intTypePromotion=1

Khóa luận tốt nghiệp: Kế toán doanh thu, thu nhập khác, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty Cổ phần Thương mại – Xây dựng Hiệp Á

Chia sẻ: Lê Vĩnh Trường | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:130

0
368
lượt xem
125
download

Khóa luận tốt nghiệp: Kế toán doanh thu, thu nhập khác, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty Cổ phần Thương mại – Xây dựng Hiệp Á

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Khóa luận tốt nghiệp: Kế toán doanh thu, thu nhập khác, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty Cổ phần Thương mại – Xây dựng Hiệp Á trình bày khái quát cơ sở lý luận cơ bản về kế toán doanh thu, thu nhập khác, chi phí và xác định kết quả kinh doanh trong doanh nghiệp, giới thiệu tổng quan về tình hình hoạt động kinh doanh tại Công ty Cổ phần TM – XD Hiệp Á, thông qua việc tìm hiểu thực tế tình hình kế toán tại Công ty đưa ra những nhận xét khái quát và đề xuất một số giải pháp cho nhằm hoàn thiện tổ chức kế toán tại Công ty.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Khóa luận tốt nghiệp: Kế toán doanh thu, thu nhập khác, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty Cổ phần Thương mại – Xây dựng Hiệp Á

 1. BM05/QT04/ĐT Khoa: ………………………….. PHIẾU GIAO ĐỀ TÀI ĐỒ ÁN/ KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP (Phiếu này được dán ở trang đầu tiên của quyển báo cáo ĐA/KLTN) 1. Họ và tên sinh viên/ nhóm sinh viên được giao đề tài (sĩ số trong nhóm……): (1)........................................................... MSSV: ………………… Lớp: ................ (2)........................................................... MSSV: ………………… Lớp: ................ (3)........................................................... MSSV: ………………… Lớp: ................ Ngành : .............................................................................................................. Chuyên ngành : .............................................................................................................. 2. Tên đề tài : ...................................................................................................................... .......................................................................................................................................... .......................................................................................................................................... 3. Các dữ liệu ban đầu : .................................................................................................... .......................................................................................................................................... .......................................................................................................................................... .......................................................................................................................................... 4. Các yêu cầu chủ yếu : .................................................................................................... .......................................................................................................................................... .......................................................................................................................................... .......................................................................................................................................... .......................................................................................................................................... 5. Kết quả tối thiểu phải có: 1) ...................................................................................................................................... 2) ...................................................................................................................................... 3) ...................................................................................................................................... 4) ...................................................................................................................................... Ngày giao đề tài: ……./……../……… Ngày nộp báo cáo: ……./……../……… TP. HCM, ngày … tháng … năm ………. Chủ nhiệm ngành Giảng viên hướng dẫn chính (Ký và ghi rõ họ tên) (Ký và ghi rõ họ tên) Giảng viên hướng dẫn phụ (Ký và ghi rõ họ tên)
 2. –X h TP. Hồ Chí Minh, năm 2013 Sinh viên Võ Thị Thu Thoa
 3. LỜI CẢM ƠN  Qua hơn 4 năm học tập ở trường, dưới sự dìu dắt tận tình của các thầy cô, với nhiều kiến thức, bài học, kinh nghiệm quý báu để làm nền tảng cho cuộc sống và công việc trong tương lai. Bằng tất cả tình cảm, em xin chân thành gửi đến tất cả các thầy cô trong trường Đại học Kỹ Thuật Công Nghệ thành phố Hồ Chí Minh, đặc biệt là các thầy cô trong khoa Kế Toán – Tài Chính – Ngân Hàng lời biết ơn chân thành nhất. Em xin chân thành cảm ơn thầy giáo Lê Văn Tuấn đã nhiệt tình hướng dẫn, giúp đỡ em trong suốt quá trình thực hiện khóa luận tốt nghiệp này. Em cũng xin chân thành cảm ơn Ban giám đốc cũng như các Anh, Chị trong Công ty Cổ phần Thương mại xây dựng Hiệp Á đã tạo điều kiện cho em thực tập tại Quý Công ty. Đặc biệt là Phòng Kế toán đã tận tình giúp đỡ em trong thời gian thực tập tại công ty, một khoảng thời gian tuy ngắn ngủi nhưng thật sự bổ ích cho em trong việc bước đầu tiếp cận công việc thực tế của người kế toán, bổ sung kiến thức thực tiễn về kế toán cũng như về cuộc sống. Vì thời gian thực tập có hạn và kiến thức còn hạn chế nên bài báo cáo khóa luận tốt nghiệp này khó tránh khỏi các thiếu sót. Em rất mong nhận được sự góp ý, hướng dẫn của Quý thầy cô trường Đại học Kỹ Thuật Công Nghệ thành phố Hồ Chí Minh, Ban Giám đốc và các anh chị trong Công ty Cổ phần Thương mại - xây dựng Hiệp Á để báo cáo này được hoàn thiện hơn nữa. Một lần nữa em xin chúc quý thầy cô ngày càng thành công trong sự nghiệp giáo dục của mình, đồng thời chúc các Anh Chị trong Công ty Cổ phần Thương mại - Xây Dựng Hiệp Á ngày càng ký được nhiều hợp đồng lớn hơn nữa và góp phần làm cho Công ty ngày càng phát triển mạnh mẽ hơn, vững mạnh hơn. Em xin chân thành cảm ơn! Thành phố Hồ Chí Minh, năm 2013
 4. MỤC LỤC LỜI MỞ ĐẦU ....................................................................................................... …1 1. Tính cấp thiết của đề tài .................................................................................. …1 2. Tình hình nghiên cứu ....................................................................................... …1 3. Mục đích nghiên cứu ........................................................................................ …2 4. Nhiệm vụ nghiên cứu ....................................................................................... …2 5. Phƣơng pháp nghiên cứu................................................................................. …3 6. Các kết quả đạt đƣợc của đề tài ...................................................................... …3 7. Kết cấu của khóa luận tốt nghiệp ................................................................... …3 Ề ...................... …4 1.1 Những vấn đề chung về doanh thu, thu nhập khác, chi phí và xác định kết quả kinh doanh trong doanh nghiệp xây lắp. ...............................................4 1.1.1 Đặc điểm của hoạt động kinh doanh xây lắp ............................................4 1.1.2 Các khái niệm ............................................................................................4 1.1.3 Ý nghĩa của kế toán doanh thu, thu nhập khác, chi phí và xác định kết quả kinh doanh.....................................................................................................6 1.1.4 Nhiệm vụ của kế toán doanh thu, thu nhập khác, chi phí và xác định kết quả kinh doanh.....................................................................................................6 1.2 ......................................7 1.2.1 ...................................................................................................7 1.2.2 Điều kiện ghi nhận doanh thu ....................................................................8 1.2.3 Chứng từ, sổ sách kế toán sử dụng ............................................................8 1.2.4 Tài khoản sử dụng......................................................................................8 1.2.5 Nguyên tắc hạch toán ..............................................................................11 1.2.6 Phương pháp hạch toán ...........................................................................13 1.3 ......................................................16 1.3.1 ................................................................16 1.3.1.1 ..........................................................................................16 i
 5. 1.3.1.2 ổ ................................................................16 1.3.1.3 .............................................................................17 1.3.1.4 ........................................................................17 1.3.1.5 .....................................................................17 1.3.2 ......................................................................18 1.3.2.1 ..........................................................................................18 1.3.2.2 ổ ................................................................18 1.3.2.3 .............................................................................18 1.3.2.4 ........................................................................19 1.3.2.5 .....................................................................19 1.3.3 ......................................................................20 1.3.3.1 ..........................................................................................20 1.3.3.2 ổ ................................................................20 1.3.3.3 .............................................................................21 1.3.3.4 ........................................................................21 1.3.3.5 .....................................................................21 1.3.4 ......22 1.3.4.1 ........................................................................22 1.3.4.2 ..................................................................................23 1.3.4.3 .........................................................................23 1.3.4.4 ...........................................................23 1.3.4.5 Phương pháp hạch toán .......................................................................24 1.4 ............................................................................25 1.4.1 .................................................................................................25 1.4.2 ổ .......................................................................25 1.4.3 ....................................................................................25 1.4.4 ...........................................................................26 1.5 .............................................................................28 1.5.1 .................................................................................................28 ii
 6. 1.5.2 ổ .......................................................................28 1.5.3 ....................................................................................29 1.5.4 Nguyên tắc hạch toán ..............................................................................29 1.5.5 ...........................................................................30 1.6 ........................................................31 1.6.1 .................................................................................................31 1.6.2 ổ g.......................................................................32 1.6.3 ....................................................................................32 1.6.4 Nguyên tắc hạch toán ..............................................................................33 1.6.5 ...........................................................................33 1.7 .........................................................................35 1.7.1 ...................................................36 1.7.1.1 ..........................................................................................36 1.7.1.2 ổ ................................................................36 1.7.1.3 .............................................................................36 1.7.1.4 ........................................................................37 1.7.1.5 .....................................................................37 1.7.2 .........................................................38 1.7.2.1 ..........................................................................................38 1.7.2.2 ổ ................................................................39 1.7.2.3 .............................................................................39 