Kiểm tra chất lượng học bồi dưỡng môn vật lý

Chia sẻ: Nguyen Van Thong | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:3

0
179
lượt xem
31
download

Kiểm tra chất lượng học bồi dưỡng môn vật lý

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tài liệu tham khảo về kiểm tra chất lượng học bồi dưỡng môn vật lý

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Kiểm tra chất lượng học bồi dưỡng môn vật lý

  1. Kiểm tra chất lượng học bồi dưỡng môn vật lý 10 nc Thời gian:120 phút Bài1:lúc 7 giờ sáng hai người di hai xe đạp ngược chiều nhau từ hai địa điểm A,B cách nhau 130m.Người đi từ Achuyển động thẳng chậm dần đều với vận tốc 5m/s va a=20m/s2 ;người thứ 2 đi từ B chuyển động thẳng nhanh dần đều với vận tốc 1.5m/s và a=0.2m/s2 .chọn trục toạ độ trùng với đường thẳng AB , gốc toạ tại A ,chiều dương từ A đến B . a). Sau bao lâu kể từ lúc khởi hành thì hai người gặp nhau ,vị trị gặp nhau gặp nhau cách B một khoảng bao nhiêu b). Sau bao lâu kể từ lúc khởi hành hai người cách nhau một khoảng 32,5m Bài2:một vật trượt không vận tốc ban đầu từ đỉnh một mặt phẳng nghiêng dài l=10m hợp với mp ngang một góc a=30. biết hệ số ms giữa mp nghiêng là 0,1 nhân căn 3, lấy g=10 a)tính gia tốc c/đ của vật trên mp nghiêng b)tính thời gian c/đ của vật trên mp nghiêng và vận của vật ổ cuối chân mp nghiêng (tại B) c) đến cuối mp nghiêng vật tiếp tục chuyển động trên mp ngang .Biết khi đến B vận tốc chỉ thay đổi hướng chứ không thay đổi độ lớn và hệ số ms bằng 0,1 nhân căn 3 .Tính quãng đường vật đi được trên mp ngang cho đến khi dừng lại Bài3: trên mp nằm ngang có một nêm khối lượng M=4 kg chiều dài L=12m và góc nghiêng bằng 30 độ .Trên nêm đặt một khúc gỗ m=1kg Biết hệ số ms giũa gỗ và nêm bằng 0,1 .Bỏ qua ms giữa nêm và mp ngang .Tìm F dặt vào nêm để khúc gỗ trượt hết chiều dài mp nghiêng trong t=2s từ trạng thái đứng yên .Lấy g=10 Bài4:Một viên đạn m=800g đang bay theo phương ngang với vận tốc v0 =12,5m/s ổ độ cao h= 30m so với mặt đất thì nổ vỡ
  2. thành 2 mảnh ,mảnh m1=500g ngay sau khi vỡ rơi thẳng đứng xuống và khi sắp chạm đất có vận tốc v1=40m/s tìm độ lớn và hướng của mảnh thứ 2.Bỏ qua lực cản không khí Hướng dẫn Bài1: a) người chuyển động từ A có v0=0 , x0=5, a=-0,2 ta có phương trình chuyển động :x1= x0 +v0t + ½ at2 x1= 5t-0,1t2 (1) người đi từ B có v0=-1,5 x0=130, a=-0,2 ta có pt chuyển động :x2=130-1,5t-0,1t2 mặt khác 2 xe gặp nhau nên x1=x2 ta có:5t- 0,1t2=130-1,5t-0,1t2 suy ra t=20 thay t vào (1)ta có :x1=60 suy ra x2=70 vậy sau t=20 s thì 2 người gặp nhau cách B một khoảng bằng 70m b) sau một thời gian 2 người gặp nhau cách một khoảng bằng 32,5m nên ta có: |x1-x2|=32,5 suy ra t=15 hoặc t=25 Bài2: a) chọn trục toạ độ như hình vẽ các lực tác dụng lên vật gồm : N, F, FMS (có vec tơ trên đầu) áp dụng định luật 2 niu tơn ta có : N+F+FMS =ma (có vectơ trên đầu) (1) chiếu (1) lên hệ trục toạ độ đã chọn ta có : ox :-Fms =Psina= ma (2) oy: N-Pcosa =0 suy ra N=Pcosa thay N vào (2) ta có : a=g(-muy.cos+sina)=3,34 b) thời gian vật chuyển động hết mp nghiêng là : t= căn 2s/a=2,4 s vận tốc của vật ở cuối chân mp nghiêng là : v= căn 2as=8,3 m/s c) chọn trục toạ độ như hình vẽ ta có : N+P+Fms=ma (có vectơ) chiếu lên ta có ; ox: -Fms = ma oy: N=P suy ra muy.P = ma tương đương a= - muy.g= -1,7
  3. quãng đường vật đi được trêm mp ngang cho đến khi vật dừng lại là: s= -v2/2a = -8,2 bình / -2 . 1,7 =20 m Bài3: chọn trục toạ độ như hình vẽ các lực tác dụng lên vật gồm :N ,P ,Fms ,Fqt áp dụng định luật 2 niu tơn ta có : N+P+Fms +Fqt =ma (1) chiếu (1) lên hệ trục toạ độ đã chọn ta có : ox: -Fms+Psina+Fqtcosa =ma (2) chiếu lên oy ta có : oy: N-Pcosa+Fqtsin a = 0 suy ra N=Pcosa –Fqtsina (3) thay (3) vao (2) ta có:Fqt=(ma+muy . pcosa –psin a )/(muy.sina+ cos a)= 2,04 N mặt khác:Fqt=manêm suy ra anêm = 2,04 suy ra F= (M+m) anêm= 5. 2,04 = 10,2 N Bài4 vận tốc ban đầu của mảnh vỡ thứ nhất là: v=căn v cuối bình- 2as =căn 40 bình -2.20.10 = 34,6 m/s mặt khác: p1 và p hợp một góc =90 độ áp dụng địng lí pi- ta- go ta có :p2 bình = p1 bình +p bình suy ra p2=20 kg m/s suy ra v2=66,7 m/s và p , p2 hợp một góc a mà : cosa= p2/p=1/2 suy ra a=60 độ Vậy mảnh vỡ thứ 2chếch một góc so với phương ngang một góc a=60 độ và có độ lớn bằng 66,7 N HẾT

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản