intTypePromotion=1

Khóa luận tốt nghiệp Kinh tế và Phát triển: Hoàn thiện công tác lập kế hoạch sản xuất kinh doanh tại công ty cổ phần Xây dựng và Thương mại 423

Chia sẻ: Yên Bihf | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:81

0
171
lượt xem
43
download

Khóa luận tốt nghiệp Kinh tế và Phát triển: Hoàn thiện công tác lập kế hoạch sản xuất kinh doanh tại công ty cổ phần Xây dựng và Thương mại 423

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Đề tài sử dụng kết hợp các phương pháp nghiên cứu như phân tích, so sánh, điều tra thu thập dữ liệu thứ cấp từ các phòng ban để phân tích đánh giá công tác lập kế hoạch sản xuất kinh doanh công ty, số liệu sơ cấp dùng phương pháp Delphi – phương pháp phỏng vấn chuyên gia để tìm ra nguyên nhân dẫn đến sự khác biệt giữa kế hoạch đề ra và thực tế thực hiện được trong công tác lập kế hoạch sản xuất kinh doanh.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Khóa luận tốt nghiệp Kinh tế và Phát triển: Hoàn thiện công tác lập kế hoạch sản xuất kinh doanh tại công ty cổ phần Xây dựng và Thương mại 423

ĐẠI HỌC HUẾ<br /> TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ<br /> KHOA KINH TẾ VÀ PHÁT TRIỂN<br /> <br /> tế<br /> H<br /> uế<br /> <br /> ------<br /> <br /> KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC<br /> <br /> ại<br /> họ<br /> cK<br /> in<br /> h<br /> <br /> HOÀN THIỆN CÔNG TÁC LẬP KẾ HOẠCH SẢN XUẤT<br /> KINH DOANH TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG<br /> <br /> Đ<br /> <br /> VÀ THƯƠNG MẠI 423<br /> <br /> NGUYỄN THỊ HẢI YẾN<br /> <br /> Khóa học: 2011-2015<br /> <br /> ĐẠI HỌC HUẾ<br /> TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ<br /> KHOA KINH TẾ VÀ PHÁT TRIỂN<br /> <br /> tế<br /> H<br /> uế<br /> <br /> ------<br /> <br /> KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC<br /> <br /> ại<br /> họ<br /> cK<br /> in<br /> h<br /> <br /> HOÀN THIỆN CÔNG TÁC LẬP KẾ HOẠCH SẢN XUẤT<br /> KINH DOANH TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG<br /> <br /> Đ<br /> <br /> VÀ THƯƠNG MẠI 423<br /> <br /> Sinh viên thực hiện:<br /> Nguyễn Thị Hải Yến<br /> Lớp: K45C – KH-ĐT<br /> Niên khóa: 2011-2015<br /> <br /> Giáo viên hướng dẫn:<br /> ThS. Trần Minh Trí<br /> <br /> Huế, tháng 5 năm 2015<br /> <br /> Trong cuộc sống này sự thành công luôn luôn gắn liền với<br /> những hỗ trợ, giúp đỡ. Với lòng biết ơn sâu sắc nhất, tôi xin gửi<br /> đến quý Thầy Cô ở Khoa Kinh Tế & Phát Triển cùng toàn thể<br /> giảng viên Trường Đại Học Kinh Tế Huế những người đã dùng<br /> <br /> tế<br /> H<br /> uế<br /> <br /> tri thức và tâm huyết của mình truyền đạt vốn kiến thức quý<br /> báu cho chúng tôi trong suốt thời gian học tập tại Trường. Giúp<br /> tôi có thêm tự tin và kiến thức, những kiến thức mà tôi nhận<br /> <br /> ại<br /> họ<br /> cK<br /> in<br /> h<br /> <br /> được sẽ là hành trang cho tôi vững bước trong tương lai.<br /> Và đặc biệt hơn cả, bằng tất cả tấm lòng chân thành nhất<br /> tôi xin gửi đến Th.S Trần Minh Trí - người thầy đáng kính, tận<br /> tâm, hết mực hướng dẫn và giúp tôi hoàn thiện bài khoá luận<br /> này, cùng tôi đi suốt chặng đường 3 tháng thực tập, người<br /> <br /> Đ<br /> <br /> lắng nge, chia sẻ giúp đỡ tôi trong những khó khăn cuộc sống<br /> có những lời khuyên bổ ích khi tôi lần đầu tiếp xúc môi trường<br /> làm việc ở công ty.<br /> Ngoài ra, tôi cũng xin chân thành cảm ơn các anh chị ở<br /> Phòng Kinh doanh phòng Kỹ thuật công nghệ tại công ty cổ<br /> phần XD&TM 423, trưởng phòng kỹ thuật công nghệ anh<br /> Nguyễn Quang Trung và trưởng phòng kinh doanh anh Lê<br /> <br /> i<br /> <br /> Tiến Dũng đã giúp đỡ tôi cho tôi những lời khuyên bổ ích về<br /> chuyên môn, giúp tôi trong quá trình thực tập ở đây.<br /> Cuối cùng, xin dành cảm ơn đến bố mẹ người đã có công<br /> sinh thành nuôi dưỡng tôi nên người, xin cảm ơn em trai, cảm<br /> ơn tất cả bạn bè những người bạn, những người luôn động<br /> viên và giúp đỡ tôi trong quá trình thực hiện đề tài.<br /> Cầu chúc mọi điều tốt đẹp nhất đến với mọi người! Xin<br /> <br /> tế<br /> H<br /> uế<br /> <br /> cảm ơn!<br /> <br /> ại<br /> họ<br /> cK<br /> in<br /> h<br /> <br /> Huế, tháng 5 năm 2015<br /> Tác giả<br /> <br /> Nguyễn Thị Hải Yến<br /> <br /> Đ<br /> <br /> i<br /> <br /> ii<br /> <br /> MỤC LỤC<br /> Trang<br /> LỜI CẢM ƠN ............................................................................................................. i<br /> MỤC LỤC .................................................................................................................. ii<br /> DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT .........................................................................v<br /> DANH MỤC SƠ ĐỒ, BIỂU ĐỒ .............................................................................. vi<br /> DANH MỤC BẢNG BIỂU ...................................................................................... vi<br /> TÓM TẮT NGHIÊN CỨU ...................................................................................... vii<br /> PHẦN I. MỞ ĐẦU ....................................................................................................1<br /> <br /> tế<br /> H<br /> uế<br /> <br /> 1. Tính cấp thiết của đề tài .......................................................................................1<br /> 2. Mục tiêu nghiên cứu ............................................................................................2<br /> 3. Phương pháp nghiên cứu .....................................................................................2<br /> 4. Đối tượng nghiên cứu ..........................................................................................4<br /> <br /> ại<br /> họ<br /> cK<br /> in<br /> h<br /> <br /> 5. Phạm vi nghiên cứu .............................................................................................4<br /> PHẦN II. NỘI DUNG VÀ KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU..........................................5<br /> CHƯƠNG I CƠ SỞ KHOA HỌC CỦA VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU ......................5<br /> 1.1. Kế hoạch ...........................................................................................................5<br /> 1.1.1. Khái niệm kế hoạch ....................................................................................5<br /> 1.1.2. Chức năng của kế hoạch trong doanh nghiệp ............................................6<br /> 1.1.3. Phân loại kế hoạch trong doanh nghiệp .....................................................7<br /> <br /> Đ<br /> <br /> 1.1.4. Quy trình kế hoạch và công tác lập kế hoạch .............................................8<br /> 1.1.4.1. Lập kế hoạch ..................................................................................................... 8<br /> 1.1.4.2. Tổ chức thực hiện ............................................................................................. 9<br /> 1.1.4.3. Theo dõi, đánh giá thực hiện kế hoạch........................................................... 9<br /> 1.1.4.4. Điều chỉnh ......................................................................................................... 9<br /> 1.2. Lập kế hoạch sản xuất trong doanh nghiệp ....................................................10<br /> 1.2.1. Khái niệm lập kế hoạch ............................................................................10<br /> 1.2.2. Quy trình lập kế hoạch sản xuất kinh doanh. ...........................................11<br /> 1.2.3. Nội dung của kế hoạch sản xuất kinh doanh ............................................12<br /> 1.2.3.1. Kế hoạch năng lực sản xuất........................................................................... 12<br /> iii<br /> <br />
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2