Khóa luận tốt nghiệp Quản trị kinh doanh: Hoàn thiện công tác quản trị marketing tại công ty Cổ phần Thương mại và Sản xuất Việt Xuân

Chia sẻ: Sensa Cool | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:82

0
40
lượt xem
16
download

Khóa luận tốt nghiệp Quản trị kinh doanh: Hoàn thiện công tác quản trị marketing tại công ty Cổ phần Thương mại và Sản xuất Việt Xuân

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Khóa luận tập trung làm rõ cơ sở lý luận về quản trị marketing trong doanh nghiệp; phân tích, đánh giá, làm rõ thực trạng công tác quản trị marketing tại công ty Việt Xuân, từ đó tìm ra hạn chế còn tồn tại và nguyên nhân của hạn chế; dựa vào những hạn chế còn tồn tại khóa luận sẽ đưa ra một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác quản trị marketing tại đơn vị.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Khóa luận tốt nghiệp Quản trị kinh doanh: Hoàn thiện công tác quản trị marketing tại công ty Cổ phần Thương mại và Sản xuất Việt Xuân

BỘ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO<br /> TRƢỜNG ĐẠI HỌC THĂNG LONG<br /> ---o0o---<br /> <br /> KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP<br /> <br /> ĐỀ TÀI:<br /> <br /> HOÀN THIỆN CÔNG TÁC QUẢN TRỊ<br /> MARKETING TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN<br /> THƢƠNG MẠI VÀ SẢN XUẤT VIỆT XUÂN<br /> <br /> SINH VIÊN THỰC HIỆN : VŨ PHƢƠNG THẢO<br /> MÃ SINH VIÊN<br /> <br /> : A14983<br /> <br /> CHUYÊN NGÀNH<br /> <br /> : QUẢN TRỊ MARKETING<br /> <br /> HÀ NỘI – 2015<br /> <br /> BỘ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO<br /> TRƢỜNG ĐẠI HỌC THĂNG LONG<br /> ---o0o---<br /> <br /> KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP<br /> <br /> ĐỀ TÀI:<br /> <br /> HOÀN THIỆN CÔNG TÁC QUẢN TRỊ<br /> MARKETING TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN<br /> THƢƠNG MẠI VÀ SẢN XUẤT VIỆT XUÂN<br /> <br /> GIÁO VIÊN HƢỚNG DẪN : TS. VŨ THỊ TUYẾT<br /> SINH VIÊN THỰC HIỆN<br /> <br /> : VŨ PHƢƠNG THẢO<br /> <br /> MÃ SINH VIÊN<br /> <br /> : A14983<br /> <br /> CHUYÊN NGÀNH<br /> <br /> : QUẢN TRỊ MARKETING<br /> <br /> HÀ NỘI – 2015<br /> <br /> Thang Long University Library<br /> <br /> LỜI CẢM ƠN<br /> Trong suốt quá trình học tập và hoàn thành khóa luận này, em đã nhận được sự<br /> giúp đỡ, hướng dẫn tận tình của các thầy cô, các anh chị và các bạn. Với tình cảm chân<br /> thành, em xin bày tỏ lòng biết ơn tới:<br /> Cô Vũ Thị Tuyết đã tận tình hướng dẫn và truyền đạt những kinh nghiệm quý<br /> báu cho em trong suốt quá trình làm khóa luận tốt nghiệp.<br /> Ban giám hiệu, Phòng đào tạo, Khoa Kinh tế - Quản lý Trường Đại học Thăng<br /> Long đã tạo mọi điều kiện thuận lợi giúp đỡ em trong quá trình học tập và làm khóa<br /> luận.<br /> Các thầy cô giáo giảng dạy trong nhà trường đã truyền đạt cho em rất nhiều kiến<br /> thức bổ ích để thực hiện khóa luận cũng như có được hành trang vững chắc cho sự<br /> nghiệp trong tương lai.<br /> Cuối cùng, em xin cảm ơn gia đình, bạn bè, những người đã quan tâm, giúp đỡ,<br /> động viên em trong suốt thời gian qua để em có thể hoàn thành tốt khóa luận tốt<br /> nghiệp này.<br /> Mặc dù em đã có nhiều cố gắng nhưng không thể tránh khỏi những thiếu sót<br /> trong bài khóa luận. Em kính mong được sự chỉ dẫn và đóng góp thêm của thầy cô<br /> giáo và các bạn để khóa luận của em được hoàn thiện hơn.<br /> Em xin chân thành cảm ơn !<br /> <br /> LỜI CAM ĐOAN<br /> Tôi xin cam đoan Khóa luận tốt nghiệp này là do tự bản thân thực hiện có sự hỗ<br /> trợ từ giáo viên hướng dẫn và không sao chép các công trình nghiên cứu của người<br /> khác. Các dữ liệu thông tin thứ cấp sử dụng trong Khóa luận là có nguồn gốc và được<br /> trích dẫn rõ ràng.<br /> Tôi xin chịu hoàn toàn trách nhiệm về lời cam đoan này!<br /> Sinh viên<br /> <br /> Vũ Phƣơng Thảo<br /> <br /> Thang Long University Library<br /> <br /> MỤC LỤC<br /> LỜI MỞ ĐẦU<br /> CHƢƠNG 1. CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ QUẢN TRỊ MARKETING TRONG<br /> DOANH NGHIỆP ......................................................................................................... 1<br /> 1.1. Khái niệm marketing và quá trình quản trị marketing ....................................1<br /> 1.1.1. Khái niệm marketing ............................................................................................1<br /> 1.1.2. Khái niệm về quản trị marketing ..........................................................................1<br /> 1.1.3. Quá trình quản trị marketing................................................................................2<br /> 1.2. Nội dung quy trình quản trị marketing của công ty .........................................3<br /> 1.2.1. Nghiên cứu và phân tích cơ hội marketing ở công ty ...........................................3<br /> 1.2.2. Phân đoạn và lựa chọn thị trường mục tiêu .........................................................8<br /> 1.2.3. Thiết lập chiến lược marketing ...........................................................................10<br /> 1.2.4. Xây dựng các chương trình marketing ...............................................................16<br /> 1.2.5. Tổ chức, thực hiện và kiểm tra các hoạt động marketing ..................................23<br /> CHƢƠNG 2. THỰC TRẠNG CÔNG TÁC QUẢN TRỊ MARKETING TẠI<br /> CÔNG TY CỔ PHẦN THƢƠNG MẠI VÀ SẢN XUẤT VIỆT XUÂN .................27<br /> 2.1. Tổng quan về công ty Cổ phần Thƣơng mại và Sản xuất Việt Xuân ............27<br /> 2.1.1. Quá trình hình thành và phát triển của công ty .................................................27<br /> 2.1.2. Cơ cấu tổ chức công ty .......................................................................................28<br /> 2.1.3. Chức năng, nhiệm vụ từng phòng ban ................................................................28<br /> 2.1.4. Kết quả kinh doanh của công ty trong giai đoạn 2012 – 2014 ..........................30<br /> 2.2. Thực trạng quá trình quản trị marketing của công ty ....................................34<br /> 2.2.1. Thực trạng nghiên cứu và phân tích cơ hội marketing ở công ty ......................34<br /> 2.2.2. Thực trạng phân đoạn và lựa chọn thị trường mục tiêu ....................................40<br /> 2.2.3. Thực trạng thiết lập chiến lược marketing .........................................................42<br /> 2.2.4. Thực trạng xây dựng các chương trình marketing .............................................44<br /> 2.2.5. Thực trạng tổ chức, thực hiện, kiểm tra các hoạt động marketing ....................53<br /> 2.3. Đánh giá về công tác quản trị marketing của công ty Cổ phần Thƣơng mại<br /> và Sản xuất Việt Xuân ........................................................................................54<br /> 2.3.1. Ưu điểm ..............................................................................................................54<br /> 2.3.2. Những hạn chế ....................................................................................................55<br /> 2.3.3. Nguyên nhân của những hạn chế .......................................................................56<br /> <br />

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản