LOẠI CỔ PHIẾU GHI TÊN ÁP DỤNG CHO CÁC LOẠI CỔ PHẦN CHUYỂN NHƯỢNG CÓ ĐIỀU KIỆN

Chia sẻ: Nguyễn Nhi | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:5

0
180
lượt xem
19
download

LOẠI CỔ PHIẾU GHI TÊN ÁP DỤNG CHO CÁC LOẠI CỔ PHẦN CHUYỂN NHƯỢNG CÓ ĐIỀU KIỆN

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tài liệu tham khảo loại cổ phần chuyển nhượng có điều kiện

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: LOẠI CỔ PHIẾU GHI TÊN ÁP DỤNG CHO CÁC LOẠI CỔ PHẦN CHUYỂN NHƯỢNG CÓ ĐIỀU KIỆN

  1. LOẠI CỔ PHIẾU GHI TÊN ÁP DỤNG CHO CÁC LOẠI CỔ PHẦN CHUYỂN NHƯỢNG CÓ ĐIỀU KIỆN Mặt trước: CỔ PHIẾU GHI TÊN (Số Sê ri) Loại.... cổ phần:....... (bằng số) đồng (ghi bằng chữ) Tên công ty: ..................... Trụ sở: ............................. Giấy chứng nhận ĐKKD số ..............; cấp ngày..:............ Giá trị 1 cổ phần: Giấy này chứng nhận người có tên ở mặt sau sở hữu.......... cổ phần của công ty. Người đại diện theo pháp luật của Công ty Mặt sau: Phát hành ngày: Tên cổ đông:.............................. Số chứng minh nhân dân hoặc giấy chứng nhận ĐKKD (đối với cổ đông là pháp nhân):........................ Hình thức ưu đãi:........................... Điều kiện chuyển nhượng:
  2. LOẠI CỔ PHIẾU GHI TÊN DÀNH CHO CỔ ĐÔNG THUỘC ĐỐI TƯỢNG TỰ DO CHUYỂN NHƯỢNG NHƯNG CÓ NGUYỆN VỌNG NHẬN CỔ PHIẾU GHI TÊN Mặt trước: CỔ PHIẾU GHI TÊN (Số Sê ri) Loại.... cổ phần:....... (bằng số) đồng (ghi bằng chữ) Tên công ty: ..................... Trụ sở: ............................. Giấy chứng nhận ĐKKD số ..............; cấp ngày..:............ Giá trị 1 cổ phần: Giấy này chứng nhận người có tên cuối cùng ở Người đại diện theo pháp luật của Công ty mặt sau sở hữu.......... cổ phần của công ty Mặt sau Cổ đông: Phát hành ngày: STT Tên cổ Số CMT (đối với cá nhân) Ngày ghi Chữ ký người Xác nhận của đông hoặc số Giấy ĐKKD (đối với sổ chuyển nhượng doanh nghiệp pháp nhân) (công ty) 1 2 3
  3. LOẠI CỔ PHIẾU KHÔNG GHI TÊN Mặt trước: CỔ PHIẾU KHÔNG GHI TÊN (Số Sê ri) Loại.... cổ phần:....... (bằng số) đồng (ghi bằng chữ) Tên công ty: ..................... Trụ sở: ............................. Giấy chứng nhận ĐKKD số ..............; cấp ngày..:............ Giá trị 1 cổ phần: Người đại diện theo Giấy này chứng nhận người nắm giữ cổ phiếu này pháp luật của Công ty sở hữu.......... cổ phần của công ty Mặt sau: Phát hành ngày: ...........................................................
  4. MẪU SỔ CHỨNG NHẬN CỔ ĐÔNG: Bìa: Biểu tượng công ty Những quy định chung liên quan đến việc quản lý và sử dụng Sổ chứng nhận cổ đông ( bao gồm cả các quy đinh về chuyển nhượng cổ phần ) SỔ CHỨNG NHẬN SỞ HỮU CỔ PHẦN Công ty cổ phần …….. …………….
  5. Nội dung: Tên Công ty cổ phần…. Tên cổ đông:……………….. Số CMND:……………......... Địa chỉ: … Hoặc Giấy CNĐKKD (đối với pháp nhân) Điện thoại, Fax, Email…. Cấp ngày: ……………………. Nơi cấp: Giấy chứng nhận ĐKKD số… cấp ngày Địa chỉ: …………. Điện thoại ……. (nếu loại Sổ không ghi tên thì thay bằng Mã số cổ đông: ………..) Người đại diện theo pháp luật của CT (ký tên, ghi rõ họ tên và đóng dấu) SỐ LƯỢNG CỔ PHẦN SỞ HỮU Mệnh giá một cổ phần:… đồng Ngày Tăng Giảm Số cổ phần Loại cổ Mã số cổ Xác nhận Ghi chú sở hữu phần đông của công ty

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản