Lịch sử lớp 8 Bài 29

Chia sẻ: Đinh Thị Kiều Trang | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:11

0
826
lượt xem
37
download

Lịch sử lớp 8 Bài 29

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

- Dưới tác động của chính sách khai thác thuộc địa lần thứ nhất, xã hội Việt Nam có nhiều biến đổi: giai cấp phong kiến, nông dân, công nhân đều có biến đổi; Tầng lớp tư sản và tiểu tư sản mới ra đời; Xu hướng cách mạng mới đã xuất hiện.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Lịch sử lớp 8 Bài 29

 1. CHƯƠNG II: XÃ HỘI VIỆT NAM TỪ NĂM 1897- 1918 Tiết: 46, 47 Bài 29 CHÍNH SÁCH KHAI THÁC THUỘC ĐỊA CỦA THỰC DÂN PHÁP VÀ NHỮNG CHUYỂN BIẾN VỀ KINH TẾ, XÃ HỘI VIỆT NAM A/ MỤC TIÊU: 1/ Kiến thức: Giúp học sinh nắm được: - Mục đích và nội dung chính sách khai thác thuộc địa lần thứ nhất của thực dân Pháp ở Việt Nam về tổ chức bộ máy nhà nước, về kinh tế, văn hoá, giáo dục. - Dưới tác động của chính sách khai thác thuộc địa lần thứ nhất, xã hội Việt Nam có nhiều biến đổi: giai cấp phong kiến, nông dân, công nhân đều có biến đổi; Tầng lớp tư sản và tiểu tư sản mới ra đời; Xu hướng cách mạng mới đã xuất hiện. 2/ Tư tưởng: - Thấy được dã tâm của thực dân Pháp; Giáo dục lòng căm ghét bọn thực dân, thông cảm với nỗi khổ cực của đồng bào.
 2. - Thái độ chính trị của từng giai cấp, trân trọng các sĩ phu đầu thế kỷ XX quyết tâm vận động cách mạng Việt Nam theo xu hướng mới. 3/ Kĩ năng: Rèn luyện kĩ năng sử dụng bản đồ, lược đồ; Phân tích đánh gái các sự kiện lịch sử B/ THIẾT BỊ, TÀI LIỆU DẠY - HỌC: Lược đồ LB Đông Dương (tự làm) C/ HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC: 1/ Ổn định, kiểm tra: 2/ Giới thiệu bài mới: 3/ Dạy bài mới: HOẠT ĐỘNG CỦA THẦY NỘI DUNG GHI VÀ TRÒ * Hoạt động 1: Cá nhân 1/ Toàn quyềchức bộ Tổ n GV: Vì sao mãi tới 1997 Pháp máyDNhà nước:Đông ương mới tiến hành khai thác bóc lột Bắc Trun Nam Lào Camp VN? kỳ uchia kỳ g kỳ thốn khâ khâ thốn khâm g m m HS: Về cơ bản đã bình định g sứ sứ đốc sứ sứ xong nước ta về mặt quân sự Bộ máy hành chính cấp GV: Và trong bối cảnh đó mới kỳ (Pháp) đủ điều kiện để khai thác bóc Bỉnh,mhuyhành chính cấp t ộ áy ện lột Việt Nam. Vậy chúng khai thác bóc lột với những nội dung Bộ máy hành chính cấp xã, thôn gì?
 3. HS: 3 nội dung: + Tổ chức bộ máy nhà nước + Chính sách kinh tế + Chính sách văn hoá, giáo dục GV: Để phục vụ kịp thời và đắc lực cho c/s khai thác bóc lột Pháp thiết lập Liên bang Đông Dương HS: Bào gồm Việt Nam, Lào, Cam-pu-chia GV: Giải thích thêm GV: Còn ở Việt Nambị chia cắt ntn? HS: Đọc phần này sgk GV: Dựa vào phần trình bày, qua phần bạn đọc vẽ sơ đồ tổ chức 2/ Chính sách bộ máy nhà nước ĐD? kinh tế: GV: Qua sơ đồ tổ chức bộ máy - Nông nghiệp: nhà nước em có nhận xét gì? + Cướp đoạt HS: Pháp thiết lập chính quyền ruộng đất từ Trung Ương đến địa phương + Phát canh thu đề do người Pháp trực tiếp đô hoặc giám tiếp nắm giữ
