Lịch sử lớp 7 - Ôn tập chương IV

Chia sẻ: Uyen Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:5

0
882
lượt xem
19
download

Lịch sử lớp 7 - Ôn tập chương IV

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Kiến thức: Học sinh nắm rõ hơn về: - Sự phát triển toàn diện của đất nước ta ở thế kỷ XVI - So sánh sự giống và khác nhau giữa thời thịnh trị nhất với thời Lý- Trần. 2. Kỹ năng: Rèn thêm kỹ năng tổng hợp kiến thức và so sánh các sự kiện lịch sử. 3. Thái độ: Lòng tự hào, tự tôn về truyền thống dân tộc. II. Chuẩn bị: 1. Giáo viên: Bảng phụ 2. Học sinh: Vở bài tập và làm bài trước ở nhà. ...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Lịch sử lớp 7 - Ôn tập chương IV

  1. Ôn tập chương IV I. Mục tiêu: 1. Kiến thức: Học sinh nắm rõ hơn về: - Sự phát triển toàn diện của đất nước ta ở thế kỷ XVI - So sánh sự giống và khác nhau giữa thời thịnh trị nhất với thời Lý- Trần. 2. Kỹ năng: Rèn thêm kỹ năng tổng hợp kiến thức và so sánh các sự kiện lịch sử. 3. Thái độ: Lòng tự hào, tự tôn về truyền thống dân tộc. II. Chuẩn bị: 1. Giáo viên: Bảng phụ 2. Học sinh: Vở bài tập và làm bài trước ở nhà. III. Tiến trình tổ chức dạy- học: 1. ổn định tổ chức lớp: (1phút) 2.Kiểm tra bài cũ:(4 phút): Hiểu biết của em về Lê Thánh Tông? HS: Trả lời: GV: Chuẩn kiến thức và đánh giá cho điểm.
  2. 3. Bài mới. Hoạt động của thầy và trò Nội dung * Hoạt động 1: (10phút). Tìm hiểu về 1. Về mặt chính trị. chính trị. GV: Yêu cầu hs quan sát lại hai sơ đồ Bộ máy nhà nước ngày càng hoàn bộ máy thống trị của nhà Trần và thời thiện hơn. Lê Sơ có gì giống và khác nhau? HS: Trả lời GV: Hướng dẫn theo hai khía cạnh: (Triều đình và đơn vị hành chính) * (Giống nhau: Đều xây dựng chế độ phong kiến tập quyền) * Khác: + (Thời Lý Trần bộ máy hoàn chỉnh trên danh ngĩa, làng xã còn nhiều luật lệ) + Thời Lê Sơ: Nhà nước chuên chế tập quyền kiện toàn hoàn chinhe nhất. GV: Cách đào tạo, tuyển chọn quan lại
  3. như thế nào? HS: Trả lời GV: Nhà nước thời Lê Sơ vời thời Lý – Trần khác nhau ở điểm nào? HS: Trả lời GV: Chuẩn kiến thức(Lý –Trần là nhà 2. Luật pháp: nước quân chủ quý tộc. Nhag Lê Sơ là nhà nước quân chủ quan liêu chuyên chế) Luật pháp ngày càng hoàn chỉnh * Hoạt động 2: (10 phút). Luật pháp có nhiều điểm tiến bộ. GV: Luật pháp nước ta có từ bao giờ? HS: Trả lời GV: Có từ thời Đinh – Tiền Lê nhưng đến thời Lý mới có bộ luật thành văn đầu tiên “ Bộ luật hình thư”. GV: Vậy thời Đinh Tiền –Lê tồn tại 3. Kinh tế: bao nhiêu năm? + Nông nghiệp: HS; Trả lời - Mổ rộng diện tích đất trồng GV: Chuẩn kiến thức (30 năm) - Xây dựng đê điều * Hoạt động 3: (10 phút).Kinh tế - Sự phân hóa chiếm hữu ruộng
  4. * Thảo luận nhóm: (4 phút): Ngẫu đất ngày càng sâu sắc: (Lê Sơ thì nhiên theo 4 tổ. ruộng tư ngày càng phát triển. GV: Thời Lê Sơ với thời Lý Trần có Thời Lý, Trần Ruộng công chiếm đặc điểm gì giống và khác nhau về ưu thế) kinh tế? + Thủ công nghiệp: HS: Các nhóm thảo luận - Phát triển các ngành nghề truyền Đại diện nhóm trình bày thống Các nhóm nhận sét và bổ sung + Thương nghiệp: Chợ phát triển. GV: Chuẩn kiến thức 4. Xã hội. (SGK) * Hoạt động4 (8 phút). Tìm hiểu về Xã hội. GV: Cho hs tìm hiểu sự giống nhau và khác nhau của các triều đại GV; Dùng sơ đồ thời Trầ và thời Lê Sơ cho hs so sánh về Xã hội. GV; Sơ kết và chuẩn kiến thức. 4. Củng cố: ( 2 phút ): - Hệ thống lại bài
  5. - Hai câu hỏi còn lại trong bài gv hướng dẫn và hs về làm. 5. Hướng học bài ở nhà: (1phút). Học bài và chuẩn bị bài tiếp theo.
Đồng bộ tài khoản