Lệnh số 08/2004/L-CTN về việc công bố Pháp lệnh Chống bán phá giá hàng hóa nhập khẩu vào Việt Nam do Chủ tịch nước ban hành

Chia sẻ: Thanh Cong | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

0
88
lượt xem
24
download

Lệnh số 08/2004/L-CTN về việc công bố Pháp lệnh Chống bán phá giá hàng hóa nhập khẩu vào Việt Nam do Chủ tịch nước ban hành

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Lệnh số 08/2004/L-CTN về việc công bố Pháp lệnh Chống bán phá giá hàng hóa nhập khẩu vào Việt Nam do Chủ tịch nước ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Lệnh số 08/2004/L-CTN về việc công bố Pháp lệnh Chống bán phá giá hàng hóa nhập khẩu vào Việt Nam do Chủ tịch nước ban hành

  1. CHỦ TỊCH NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT ***** NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ******* Số 08/2004/L-CTN Hà Nội, ngày 12 tháng 05 năm 2004 LỆNH VỀ VIỆC CÔNG BỐ PHÁP LỆNH CỦA ỦY BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI CHỦ TỊCH NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Căn cứ vào Điều 103 và Điều 106 của Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992 đã được sửa đổi, bổ sung theo Nghị quyết số 51/2001/QH10 ngày 25 tháng 12 năm 2001 của Quốc hội Khóa X, kỳ họp thứ 10; Căn cứ vào Điều 19 của Luật Tổ chức Quốc hội; Căn cứ vào Điều 51 của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật, NAY CÔNG BỐ: Pháp lệnh Chống bán phá giá hàng hóa nhập khẩu vào Việt Nam. Đã được Ủy ban Thường vụ Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Khóa XI thông qua ngày 29 tháng 4 năm 2004. CHỦ TỊCH NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Trần Đức Lương

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản