Khóa luận tốt nghiệp: Kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Nhà máy Sợi - Công ty Cổ phần Dệt May Huế

Chia sẻ: Thangnamvoiva2 Thangnamvoiva2 | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:97

0
38
lượt xem
6
download

Khóa luận tốt nghiệp: Kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Nhà máy Sợi - Công ty Cổ phần Dệt May Huế

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Đề tài hệ thống hóa và tổng hợp những vấn đề lý luận về công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm trong các doanh nghiệp sản xuất; tìm hiểu thực trạng công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Nhà máy Sợi - Công ty Cổ phần Dệt May Huế.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Khóa luận tốt nghiệp: Kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Nhà máy Sợi - Công ty Cổ phần Dệt May Huế

ĐẠI HỌC HUẾ<br /> TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ<br /> KHOA KẾ TOÁN TÀI CHÍNH<br /> -----  -----<br /> <br /> uế<br /> <br /> KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC<br /> <br /> tế<br /> H<br /> <br /> KEÁ TOAÙN TAÄP HÔÏP CHI PHÍ SAÛN XUAÁT VAØ TÍNH<br /> GIAÙ THAØNH SAÛN PHAÅM TAÏI NHAØ MAÙY SÔÏI -<br /> <br /> Đ<br /> <br /> ại<br /> h<br /> <br /> ọc<br /> <br /> K<br /> <br /> in<br /> <br /> h<br /> <br /> COÂNG TY COÅ PHAÀN DEÄT MAY HUEÁ<br /> <br /> Sinh viãn thæûc hiãûn:<br /> BUÌI THË KIÃÖU OANH<br /> <br /> Giaïo viãn hæåïng dáùn:<br /> ThS. NGUYÃÙN HOAÌNG<br /> <br /> Låïp<br /> : K44 KTDN<br /> Niãn khoïa : 2010 - 2014<br /> KHÓA HỌC: 2010 - 2014<br /> <br /> Khóa luận tốt nghiệp<br /> <br /> Lời Cảm Ơn<br /> <br /> GVHD: ThS. Nguyễn Hoàng<br /> <br /> Đ<br /> <br /> ại<br /> h<br /> <br /> ọc<br /> <br /> K<br /> <br /> in<br /> <br /> h<br /> <br /> tế<br /> H<br /> <br /> uế<br /> <br /> Để hoàn thành khóa luận này, ngoài sự nỗ lực của bản thân tôi<br /> còn nhận được sự giúp đỡ hết sức nhiệt tình của các thầy cô giáo,<br /> Công ty Cổ phần Dệt May Huế, gia đình và bạn bè. Vì vậy, từ tận<br /> đáy lòng mình, tôi xin gửi lời cảm ơn chân thành đến:<br /> Ban Giám hiệu cùng quý thầy cô trường Đại học Kinh tế Huế<br /> đã tận tình giúp đỡ, truyền đạt kiến thức, kinh nghiệm quý báu cho<br /> tôi suốt bốn năm học qua.<br /> Ban lãnh đạo công ty, Nhà máy Sợi, phòng Kế toán – Tài chính<br /> cùng toàn thể nhân viên trong Công ty Cổ phần Dệt May Huế đã<br /> tạo điều kiện thuận lợi và giúp đỡ tôi trong suốt quá trình thực tập<br /> tại công ty.<br /> Đặc biệt tôi muốn gửi lời cảm ơn chân thành và sâu sắc tới<br /> thầy giáo Nguyễn Hoàng trong thời gian qua đã dành nhiều thời<br /> gian công sức trực tiếp hướng dẫn, giúp đỡ tôi hoàn thành tốt bài<br /> khóa luận này.<br /> Cuối cùng tôi xin gửi lời cảm ơn sâu sắc đến gia đình, bạn bè,<br /> những người thân đã luôn là nguồn động viên tinh thần to lớn,<br /> luôn luôn bên cạnh giúp đỡ và ủng hộ tôi.<br /> Mặc dù bản thân đã cố gắng rất nhiều nhưng do hạn chế về<br /> mặt thời gian cũng như kinh nghiệm thực tế nên khóa luận không<br /> thể tránh khỏi những thiếu sót nhất định.<br /> Kính mong quý thầy cô tiếp tục bổ sung, góp ýđểkhóa luận<br /> được hoàn thiện hơn.<br /> Một lần nữa tôi xin chân thành cảm ơn!<br /> Huế, tháng 05 năm 2014<br /> SVTH: Bùi Thị Kiều Oanh – K44 KTDN<br /> <br /> i<br /> <br /> Khóa luận tốt nghiệp<br /> <br /> GVHD: ThS. Nguyễn Hoàng<br /> <br /> Sinh viên<br /> Bùi Thị Kiều Oanh<br /> <br /> Đ<br /> <br /> ại<br /> h<br /> <br /> ọc<br /> <br /> K<br /> <br /> in<br /> <br /> h<br /> <br /> tế<br /> H<br /> <br /> uế<br /> <br /> i<br /> <br /> SVTH: Bùi Thị Kiều Oanh – K44 KTDN<br /> <br /> ii<br /> <br /> Khóa luận tốt nghiệp<br /> <br /> GVHD: ThS. Nguyễn Hoàng<br /> <br /> DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT<br /> ---------Bảo hiểm thất nghiệp<br /> <br /> BHXH<br /> <br /> Bảo hiểm xã hội<br /> <br /> CBCNV<br /> <br /> Cán bộ công nhân viên<br /> <br /> CPSX<br /> <br /> Chi phí sản xuất<br /> <br /> đvsp<br /> <br /> đơn vị sản phẩm<br /> <br /> KKĐK<br /> <br /> Kiểm kê định kỳ<br /> <br /> KKTX<br /> <br /> Kê khai thường xuyên<br /> <br /> KPCĐ<br /> <br /> Kinh phí công đoàn<br /> <br /> NCTT<br /> <br /> Nhân công trực tiếp<br /> <br /> NPT<br /> <br /> Nợ phải trả<br /> <br /> NVL<br /> <br /> Nguyên vật liệu<br /> <br /> NVLTT<br /> <br /> Nguyên vật liệu trực tiếp<br /> <br /> tế<br /> H<br /> <br /> h<br /> <br /> in<br /> <br /> ọc<br /> <br /> SXC<br /> <br /> Sản phẩm dở dang<br /> <br /> K<br /> <br /> SPDD<br /> <br /> uế<br /> <br /> BHTN<br /> <br /> Sản xuất chung<br /> Sản xuất kinh doanh<br /> <br /> TK<br /> <br /> Tài khoản<br /> <br /> TSCĐ<br /> <br /> Tài sản cố định<br /> <br /> TSDH<br /> <br /> Tài sản dài hạn<br /> <br /> TSNH<br /> <br /> Tài sản ngắn hạn<br /> <br /> VCSH<br /> <br /> Vốn chủ sở hữu<br /> <br /> XNK<br /> <br /> Xuất nhập khẩu<br /> <br /> Đ<br /> <br /> ại<br /> h<br /> <br /> SXKD<br /> <br /> SVTH: Bùi Thị Kiều Oanh – K44 KTDN<br /> <br /> iii<br /> <br /> Khóa luận tốt nghiệp<br /> <br /> GVHD: ThS. Nguyễn Hoàng<br /> <br /> DANH MỤC BẢNG, BIỂU<br /> ---------Bảng 2.1. Tình hình lao động của công ty qua 3 năm 2011, 2012, 2013 ...................... 23<br /> Bảng 2.2. Tình hình Tài sản – Nguồn vốn của Công ty qua 3 năm 2011-2013 ............ 24<br /> Bảng 2.3. Tình hình kết quả sản xuất kinh doanh của Công ty qua 3 năm 2011-2013 . 26<br /> Biểu 2.1. Phiếu xuất kho ............................................................................................... 40<br /> Biểu 2.2. Sổ tổng hợp tài khoản 6211-1 ....................................................................... 40<br /> <br /> uế<br /> <br /> Biểu 2.3. Sổ tổng hợp tài khoản 6221-1 ....................................................................... 44<br /> <br /> Đ<br /> <br /> ại<br /> h<br /> <br /> ọc<br /> <br /> K<br /> <br /> in<br /> <br /> h<br /> <br /> tế<br /> H<br /> <br /> Biểu 2.4: Bảng tính giá thành sản phẩm sợi tháng 12/2013 .......................................... 52<br /> <br /> SVTH: Bùi Thị Kiều Oanh – K44 KTDN<br /> <br /> iv<br /> <br />

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản