intTypePromotion=1
ADSENSE

Khóa luận tốt nghiệp: Lập kế hoạch kinh doanh xe đạp điện cho công ty ECO Duy Trí phân phối tại Thành phố Huế

Chia sẻ: Thangnamvoiva30 Thangnamvoiva30 | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:85

168
lượt xem
57
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Đề tài giúp công ty định hướng hoạt động, quản lý tốt các bộ phận, các mặt hàng theo kế hoạch; đồng thời việc lập KHKD này còn với mục tiêu thu hút vốn đầu tư trong và ngoài nước. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Khóa luận tốt nghiệp: Lập kế hoạch kinh doanh xe đạp điện cho công ty ECO Duy Trí phân phối tại Thành phố Huế

Qua quá trình cố gắng tìm kiếm thông tin, điều tra<br /> khảo sát và xử lí tổng hợp số liệu một cách khách quan,<br /> cuối cùng đề tài khóa luận “Lập kế hoạch kinh doanh xe<br /> đạp điện cho công ty ECO Duy Trí phân phối tại Thành phố<br /> Huế” cũng đã hoàn thành. Để hoàn thành đề tài này, bên<br /> <br /> Ế<br /> <br /> cạnh sự cố gắng nổ lực của bản thân, tôi còn nhận được<br /> <br /> U<br /> <br /> rất nhiều sự giúp đỡ, động viên và góp ý từ nhiều phía.<br /> <br /> ́H<br /> <br /> Vì vậy, tôi muốn gửi lời cảm ơn chân thành đến những<br /> <br /> TÊ<br /> <br /> người đã đồng hành cùng tôi trong suốt quá trình thực<br /> hiện đề tài.<br /> <br /> H<br /> <br /> Đầu tiên, tôi xin gửi lời cảm ơn đến quý Thầy cô<br /> <br /> IN<br /> <br /> Trường ĐHKT Huế, đặc biệt là GVHD PGS.TS Mai Văn Xuân -<br /> <br /> K<br /> <br /> Người đã tận tình truyền đạt, hướng dẫn và đóng góp ý<br /> <br /> ̣C<br /> <br /> kiến, chia sẽ cho tôi những kinh nghiệm vô cùng quý<br /> <br /> O<br /> <br /> báu trong quá trình thực hiện đề tài.<br /> <br /> ̣I H<br /> <br /> Tôi xin bày tỏ lời cảm ơn sâu sắc tới toàn thể anh<br /> <br /> Đ<br /> A<br /> <br /> chị em, nhân viên trong công ty ECO Duy Trí phân phối<br /> tại Tp. Huế đã quan tâm giúp đỡ và tạo điều kiện cho<br /> tôi trong suốt quá trình này.<br /> Mặc dù có nhiều cố gắng nhưng do thời gian nghiên<br /> cứu, kiến thức và kinh nghiệm thực tế còn hạn chế nên đề<br /> tài không tránh khỏi những sai sót. Kính mong quý thầy<br /> cô và các bạn đóng góp để đề tài hoàn thiện nhất.<br /> Tôi xin cảm ơn!<br /> <br /> ii<br /> <br /> Huế, ngày 19 tháng 5 năm 2014<br /> Sinh viên thực hiện<br /> <br /> Đ<br /> A<br /> <br /> ̣I H<br /> <br /> O<br /> <br /> ̣C<br /> <br /> K<br /> <br /> IN<br /> <br /> H<br /> <br /> TÊ<br /> <br /> ́H<br /> <br /> U<br /> <br /> Ế<br /> <br /> Nguyễn Thị Thủy<br /> <br /> iii<br /> <br /> Khóa luận tốt nghiệp<br /> <br /> GVHD: PGS.TS Mai Văn Xuân<br /> <br /> MỤC LỤC<br /> LỜI CẢM ƠN .............................................................................................................. ii<br /> MỤC LỤC ....................................................................................................................iii<br /> DANH MỤC TỪ NGỮ VIẾT TẮT............................................................................vi<br /> DANH MỤC CÁC BẢNG BIỂU............................................................................... vii<br /> DANH MỤC CÁC SƠ ĐỒ..........................................................................................ix<br /> DANH MỤC CÁC HÌNH VẼ .....................................................................................ix<br /> <br /> Ế<br /> <br /> DANH MỤC CÁC BIỂU ĐỒ .....................................................................................ix<br /> <br /> U<br /> <br /> TÓM TẮT NGHIÊN CỨU ......................................................................................... x<br /> <br /> ́H<br /> <br /> PHẦN 1: ĐẶT VẤN ĐỀ................................................................................................1<br /> <br /> TÊ<br /> <br /> 1. Lời mở đầu..........................................................................................................1<br /> 2. Mục tiêu nghiên cứu ...........................................................................................2<br /> 2.1. Mục tiêu chung ..............................................................................................2<br /> <br /> H<br /> <br /> 2.2. Mục tiêu cụ thể ..............................................................................................2<br /> <br /> IN<br /> <br /> 3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu ......................................................................2<br /> <br /> K<br /> <br /> 4.Phương pháp nghiên cứu .....................................................................................3<br /> <br /> ̣C<br /> <br /> 4.1. Phương pháp thu thập số liệu sơ cấp ................................................................3<br /> <br /> O<br /> <br /> 4.2. Phương pháp thu thập số liệu thứ cấp................................................................4<br /> <br /> ̣I H<br /> <br /> 4.3. Phương pháp chọn mẫu......................................................................................4<br /> 4.4. Phương pháp phân tích thống kê........................................................................4<br /> <br /> Đ<br /> A<br /> <br /> 4.5. Phương pháp tổng hợp và xử lý số liệu .............................................................4<br /> PHẦN 2: NỘI DUNG LẬP KẾ HOẠCH KINH DOANH XE ĐẠP ĐIỆN CHO<br /> CÔNG TY ECO DUY TRÍ PHÂN PHỐI TẠI THÀNH PHỐ HUẾ ........................5<br /> CHƯƠNG I: TỔNG QUAN VỀ KHKD VÀ NGÀNH KINH DOANH XE ĐẠP ĐIỆN5<br /> 1.1. Hoạt động kinh doanh của DN ........................................................................5<br /> 1.1.1. Khái niệm về hoạt động kinh doanh .............................................................5<br /> 1.1.2. Nhiệm vụ của hoạt động kinh doanh ............................................................5<br /> 1.2. Tổng quan về KHKD.......................................................................................6<br /> 1.2.1. Khái niệm về KHKD ....................................................................................6<br /> 1.2.2. Mục tiêu, lợi ích và phân loại KHKD...........................................................6<br /> SVTH: Nguyễn Thị Thủy<br /> <br /> iv<br /> <br /> Khóa luận tốt nghiệp<br /> <br /> GVHD: PGS.TS Mai Văn Xuân<br /> <br /> 1.2.2.1. Mục tiêu của lập KHKD ..........................................................................6<br /> 1.2.2.2. Lợi ích của lập KHKD.............................................................................6<br /> 1.2.2.3. Phân loại KHKD......................................................................................6<br /> 1.2.3. Quy trình và nội dung của bản KHKD trong DN.........................................7<br /> 1.2.3.1. Quy trình KHKD PDCA .........................................................................7<br /> 1.2.3.2. Nội dung của bản KHKD ........................................................................8<br /> 1.3. Tổng quan về ngành kinh doanh xe đạp điện ..................................................9<br /> <br /> Ế<br /> <br /> 1.3.1. Một số nét về ngành kinh doanh xe đạp điện ...............................................9<br /> <br /> U<br /> <br /> 1.3.2. Xe đạp điện tại thị trường Tp. Huế và Tp. Đà Nẵng ..................................11<br /> <br /> ́H<br /> <br /> CHƯƠNG 2: TỔNG QUAN VỀ CÔNG TY ECO DUY TRÍ VÀ LẬP KẾ<br /> HOẠCH KINH DOANH XE ĐẠP ĐIỆN CHO CÔNG TY ECO DUY TRÍ PHÂN<br /> <br /> TÊ<br /> <br /> PHỐI TẠI TP. HUẾ ....................................................................................................12<br /> 2.1. Tổng quan về công ty ECO Duy Trí phân phối tại Tp. Huế............................12<br /> <br /> H<br /> <br /> 2.1.1. Một số nét về công ty ECO Duy Trí...........................................................12<br /> <br /> IN<br /> <br /> 2.1.2. Tình hình hoạt động kinh doanh xe đạp điện của công ty trong mấy năm<br /> <br /> K<br /> <br /> qua .................................................................................................................................15<br /> 2.2. KHKD xe đạp điện cho công ty ECO Duy Trí phân phối tại Tp. Huế ............16<br /> <br /> O<br /> <br /> ̣C<br /> <br /> 2.2.1. Kế hoạch marketing ....................................................................................16<br /> <br /> ̣I H<br /> <br /> 2.2.1.1. Phân tích thị trường khách hàng............................................................16<br /> 2.2.1.2. Phân khúc thị trường và lựa chọn thị trường mục tiêu..........................26<br /> <br /> Đ<br /> A<br /> <br /> 2.2.1.3. Phân tích cạnh tranh ..............................................................................28<br /> 2.2.1.4. Thế mạnh, điểm yếu của đối thủ cạnh tranh..........................................30<br /> 2.2.1.5. Phân tích SWOT....................................................................................31<br /> 2.2.1.6. Xác lập mục tiêu ....................................................................................31<br /> 2.2.1.7. Các hoạt động marketing.......................................................................32<br /> 2.2.1.8. Nguồn lực và triển khai kế hoạch marketing.........................................39<br /> 2.2.2. Kế hoạch sản xuất .......................................................................................40<br /> 2.2.2.1. Mô tả sản phẩm......................................................................................40<br /> 2.2.2.2. Kế hoạch sản xuất dự kiến (năm 2014) .................................................40<br /> 2.2.3. Kế hoạch nhân sự........................................................................................45<br /> SVTH: Nguyễn Thị Thủy<br /> <br /> v<br /> <br /> Khóa luận tốt nghiệp<br /> <br /> GVHD: PGS.TS Mai Văn Xuân<br /> <br /> 2.2.3.1. Nhiệm vụ của các bộ phận.....................................................................45<br /> 2.2.3.2. Chính sách tiền lương và quản lý nhân sự.............................................45<br /> 2.2.4. Kế hoạch tài chính ......................................................................................48<br /> 2.2.4.1. Các giả định tài chính ............................................................................48<br /> 2.2.4.2. Các báo cáo tài chính dự kiến................................................................49<br /> CHƯƠNG 3: RỦI RO VÀ GIẢI PHÁP KHẮC PHỤC RỦI RO............................51<br /> 3.1. Các loại rủi ro...................................................................................................51<br /> <br /> Ế<br /> <br /> 3.2. Một số giải pháp khắc phục rủi ro ...................................................................52<br /> <br /> U<br /> <br /> 3.2.1. Phân tích độ nhạy........................................................................................52<br /> <br /> ́H<br /> <br /> 3.2.1.1. Phân tích độ nhạy một chiều .................................................................52<br /> 3.2.1.2. Phân tích độ nhạy hai chiều...................................................................53<br /> <br /> TÊ<br /> <br /> 3.2.2. Quản lý rủi ro..............................................................................................55<br /> PHẦN 3: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ .........................................................56<br /> <br /> H<br /> <br /> 1. Kết luận ...............................................................................................................56<br /> <br /> IN<br /> <br /> 2. Kiến nghị.............................................................................................................57<br /> <br /> K<br /> <br /> 2.1. Kiến nghị đối với Nhà nước ..........................................................................57<br /> 2.2. Kiến nghị đối với công ty ..............................................................................58<br /> <br /> Đ<br /> A<br /> <br /> ̣I H<br /> <br /> O<br /> <br /> ̣C<br /> <br /> TÀI LIỆU THAM KHẢO<br /> <br /> SVTH: Nguyễn Thị Thủy<br /> <br /> vi<br /> <br />
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2