1.7.2.4 ........................................................................40 1.7.2.5 .....................................................................40 1.8 .........................................................................41 1.8.1 ............................................................42 1.8.1.1 ..........................................................................................42 1.8.1.2 ổ ................................................................42 1.8.1.3 .............................................................................42 1.8.1.4 Nguyên tắc hạch toán ........................................................................43 iii
 7. 1.8.1.5 .....................................................................43 1.8.2 ...............................................................45 1.8.2.1 ..........................................................................................45 1.8.2.2 ừ, sổ ................................................................45 1.8.2.3 .............................................................................45 1.8.2.4 Nguyên tắc hạch toán ........................................................................46 1.8.2.5 .....................................................................46 1.9 .............................................47 1.9.1 ịnh chi phí thuế TNDN........................47 1.9.2 ổ .......................................................................48 1.9.3 ....................................................................................48 1.9.4 ..............................................................................49 1.9.5 ...........................................................................50 1.10 Kế ......................................................53 1.10.1 ..............................................................................................53 1.10.2 ịnh kết quả kinh doanh ..............................................53 1.10.3 Chứng từ, sổ sách sử dụng....................................................................54 1.10.4 ử dụng.................................................................................54 1.10.5 ........................................................................55 ẠI - XÂY DỰ ................................................ ..58 2.1 – .....................58 2.1.1 ển của Công ty .........................................58 2.1.1.1 Giới thiệu chung ................................................................................58 2.1.1.2 Ngành nghề kinh doanh .....................................................................59 2.1.1.3 Quá trình hình thành và phát triển .....................................................59 2.1.2 ...........................................................61 2.1.2.1 Chức năng ..........................................................................................61 iv
 8. 2.1.2.2 Nhiệm vụ ...........................................................................................61 2.1.3 ủa Công ty ......................................................62 2.1.3.1 .........................................................62 2.1.3.2 ..................................................62 2.1.4 .........................................................................65 2.1.4.1 ......................................................................65 2.1.4.2 ..............................................65 2.1.4.3 ...........................67 2.1.4.3.1 ............................................67 2.1.4.3.2 Chính sách kế toán ......................................................................67 2.1.4.3.3 ........................................................67 2.1.4.3.4 ..........................................................................68 2.1.4.3.5 ử dụng ..........................................................68 2.2 ị - ......................................70 2.2.1 bán hàng và cung cấp dịch vụ tại Công ty ................70 2.2.1.1 Nội dung ............................................................................................70 2.2.1.2 ổ ể ...........70 2.2.1.3 .............................................................................72 2.2.1.4 Phương pháp hạch toán .....................................................................73 2.2.2 ại Công ty.................................75 2.2.3 ại Công ty .....................................................76 2.2.3.1 Nội dung ............................................................................................76 2.2.3.2 ổ ...........77 2.2.3.3 .............................................................................78 2.2.3.4 Phương pháp hạch toán .....................................................................78 2.2.4 ại Công ty ......................................................80 2.2.4.1 Nội dung ............................................................................................80 2.2.4.2 ổ ự luân chuyển chứng từ ...........80 v
 9. 2.2.4.3 .............................................................................81 2.2.4.4 Phương pháp hạch toán .....................................................................81 2.2.5 ại Công ty ..................................82 2.2.5.1 Nội dung ............................................................................................82 2.2.5.2 ổ ự luân chuyển chứng từ ...........82 2.2.5.3 .............................................................................83 2.2.5.4 Phương pháp hạch toán .....................................................................84 2.2.6 ại Công ty ..................................................87 2.2.6.1 ại Công ty ...........................87 2.2.6.1.1 Nội dung ......................................................................................87 2.2.6.1.2 ổ ự luân chuyển chứng từ .....87 2.2.6.1.3 ử dụng ........................................................................87 2.2.6.1.4 Phương pháp hạch toán ..............................................................88 2.2.6.2 ại Công ty ................................88 2.2.6.2.1 Nội dung .......................................................................................88 2.2.6.2.2 ổ ự luân chuyển chứng từ ....89 2.2.6.2.3 .......................................................................89 2.2.6.2.4 Phương pháp hạch toán ...............................................................89 2.2.7 ại Công ty ..................................................89 2.2.7.1 ại Công ty ....................................................89 2.2.7.1.1 Nội dung .......................................................................................89 2.2.7.1.2 ổ ự luân chuyển chứng từ .....90 2.2.7.1.3 .......................................................................90 2.2.7.1.4 Phương pháp hạch toán ..............................................................90 2.2.7.2 ại công ty ........................................................91 2.2.7.2.1 Nội dung ......................................................................................91 2.2.7.2.2 ổ ự luân chuyển chứng từ ....91 2.2.7.2.3 .......................................................................92 2.2.7.2.4 Phương pháp hạch toán ..............................................................92 vi
 10. 2.2.8 ại Công ty ........................93 2.2.8.1 Nội dung ............................................................................................93 2.2.8.2 ổ ng ................................................................93 2.2.8.3 .............................................................................94 2.2.8.4 Phương pháp hạch toán .....................................................................94 2.2.9 ại Công ty ....................................94 2.2.9.1 Nội dung ............................................................................................94 2.2.9.2 Chứng từ, sổ sách sử dụng ................................................................95 2.2.9.3 .............................................................................95 2.2.9.4 Phương pháp hạch toán .....................................................................95 CHƢƠNG 3: NHẬN XÉT VÀ KIẾN NGHỊ ..................................................... 102 3.1 ....................................................................................................... 102 3.1.1 .................................................................................................. 102 3.1.2 ............................................................................................ 105 3.2 ..................................................................................................... 107 KẾT LUẬN ........................................................................................................... 113 TÀI LIỆU THAM KHẢO ................................................................................... 115 PHỤ LỤC .............................................................................................................. 116 vii
 11. DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT BĐSĐT Bất động sản đầu tư BHTN Bảo hiểm thất nghiệp BHXH Bảo hiểm xã hội BHYT Bảo hiểm y tế CKTM Chiết khấu thương mại GTGT Giá trị gia tăng HĐKT Hợp đồng kinh tế KH Khách hàng KPCĐ Kinh phí công đoàn NSNN Ngân sách nhà nước QLDN Quản lý doanh nghiệp SXKD Sản xuất kinh doanh TK Tài khoản TM XD Thương mại xây dựng TNDN Thu nhập doanh nghiệp TSCĐ Tài sản cố định TTĐB Thuế tiêu thụ đặc biệt XĐ KQKD Xác định kết quả kinh doanh XDCB Xây dựng cơ bản XK Xuất khẩu viii
 12. DANH MỤC CÁC BẢNG SỬ DỤNG Bảng 2.2: Phân tích kết quả hoạt động kinh doanh ix
 13. DANH SÁCH CÁC SƠ ĐỒ Sơ đồ 1.1: Sơ đồ hạch toán doanh thu bán hàng Sơ đồ 1.2: Sơ đồ hạch toán doanh thu sản phẩm xây lắp Sơ đồ 1.3: Sơ đồ hạch toán Chiết khấu thương mại Sơ đồ 1.4: Sơ đồ hạch toán Hàng bán bị trả lại Sơ đồ 1.5: Sơ đồ hạch toán Giảm giá hàng bán Sơ đồ 1.6: Sơ đồ tổng hợp chi phí và tính giá thành sản phẩm xây lắp Sơ đồ 1.7: Sơ đồ hạch toán chi phí bán hàng Sơ đồ 1.8: Sơ đồ hạch toán chi phí quản lý doanh nghiệp Sơ đồ 1.9: Sơ đồ hạch toán doanh thu hoạt động tài chính Sơ đồ 1.10: Sơ đồ hạch toán chi phí tài chính Sơ đồ 1.11: Sơ đồ hạch toán thu nhập khác Sơ đồ 1.12: Sơ đồ hạch toán chi phí khác Sơ đồ 1.13: Sơ đồ hạch toán chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành Sơ đồ 1.14: Sơ đồ hạch toán chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại Sơ đồ 1.15: Sơ đồ hạch toán xác định kết quả kinh doanh ấu tổ chức của Công ty Cổ phầ – Sơ đồ 2.2: Sơ đồ tổ chức bộ máy kế toán Sơ đồ 2.3: Hình thức kế toán trên máy tính Sơ đồ 2.4: Sơ đồ kết chuyển doanh thu, thu nhập khác, chi phí và XĐKD x
 14. BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC KỸ THUẬT CÔNG NGHỆ TP. HCM KHOA KẾ TOÁN – TÀI CHÍNH – NGÂN HÀNG KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP KẾ TOÁN DOANH THU, THU NHẬP KHÁC, CHI PHÍ VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI – XÂY DỰNG HIỆP Á Ngành: KẾ TOÁN Chuyên ngành: KẾ TOÁN – TÀI CHÍNH Giảng viên hướng dẫn : Th.S LÊ VĂN TUẤN Sinh viên thực hiện : VÕ THỊ THU THOA MSSV: 0954030530 Lớp: 09DKTC3 TP. Hồ Chí Minh, 2013
 15. Khóa luận tốt nghiệp GVHD: Th.S Lê Văn Tuấn 1 LỜI MỞ ĐẦU 1. Tính cấp thiết của đề tài Trong nền kinh tế thị trƣờng hiện nay, doanh nghiệp muốn tồn tại và phát triển thì trƣớc hết đòi hỏi doanh nghiệp kinh doanh phải có hiệu quả. Để làm đƣợc điều đó mỗi doanh nghiệp cần phải hiểu rõ chính mình trên mọi phƣơng diện khác nhau, phải thƣờng xuyên theo dõi những hoạt động kinh doanh hàng ngày, phải biết cách nắm bắt thông tin chính xác, khách quan, cụ thể. Chính vì thế, việc xác định kết quả hoạt động kinh doanh luôn là mối quan tâm hàng đầu của tất cả các doanh nghiệp vì nếu doanh nghiệp nào tổ chức tốt hoạt động sản xuất kinh doanh đảm bảo thu hồi vốn, bù đắp đƣợc các chi phí bỏ ra và xác định đúng đắn kết quả hoạt động kinh doanh sẽ có điều kiện để tồn tại và phát triển. Ngƣợc lại, nếu doanh nghiệp nào kinh doanh không hiệu quả, xác định không chính xác kết quả kinh doanh thì sớm muộn sẽ dẫn đến tình trạng phá sản. Trong một doanh nghiệp, bộ phận kế toán đảm nhận việc ghi nhận thông tin về doanh thu, thu nhập khác, chi phí và xác định kết quả kinh doanh.Việc ghi nhận các vấn đề trên kịp thời, phù hợp sẽ cung cấp những thông tin cần thiết giúp nhà quản trị có cái nhìn tổng quát về tình hình hoạt động của doanh nghiệp, từ đó đƣa ra những chiến lƣợc quan trọng để giúp doanh nghiệp phát triển trong tƣơng lai. Xuất phát từ tầm quan trọng đó, cùng với quá trình tìm hiểu thực tế tại Công ty Cổ phần Thƣơng mại – Xây dựng Hiệp Á, em quyết định chọn đề tài “Kế Toán Doanh thu, Thu nhập khác, Chi phí và Xác định kết quả kinh doanh tại Công ty Cổ phần Thƣơng Mại – Xây Dựng Hiệp Á” để làm khóa luận tốt nghiệp. Qua đó củng cố thêm kiến thức của mình và đóng góp thêm những biện pháp thiết thực nhằm giúp doanh nghiệp nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh. 2. Tình hình nghiên cứu Công ty Cổ phần Thƣơng mại – Xây dựng Hiệp Á là một Công ty mới thành lập cách đây không lâu, các công trình nghiên cứu tại Công ty thƣờng tập trung vào SVTH: Võ Thị Thu Thoa 1 MSSV: 0954030530
 16. Khóa luận tốt nghiệp GVHD: Th.S Lê Văn Tuấn tập hợp chi phí và tính giá thành công trình xây dựng, chƣa có đề tài nào nghiên cứu về kế toán doanh thu, thu nhập khác, chi phí và xác định kết quả kinh doanh. Nhận thức đƣợc tầm quan trọng đó, em đã chọn đề tài “Kế toán doanh thu, thu nhập khác, chi phí và xác định kết quả kinh doanh” để nghiên cứu. Với đề tài này, em tiến hành nghiên cứu 3 vấn đề chính: Cơ sở lý luận về kế toán doanh thu, thu nhập khác, chi phí và xác định kết quả kinh doanh; Nghiên cứu thực trạng kế toán doanh thu, thu nhập khác, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty Cổ phần Thƣơng mại – Xây dựng Hiệp Á về nội dung, phƣơng pháp, trình tự hạch toán; Trên cơ sở thực tế kế toán doanh thu, thu nhập khác, chi phí và xác định kết quả kinh doanh, chỉ ra những ƣu và nhƣợc điểm về bộ máy kế toán, hạch toán ban đầu, sổ sách kế toán, chứng từ sử dụng và nêu các giải pháp. 3. Mục đích nghiên cứu - Tập trung nghiên cứu phân tích quá trình hạch toán kế toán Doanh thu, Thu nhập khác, Chi phí và Xác định kết quả kinh doanh tại Công ty Cổ phần TM – XD Hiệp Á. Qua đó thấy đƣợc hiệu quả hoạt động kinh doanh của Công ty. Trên cơ sở đó đối chiếu với những kiến thức đã học nêu nhận xét và đề xuất những kiến nghị để hoàn thiện công tác kế toán tại đơn vị giúp cho đơn vị hoạt động càng ngày hiệu quả hơn. - Củng cố và hệ thống lại những kiến thức đã học. 4. Nhiệm vụ nghiên cứu - Trình bày khái quát cơ sở lý luận cơ bản về kế toán doanh thu, thu nhập khác, chi phí và xác định kết quả kinh doanh trong doanh nghiệp. - Giới thiệu tổng quan về tình hình hoạt động kinh doanh tại Công ty Cổ phần TM – XD Hiệp Á. - Thông qua việc tìm hiểu thực tế tình hình kế toán tại Công ty đƣa ra những nhận xét khái quát và đề xuất một số giải pháp cho nhằm hoàn thiện tổ chức kế toán tại Công ty. SVTH: Võ Thị Thu Thoa 2 MSSV: 0954030530
 17. Khóa luận tốt nghiệp GVHD: Th.S Lê Văn Tuấn 5. Phƣơng pháp nghiên cứu Bài viết đƣợc thực hiện dựa vào các phƣơng pháp sau: - Phƣơng pháp nghiên cứu tài liệu: Tìm hiểu lý thuyết trên một số sách chuyên ngành kế toán, lý thuyết trên mạng, tham khảo một số văn bản quy định chế độ tài chính hiện hành và các bài viết cùng đề tài của anh chị khóa trƣớc. - Phƣơng pháp điều tra, thu thập, xử lý số liệu: Xử lý, phân tích số liệu ghi chép trên sổ sách và các chứng từ liên quan của Công ty sao cho phù hợp với đề tài. - Phƣơng pháp quan sát: Quan sát các quá trình làm việc của nhân viên và quy trình luân chuyển các chứng từ sổ sách để có những nhận định ban đầu phục vụ cho việc đƣa ra nhận xét, kiến nghị và giải pháp cho đề tài này. - Phƣơng pháp phỏng vấn: Là phƣơng pháp dùng để làm rõ những vấn đề còn vƣớng mắc về nội dung đề tài. 6. Các kết quả đạt đƣợc của đề tài - Nắm đƣợc quy trình hạch toán doanh thu, thu nhập khác, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty Cổ phần TM-XD Hiệp Á. - Đƣa ra những giải pháp để hoàn thiện công tác kế toán về doanh thu, thu nhập khác, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty. 7. Kết cấu của khóa luận tốt nghiệp Ngoài lời mở đầu và kết luận, Kết cấu của luận văn gồm có 3 chƣơng: - CHƢƠNG 1: CƠ S DOANH - – XÂY DỰNG - CHƢƠNG 3: NHẬN XÉT VÀ KIẾN NGHỊ SVTH: Võ Thị Thu Thoa 3 MSSV: 0954030530
 18. Khóa luận tốt nghiệp GVHD: Th.S Lê Văn Tuấn Ề 1.1 Những vấn đề chung về doanh thu, thu nhập khác, chi phí và xác định kết quả kinh doanh trong doanh nghiệp xây lắp. 1.1.1 Đặc điểm của hoạt động kinh doanh xây lắp Hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp nhận thầu xây lắp có những đặc điểm chủ yếu sau: - Chủ yếu là thực hiện các hợp đồng xây dựng đã ký với đơn vị chủ đầu tƣ sau khi trúng thầu hoặc đƣợc chỉ định nhận thầu. - Trong ngành xây lắp, việc sản xuất ra những sản phẩm nào, tiêu chuẩn kỹ thuật ra sao đã đƣợc xác định cụ thể, chi tiết trong hồ sơ thiết kế kỹ thuật đƣợc duyệt. Doanh nghiệp xây lắp phải chịu trách nhiệm trƣớc chủ đầu tƣ về kỹ thuật, chất lƣợng công trình. - Sản phẩm xây lắp là những công trình, vật kiến trúc…có quy mô lớn, kết cấu phức tạp, mang tính đơn chiếc, thời gian xây dựng dài, trong điều kiện đó không thể chờ đến khi xây dựng xong mới tính toán kết quả và thanh toán đƣợc mà phải tiến hành hàng tháng, quý, năm. - Sản phẩm xây lắp cố định tại nơi sản xuất, các đều kiện sản xuất nhƣ: vật tƣ, xe máy, thiết bị… phải di chuyển theo địa điểm thi công. Mặt khác việc xây dựng còn chịu nhiều tác động của địa chất công trình và điều kiện thời tiết, khí hậu của địa phƣơng…đặc điểm này làm cho công tác quản lý sử dụng, hạch toán tài sản, vật tƣ rất phức tạp. 1.1.2 Các khái niệm  Khái niệm hợp đồng xây dựng: Hợp đồng xây dựng: Là hợp đồng bằng văn bản về việc xây dựng một tài sản hoặc tổ hợp các tài sản có liên quan chặt chẽ hay phụ thuộc lẫn nhau về mặt thiết kế, công nghệ, chức năng hoặc các mục đích sử dụng cơ bản của chúng. SVTH: Võ Thị Thu Thoa 4 MSSV: 0954030530
 19. Khóa luận tốt nghiệp GVHD: Th.S Lê Văn Tuấn  Khái niệm doanh thu, thu nhập khác, chi phí: Theo quy định của chuẩn mực kế toán chung, doanh thu, thu nhập khác, chi phí đƣợc định nghĩa nhƣ sau:  Doanh thu và thu nhập khác: Là tổng giá trị các lợi ích kinh tế doanh nghiệp thu đƣợc trong kỳ kế toán, phát sinh từ các hoạt động sản xuất, kinh doanh thông thƣờng và các hoạt động khác của doanh nghiệp, góp phần làm tăng vốn chủ sở hữu, không bao gồm khoản góp vốn của cổ đông hoặc chủ sở hữu, trong đó: - Doanh thu phát sinh trong quá trình hoạt động kinh doanh thông thƣờng của doanh nghiệp và thƣờng bao gồm: Doanh thu bán hàng, doanh thu cung cấp dịch vụ, tiền lãi, tiền bản quyền, cổ tức và lợi nhuận đƣợc chia... - Thu nhập khác bao gồm các khoản thu nhập phát sinh từ các hoạt động ngoài các hoạt động tạo ra doanh thu, nhƣ: thu từ thanh lý, nhƣợng bán tài sản cố định, thu tiền phạt khách hàng do vi phạm hợp đồng,...  Chi phí: Là tổng giá trị các khoản làm giảm lợi ích kinh tế trong kỳ kế toán dƣới hình thức các khoản tiền chi ra, các khoản khấu trừ tài sản hoặc phát sinh các khoản nợ dẫn đến làm giảm vốn chủ sở hữu, không bao gồm khoản phân phối cho cổ đông hoặc chủ sở hữu. Chi phí bao gồm các chi phí sản xuất, kinh doanh phát sinh trong quá trình hoạt động kinh doanh thông thƣờng của doanh nghiệp và các chi phí khác, trong đó: - Chi phí sản xuất, kinh doanh phát sinh trong quá trình hoạt động kinh doanh thông thƣờng của doanh nghiệp, nhƣ: giá vốn hàng bán, chi phí bán hàng, chi phí quản lý doanh nghiệp, chi phí lãi tiền vay, và những chi phí liên quan đến hoạt động cho các bên khác sử dụng tài sản sinh ra lợi tức, tiền bản quyền,... Những chi phí này phát sinh dƣới dạng tiền và các khoản tƣơng đƣơng tiền, hàng tồn kho, khấu hao máy móc, thiết bị. - Chi phí khác bao gồm các chi phí ngoài các chi phí sản xuất, kinh doanh phát sinh trong quá trình hoạt động kinh doanh thông thƣờng của doanh nghiệp, nhƣ: chi phí về thanh lý, nhƣợng bán tài sản cố định, các khoản tiền bị khách hàng phạt do vi phạm hợp đồng,... SVTH: Võ Thị Thu Thoa 5 MSSV: 0954030530
 20. Khóa luận tốt nghiệp GVHD: Th.S Lê Văn Tuấn  Khái niệm kết quả kinh doanh: Kết quả kinh doanh: là số lãi hoặc lỗ do các hoạt động trong doanh nghiệp mang lại trong một kỳ kế toán. Kết quả kinh doanh bao gồm kết quả kinh doanh thông thƣờng và kết quả hoạt động khác. 1.1.3 Ý nghĩa của kế toán doanh thu, thu nhập khác, chi phí và xác định kết quả kinh doanh - Doanh thu là nguồn tài chính quan trọng để trang trải các khoản chi phí hoạt động kinh doanh trong doanh nghiệp. Quản lý tốt chi phí, tăng doanh thu, xác định kết quả kinh doanh chính xác giúp doanh nghiệp hiểu rõ các nhân tố ảnh hƣởng đến tình hình hoạt động của Doanh nghiệp, qua đó tạo điều kiện thúc đẩy giúp Doanh nghiệp đạt đƣợc hiệu quả trong kinh doanh. - Kế toán doanh thu, thu nhập khác, chi phí và xác định kết quả kinh doanh giúp doanh nghiệp quản lý đƣợc tổng doanh thu và thu nhập khác, tổng chi phí từ đó xác định đƣợc kết quả kinh doanh trong kỳ kế toán và nắm đƣợc mọi hoạt động của đơn vị thông qua các chỉ tiêu phản ánh kết quả kinh doanh. - Kết quả kinh doanh là căn cứ quan trọng để Nhà nƣớc đánh giá khả năng hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp, qua đó xây dựng và kiểm tra tình hình thực hiện nghĩa vụ đối với Nhà nƣớc của Doanh nghiệp. 1.1.4 Nhiệm vụ của kế toán doanh thu, thu nhập khác, chi phí và xác định kết quả kinh doanh - Xác định tất cả doanh thu và các khoản thu nhập khác phát sinh trong kỳ, phản ánh kịp thời các khoản giảm trừ doanh thu để xác định chính xác doanh thu thuần. - Theo dõi thuế GTGT đầu ra, tình hình sử dụng hóa đơn và theo dõi các khoản phải thu khách hàng. SVTH: Võ Thị Thu Thoa 6 MSSV: 0954030530
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2