Khóa luận tốt nghiệp: Kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công Ty TNHH Quốc Thắng

Chia sẻ: Thangnamvoiva2 Thangnamvoiva2 | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:101

0
17
lượt xem
1
download

Khóa luận tốt nghiệp: Kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công Ty TNHH Quốc Thắng

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Đề tài đã hệ thống hóa lý luận chung kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại doanh nghiệp; tìm hiểu thực trạng kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công Ty TNHH Quốc Thắng, đánh giá ưu nhược điểm và đề xuất giải pháp góp phần hoàn thiện công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty TNHH Quốc Thắng.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Khóa luận tốt nghiệp: Kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công Ty TNHH Quốc Thắng

ĐẠI HỌC HUẾ<br /> TRƢỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ HUẾ<br /> KHOA KẾ TOÁN- KIỂM TOÁN<br /> ----------<br /> <br /> KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC<br /> <br /> ại<br /> họ<br /> cK<br /> in<br /> h<br /> <br /> tế<br /> H<br /> uế<br /> <br /> KẾ TOÁN TẬP HỢP CHI PHI SẢN XUẤT<br /> VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI<br /> CÔNG TY TNHH QUỐC THẮNG<br /> <br /> Giáo viên hƣớng dẫn:<br /> Th.S Nguyễn Thị Thanh Bình<br /> <br /> Đ<br /> <br /> Sinh viên thực hiện:<br /> Lê Đắc Duân<br /> Ngành học: Kế toán doanh nghiệp<br /> Niên khóa: 2011 – 2015<br /> <br /> Huế, 05 / 2015<br /> <br /> Để hoàn thành khóa luận tốt nghiệp này, bên cạnh sự nỗ lực của<br /> bản thân, em còn nhận được sự giúp đỡ và chỉ bảo của nhiều cá nhân và tổ<br /> chức. Với tình cảm chân thành nhất, cho phép em được bày tỏ lòng biết ơn<br /> sâu sắc đến:<br /> <br /> tế<br /> H<br /> uế<br /> <br /> Toàn thể quý thầy cô giáo trường Đại học Kinh tế Huế đã tận tình<br /> truyền đạt những kiến thức và kinh nghiệm quý báu cho em trong suốt thời<br /> gian 4 năm học tập tại trường Đại học Kinh Tế Huế<br /> <br /> Th.S Nguyễn Thị Thanh Bình người đã trực tiếp hướng dẫn và tận<br /> <br /> ại<br /> họ<br /> cK<br /> in<br /> h<br /> <br /> tình giúp đỡ em trong suốt quá trình thực tập, nghiên cứu và hoàn thành<br /> khóa luận này.<br /> <br /> Ban Giám đốc, các anh chị phòng Kế toán Tài chính của Công ty<br /> TNHH Quốc Thắng đã tạo điều kiện tốt nhất cho em được nghiên cứu, tìm<br /> hiểu thông tin, quan sát thực tế và thu thập tài liệu tại quý Công ty.<br /> Trong thời gian tìm hiểu đơn vị, mặc dù đã cố gắng trong việc hoàn<br /> thiện bài báo cáo nhưng do kinh nghiệm tiếp xúc với thực tế chuyên môn<br /> <br /> Đ<br /> <br /> cộng với vốn kiến thức còn hạn hẹp nên không tránh những thiếu sót nhất<br /> định. Rất mong sự đóng góp ý kiến, nhận xét của các thầy cô để đề tài của<br /> em được hoàn chỉnh hơn.<br /> Huế, tháng 5 năm 2015<br /> Sinh viên thực hiện<br /> Lê Đắc Duân<br /> <br /> DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT<br /> <br /> KPCĐ<br /> KT- TC<br /> NVL<br /> PSTK<br /> SPDD<br /> Th.S<br /> TK<br /> TNHH<br /> TSCĐ<br /> XDCB<br /> <br /> Đ<br /> <br /> kinh phí công đoàn<br /> Kế toán tài chính<br /> Nguyên Vật Liệu<br /> Phát sinh trong kỳ<br /> Sản phẩm dở dang<br /> Thạc sĩ<br /> Tài khoản<br /> Trách nhiệm hữu hạn<br /> tài sản cố định<br /> Xây dựng cơ bản<br /> <br /> tế<br /> H<br /> uế<br /> <br /> Bảo hiểm thất nghiệp<br /> Bảo hiểm xã hội<br /> Bảo hiểm y tế<br /> Công cụ dụng cụ<br /> Chi phí<br /> Chi phí sản xuất<br /> Dở dang cuối kỳ<br /> Dở dang đầu kỳ<br /> Giá trị gia tăng<br /> Kinh doanh<br /> <br /> ại<br /> họ<br /> cK<br /> in<br /> h<br /> <br /> BHTN<br /> BHXH<br /> BHYT<br /> CCDC<br /> CP<br /> CPSX<br /> DDCK<br /> DDĐK<br /> GTGT<br /> KD<br /> <br /> DANH MỤC CÁC BẢNG<br /> Bảng 2.1: Tình hình sử dụng lao động của công ty qua 3 năm ( 2012- 2014) .................... 37<br /> Bảng 2.2: Tình hình tài sản của công ty qua 3năm ( 2012-2014) ....................................... 41<br /> Bảng 2.3: Tình hình nguồn vốn của công ty qua 3 năm ( 2012- 2014) ............................... 41<br /> Bảng 2.4: Tình hình kinh doanh của Công Ty qua 3 năm ( 2012- 2014) ........................... 43<br /> Bảng 2.5: Bảng tổng hợp chứng từ gốc cùng loại ............................................................... 60<br /> Bảng 2.6: Bảng phân bổ tiền lƣơng, BHXH, BHYT, BHTN, KPCĐ ................................. 65<br /> Bảng 2.7: Bảng kê chi tiết TK 214 ...................................................................................... 68<br /> Bảng 2.8: Bảng kê chi tiết TK 142 ...................................................................................... 73<br /> <br /> Đ<br /> <br /> ại<br /> họ<br /> cK<br /> in<br /> h<br /> <br /> tế<br /> H<br /> uế<br /> <br /> Bảng 2.9: Bảng kê chi tiết TK 242 ...................................................................................... 76<br /> <br /> DANH MỤC CÁC BIÊU<br /> Biểu 2.1: Hóa đơn GTGT số 0000237 ................................................................................ 56<br /> Biểu 2.2: Phiếu nhập kho số 89 ........................................................................................... 57<br /> Biểu 2.3: Phiếu xuất kho số 117 .......................................................................................... 58<br /> Biểu 2.4: Chứng từ ghi sổ số 00189 .................................................................................... 63<br /> Biểu 2.5: Chứng từ ghi sổ số 00190 .................................................................................... 64<br /> <br /> Đ<br /> <br /> ại<br /> họ<br /> cK<br /> in<br /> h<br /> <br /> tế<br /> H<br /> uế<br /> <br /> Biểu 2.6: Phiếu xuất kho số 112 .......................................................................................... 70<br /> <br />

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản