intTypePromotion=3

Khóa luận tốt nghiệp: Kế toán doanh thu và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty cổ phần An Phú- Thừa Thiên Huế

Chia sẻ: Thangnamvoiva2 Thangnamvoiva2 | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:92

0
37
lượt xem
7
download

Khóa luận tốt nghiệp: Kế toán doanh thu và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty cổ phần An Phú- Thừa Thiên Huế

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Đề tài khái quát một cách có hệ thống những vấn đề lý luận kế toán doanh thu và xác định kết quả kinh doanh; tìm hiểu thực trạng công tác kế toán doanh thu và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty cổ phần An Phú- Thừa Thiên Huế; đưa ra một số biện pháp góp phần hoàn thiện, nâng cao hiệu quả công tác kế toán doanh thu và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty cổ phần An Phú - Thừa Thiên Huế.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Khóa luận tốt nghiệp: Kế toán doanh thu và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty cổ phần An Phú- Thừa Thiên Huế

ĐẠI HỌC HUẾ<br /> TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ HUẾ<br /> KHOA QUẢN TRỊ KINH DOANH<br /> <br /> ----------<br /> <br /> KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC<br /> <br /> KẾ TOÁN DOANH THU VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH<br /> DOANH<br /> <br /> Đ<br /> <br /> ại<br /> họ<br /> cK<br /> in<br /> h<br /> <br /> tế<br /> H<br /> uế<br /> <br /> TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN AN PHÚ THỪA THIÊN HUẾ<br /> <br /> Sinh viên: Đinh Thị Mai Phương<br /> Lớp: K44A - KTKT<br /> <br /> Giáo viên hướng dẫn:<br /> ThS. Hoàng Thị Kim Thoa<br /> <br /> Niên khóa: 2010 - 2014<br /> <br /> Huế, tháng 05 năm 2014<br /> <br /> Khóa luận tốt nghiệp<br /> <br /> Lời Cảm Ơn<br /> <br /> GVHD: ThS. Hoàng Thị Kim Thoa<br /> <br /> Để hoàn thành chuyên đề tốt nghiệp này, tôi đã nhận được sự dạy<br /> <br /> bảo, hướng dẫn, giúp đỡ cũng như góp ý của rất nhiều các thầy cô, các<br /> <br /> anh, các chị và các bạn học. Trước tiên, tôi xin chân thành cám ơn các<br /> thầy cô khoa Kế toán – Tài chính trường Đại học Kinh tế Huế đã tận<br /> <br /> tình dạy dỗ, truyền đạt cho tôi nhiều kiến thức quý báu trong bốn năm<br /> <br /> qua. Tôi xin cám ơn giáo viên hướng dẫn của tôi, Thạc sĩ Hoàng Thị<br /> <br /> hiện khóa luận tốt nghiệp.<br /> <br /> tế<br /> H<br /> uế<br /> <br /> Kim Thoa đã hết lòng hướng dẫn, giúp đỡ tôi trong suốt quá trình thực<br /> <br /> Tôi cũng xin trân trọng cảm ơn Ban lãnh đạo Công ty cổ phần An<br /> <br /> ại<br /> họ<br /> cK<br /> in<br /> h<br /> <br /> Phú đã cho phép tôi được thực tập tại Công ty, cám ơn các anh các chị<br /> tại phòng Kế toán đã cung cấp tài liệu và tạo mọi điều kiện thuận lợi<br /> <br /> cho tôi trong suốt quá trình thực tập để tôi có thể hoàn thành khóa<br /> luận tốt nghiệp này.<br /> <br /> Mặc dù đã có nhiều cố gắng, nhưng do thời gian có hạn, trình độ<br /> <br /> của bản thân tôi còn nhiều hạn chế nên chắc chắn khóa luận tốt nghiệp<br /> <br /> Đ<br /> <br /> này của tôi không tránh khỏi những hạn chế, thiếu sót. Rất mong được<br /> sự đóng góp, chỉ bảo, bổ sung thêm của thầy cô và các bạn.<br /> Tôi xin chân thành cảm ơn!<br /> <br /> SVTH: Đinh Thị Mai Phương<br /> <br /> Huế, ngày 18 tháng 5 năm 2014.<br /> Sinh Viên<br /> Đinh Thị Mai Phương<br /> <br /> i<br /> <br /> GVHD: ThS. Hoàng Thị Kim Thoa<br /> <br /> Đ<br /> <br /> ại<br /> họ<br /> cK<br /> in<br /> h<br /> <br /> tế<br /> H<br /> uế<br /> <br /> Khóa luận tốt nghiệp<br /> <br /> SVTH: Đinh Thị Mai Phương<br /> <br /> ii<br /> <br /> Khóa luận tốt nghiệp<br /> <br /> GVHD: ThS. Hoàng Thị Kim Thoa<br /> <br /> MỤC LỤC<br /> Trang<br /> Lời Cảm Ơn ......................................................................................................................i<br /> Mục lục ............................................................................................................................ii<br /> Danh mục sơ đồ .............................................................................................................. V<br /> PHẦN I. ĐẶT VẤN ĐỀ.................................................................................................1<br /> 1.1. Lý do chọn đề tài ......................................................................................................1<br /> 1.2. Mục đích nghiên cứu đề tài ......................................................................................2<br /> 1.3. Đối tượng nghiên cứu ...............................................................................................3<br /> <br /> tế<br /> H<br /> uế<br /> <br /> 1.4. Phạm vi nghiên cứu ..................................................................................................3<br /> 1.5. Phương pháp nghiên cứu ..........................................................................................3<br /> 1.6. Kết cấu khóa luận .....................................................................................................4<br /> PHẦN II: NỘI DUNG VÀ KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU..............................................5<br /> <br /> ại<br /> họ<br /> cK<br /> in<br /> h<br /> <br /> CHƯƠNG 1. TỔNG QUAN VỀ KẾ TOÁN DOANH THU VÀ XÁC ĐỊNH KẾT<br /> QUẢ KINH DOANH TẠI CÁC CÔNG TY VỪA VÀ NHỎ. ...................................5<br /> 1.1. Cơ sở lý luận về kế toán doanh thu và xác định kết quả kinh doanh .......................5<br /> 1.1.1. Những khái niệm cơ bản về kế toán doanh thu và xác định kết quả kinh doanh ..5<br /> 1.1.2. Sự cần thiết và nhiệm vụ của kế toán doanh thu và xác định kết quả kinh doanh 5<br /> 1.2. Nội dung kế toán doanh thu và xác định kết quả kinh doanh ..................................6<br /> <br /> Đ<br /> <br /> 1.2.1. Kế toán doanh thu, thu nhập và giảm trừ doanh thu .............................................6<br /> 1.2.1.1. Kế toán doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ ..............................................6<br /> 1.2.1.2. Kế toán các khoản giảm trừ doanh thu ...............................................................9<br /> 1.2.1.3. Kế toán doanh thu hoạt động tài chính .............................................................11<br /> 1.2.1.4. Kế toán thu nhập khác ......................................................................................14<br /> 1.2.2. Kế toán chi phí.....................................................................................................15<br /> 1.2.2.1. Kế toán giá vốn hàng bán .................................................................................15<br /> 1.2.2.2. Kế toán chi phí hoạt động tài chính ..................................................................20<br /> 1.2.2.3. Kế toán chi phí quản lý kinh doanh ..................................................................22<br /> 1.2.2.4. Kế toán chi phí khác .........................................................................................24<br /> SVTH: Đinh Thị Mai Phương<br /> <br /> iii<br /> <br /> Khóa luận tốt nghiệp<br /> <br /> GVHD: ThS. Hoàng Thị Kim Thoa<br /> <br /> 1.2.2.5. Kế toán chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp ....................................................26<br /> 1.2.3. Kế toán xác định kết quả kinh doanh ..................................................................30<br /> CHUƠNG 2. KẾ TOÁN DOANH THU VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH<br /> DOANH TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN AN PHÚ- THỪA THIÊN HUẾ ...................33<br /> 2.1. Khái quát về Công ty cổ phần An Phú- Thừa Thiên Huế ......................................33<br /> 2.1.1. Lịch sử hình thành và phát triển của Công ty cổ phần An Phú- Thừa Thiên Huế ......... 33<br /> 2.1.2. Chức năng, nhiệm vụ của Công ty cổ phần An Phú Thừa Thiên Huế ................35<br /> 2.1.2.1. Chức năng .........................................................................................................35<br /> 2.1.2.2. Nhiệm vụ ..........................................................................................................36<br /> <br /> tế<br /> H<br /> uế<br /> <br /> 2.1.3. Tổ chức bộ máy quản lý tại Công ty cổ phần An Phú Thừa Thiên Huế .............36<br /> 2.1.3.1.Tổ chức bộ máy quản lý tại Công ty cổ phần An Phú Thừa Thiên Huế ...........36<br /> 2.1.3.2. Chức năng của từng bộ phận ............................................................................37<br /> 2.1.4. Các nguồn lực hoạt động của Công ty.................................................................37<br /> <br /> ại<br /> họ<br /> cK<br /> in<br /> h<br /> <br /> 2.1.4.1. Tình hình về lao động .......................................................................................37<br /> 2.1.4.2. Tình hình về tài sản, nguồn vốn .......................................................................41<br /> 2.1.4.3. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh ...........................................................47<br /> 2.1.5. Tổ chức công tác kế toán tại Công ty ..................................................................50<br /> 2.1.5.1. Tổ chức bộ máy kế toán ................................................................................... 50<br /> 2.1.5.2. Tổ chức vận dụng chế độ kế toán ...................................................................51<br /> 2.2. Thực trạng công tác kế toán doanh thu và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty<br /> <br /> Đ<br /> <br /> cổ phần An Phú..............................................................................................................52<br /> 2.2.1.Đặc điểm về hoạt động tiêu thụ tại Công ty cổ phần An Phú- Thừa Thiên Huế .52<br /> 2.2.1.1. Lĩnh vực kinh doanh của Công ty cổ phần An Phú- Thừa Thiên Huế .............52<br /> 2.2.1.2. Phương thức tiêu thụ và thanh toán ..................................................................53<br /> 2.2.1.3. Đặc điểm về thị trường tiêu thụ ........................................................................53<br /> 2.2.2. Kế toán doanh thu, thu nhập và giảm trừ doanh thu ...........................................54<br /> 2.2.2.1. Kế toán doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ ............................................54<br /> 2.2.2.2. Kế toán các khoản giảm trừ doanh thu .............................................................62<br /> 2.2.2.3. Kế toán doanh thu hoạt động tài chính ............................................................62<br /> 2.2.2.4. Kế toán thu nhập khác ......................................................................................65<br /> SVTH: Đinh Thị Mai Phương<br /> <br /> iv<br /> <br />

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản