1.5.2. Các nhân tố môi trường bên trong ..................................................................17<br /> PHẦN 2. THỰC TRẠNG SỬ DỤNG NGUỒN NHÂN LỰC TẠI CÔNG TY PHÚ<br /> BÌNH ............................................................................................................................. 18<br /> 2.1. Khái quát về công ty Phú Bình ............................................................................18<br /> <br />

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

AMBIENT
Đồng bộ tài khoản