 4. GV: Vậy mặt trận của tổ chức - Công nghiệp: nhà nước này? + Khai thác mỏ HS: Chia để trị, biến các nước và kháng sản thành thuộc địa, xoá tên 3 nước + Sản xuất điện trên bản đồ t/g nước, xi măng… GV: Khẳng định tính chất 2 mặt thâm độc của Pháp: - Giao thông vận + Chia để trị tải: Xây dựng hệ + Tạo nên sự thống nhất giả thống đường giao tạo trong bộ máy nhà nước thông để tăng * Hoạt động 2: Nhóm GV: Cho cường bóc lột HS thảo luận nhóm Cả lớp chia 4 nhóm: - Thương nghiệp: + Nhóm 1: Chính sách của Độc chiếm thị Pháp trong kinh tế nông nghiệp? trường Việt Nam + Nhóm 2: Chính sách của - Tài chính: Bóc Pháp trong công nghiệp? lột bàng chính sách + Nhóm 3: Chính sách của thuế Pháp trong giao thông vận tải? + Nhóm 4: Chính sách của Pháp trong thương nghiệp, tài chính? Sau 4 phút GV mời đại diện 3/ Chính sách văn nhóm trả lời hoá, giáo dục:
 5. Dự kiến HS trả lời - Duy trì giáo - Nhóm 1: Cướp đoạt ruộng dục thời pk đất; Phát canh thu tô - Mở một số - Nhóm 2: Khai thác mỏ và trường học mới kháng sản; Sản xuất điện nước, xi măng - Nhóm 3: Xây dựng hệ thống đường giao thông để tăng cường boc lột - Nhóm 4: + Thương nghiệp: Độc chiếm thị trường Việt Nam + Tài chính: Bóc lột bàng chính sách thuế GV: Những chính sách kinh tế II/ Những chuyển của Pháp nhằm mục đích gì? biến của xã hội HS: Vơ vét sức người, sức của Việt Nam cho chúng 1/ Các vùng nông GV: Khẳng định tính chất 2 mặt thôn: của c/s Mặc dù về mặt khách quan nền kinh tế Việt Nam có biến đổi - Giai cấp địa chủ song cơ bản vẫn là nền sản phong kiến: Đa xuất nhỏ, phụ thuộc, lạc hậu phần đã đầu hàng, * Hoạt động 3: Cá nhân làm tay sai cho
 6. GV: Trình bày những chính sách Pháp về văn hoá giáo dục của Pháp? - Giai cấp nông HS: Duy trì giáo dục thời pk; dân: Bị bần cùng Mở một số trường học mới hoá không lối thoát GV: Hệ thống giáo dục phổ ố Sẵn sàng đứng thông của Pháp ntn? lên đấu tranh HS: Dựa vào chữ in nhỏ sgk trả lời GV: Vậy chính sách văn hoá giáo dục của Pháp có phải là để khai hoá văn minh cho người Việt nam không? Vì sao?  Khẳng định là c/s văn hoá giáo dục không thực tâm khai 2/ Đô thị, phát hóa văn minh cho người Việt triển, sự xuất Nam mà chỉ đề thực hiện chính hiện của các giai sách bần cùng hoá, ngu dân hoá cấp, tầng lớp GV: Ngoài ra chúng còn duy trì mới: nền “văn hoá làng” ề đầu độc nhân dân - Đô thị: Phát triển Hoạt động 1: Cá nhân (Tiết 2) GV: Dưới sự tác động của c/s khai thác thuộc địa g/c phong - Giai cấp tư sản kiến Việt Nam có những biến ra đời, nhưng luôn
 7. đổi ntn? bị Pháp kìm hãm GV: Hướng dẫn HS trả lời sgk, GV phân tích và cho biết tại sao lúc bây giờ g/c địa chủ lại đông - Tầng lớp tiểu tư lên (vì bên cạnh địa chủ người sản ra đời nhưng Việt còn có người Pháp và địa cuộc sống bấp chủ nhà thờ) bênh, họ sẵn sàng - Giai cấp nông dân ntn? Và thái tham gia cách độ chính trị của họ ra sao? mạng HS: Bị bần cùng hoá không lối thoát GV: Một số trở thành tá điền, - Giai cấp công một số phải tha phương cầu nhân Việt Nam ra thực, số khác lại trở thành g/c đời và trưởng công nhân thành nhanh chóng,  Cuộc sống nông dân rất khốn họ có tinh thần khổ triệt để cách mạng GV: Giải thích tranh hình 99 sgk và giải thích cuộc sống khốn khổ của người nông dân: gầy guộc đói khổ phải kéo cày thay 3/ Xu hướng mới trâu. Thái độ chính trị của họ? trong cuộc vận HS: Rất căm ghét thực dân Pháp, động, giải phóng ý thức dân tộc sâu sắc, sẵn sàng dân tộc:
 8. đứng lên đấu tranh GV: Chuyển ý * Hoạt động 2: Cá nhân GV: Dưới tác động của c/s khai thác thuộc địa đô thị Việt Nam - Chính sách khai phát triển ntn thác thuộc địa làm HS: Đô thị Việt Nam phát triển cho tầng lớp tư ngày càng nhiều sản mới ra đời. GV: Cùng với sự phát triển của - Những trào lưu đô thị các giai cấp tầng lớp ra tư tưởng mới đã đời ntn? Và thái độ chính trị của được truyền vào họ? nước ta, các nhà HS: Tầng lớp tư sản ra đời, họ yêu nước muốn bị thực dân Pháp chèn ép song noi gương theo thái độ chính trị của họ mang Nhật Bản để phát tính chất 2 mặt triển đất nước HS: Tri thức, học sinh, sinh viên, nhà giáo nhưng cuộc sống bấp bênh b học sẵn sàng tham gia cách mạng GV: Giải thích thêm tại sao? HS: Ra đời sớm tăng nhanh về số lượng GV: Nguồn gốc của họ?
 9. HS: Dựa vào sgk trả lời GV: Giải thích tranh hình sgk về hình ảnh người công nhân Việt Nam giải thích về đời sống của họ. Tại sao giai cấp công nhân lại có tinh thần cách mạng triệt để? HS: Bị bóc lột nặng nề, không có tài gì để mất ấ sẵn sàng nổi dậy đấu tranh GV: Họ có 2 mối thù: Mối thù dân tộc và mối thù giai cấp GV: Sơ kết ý * Hoạt động 3: Cá nhân GV: Xu hướng cách mạng dân chủ tư sản ở Việt Nam đầu thế kỷ XX xuất hiện trên những cơ sở nào? HS: Dựa vào sgk trả lời GV: Tại sao các sĩ phu lại nhanh chóng tiếp thu những luồng tư tưởng mới? HS: + Họ là những người yêu nước, có trí thức, thức thời
 10. + Họ muốn vận động cách mạng Việt Nam đi theo quỹ đạo chung của cách mạng thế giới: Trước cách mạng tháng Mười Nga là CMTB tiến bộ + Họ muốn đi theo nước Nhật và nước Nhật đi theo con đường TBCN đã phát triển giàu mạnh GV: Giải thích thêm về vấn đề này và có thể dẫn chứng bằng sự kiện lịch sử cho HS ử Giáo dục ý thức cho HS * Củng cố và sơ kết ý 4/ Củng cố: - Vẽ được sơ đồ bộ máy nhà nước Việt Nam? Chính sách kinh tế, văn hoá, giáo dục? - Tác động của chính sách khai thác thuộc địa lần thứ nhất đối với kinh tế xã hội ở Việt Nam ntn? - Nêu xu hướng cứu nước đầu thế kỷ XX. 5/ Hướng dẫn tự học: a/ Bài vừa học: Như đã củng cố b/ Bài sắp học:
 11. Dặn dò HS đọc trước và soạn bài 30
Đồng bộ tài khoản