Khóa luận tốt nghiệp Tài chính: Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty Cổ phần máy tính và Giải pháp mạng TIC

Chia sẻ: Yo Yo | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:91

0
22
lượt xem
4
download

Khóa luận tốt nghiệp Tài chính: Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty Cổ phần máy tính và Giải pháp mạng TIC

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Khóa luận hệ thống hóa cơ sở lý luận chung về hiệu quả sản xuất kinh doanh trong doanh nghiệp; phân tích thực trạng hiệu quả kinh doanh, đánh giá hiệu quả hoạt động kinh doanh và giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Khóa luận tốt nghiệp Tài chính: Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty Cổ phần máy tính và Giải pháp mạng TIC

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO<br /> TRƢỜNG ĐẠI HỌC THĂNG LONG<br /> ---o0o---<br /> <br /> KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP<br /> <br /> ĐỀ TÀI:<br /> <br /> MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO<br /> HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH<br /> CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN MÁY TÍNH VÀ<br /> GIẢI PHÁP MẠNG TIC<br /> <br /> SINH VIÊN THỰC HIỆN<br /> <br /> : NGUYỄN THỊ THỦY TIÊN<br /> <br /> MÃ SINH VIÊN<br /> <br /> : A16059<br /> <br /> CHUYÊN NGÀNH<br /> <br /> : TÀI CHÍNH<br /> <br /> HÀ NỘI – 2014<br /> <br /> BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO<br /> TRƢỜNG ĐẠI HỌC THĂNG LONG<br /> ---o0o---<br /> <br /> KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP<br /> <br /> ĐỀ TÀI:<br /> <br /> MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO<br /> HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH<br /> CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN MÁY TÍNH VÀ<br /> GIẢI PHÁP MẠNG TIC<br /> <br /> Giáo viên hƣớng dẫn<br /> <br /> : Th.s Vũ Lệ Hằng<br /> <br /> Sinh viên thực hiện<br /> <br /> : Nguyễn Thị Thủy Tiên<br /> <br /> Mã sinh viên<br /> <br /> : A16059<br /> <br /> Chuyên ngành<br /> <br /> : Tài chính<br /> <br /> HÀ NỘI – 2014<br /> <br /> Thang Long University Library<br /> <br /> LỜI CẢM ƠN<br /> Với tình cảm chân thành, em xin bày tỏ lòng biết ơn tới các thầy giáo, cô giáo<br /> trường Đại Học Thăng Long, đặc biệt là Cô giáo Th.s Vũ Lệ Hằng cùng các bác, cô<br /> chú và anh chị trong công ty cổ phần máy tính và giải pháp mạng TIC đã tận tình giúp<br /> đỡ em hoàn thành khóa luận tốt nghiệp này. Em cũng xin cảm ơn các thầy cô giáo<br /> giảng dạy trong nhà trường đã truyền đạt cho em rất nhiều kiến thức bổ ích để thực<br /> hiện khóa luận và cũng như có được hành trang vững chắc cho sự nghiệp trong tương<br /> lai.<br /> Do giới hạn kiến thức và khả năng lý luận của bản thân còn nhiều thiếu sót và<br /> hạn chế, kính mong sự chỉ dẫn và đóng góp của các thầy cô giáo để khóa luận của em<br /> được hoàn thiện hơn.<br /> Hà Nội, ngày 25 tháng 03 năm 2014<br /> Sinh viên<br /> <br /> Nguyễn Thị Thủy Tiên<br /> <br /> LỜI CAM ĐOAN<br /> Tôi xin cam đoan Khóa luận tốt nghiệp này là do tự bản thân thực hiện có sự<br /> hỗ trợ từ giáo viên hướng dẫn và không sao chép các công trình nghiên cứu của người<br /> khác. Các dữ liệu thông tin thứ cấp sử dụng trong Khóa luận là có nguồn gốc và được<br /> trích dẫn rõ ràng.<br /> Tôi xin chịu hoàn toàn trách nhiệm về lời cam đoan này!<br /> Sinh viên<br /> <br /> Nguyễn Thị Thủy Tiên<br /> <br /> Thang Long University Library<br /> <br /> MỤC LỤC<br /> CHƢƠNG 1. CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ HIỆU QUẢ KINH DOANH TRONG<br /> DOANH NGHIỆP .........................................................................................................1<br /> 1.1. Hiệu quả kinh doanh của doanh nghiệp ............................................................... 1<br /> 1.1.1. Khái niệm về hiệu quả kinh doanh ...................................................................... 1<br /> 1.1.2. Bản chất của hiệu quả kinh doanh ..................................................................... 3<br /> 1.1.3. Vai trò và sự cần thiết của việc nâng cao hiệu quả kinh doanh. ....................... 3<br /> 1.1.4. Phân loại hiệu quả kinh doanh ........................................................................... 6<br /> 1.2. Các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả kinh doanh .......................................................... 7<br /> 1.2.1. Các chỉ tiêu đánh giá khả năng thanh toán ........................................................ 7<br /> 1.2.2. Chỉ tiêu đánh giá khả năng hoạt động ................................................................ 9<br /> 1.2.3. Các chỉ tiêu đánh giá khả năng sinh lời............................................................ 11<br /> 1.2.4. Các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả sử dụng tài sản ................................................ 15<br /> 1.2.5. Nhóm chỉ tiêu phản ánh hiệu quả sử dụng vốn................................................ 18<br /> 1.2.6. Nhóm chỉ tiêu phản ánh hiệu quả sử dụng chi phí .......................................... 20<br /> 1.3. Các nhân tố ảnh hƣởng đến hiệu quả kinh doanh của doanh nghiệp .............21<br /> 1.3.1. Các nhân tố bên ngoài........................................................................................ 21<br /> 1.3.1.1. Thị trường cạnh tranh và đối tượng cạnh tranh ..............................................21<br /> 1.3.1.2. Nhân tố tiêu dùng ............................................................................................. 22<br /> 1.3.1.3. Nhân tố tài nguyên môi trường.........................................................................22<br /> 1.3.1.4. Các chính sách của Nhà nước ..........................................................................22<br /> 1.3.2. Các nhân tố bên trong doanh nghiệp ................................................................ 23<br /> 1.3.2.1. Nhân tố quản trị doanh nghiệp .........................................................................23<br /> 1.3.2.2. Lao động ...........................................................................................................23<br /> 1.3.2.3. Vốn kinh doanh .................................................................................................23<br /> CHƢƠNG 2. THỰC TRẠNG HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA<br /> CÔNG TY CỔ PHẦN MÁY TÍNH VÀ GIẢI PHÁP MẠNG TIC ......................... 26<br /> 2.1. Giới thiệu chung về công ty cổ phần máy tính và giải pháp mạng TIC ..........26<br /> 2.1.1. Quá trình hình thành và phát triển của công ty ............................................... 26<br /> 2.1.2. Cơ cấu bộ máy tổ chức của công ty ................................................................... 27<br /> 2.1.3. Đặc điểm hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty ..................................... 29<br /> 2.1.4. Quy trình hoạt động kinh doanh của công ty ................................................... 29<br /> <br />

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản