Lập trình web - ASP 3.0 ACTIVE SERVER PAGES

Chia sẻ: Tran Van Dinh | Ngày: | Loại File: PPT | Số trang:153

0
176
lượt xem
82
download

Lập trình web - ASP 3.0 ACTIVE SERVER PAGES

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

ASP Active Server Pages, cung cấp môi trình lập trình Web, Cho phép có sự kết hợp giữa HTML, các ngôn ngữ Scripting (VBScript, Java Script) và các thành phần được tạo ra từ các ngôn ngữ khác. Tạo ra những ứng dụng trên Internet mạnh mẽ. Các file trong ASP có phần mở rộng là *. ASP. Chứa các thẻ HTML, các đoạn mã script (VBScript, Java Script) và các lời gọi đến các components (DLL, ActiveX control)

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Lập trình web - ASP 3.0 ACTIVE SERVER PAGES

 1. Lập Trình Web ASP 3.0 ACTIVE SERVER PAGES
 2. Yêu cầu Yêu cầu chung:  Người hoc phải có kiến thức về HTML. 1. Biết ít nhất một công cụ thiết kế web. 2. Kiến thức về lập trình, lập trình hướng đối 3. tượng. Làm việc theo nhóm 4. Biết ít nhất một hệ quản trị dữ liệu (ACCESS 5. hoặc SQL Server) 2/152
 3. Mục đích Sau khi hoàn thành phần này người học có thể:  Biết được cách thức làm việc của trang web 1. động. Sử dụng được một số ngôn ngữ script để lập 2. trình cho các web site. Tạo và quản trị được các web site trên các máy 3. chủ. Cơ sở cho việc sử dụng ASP.Net tạo nên các 4. trang web động sau này. 3/152
 4. Nội dung giáo trình Nội Dung:  Chương I: Giới thiệu về ASP. 1. Chương II: VBScript . 2. Chương III: Các đối tượng trong ASP. 3. Chương IV: Ngôn Ngữ SQL. 4. Chương V: Cơ sở dữ liệu trong ASP 5. Chương VI: Xây dựng ứng dụng Web bằng ASP. 6. Thời lượng:  30 tiết lý thuyết  15*2 tiết thực hành  4/152
 5. Nội dung giáo trình Tài liệu tham khảo:  Giáo trình nhập môn ASP – Nguyễn Thiên Bằng 1. ASP 3.0 & ASP.NET – Nguyễn Phương Lan 2. ASP Cơ sở dữ liệu cơ bản và chuyên sâu – 3. N.X.B Thống Kê. Xây dựng & triển khai ứng dụng thương mại 4. điện tử tập 1- Phạm Hữu khang. Những bài thực hành ASP- N.X.B Thống Kê. 5. ASP E-Book – www.cstutoring.com 6. … 7. 5/152
 6. Chương I: Giới Thiệu Giới thiệu về ASP. 1. Môi trường làm việc của ASP. 2. Giới thiệu về IIS. 3. Cách thức làm việc của IIS. 4. Cài đặt và cấu hình cho IIS. 5. 6/152
 7. 1. Giới thiệu về ASP ASP Active Server Pages, cung cấp môi trình lập trình Web,  Cho phép có sự kết hợp giữa HTML, các ngôn ngữ Scripting  (VBScript, Java Script) và các thành phần được tạo ra t ừ các ngôn ngữ khác. Tạo ra những ứng dụng trên Internet mạnh mẽ.  Các file trong ASP có phần mở rộng là *. ASP.  Chứa các thẻ HTML, các đoạn mã script (VBScript, Java  Script) và các lời gọi đến các components (DLL, ActiveX control) Các Script của ASP được đặt trong cặp thẻ  7/152
 8. 2. Cách thức làm việc của ASP Trang HTML tĩnh:  8/152
 9. 2. Cách thức làm việc của ASP Trang web động: (Dynamic)  9/152
 10. 2. Cách thức làm việc của ASP Cách làm việc  10/152
 11. 3. Giới thiệu về IIS IIS là gì?  Microsoft Internet Information Services là ứng dụng server  trao đổi thông tin bằng cách sử dụng giao thức HTTP.  Trình chủ Web Server hoạt động trên các hệ điều hành t ừ phiên bản Windows NT, 2000 trở lên. IIS làm được gì?  Xuất bản một Home page lên Internet.   Tạo ra các giao dịch thương mại điện tử trên Internet  Cho phép người dùng từ xa truy xuất dữ liệu (data base remove access). … 11/152
 12. 4. Cách thức hoạt động của IIS Web là hệ thống các yêu cầu và đáp ứng các yêu  cầu.  IIS lắng nghe các yêu cầu phía Users trên mạng sử dụng WWW và phản hồi lại các thông tin đã yêu cầu lên trên web Borwser.  Cho phép thực hiện các đoạn mã Script trong các trang ASP để tạo ra trang web động.  IIS sẽ nộp thư viện asp.dll để khởi động và triệu gọi các bộ máy diễn dịch các trang ASP 12/152
 13. 5. Cài đặt IIS Nếu máy chưa có trình IIS thì cài đặt như sau:  Chọn nút Start → Settings → Control Panel → Add or  Remove Program→ Add/Remove Windows Components… 13/152
 14. 5. Cài đặt IIS Nhấp chuột chọn mục Internet Information Services (IIS)   Chọn nút Next để tiến hành cài đặt  Chú ý: phải có đĩa chứa file nguồn Windows (đĩa cài đặt Windows) để chương trình cài đặt bổ sung một số dịch vụ hỗ trợ cho IIS. 14/152
 15. 5. Cài đặt IIS Cài đặt cấu hình cho IIS  Microsoft cung cấp một cửa sổ Microsoft Management  Console (MMC) để quản lý các ứng dụng Web.  Khởi động MMC: Trong Control Panel chọn Administrative Tools  Internet Services Manager. 15/152
 16. 5. Cài đặt IIS Thư mục ảo:  Mỗi web site có một thư mục vật lý để ánh xạ làm th ư mục  gốc cho các ứng dụng web. Ví dụ: IIS đã tạo ra thư mục C:\InterPub\webroot cho Default  Web Site. Mỗi ứng dụng web tồn tại trong một thư mục ảo (Virtual  Folder) và được cấu hình nhất định.  Mở cửa sổ Default Web Site để thay đổi m ột số thông s ố cho phù hợp việc quản lý web site. Click chuột phải vào Default Web site chọn Properties… 16/152
 17. 5. Cài đặt IIS Cửa sổ Default web site:  Chọn Execute Permission và Application Protection để  thiết lập quyền bảo vệ và thực thi các ứng dụng 17/152
 18. 5. Cài đặt IIS Để kiểm tra IIS đã hoạt động hay chưa ta gõ vào địa  chỉ trong Internet Explore như sau: http://localhost 18/152
 19. 5. Cài đặt IIS Tạo một thư mục ảo  Mỗi ứng dụng web được đặt trong một thư mục ảo và  được tham chiếu đến thông qua địa chỉ URL.  Cách tạo một thư mục ảo bên trong Default Web Site Bước 1: Click chuột phải vào Default Web Site chọn New ->  chọn Virtual Directory -> hộp thoại hiện ra * Chọn nút Next để tiếp tục 19/152
 20. 5. Cài đặt IIS Bước 2: Đặt tên cho thư mục ảo trong mục Alias và chọn  nút Next để tiếp tục 20/152

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản