intTypePromotion=1

Khóa luận tốt nghiệp Tài chính ngân hàng: Giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động cho vay đối với hộ sản xuất tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chi nhánh huyện Tuyên Hóa tỉnh Quảng Bình

Chia sẻ: Yên Bihf | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:86

1
127
lượt xem
22
download

Khóa luận tốt nghiệp Tài chính ngân hàng: Giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động cho vay đối với hộ sản xuất tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chi nhánh huyện Tuyên Hóa tỉnh Quảng Bình

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Phân tích hiệu quả cho vay hộ sản xuất và đề ra phương pháp nâng cao hiệu quả hoạt động cho vay hộ sản xuất tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn chi nhánh huyện Tuyên Hóa tỉnh Quảng Bình. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Khóa luận tốt nghiệp Tài chính ngân hàng: Giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động cho vay đối với hộ sản xuất tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chi nhánh huyện Tuyên Hóa tỉnh Quảng Bình

i<br /> Đạ<br /> ng<br /> ườ<br /> Tr<br /> <br /> ĐẠI HỌC HUẾ<br /> TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ<br /> KHOA TÀI CHÍNH NGÂN HÀNG<br /> -----  -----<br /> <br /> cK<br /> họ<br /> <br /> KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC<br /> <br /> inh<br /> <br /> tế<br /> <br /> GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG CHO VAY HỘ<br /> SẢN XUẤT TẠI NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN<br /> NÔNG THÔN CHI NHÁNH HUYỆN TUYÊN HÓA<br /> TỈNH QUẢNG BÌNH<br /> <br /> ih<br /> <br /> Đạ<br /> Giáo viên hướng dẫn:<br /> TS. Trần Thị Bích Ngọc<br /> <br /> ọc<br /> <br /> Sinh viên thực hiện:<br /> Lê Hương Huyền<br /> Lớp: K46 Ngân hàng<br /> Niên khóa: 2012 - 2016<br /> <br /> ế<br /> <br /> Hu<br /> <br /> Huế,05/2016<br /> <br /> i<br /> Đạ<br /> ng<br /> ườ<br /> Tr<br /> <br /> Lời cảm ơn<br /> <br /> inh<br /> <br /> cK<br /> họ<br /> <br /> Trên thực tế không có sự thành công nào mà không gắn liền<br /> với những sự hỗ trợ, giúp đỡ dù ít hay nhiều, dù trực tiếp hay gián<br /> tiếp của người khác. Trong suốt thời gian từ khi bắt đầu học tập tại<br /> trường đến nay, em đã nhận được rất nhiều sự quan tâm, giúp đỡ<br /> của quý Thầy Cô, gia đình và bạn bè.<br /> Với lòng biết ơn sâu sắc nhất, em xin gửi đến quý Thầy Cô ở<br /> Khoa Tài chính – Ngân hàng – trường Đại học Kinh tế Huế đã cùng<br /> với tri thức và tâm huyết của mình để truyền đạt vốn kiến thức<br /> quý báu cho chúng em trong suốt thời gian học tập tại trường.<br /> Và đặc biệt, em xin được bày tỏ lòng cảm ơn chân thành đến<br /> TS. Trần Thị Bích Ngọc đã tận tình hướng dẫn, chỉ bảo và giúp đỡ<br /> em trong suốt thời gian hoàn thành khóa luận tốt nghiệp.<br /> Để hoàn thiện đề tài tốt nghiệp, ngoài sự nỗ lực của bản thân,<br /> em cũng xin trân trọng cảm ơn Ban lãnh đạo, Phòng Kế hoạch –<br /> Kinh doanh cùng các cô các chú các anh các chị nhân viên tại Ngân<br /> hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn chi nhánh huyện Tuyên<br /> Hóa – Quảng Bình đã tạo điều kiện và giúp đỡ em trong quá trình<br /> thực tập.<br /> Cuối cùng em xin gửi lời cảm ơn đến gia đình, bạn bè đã động<br /> viên và giúp đỡ cả về vật chất lẫn tinh thần trong thời gian em<br /> thực hiện khóa luận này.<br /> Trong quá trình thực tập, cũng như là trong quá trình làm bài<br /> báo cáo thực tập, khó tránh khỏi sai sót, rất mong các Thầy, Cô bỏ<br /> qua. Đồng thời do trình độ lý luận cũng như kinh nghiệm thực tiễn<br /> còn hạn chế nên bài báo cáo không thể tránh khỏi những thiếu sót,<br /> em rất mong nhận được ý kiến đóng góp Thầy, Cô để em học thêm<br /> được nhiều kinh nghiệm và sẽ hoàn thành tốt hơn bài luận văn tốt<br /> nghiệp sắp tới.<br /> Em xin chân thành cảm ơn!<br /> Huế, tháng 5 năm 2016<br /> Sinh viên<br /> Lê Hương Huyền<br /> <br /> tế<br /> <br /> ih<br /> <br /> Đạ<br /> <br /> ọc<br /> <br /> ế<br /> <br /> Hu<br /> <br /> i<br /> Đạ<br /> ng<br /> ườ<br /> Tr<br /> Khóa luận tốt nghiệp<br /> <br /> TÓM TẮT NGHIÊN CỨU<br /> <br /> Khóa luận tốt nghiệp với đề tài: “Giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động cho<br /> <br /> vay đối với hộ sản xuất tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn chi<br /> nhánh huyện Tuyên Hóa tỉnh Quảng Bình” được thực hiện nhằm hệ thống hóa<br /> được cơ sở lý luận về hoạt động cho vay hộ sản xuất, phân tích đánh giá thực trạng<br /> cho vay hộ sản xuất tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn chi nhánh<br /> huyện Tuyên Hóa từ đó đưa ra giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động cho vay tại<br /> <br /> cK<br /> họ<br /> <br /> NHNo&PTNT chi nhánh huyện Tuyên Hóa.<br /> Phương pháp nghiên cứu sử dụng trong đề tài là: phương pháp thống kê kinh<br /> tế, phương pháp so sánh và phương pháp tổng hợp. Dữ liệu trong bài được lấy từ<br /> các báo cáo kết quả kinh doanh, báo cáo tình hình huy động vốn và cho vay vốn của<br /> NHNo&PTNT chi nhánh huyện Tuyên Hóa trong giai đoạn 2013 – 2015.<br /> <br /> inh<br /> <br /> Đề tài cơ bản đã giải quyết được các mục tiêu đề ra ban đầu, đặc biệt là phân<br /> tích những con số thực tế liên quan đến các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả hoạt động cho<br /> vay hộ sản xuất tại NHNo&PTNT chi nhánh huyện Tuyên Hóa từ đó đưa ra những<br /> <br /> tế<br /> <br /> giải pháp mang tính xây dựng nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động cho vay hộ sản<br /> xuất tại NHNo&PTNT chi nhánh huyện Tuyên Hóa.<br /> <br /> Đạ<br /> <br /> Cùng với sự tích cực nghiên cứu để đạt được những kết quả trên, khóa luận<br /> cũng không tránh khỏi một số hạn chế do nhiều nguyên nhân khách quan, trong đó<br /> <br /> ih<br /> <br /> có hạn chế về mặt thời gian và vốn kiến thức còn hạn hẹp. Một số hạn chế nữa là<br /> việc thu thập thông tin phụ thuộc vào phía cung cấp thông tin là Ngân hàng và khóa<br /> <br /> ọc<br /> <br /> luận chủ yếu sử dụng thông tin từ phía chi nhánh cung cấp mà chưa kết hợp được<br /> nguồn thông tin từ khách hàng, do đó những đánh giá, nhận xét còn phiến diện.<br /> <br /> ế<br /> <br /> Hu<br /> ii<br /> <br /> i<br /> Đạ<br /> ng<br /> ườ<br /> Tr<br /> Khóa luận tốt nghiệp<br /> <br /> DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT<br /> <br /> NHNo&PTNT:<br /> <br /> Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn<br /> <br /> CBTD:<br /> <br /> Cán bộ tín dụng<br /> <br /> NHTM:<br /> <br /> Ngân hàng thương mại<br /> <br /> NHNN:<br /> <br /> Ngân hàng nhà nước<br /> <br /> NHCSXH:<br /> HSX:<br /> SXKD:<br /> <br /> Tổ chức tín dụng<br /> Ngân hàng Chính sách Xã hội<br /> Hộ sản xuất<br /> <br /> Sản xuất kinh doanh<br /> Khách hàng<br /> <br /> inh<br /> <br /> KH:<br /> <br /> cK<br /> họ<br /> <br /> TCTD:<br /> <br /> Trung bình<br /> <br /> BQ:<br /> <br /> Bình quân<br /> <br /> KH – KD:<br /> <br /> Kế hoạch – Kinh doanh<br /> <br /> NH:<br /> <br /> Ngân hàng<br /> <br /> tế<br /> <br /> TB:<br /> <br /> ih<br /> <br /> Đạ<br /> ọc<br /> ế<br /> <br /> Hu<br /> iii<br /> <br /> i<br /> Đạ<br /> ng<br /> ườ<br /> Tr<br /> Khóa luận tốt nghiệp<br /> <br /> MỤC LỤC<br /> <br /> TÓM TẮT NGHIÊN CỨU...................................................................................... ii<br /> DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT.................................................................................. iii<br /> MỤC LỤC................................................................................................................ iv<br /> DANH MỤC CÁC BIỂU ĐỒ ............................................................................... viii<br /> DANH MỤC CÁC BẢNG BIỂU ........................................................................... ix<br /> PHẦN 1: ĐẶT VẤN ĐỀ ...........................................................................................1<br /> 1. Lý do chọn đề tài.....................................................................................................1<br /> <br /> cK<br /> họ<br /> <br /> 2. Mục tiêu nghiên cứu................................................................................................2<br /> 3. Đối tượng nghiên cứu..............................................................................................2<br /> 4. Phạm vi nghiên cứu.................................................................................................2<br /> 5. Phương pháp nghiên cứu.........................................................................................3<br /> 6. Nội dung nghiên cứu ...............................................................................................4<br /> PHẦN 2. NỘI DUNG VÀ KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU...........................................5<br /> <br /> inh<br /> <br /> CHƯƠNG 1: LÝ LUẬN CHUNG VỀ HỘ SẢN XUẤT VÀ CHO VAY HỘ<br /> SẢN XUẤT ................................................................................................................5<br /> 1.1. Vai trò của kinh tế hộ sản xuất trong nền kinh tế thị trường ...............................5<br /> <br /> tế<br /> <br /> 1.1.1. Khái niệm hộ sản xuất......................................................................................5<br /> 1.1.2. Đặc điểm hộ sản xuất ........................................................................................5<br /> <br /> Đạ<br /> <br /> 1.1.3. Vai trò của hộ sản xuất đối với nền kinh tế.......................................................6<br /> 1.1.3.1. Kinh tế hộ sản xuất với vấn đề việc làm và sử dụng tài nguyên ở nông thôn6<br /> 1.1.3.2. Kinh tế hộ sản xuất có khả năng thích ứng được thị trường thúc đẩy sản<br /> <br /> ih<br /> <br /> xuất hàng hoá phát triển ..............................................................................................7<br /> 1.1.3.3. Đóng góp của hộ sản xuất đối với xã hội.......................................................8<br /> <br /> ọc<br /> <br /> 1.2. Tín dụng ngân hàng đối với sự phát triển kinh tế hộ sản xuất .............................9<br /> 1.2.1. Khái niệm tín dụng ngân hàng ..........................................................................9<br /> 1.2.2 . Vai trò tín dụng ngân hàng với kinh tế hộ sản xuất .......................................10<br /> <br /> Hu<br /> <br /> 1.2.2.1. Tín dụng ngân hàng đáp ứng nhu cầu vốn cho hộ sản xuất để duy trì quá<br /> trình sản xuất liên tục, góp phần đầu tư phát triển kinh tế ........................................10<br /> <br /> 1.2.2.2. Tín dụng ngân hàng góp phần thúc đẩy quá trình tập trung vốn và tập trung<br /> <br /> ế<br /> <br /> sản xuất......................................................................................................................11<br /> <br /> iv<br /> <br />
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2