intTypePromotion=3

Luận án Tiến sĩ Địa vật lý: Mô hình cấu trúc vỏ trái đất miền Bắc Việt Nam trên cơ sở tài liệu địa chấn và trọng lực

Chia sẻ: Vivi Vivi | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:150

0
26
lượt xem
3
download

Luận án Tiến sĩ Địa vật lý: Mô hình cấu trúc vỏ trái đất miền Bắc Việt Nam trên cơ sở tài liệu địa chấn và trọng lực

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Luận án "Mô hình cấu trúc vỏ trái đất miền Bắc Việt Nam trên cơ sở tài liệu địa chấn và trọng lực" nghiên cứu đặc điểm cấu trúc sâu vỏ Trái đất theo tài liệu địa chấn dò sâu, phân tích kết hợp tài liệu địa chấn dò sâu và tài liệu trọng lực xây dựng mô hình cấu trúc sâu vỏ Trái đất lãnh thổ Bắc Việt Nam. Mời các bạn cùng tham khảo.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Luận án Tiến sĩ Địa vật lý: Mô hình cấu trúc vỏ trái đất miền Bắc Việt Nam trên cơ sở tài liệu địa chấn và trọng lực

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO<br /> <br /> VIỆN HÀN LÂM KHOA HỌC<br /> VÀ CÔNG NGHỆ VIỆT NAM<br /> <br /> HỌC VIỆN KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ<br /> ----------------------------------<br /> <br /> LẠI HỢP PHÒNG<br /> <br /> MÔ HÌNH CẤU TRÚC<br /> VỎ TRÁI ĐẤT MIỀN BẮC VIỆT NAM TRÊN CƠ SỞ<br /> TÀI LIỆU ĐỊA CHẤN VÀ TRỌNG LỰC<br /> <br /> LUẬN ÁN TIẾN SĨ ĐỊA VẬT LÝ<br /> <br /> HÀ NỘI - 2016<br /> <br /> BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO<br /> <br /> VIỆN HÀN LÂM KHOA HỌC<br /> VÀ CÔNG NGHỆ VIỆT NAM<br /> <br /> HỌC VIỆN KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ<br /> ............***............<br /> <br /> LẠI HỢP PHÒNG<br /> <br /> MÔ HÌNH CẤU TRÚC<br /> VỎ TRÁI ĐẤT MIỀN BẮC VIỆT NAM TRÊN CƠ SỞ<br /> TÀI LIỆU ĐỊA CHẤN VÀ TRỌNG LỰC<br /> <br /> Chuyên ngành: Địa vật lý<br /> Mã số: 62 44 02 10<br /> <br /> LUẬN ÁN TIẾN SĨ ĐỊA VẬT LÝ<br /> Người hướng dẫn khoa học:<br /> 1. PGS. TS. Đinh Văn Toàn<br /> 2. GS. TS. Chau Huei-Chen<br /> <br /> HÀ NỘI - 2016<br /> <br /> LỜI CAM ĐOAN<br /> Tôi xin cam đoan đây là công trình nghiên cứu của riêng tôi. Các số<br /> liệu, kết quả nêu trong luận án là trung thực và chưa từng được ai công bố<br /> trong bất kỳ công trình nào khác.<br /> <br /> Tác giả luận án<br /> <br /> Lại Hợp Phòng<br /> <br /> MỤC LỤC<br /> DANH MỤC CÁC KÝ HIỆU, CHỮ VIẾT TẮT<br /> DANH MỤC CÁC BẢNG<br /> DANH MỤC CÁC HÌNH<br /> MỞ ĐẦU ....................................................................................................... 1<br /> CHƯƠNG 1 LỊCH SỬ NGHIÊN CỨU CẤU TRÚC SÂU VỎ TRÁI<br /> ĐẤT MIỀN BẮC VIỆT NAM ...................................................................... 6<br /> 1.1. SƠ LƯỢC VỀ CẤU TRÚC ĐỊA CHẤT KHU VỰC NGHIÊN<br /> CỨU ........................................................................................................... 6<br /> 1.2. LỊCH SỬ NGHIÊN CỨU CẤU TRÚC SÂU VỎ TRÁI ĐẤT KHU<br /> VỰC MIỀN BẮC VIỆT NAM ................................................................... 7<br /> 1.2.1 Phương pháp từ Tellua ................................................................... 9<br /> 1.2.2 Phương pháp thăm dò từ và trọng lực thăm dò............................. 11<br /> 1.2.3 Phương pháp địa chấn .................................................................. 14<br /> Kết luận chương 1 .................................................................................... 18<br /> CHƯƠNG 2 CƠ SỞ TÀI LIỆU VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU<br /> CẤU TRÚC SÂU VỎ TRÁI ĐẤT MIỀN BẮC VIỆT NAM ....................... 19<br /> 2.1 CƠ SỞ TÀI LIỆU NGHIÊN CỨU CẤU TRÚC SÂU VỎ TRÁI<br /> ĐẤT MIỀN BẮC VIỆT NAM ................................................................. 19<br /> 2.1.1 Tài liệu địa chấn sâu .................................................................... 19<br /> 2.1.2 Cơ sở tài liệu trọng lực miền Bắc Việt Nam................................. 21<br /> 2.2 PHƯƠNG PHÁP ĐỊA CHẤN NGHIÊN CỨU CẤU TRÚC SÂU<br /> VỎ TRÁI ĐẤT MIỀN BẮC VIỆT NAM................................................. 23<br /> 2.2.1 Phương pháp địa chấn khúc xạ ............................................... 23<br /> 2.2.2 Mô hình hóa tài liệu địa chấn dò sâu nghiên cứu cấu trúc vỏ Trái<br /> đất ........................................................................................................ 39<br /> <br /> 2.3 PHƯƠNG PHÁP PHÂN TÍCH TRỌNG LỰC NGHIÊN CỨU<br /> CẤU TRÚC SÂU VỎ TRÁI ĐẤT MIỀN BẮC VIỆT NAM ................... 47<br /> 2.3.1 Phương pháp nâng trường ............................................................ 47<br /> 2.3.2 Phương pháp tính gradient ngang cực đại .................................... 48<br /> 2.3.3 Phương pháp phân tích định lượng tài liệu trọng lực .................... 49<br /> CHƯƠNG 3 KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU CẤU TRÚC SÂU VỎ TRÁI<br /> ĐẤT MIỀN BẮC VIỆT NAM BẰNG TÀI LIỆU ĐỊA CHẤN VÀ<br /> TRỌNG LỰC............................................................................................... 56<br /> 3.1 KẾT QUẢ PHÂN TÍCH TÀI LIỆU ĐỊA CHẤN................................ 56<br /> 3.1.1 Kết quả phân tích tài liệu địa chấn phản xạ .................................. 56<br /> 3.1.2 Kết quả phân tích tài liệu địa chấn khúc xạ ................................. 62<br /> 3.1.3 Xây dựng mặt cắt cấu trúc theo tài liệu địa chấn .......................... 72<br /> 3.2 KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU CẤU TRÚC SÂU VỎ TRÁI ĐẤT<br /> MIỀN BẮC VIỆT NAM BẰNG TÀI LIỆU TRỌNG LỰC ...................... 76<br /> 3.2.1 Kết quả nghiên cứu đứt gãy kiến tạo ............................................ 76<br /> 3.3 PHÂN TÍCH KẾT HỢP TÀI LIỆU TRỌNG LỰC VÀ ĐỊA CHẤN .. 88<br /> 3.3.1 Mối quan hệ vận tốc truyền sóng và mật độ đất đá dọc theo 2<br /> tuyến địa chấn dò sâu ........................................................................... 88<br /> 3.3.2 Giải bài toán ngược trọng lực cho các tuyến xa tuyến địa chấn sâu94<br /> Kết luận chương 3 .................................................................................... 98<br /> CHƯƠNG 4 ĐẶC ĐIỂM CẤU TRÚC SÂU VỎ TRÁI ĐẤT MIỀN BẮC<br /> VIỆT NAM ................................................................................................ 100<br /> 4.1 BỀ MẶT MÓNG KẾT TINH MIỀN BẮC VIỆT NAM ................... 100<br /> 4.2. BỀ MẶT CONRAD MIỀN BẮC VIỆT NAM................................. 105<br /> 4.2.1 Mặt Conrad trong vùng Đông Bắc ............................................. 106<br /> 4.2.2 Mặt Conrad trong đới Sông Hồng .............................................. 107<br /> 4.2.3 Mặt Conrad ở vùng Tây Bắc và phần còn lại ............................. 108<br /> <br />

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản