Lịch sử lớp 8 Bài 24

Chia sẻ: Đinh Thị Kiều Trang | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:6

0
516
lượt xem
20
download

Lịch sử lớp 8 Bài 24

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

- Nhân dân ta đứng lên chống Pháp ngay từ những ngày đầu chống xâm lược Đà Nẵng, 3 tỉnh miền Đông, 3 tỉnh miềnTây quần chúng nhân dân là thế lực hiệu quả nhất ngăn chặn sự xâm lược của thực dân Pháp

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Lịch sử lớp 8 Bài 24

  1. Phần hai: LỊCH SỬ VIỆT NAM TỪ 1858 ĐẾN NĂM 1918 Chương I CUỘC KHÁNG CHIẾN CHỐNG THỰC DÂN PHÁP TỪ NĂM 1858 ĐẾN CUỐI THẾ KỶ XIX Tiết: 36, 37 Bài 24 CUỘC KHÁNG CHIẾN TỪ NĂM 1858 ĐẾN 1873 A/ MỤC TIÊU: 1/ Kiến thức: Giúp học sinh nắm được: - Nguyên nhân thực dân Pháp xâm lược Việt Nam (sâu xa và trực tiếp) - Quá trình thực dân Pháp xâm lược Việt Nam (Chiến sự ở Đà Nẵng và Gia Định) - Phong trào kháng chiến của nhân dân trong những năm đầu khi Pháp tiến hành xâm lược, triều đình nhu nhược, chống trả yếu ớt, đã ký điều ước cắt 3 tỉnh Đông Nam Kỳ cho Pháp, nhưng nhân dân quyết tâm kháng chiến. - Nhân dân ta đứng lên chống Pháp ngay từ những ngày đầu chống xâm lược Đà Nẵng, 3 tỉnh miền Đông, 3 tỉnh miềnTây quần chúng nhân dân là thế lực hiệu quả nhất ngăn chặn sự xâm lược của thực dân Pháp 2/ Tư tưởng: Bản chất tham lam tàn bạo của thực dân; Tinh thần đấu tranh kiên cường bất khuất của nhân dân ta, ý chí thống nhất đất nước. 3/ Kĩ năng: Rèn luyện kĩ năng sử dụng bản đồ, nhận xét nội dung từ tranh hình lịch sử B/ THIẾT BỊ, TÀI LIỆU DẠY - HỌC: Bản đồ hành chính Việt Nam, các trung tâm kháng chiến ở Nam Kì C/ HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC:
  2. 1/ Ổn định, kiểm tra: 2/ Giới thiệu bài mới: 3/ Dạy bài mới: HOẠT ĐỘNG CỦA THẦY VÀ NỘI DUNG GHI TRÒ * Hoạt động 1: Cá nhân I/ Thực dân Pháp GV: Dùng bản đồ Việt Nam để giới xâm lược Việt Nam: thiệu địa danh Đà Nẵng. Tại sao thực 1/ Chiến sự ở Đà dân Pháp xâm lược Việt Nam? Nẵng những năm HS: Trả lời nội dung sgk 1858-1859: GV: Tại sao thực dân Pháp phải lấy a/ Nguyên nhân Đà Nẵng làm điểm khởi điểm cho + Giữa thế kỷ XIX các nước phương Tây việc xâm lược đẩy mạnh xâm lược các HS: Suy nghĩ trả lời nước phương Đông GV: Dùng bản đồ để minh hoạ vấn đề + Pháp lấy kế bảo này và giải thích vệ đạo Gia Tô - Tình hình chiến sự ở Đà Nẵng diễn + Triều đình Nguyễn ra ntn? bạc nhược HS: Trả lời nội dung sgk b/ Chiến sự ở Đà GV: Nhân dân ta kháng chiến chống Nẵng Pháp ntn? - Sáng 1-9-1859 Pháp GV: Hướng dẫn HS trả lời trên bản nổ súng xâm lược đồ nước ta HS: Trả lời nội dung sgk - Dưới sự lãnh đạo * Hoạt động 2: Cả lớp của Nguyễn Tri GV- Vì sao Pháp kéo quân vào Gia Định?Phương bước đầu ta HS suy nghĩ trả lời đã thu được thắng lợi GV: * Nam Kì là kho gạo của triều đình 2/ Chiến sự ở Gia → chiếm Nam Kì: Cắt đứt kho gạo; Định năm 1859:
  3. Đánh sang Campuchia * Pháp phải hành động ngay vì Anh đang ngấp nghé ở Sài Gòn - Chiến sự ở Gia Định diễn ra ntn? HS: Dựa vào sgk trình bày - Ngày 17-2-1859 GV: Sau khi mất thành: Nhân dân chống Pháp tấn công Gia Pháp ntn? Định. Quân triều đình Triều đình chống Pháp ra sao chống trả yếu ớt, HS: Nhân dân quyết tâm kháng chiến ngày 24-2-1861 Pháp chống Pháp. Triều đình chỉ thủ hiểm ở tấn công Đại Đồn Chí Hoà GV: Nhấn mạnh, phân tích giảng giải ý Chí Hòa thất thủ → HS Pháp đánh rộng ra các - Thực dân Pháp tấn công Đại đồn Chí tỉnh Nam Kỳ Hoà ntn? GV: Hướng dẫn HS xem hình 84. Quân Pháp tấn công đại Đồn Chí Hoà → Trả - Triều đình Huế ký lời sgk với Pháp Hiệp ước - Pháp chiếm Định Tường (12-4-1861) Nhâm Tuất (5-6- Biên Hoà (16-12-1861) Vĩnh Long (23-3- 1862) 1862) GV: Trước tình hình đó triều đình Huế đã làm gì? HS: Kí với Pháp Hiệp ước Nhâm Tuất ngày 5-6-1862 - Nội dung: (SGK) GV: Tại sao triều đình Huế lại kí điều ước này HS: Nhân nhượng Pháp để giữ lấy quyền lợi giai cấp và dòng họ GV: Cho biết nội dung của Hiệp ước
  4. Nhâm Tuất (5-6-1862) II/ Cuộc kháng HS: Dựa vào sgk trình bày nội dung chiến chống Pháp GV: Sơ kết ý: Đây là văn kiện bán nước từ năm 1858 đến đầu tiên của nhà Nguyễn cho Pháp → năm 1873: độc lập, chủ quyền dân tộc bị xâm phạm 1/ Kháng chiến ở * Hoạt động 1: Cá nhân (Tiết 2) Đà Nẵng và ba tỉnh GV: Dùng bản đồ Việt Nam. Yêu cầu miền Đông Nam Kỳ: HS xác định những địa danh nổ ra phong a/ Tại Đà Nẵng: trào khởi nghĩa của nhân dân ta ở Đà Nhiều toán nghĩa Nẵng và 3 Tỉnh Đông Nam Kỳ. Hãy cho binh nổi dậy kết hợp biết thái độ của nhân dân ta khi Pháp xâm với quân đội triều lược Đà Nẵng? HS: Nhân dân ta rất căm phẫn nhiều toán đình chống Pháp nghĩa binh đã nổi dậy kết hợp với quân triều đình chống Pháp GV: Dẫn chứng tư liệu sgk + sgv để minh hoạ b/ Tại Gia Định và GV: Pháp đánh Gia Định, phong trào khởi ba tỉnh miền Đông nghĩa ở đây ra sao? Nam Kỳ: - HS: Phong trào khởi nghĩa sôi nổi hơn: Phong trào diễn ra sôi GV: Em biết gì về cuộc khởi nghĩa của nổi: điển hình là khởi Trương Định? nghĩa Nguyên Trung HS: HS kể lại theo hiểu biết của mình + Trực; Trương Định sgk GV: Giải thích thêm và khẳng định cuộc khởi nghĩa đã làm cho thực dân Pháp “thất điên, bát đảo”. Hình 85 sgk - Khởi nghĩa của GV: Sau khi cuộc khởi nghĩa Trương Trương Quyền ở Tây Định thất bại phong trào khởi nghĩa ở Ninh, kết hợp với Nam Bộ phát triển ra sao?
  5. HS: Phong trào tiếp tục dưới sự lãnh đạo người Cam-pu-chia của Trương Quyền… chống Pháp GV: Tổng kết ý ở Nam kỳ hình thành cách đánh giặc có hiệu quả của Nguyễn 2/ Kháng chiến lan Trung Trực “Đánh pháo thuyền” → làm rộng ra 3 Tỉnh cho Pháp ăn không ngon, ngủ không yên miền Tây Nam Kỳ * Hoạt động 2: Nhóm GV: Hãy cho biết tình hình nước ta sau - Triều đình tìm mọi Hiệp ước 1862? cách đàn áp phong HS: Triều đình ra sức đàn áp phong trào trào chống Pháp chống Pháp; Cử phái đoàn sang Pháp điều đình chuộc lại 3 tỉnh miền Đông GV: Cử Phan Thanh Giản và Lâm duy - Cử một phái đoàn Hiệp sang Pháp chuộc lại 3 - Thực dân Pháp chiếm 3 Tỉnh miền Tây tỉnh miền Đông Nam ntn? Kỳ nhưng không HS: Dựa vào sgk trả lời thành GV: Xác định 3 tỉnh miền Tây trên bản đồ và giải thích thêm nhà Nguyễn đã vô - Tháng 6-1867, tình “Vạch áo cho người xem lưng → không cần nổ một Pháp lợi dụng sự nhu nhược đó mà phát súng, Pháp chiếm 3 Tỉnh miền Tây không cần nở chiếm gọn 3 tỉnh một phát súng Miền Tây GV: Sau khi 3 tỉnh miền Tây rơi vào tay giặc phong trào kháng chiến của nhân - Nhân dân Nam kì dân tỉnh Nam Kỳ phát triển ntn? nổi dậy khởi nghĩa HS: Dựa vào nội dung sgk trả lời khắp nơi GV: Phong trào kháng chiến ở 3 Tỉnh Miền đông và miền Tây Nam Kỳ khác nhau ntn? Thảo luận
  6. GV: Chốt ý: - Giống: Phát triển sôi nổi, điều khắp ở những nơi thực dân Pháp xâm lược - Khác nhau: + Phong trào 3 Tỉnh miền Đông sôi nổi và quyết liệt hơn; Hình thành trung tâm kháng chiến lớn: Trương Định, Võ Duy Dương; + 3 Tỉnh miền Tây: không có những trung tâm kháng chiến lớn GV: Vì sao có sự khác nhau đó? HS: Trả lời theo hiểu biết của mình GV: Pháp rút kinh nghiệm từ 3 Tỉnh miền Đông chúng thành lập hệ thống chính quyền ở miền Đông sang áp đặt ở miền Tây nên phong trào kháng chiến ở miền Tây khó khăn hơn 4/ Củng cố: - Nguyên nhân thựuc dân Pháp xâm lược nước ta. Thực dân Pháp xâm lược nước ta ntn? - Tại sao triều đình Huế ky Hiệp ước Nhâm Tuất 5-6- 1862? - Em tự tìm hiểu, đọc một đoạn thơ kháng chiến của Nguyễn Đình Chiểu mà em biết? 5/ Hướng dẫn tự học: a/ Bài vừa học: Như đã củng cố b/ Bài sắp học: Dặn dò HS đọc trước và soạn bài 25
Đồng bộ tài khoản