Kĩ Thuật - Đính khuy hai lỗ

Chia sẻ: Nguyenhoang Phuonguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:4

0
74
lượt xem
4
download

Kĩ Thuật - Đính khuy hai lỗ

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Kĩ Thu t ính khuy hai l (ti t 2) I. M C TIÊU: Ki n th c: Bi t cách ính khuy hai l . K năng: ính ư c khuy 2 l Thái II. úng quy nh, úng k thu t. : Rèn luy n tính c n th n. DÙNG D Y H C: Giáo viên: M t m nh v i 20 x 20cm Kim khâu len và khâu thư ng, ph n v ch. H c sinh: Kim, v i, ch III. CÁC HO T 1. Kh i ng ( n NG D Y H C CH Y U: nh...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Kĩ Thuật - Đính khuy hai lỗ

  1. Kĩ Thu t ính khuy hai l (ti t 2) I. M C TIÊU: Ki n th c: Bi t cách ính khuy hai l . K năng: ính ư c khuy 2 l úng quy nh, úng k thu t. Thái : Rèn luy n tính c n th n. II. DÙNG D Y H C: Giáo viên: M t m nh v i 20 x 20cm Kim khâu len và khâu thư ng, ph n v ch. H c sinh: Kim, v i, ch III. CÁC HO T NG D Y H C CH Y U: 1. Kh i ng ( n nh t ch c .............................. ) 2. Ki m tra bài cũ: - Em hãy nêu cách ính khuy 2 l ? - Nêu cách v ch d u các i m ính khuy?
  2. 3. Bài m i: TG HO T NG C A GIÁO HO T NG C A VIÊN H C SINH 1- Gi i thi u bài 2- Gi ng bài Ho t ng 3: H c sinh th c hành. M c tiêu: H c sinh bi t cách th c 1 em nh c l i. hành ính khuy 2 l . Cách ti n hành: Gv yêu c u h c sinh nh c l i cách ính khuy 2 l . - Gv ki m tra k t qu th c hành ti t 1. - V ch d u các i m ính khuy và các dùng khác. Gv yêu c u h c sinh th c hành. Gv y/c h c sinh th c hành theo nhóm. M i h c sinh ính 2 khuy th i gian 50 phút.
  3. - Các em th c hành cách ính khuy lên kim t dư i v i qua l khuy th nh t kéo ch lên cho nút ch sát vào m t v i. - Xu ng kim qua l khuy th 2 và l p v i dư i l khuy, sau ó len kim qua 2 lư t v i sát chân khuy nhưng không qua l khuy. - K t thúc ính khuy. Xu ng kim, l t v i và kéo ch ra m t trái, lu n kim qua mũi khâu và th t nút ch . Giáo viên quan sát và u n n n h c sinh th c hi n úng các bư c, hư ng d n các em còn lúng túng và làm cho thành th o. IV. C NG C VÀ D N DÒ: - V nhà t p làm t ính khuy 2l . Chu n b : ính khuy 4 l
  4. Rút kinh nghi m: ............................................................................................................... .................................................................................................................................................. .................................................................................................................................................. .................................................................................................................................................. ..................................................................................................................................................
Đồng bộ tài khoản