intTypePromotion=1
zunia.vn Tuyển sinh 2023 dành cho Gen-Z zunia.vn zunia.vn
ADSENSE

Luận án Tiến sĩ Kỹ thuật viễn thông: Nghiên cứu phát triển hệ thống truyền thông hỗn loạn sử dụng đa sóng mang

Chia sẻ: Cogacoga Cogacoga | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:91

54
lượt xem
1
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Mục tiêu nghiên cứu của luận án: đề xuất hệ thống đa sóng mang Khóa dịch hỗn loạn vi sai cải tiến sử dụng chuỗi trải phổ lặp (RSS), gọi là hệ thống RSS-MC-DCSK. Hệ thống này nhằm cải tiến hiệu năng tỷ lệ lỗi bit (BER performance) cũng như hiệu suất sử dụng băng thông cho hệ thống MCDCSK truyền thống;... Mời các bạn cùng tham khảo.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Luận án Tiến sĩ Kỹ thuật viễn thông: Nghiên cứu phát triển hệ thống truyền thông hỗn loạn sử dụng đa sóng mang

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO<br /> TRƢỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI<br /> <br /> NGUYỄN HỮU LONG<br /> <br /> NGHIÊN CỨU PHÁT TRIỂN HỆ THỐNG TRUYỀN THÔNG HỖN<br /> LOẠN SỬ DỤNG ĐA SÓNG MANG<br /> <br /> LUẬN ÁN TIẾN SĨ KỸ THUẬT VIỄN THÔNG<br /> <br /> HÀ NỘI - 2017<br /> <br /> BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO<br /> TRƢỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI<br /> <br /> NGUYỄN HỮU LONG<br /> <br /> NGHIÊN CỨU PHÁT TRIỂN HỆ THỐNG TRUYỀN THÔNG HỖN<br /> LOẠN SỬ DỤNG ĐA SÓNG MANG<br /> <br /> Chuyên ngành: Kỹ thuật viễn thông<br /> Mã số: 62520208<br /> <br /> LUẬN ÁN TIẾN SĨ KỸ THUẬT VIỄN THÔNG<br /> <br /> Người hướng dẫn khoa học: PGS. TS. Vũ Văn Yêm<br /> <br /> HÀ NỘI - 2017<br /> <br /> LỜI CAM ĐOAN<br /> Tôi xin cam đoan rằng các nội dung được trình bày trong luận án này là thành quả<br /> nghiên cứu của bản thân tôi trong suốt thời gian làm nghiên cứu sinh dưới sự chỉ bảo của<br /> người hướng dẫn khoa học. Các kết quả đạt được là không trùng lặp và chưa từng xuất<br /> hiện trong công bố của các tác giả khác trước đây. Các kết quả số liệu đạt được là chính<br /> xác và trung thực. Mọi thông tin trích dẫn đều được liệt kê rõ ràng đầy đủ trong các tài liệu<br /> tham khảo. Tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm về nội dung cũng như các kết quả luận án.<br /> Hà Nội, ngày<br /> <br /> tháng<br /> <br /> năm 2017<br /> <br /> Nghiên cứu sinh<br /> <br /> Nguyễn Hữu Long<br /> <br /> LỜI CẢM ƠN<br /> Tôi xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến người hướng dẫn khoa học, PGS. TS. Vũ Văn<br /> Yêm, đã tận tình chỉ bảo về mặt chuyên môn, đồng thời giúp đỡ động viên tôi rất nhiều để<br /> tôi có thể hoàn thành bản luận án. Tôi cũng xin gửi lời cảm ơn chân thành đến TS. Nguyễn<br /> Xuân Quyền, người đã hỗ trợ tôi về nghiên cứu trong suốt thời gian làm nghiên cứu sinh.<br /> Tôi cũng xin cảm ơn các thầy cô và các bạn nghiên cứu sinh đã giúp đỡ và tạo mọi điều<br /> kiện thuận cho tôi trong quá trình học tập nghiên cứu tại Viện Điện tử-Viễn thông và Viện<br /> Đào tạo Sau Đại học, Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội. Sự dạy bảo, động viên và khích<br /> lệ của họ là động lực mạnh mẽ giúp tôi vượt qua khó khăn thử thách để hoàn thành các nội<br /> dung nghiên cứu.<br /> Cuối cùng nhưng cũng là nguồn động lực to lớn nhất, đó là sự yêu thương, quan tâm<br /> chia sẻ của bố mẹ, anh chị và đặc biệt là vợ và hai con của tôi. Gia đình chính là chỗ dựa<br /> vững chắc cho tôi trong suốt quá trình làm nghiên cứu và hoàn thành luận án này.<br /> Hà Nội, ngày<br /> <br /> tháng<br /> <br /> năm 2017<br /> <br /> Nghiên cứu sinh<br /> <br /> Nguyễn Hữu Long<br /> <br /> MỤC LỤC<br /> <br /> 1<br /> <br /> MỤC LỤC<br /> MỤC LỤC ........................................................................................................ 1<br /> Danh mục các thuật ngữ viết tắt .................................................................... 4<br /> Danh mục các hình .......................................................................................... 7<br /> Danh mục các bảng ......................................................................................... 9<br /> Mở đầu............................................................................................................ 10<br /> Truyền thông sử dụng hỗn loạn ................................................................................... 10<br /> Điều chế đa sóng mang và ứng dụng trong truyền thông hỗn loạn .......................... 11<br /> Động lực, mục tiêu, đối tƣợng, giới hạn và phƣơng pháp nghiên cứu của luận án . 12<br /> Động lực nghiên cứu ................................................................................................... 12<br /> Mục tiêu nghiên cứu .................................................................................................... 13<br /> Đối tượng nghiên cứu .................................................................................................. 13<br /> Giới hạn nghiên cứu .................................................................................................... 13<br /> Phương pháp nghiên cứu ............................................................................................. 14<br /> Tổ chức nội dung của luận án ...................................................................................... 14<br /> <br /> Chƣơng 1 ........................................................................................................ 16<br /> Tổng quan về truyền thông sử dụng hỗn loạn ............................................ 16<br /> 1.1.<br /> <br /> Giới thiệu ............................................................................................................ 16<br /> <br /> 1.2.<br /> <br /> Hỗn loạn và các đặc điểm.................................................................................. 16<br /> <br /> 1.3.<br /> <br /> Phát tín hiệu hỗn loạn và lọc nhiễu .................................................................. 19<br /> <br /> 1.3.1.<br /> 1.3.2.<br /> 1.4.<br /> <br /> Đồng bộ tín hiệu hỗn loạn ................................................................................. 22<br /> <br /> 1.4.1.<br /> 1.4.2.<br /> 1.5.<br /> <br /> Các hệ thống tương tự ................................................................................. 24<br /> Các hệ thống số ........................................................................................... 24<br /> <br /> Các hệ thống thông tin hỗn loạn không đồng bộ ............................................ 27<br /> <br /> 1.6.1.<br /> 1.6.2.<br /> 1.7.<br /> <br /> Đồng bộ đặc tính động hỗn loạn.................................................................. 22<br /> Đồng bộ hỗn loạn ứng dụng trong truyền thông ......................................... 23<br /> <br /> Các hệ thống thông tin hỗn loạn đồng bộ ........................................................ 23<br /> <br /> 1.5.1.<br /> 1.5.2.<br /> 1.6.<br /> <br /> Thực thi các hàm hỗn loạn .......................................................................... 19<br /> Lọc nhiễu cho tín hiệu hỗn loạn .................................................................. 21<br /> <br /> Các hệ thống tương tự ................................................................................. 28<br /> Các hệ thống số ........................................................................................... 28<br /> <br /> Các hệ thống thông tin hỗn loạn đa sóng mang .............................................. 31<br /> <br /> 1.7.1.<br /> <br /> DCSK đa sóng mang (MC-DCSK) ............................................................. 31<br /> <br />
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2