KĨ THUẬT - THÊU LƯỚT VẶN HÌNH HÀNG RÀO ĐƠN GIẢN

Chia sẻ: Nguyenhoang Phuonguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:4

0
232
lượt xem
16
download

KĨ THUẬT - THÊU LƯỚT VẶN HÌNH HÀNG RÀO ĐƠN GIẢN

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Biết vận dụng kĩ thuật thêu lướt vặn để thêu hình hàng rào đơn giản. -Thêu được hình hàng rào đơn giản bằng mũi tên lướt vặn . -Hs yêu thích sản phẩm mình tự làm ra.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: KĨ THUẬT - THÊU LƯỚT VẶN HÌNH HÀNG RÀO ĐƠN GIẢN

  1. KĨ THU T(TI T 21 ) THÊU LƯ T V N HÌNH HÀNG RÀO ƠN GI N ( TI T 2) I-M c tiêu: Bi t v n d ng kĩ thu t thêu lư t v n thêu hình hàng rào ơn gi n. -Thêu ư c hình hàng rào ơn gi n b ng mũi tên lư t v n . -Hs yêu thích s n ph m mình t làm ra. II- dùng d y h c: -M u thêu hình hàng rào ơn gi n b ng mũi thêu lư t v n . III- Ho t ng d y và h c: Giáo viên H c sinh 1-Bài cũ: Nêu qui trình thêu lư t v n hình ơn - 2 hs lên tr l i câu h i. gi n. NH n xét , ánh giá. 2- Bài m i: -Gi i thi u: -Hs l ng nghe. Hôm nay cô s cho các em th c hành ti p thêu lư t v n hình hàng rào ơn
  2. gi n ti p theo. * Ho t ng 1:Hs th c hành. -Gv ki m tra s chu n b và k t qu th c hành ti t 1 c a hs. -Hs trình bày s n ph m làm ti t 1 cho -Nh n xét và t ch c cho hs th c hành gv ki m tra. thêu lư t v n hình hàng rào ơn gi n -Hs th c hành ti p cho hoàn thành s n -Gv quan sát và u n n n , ch d n thêm ph m. cho nh ng hs th c hi n chưa úng thao tác kĩ thu t. - ng viên hs thêu m t cách sáng t o v m u hình hàng rào . * Ho t ng 2: ánh giá k t qu h c t p c a hs. -Gv t ch c cho hs trưng bày s n ph m th c hành theo nhóm -Gv nêu các tiêu chu n ánh giá : +Thêu ư c t i thi u là ư ng hàng rào . -Nhóm trình bày s n ph m . +Các mũi thêu th ng theo ư ng k . ít b dúm. -Hs l ng nghe các tiêu chí ánh giá t +Thêu úng kĩ thu t : các mũi thêu g i nh n xét s n ph m c a mình và c a b n. u lên nhau gi ng như ư ng v n th ng . +Hoàn thành úng th i gian qui nh.
  3. -Hs d a vào tiêu chu n trên t ánh giá s n ph m c a mình và c a b n . -Gv nh n xét và ánh giá k t qu h c t p c a hs. 3- C ng c và d n dò: -Gv nh n xét s chu n b , tinh th n h c t p , k t qu h c t p c a hs và giáo d c -L p nh n xét ,ch n ra nh ng s n ph m tư tư ng: p. +Các em nên thư ng xuyên t p rèn l i các mũi thêu ã h c t khâu vá nh ng ư ng -Hs l ng nghe. ch b t áo qu n c a mình ho c trang trí trên khăn tay c a mình. Và nh khi s d ng kim nên c n th n không cho kim âm vào tay. -D n dò: -V nhà ôn l i qui trình thêu mũi lư t v n. .-Hư ng d n hs c trư c và chu n b v t li u , d ng c h c bài thêu móc xích.
  4. -

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản