Khởi đầu chụp ảnh thể thao

Chia sẻ: Nguyenhoang Phuonguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:5

0
111
lượt xem
48
download

Khởi đầu chụp ảnh thể thao

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Điều kiện đầu tiên là phải chọn được một máy ảnh tốt, có đầy đủ chức năng và ống kính có chế độ tele, wide, để ghi được những hình ảnh xa hoặc rộng. Tiếp đó, bạn phải để ý một chút đến kỹ thuật chụp ảnh. Chụp ảnh thể thao là một trong những kỹ thuật khó nhất của nhiếp ảnh. Tuy nhiên, điều đó không có nghĩa là những người nghiệp dư không thể làm được. Dưới đây là những hướng dẫn cho những ai mới bắt đầu chụp ảnh thể thao. ...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Khởi đầu chụp ảnh thể thao

  1. Kh i u ch p nh th thao i u ki n u tiên là ph i ch n ư c m t máy nh t t, có y ch c năng và ng kính có ch tele, wide, ghi ư c nh ng hình nh xa ho c r ng. Ti p ó, b n ph i ý m t chút n k thu t ch p nh. Ch p nh th thao là m t trong nh ng k thu t khó nh t c a nhi p nh. Tuy nhiên, i u ó không có nghĩa là nh ng ngư i nghi p dư không th làm ư c. Dư i ây là nh ng hư ng d n cho nh ng ai m i b t u ch p nh th thao.
  2. ch p nh th thao, b n c n m t máy t t v i ng kính có ch tele và wide. nh: Hoàng Hà.Ch n máy nh i u ki n u tiên là nh ng chi c máy có y ch c năng và ng kính zoom (có các ch tele và wide, có th ghi nh ng hình nh xa ho c r ng). Ti p n, có chi c máy nh ch t lư ng t t, b n nên ch n nh ng nhãn hi u n i ti ng, có truy n th ng t hàng th k qua như: Canon, Nikon, Pentax... sau ó m i là nh ng hi u máy ang th nh hành c a các hãng i n t n i ti ng như: Samsung, LG, Sony... Hi n nay, nhu c u s d ng máy nh k thu t s ang r t ph bi n và ư c s d ng r ng rãi vì nhi u tính năng thu n l i. Vì v y, n u b n ch n lo i máy nh k thu t s thì nên ch n máy có phân gi i cao. pixel càng cao, nét càng t t, t m nh càng s c s o, không b v h t khi phóng to. Lo i máy nh có pixel tương i t t, có th s d ng ch p ư c nh ng t m nh th thao, hi n có giá kho ng t 300 - 700 USD/chi c.
  3. Phóng viên nh c a Reuters t i Asian Cup v a qua. nh: Hoàng Hà.K thu t cơ b n trong ch p nh th thao S không có v n gì n u b n ch mu n có ư c t m hình k ni m dư i d ng tĩnh v th n tư ng th thao c a mình, ho c ghi l i c nh b n ang hi n di n m t gi i th thao, nhà thi u hay SV nào ó... Nhưng ch p c nh ng trong th thao thì l i là chuy n khác. Khi b n ch p m t ng tác v i chi c máy nh thì t t nh t ng nên ng quá xa, dù có ng kính zoom, b i nét s không t t và d b nhòa vì rung tay. K n, b n ng ch p hình nh có nh ng ng tác v n ng nhanh và t c cao, vì máy s không b t k p nh ng hình nh ó, làm t m nh b nhòa. Khi ch p nh ng cu c thi u th thao, b n ph i ý nt c c a máy, vì t c th p s không ghi hình nh k p th i. T c t i thi u c a máy cho các pha nh ng là 1/125 giây.
  4. Khi ch p nh ng cu c thi u th thao, c n ý nt c c a máy. nh: Hoàng Hà.Lưu gi nh và b o qu n máy nh Sau khi ch p ư c nh ng t m nh th thao ưng ý, b n nên bi t cách lưu gi b ng cách ghi ra ĩa hay vào máy tính tránh trư ng h p th nh c a máy nh b l i ho c d li u b y, không th gi ư c nh hay không th ch p ư c thêm hình nh khác. i u áng lưu ý n a là tránh s d ng máy nh dư i tr i mưa mà không có s che ch n, vì nư c ng m s làm máy gi m tu i th ho c làm h ng các m ch i n t . Do các thi t b c a máy k thu t s r t m ng manh nên b n tránh máy nh r t ho c b va ch m m nh khi di chuy n. N u không s d ng n a, nên l y pin ra kh i máy. Nh ng i u c n tránh i v i nh ng ngư i ch p nh không chuyên, khi ch p nh th thao v i máy nh k thu t s t ng, có ư c m t t m nh ưng ý v i ch t lư ng t t, b n nên tránh:
  5. Không ư c cho phông phía sau sáng hơn ch c n ch p, vì khi ó máy nh t ng ch nh sáng theo phông ch không theo i tư ng b n mu n ch p. Do ó ch c n ch p s b t i, không rõ ư ng nét khuôn m t và toàn b cơ th . ây là trư ng h p thư ng g p khi ngư i ch p hư ng ng kính máy nh i di n v i m t tr i, èn cao áp, ho c trong nhà mà b n l i hư ng ng kính máy nh i di n v i c a s , c a l n khi có ánh sáng ban ngày. Không ch p nh ng hình nh thi u th thao ( nh ng) v i máy nh có t c ch p th p hơn 1/125 giây. Vì khi ó, nh s b nhòe, không th hi n rõ nét ch c n ch p. i v i các lo i máy nh k thu t s thông thư ng, t c c a máy khi ch p nh các ch auto và programme là 1/60 giây. Chính vì th , có nh ng b c nh p, không b nhòe, ngư i s d ng máy nh ch nên ch p nh tĩnh (trao gi i, i hình thi u, khán ài...). i v i các môn thi u dư i ánh èn ho c các môn thi u trong nhà, ngư i ch p không ư c s d ng èn flash, vì s làm nh hư ng nt m nhìn c a các v n ng viên. Do ó, i v i nh ng ngư i s d ng máy k thu t s thông thư ng, cách t t nh t có các b c nh pv v n ng viên là b n nên ch p lúc h ang kh i ng. Khi ó, b n ư c phép s d ng èn flash và nh s p hơn.
Đồng bộ tài khoản