intTypePromotion=1

Khóa luận tốt nghiệp: Kế toán tiêu thụ và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty cổ phần Thiết bị Y tế & Dược phẩm Thừa Thiên Huế

Chia sẻ: Bình Yên | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:87

0
93
lượt xem
16
download

Khóa luận tốt nghiệp: Kế toán tiêu thụ và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty cổ phần Thiết bị Y tế & Dược phẩm Thừa Thiên Huế

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Đề tài hệ thống lại cơ sở lý luận về kế toán tiêu thụ và xác định kết quả kinh doanh; nghiên cứu thực trạng công tác kế toán tiêu thụ và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty CP Thiết bị Y tế & Dược phẩm Thừa Thiên Huế; từ việc tìm hiểu thực trạng, có thể đưa ra nhận xét, đánh giá tình hình thực ừ việc tìm hiểu thực trạng, có thể đưa ra nhận xét, đánh giá tình hình thực hiện công việc kế toán;... Mời các bạn tham khảo.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Khóa luận tốt nghiệp: Kế toán tiêu thụ và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty cổ phần Thiết bị Y tế & Dược phẩm Thừa Thiên Huế

ĐẠI HỌC HUẾ<br /> TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ<br /> KHOA KẾ TOÁN - TÀI CHÍNH<br /> -----  -----<br /> <br /> tế<br /> H<br /> uế<br /> <br /> KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC<br /> KEÁ TOAÙN TIEÂU THUÏ VAØ XAÙC ÑÒNH KEÁT QUAÛ KINH DOANH<br /> <br /> Đ<br /> <br /> ại<br /> h<br /> <br /> ọc<br /> <br /> K<br /> in<br /> <br /> h<br /> <br /> TAÏI COÂNG TY COÅ PHAÀN THIEÁT BÒ Y TEÁ & DÖÔÏC PHAÅM<br /> THÖØA THIEÂN HUEÁ<br /> <br /> Sinh viên thực hiện:<br /> TRẦN THỊ PHƯƠNG UYÊN<br /> Lớp: K44B Kế toán - Kiểm toán<br /> Ngành: Kế toán - Kiểm toán<br /> <br /> Giảng viên hướng dẫn:<br /> NGƯT. PHAN ĐÌNH NGÂN<br /> <br /> KHÓA HỌC: 2010 - 2014<br /> <br /> Khóa luận tốt nghiệp<br /> <br /> <br /> <br /> Đ<br /> <br /> ại<br /> h<br /> <br /> ọc<br /> <br /> K<br /> in<br /> <br /> h<br /> <br /> tế<br /> H<br /> uế<br /> <br /> Thực tập tốt nghiệp đóng vai trò quan trọng đối với mỗi sinh viên, do đó<br /> việc tìm hiểu, nghiên cứu và trình bày báo cáo thực tập nghề nghiệp là một công<br /> việc đòi hỏi sự đầu tư cả về nội dung lẫn hình thức. Để hoàn thành tốt khóa<br /> luận này, ngoài sự nỗ lực của của bản thân, em còn nhận được sự quan tâm<br /> giúp đỡ của quý Thầy Cô giáo, đơn vị thực tập cùng với gia đình và bạn bè.<br /> Em xin gửi lời cảm ơn chân thành đến:<br /> Các Thầy giáo, Cô giáo trường Đại học Kinh tế Huế nói chung và<br /> chuyên ngành Kiểm toán niên khóa 2010-2014 nói riêng, đã truyền đạt những<br /> kiến thức, kinh nghiệm quý báu cho em trong suốt 4 năm học. Em xin đặc biệt<br /> gửi lời cảm ơn chân thành nhất đến Thầy giáo trực tiếp hướng dẫn là Nhà<br /> giáo ưu tú Phan Đình Ngân đã hướng dẫn, chỉnh sửa tận tình và luôn đốc<br /> thúc em thực hiện khóa luận đúng tiến độ.<br /> Ban lãnh đạo công ty và các Cô, Chú, Anh, Chị là nhân viên đang làm việc<br /> tại Công ty CP Thiết bị Y tế & Dược phẩm Thừa Thiên Huế, đặc biệt là các<br /> Cô, các Anh Chị tại phòng kế toán Công ty đã nhiệt tình giúp đỡ và tạo mọi điều<br /> kiện thuận lơi cho em thu thập số liệu và tìm hiểu công tác kế toán của Công ty.<br /> Em cũng xin gửi lời cảm ơn đến gia đình và bạn bè, là những người đã luôn<br /> động viên giúp đỡ em trong suốt quá trình thực tập và hoàn thành khóa luận này.<br /> Do đề tài mà em lựa chọn là khá rộng và nhiều vấn đề cần tìm hiểu nên trong<br /> một thời gian ngắn không thể tránh khỏi các sai sót. Hơn nữa, với kiến thức còn<br /> hạn chế nên khóa luận còn nhiều khiếm khuyết. Em rất mong nhận được sự đóng<br /> góp và nhận xét của quý Thầy Cô giáo để đề tài này được hoàn thiện hơn.<br /> Một lần nữa em xin chân thành cảm ơn!<br /> Huế, ngày 16/05/2014<br /> Sinh viên<br /> Trần Thị Phương Uyên<br /> <br /> SVTH: Trần Thị Phương Uyên<br /> <br /> i<br /> <br /> Khóa luận tốt nghiệp<br /> <br /> MỤC LỤC<br /> Trang<br /> LỜI CẢM ƠN .................................................................................................................i<br /> MỤC LỤC ..................................................................................................................... ii<br /> DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT.................................................................................. vii<br /> DANH MỤC BẢNG BIỂU ....................................................................................... viii<br /> DANH MỤC SƠ ĐỒ, BIỂU ĐỒ ..................................................................................ix<br /> <br /> tế<br /> H<br /> uế<br /> <br /> PHẦN I. ĐẶT VẤN ĐỀ................................................................................................. 1<br /> 1. Lý do nghiên cứu ..................................................................................................... 1<br /> 2. Mục tiêu nghiên cứu ................................................................................................ 1<br /> 3. Đối tượng nghiên cứu .............................................................................................. 2<br /> <br /> K<br /> in<br /> <br /> h<br /> <br /> 4. Phạm vi nghiên cứu ................................................................................................. 2<br /> 5. Phương pháp nghiên cứu ......................................................................................... 3<br /> <br /> ọc<br /> <br /> 6. Kết cấu đề tài ........................................................................................................... 3<br /> <br /> ại<br /> h<br /> <br /> PHẦN II. NỘI DUNG VÀ KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU .............................................. 4<br /> Chương 1. CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ KẾ TOÁN TIÊU THỤ VÀ XÁC ĐỊNH KẾT<br /> <br /> Đ<br /> <br /> QUẢ KINH DOANH .................................................................................. 4<br /> 1.1. Những vấn đề chung về tiêu thụ và xác định kết quả kinh doanh ........................ 4<br /> 1.1.1. Các khái niệm về tiêu thụ và xác định kết quả kinh doanh............................ 4<br /> 1.1.1.1. Hàng hóa .................................................................................................. 4<br /> 1.1.1.2. Tiêu thụ hàng hóa .................................................................................... 4<br /> 1.1.1.3. Kết quả hoạt động kinh doanh ................................................................. 4<br /> 1.1.2. Vai trò & nhiệm vụ của kế toán tiêu thụ và xác định kết quả kinh doanh ..... 5<br /> 1.1.2.1. Vai trò ...................................................................................................... 5<br /> 1.1.2.2. Nhiệm vụ ................................................................................................. 5<br /> SVTH: Trần Thị Phương Uyên<br /> <br /> ii<br /> <br /> Khóa luận tốt nghiệp<br /> 1.1.3. Các phương thức tiêu thụ hàng hóa ............................................................... 6<br /> 1.1.3.1. Phương thức bán buôn ............................................................................. 6<br /> 1.1.3.2. Phương thức bán lẻ .................................................................................. 7<br /> 1.1.3.3. Phương thức bán trả góp ......................................................................... 7<br /> 1.1.3.4. Phương thức bán thông qua đại lý ........................................................... 7<br /> 1.1.3.5. Phương thức hàng đổi hàng ..................................................................... 7<br /> 1.1.3.6. Phương thức tiêu thụ nội bộ .................................................................... 7<br /> 1.1.3.7. Phương thức xuất khẩu ............................................................................ 7<br /> <br /> tế<br /> H<br /> uế<br /> <br /> 1.2. Nội dung kế toán tiêu thụ và xác định kết quả kinh doanh .................................. 8<br /> 1.2.1. Kế toán doanh thu bán hàng ........................................................................... 8<br /> 1.2.1.1. Khái niệm ................................................................................................ 8<br /> <br /> h<br /> <br /> 1.2.1.2. Nguyên tắc hạch toán doanh thu ............................................................. 8<br /> <br /> K<br /> in<br /> <br /> 1.2.1.3. Điều kiện ghi nhận doanh thu.................................................................. 8<br /> 1.2.1.4. Tài khoản sử dụng ................................................................................... 9<br /> <br /> ọc<br /> <br /> 1.2.1.5. Chứng từ và sổ sử dụng ........................................................................... 9<br /> <br /> ại<br /> h<br /> <br /> 1.2.1.6. Trình tự hạch toán doanh thu ................................................................ 10<br /> <br /> Đ<br /> <br /> 1.2.2. Kế toán các khoản giảm trừ doanh thu ........................................................ 10<br /> 1.2.2.1. Khái niệm .............................................................................................. 10<br /> 1.2.2.2. Tài khoản sử dụng ................................................................................. 11<br /> 1.2.2.3. Trình tự hạch toán ................................................................................. 12<br /> 1.2.3. Kế toán giá vốn hàng bán ............................................................................. 12<br /> 1.2.3.1. Khái niệm .............................................................................................. 12<br /> 1.2.3.2. Tài khoản sử dụng ................................................................................. 12<br /> 1.2.3.3. Chứng từ và sổ sách sử dụng ................................................................. 13<br /> 1.2.3.4. Các phương pháp tính giá vốn hàng xuất kho ....................................... 13<br /> SVTH: Trần Thị Phương Uyên<br /> <br /> iii<br /> <br /> Khóa luận tốt nghiệp<br /> 1.2.3.5. Trình tự hạch toán giá vốn .................................................................... 14<br /> 1.2.4. Kế toán chi phí quản lý kinh doanh ............................................................. 15<br /> 1.2.5. Kế toán hoạt động tài chính ......................................................................... 16<br /> 1.2.5.1. Kế toán doanh thu tài chính ................................................................... 16<br /> 1.2.5.2. Kế toán chi phí tài chính........................................................................ 17<br /> 1.2.6. Kế toán hoạt động khác ................................................................................ 18<br /> 1.2.6.1. Kế toán thu nhập khác ........................................................................... 18<br /> 1.2.7. Kế toán chi phí thuế TNDN ......................................................................... 20<br /> <br /> tế<br /> H<br /> uế<br /> <br /> 1.2.8. Kế toán xác định kết quả kinh doanh ........................................................... 21<br /> Chương 2. THỰC TRẠNG CÔNG TÁC KẾ TOÁN TIÊU THỤ VÀ XÁC ĐỊNH<br /> KẾT QUẢ KINH DOANH TẠI CÔNG TY CP THIẾT BỊ Y TẾ &<br /> <br /> h<br /> <br /> DƯỢC PHẨM THỪA THIÊN HUẾ....................................................... 24<br /> <br /> K<br /> in<br /> <br /> 2.1. Khái quát chung về Công ty CP Thiết bị Y tế & Dược phẩm Thừa Thiên Huế ... 24<br /> 2.1.1. Lịch sử hình thành và phát triển................................................................... 24<br /> <br /> ọc<br /> <br /> 2.1.2. Chức năng & nhiệm vụ ................................................................................ 25<br /> <br /> ại<br /> h<br /> <br /> 2.1.2.1. Chức năng .............................................................................................. 25<br /> 2.1.2.2. Nhiệm vụ ............................................................................................... 25<br /> <br /> Đ<br /> <br /> 2.1.3. Đặc điểm tổ chức, kinh doanh...................................................................... 26<br /> 2.1.3.1. Cơ cấu tổ chức bộ máy quản lý ............................................................. 26<br /> 2.1.3.2. Tình hình lao động của Công ty ............................................................ 28<br /> 2.1.3.3. Tình hình tài sản & nguồn vốn của Công ty ......................................... 29<br /> 2.1.3.4. Tình hình kết qủa kinh doanh của Công ty ........................................... 32<br /> 2.1.3.5. Tổ chức công tác kế toán tại Công ty .................................................... 37<br /> 2.1.4. Đặc điểm về hoạt động tiêu thụ ................................................................... 41<br /> 2.1.4.1. Đặc điểm về lĩnh vực kinh doanh và công tác tiêu thụ ......................... 41<br /> <br /> SVTH: Trần Thị Phương Uyên<br /> <br /> iv<br /> <br />
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2