Lệnh số 14/2006/L-CTN

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

0
66
lượt xem
3
download

Lệnh số 14/2006/L-CTN

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Lệnh số 14/2006/L-CTN công bố Nghị quyết về giao dịch dân sự về nhà ở được xác lập trước ngày 01 tháng 07 năm 1991 có người Việt Nam định cư ở nước ngoài tham gia của Uỷ ban thường vụ Quốc hội do Chủ tịch nước ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Lệnh số 14/2006/L-CTN

  1. CH TNCH NƯ C C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ***** c l p - T do - H nh phúc ******* S : 14/2006/L-CTN Hà N i, ngày 09 tháng 08 năm 2006 L NH V CÔNG B NGHN QUY T C A U BAN THƯ NG V QU C H I CH TNCH NƯ C C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM Căn c i u 103 và i u 106 c a Hi n pháp nư c C ng hòa xã h i ch nghĩa Vi t Nam năm 1992 ã ư c s a i, b sung theo Ngh quy t s 51/2001/QH10 ngày 25 tháng 12 năm 2001 c a Qu c h i khoá X, kỳ h p th 10; Căn c i u 19 c a Lu t T ch c Qu c h i; Căn c i u 51 c a Lu t Ban hành văn b n quy ph m pháp lu t, NAY CÔNG B : Ngh quy t v giao d ch dân s v nhà ư c xác l p trư c ngày 01 tháng 07 năm 1991 có ngư i Vi t Nam nh cư nư c ngoài tham gia. ã ư c U ban Thư ng v Qu c h i nư c C ng hòa xã h i ch nghĩa Vi t Nam khóa XI thông qua ngày 27 tháng 07 năm 2006. CH TNCH NƯ C C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM Nguy n Minh Tri t
Đồng bộ tài khoản