intTypePromotion=1

Luận văn: Giải pháp nhằm đẩy mạnh hoạt động huy động vốn tại Ngân hàng NN&PTNT chi nhánh Bà Triệu

Chia sẻ: Lanh Quoc Truong | Ngày: | Loại File: DOCX | Số trang:28

0
76
lượt xem
17
download

Luận văn: Giải pháp nhằm đẩy mạnh hoạt động huy động vốn tại Ngân hàng NN&PTNT chi nhánh Bà Triệu

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Luận văn: Giải pháp nhằm đẩy mạnh hoạt động huy động vốn tại Ngân hàng NN&PTNT chi nhánh Bà Triệu giới thiệu chung về Ngân hàng NN&PTNT chi nhánh Bà Triệu, tình hình huy động và sử dụng vốn tại Ngân hàng NN&PTNT chi nhánh Bà Triệu, đánh giá hoạt động kinh doanh huy động vốn và một số giải pháp.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Luận văn: Giải pháp nhằm đẩy mạnh hoạt động huy động vốn tại Ngân hàng NN&PTNT chi nhánh Bà Triệu

 1. Báo cáo thực tập Sv: Phạm Đức Minh Luận văn
 2. Đề tài: “Giải pháp nhằm đẩy mạnh hoạt động huy động vốn tại ngân hàng NHNo&PTNT Chi nhánh Bà Triệu ”MỤC LỤC LỜI MỞ ĐẦU Trong nền kinh tế thị truờng ngân hàng đang đóng một vai trò rất quan trọng đối với sự ổn định và phát triển kinh tế của một đất n uớc. Nền kinh tế của một nuớc chỉ phát triển với tốc độ cao và ổn định khi có chính sách tài chính tiền tệ đúng đắn và hệ thống ngân hàng hoạt động đủ mạnh, có hiệu quả cao, khả năng thu hút, tập trung thu hút các nguồn v ốn và phân b ổ ngu ồn vốn đó vào các ngành sản xuất. Trong những năm qua ngân hàng đa thực hiện đổi mới sâu sắc trong tổ chức và hoạt động nhằm tạo nguồn vốn lớn đáp ứng yêu cầu của nền kinh tế, khẳng định đuợc vị thế của ngành ngân hàng trong nền kinh tế thị truờng. Tuy nhiên để huy động đuợc khối luợng vốn lớn từ trong nuớc, từ các khoản nhàn rỗi trong các tổ chức, dân cư th ì lại là một thách thức lớn đối với toàn ngành ngân hàng. NHNo&PTNT Chi nhánh Bà Triệu cũng đang chung sức thực hiện nhiệm vụ của toàn ngành. Xuất phát từ vai trò, tính thiết yếu của nguồn v ốn đ ối v ới ho ạt đ ộng của ngân hàng thương mại và với nền kinh tế, em đa tập trung nghiên cứu đ ề tài “Giải pháp nhằm đẩy mạnh hoạt động huy động vốn tại ngân hàng NHNo&PTNT Chi nhánh Bà Triệu ” trong thời gian thực tập của mình. Trong bài viết của mình ngoài phần mở đầu, kết luận và mục l ục báo cáo này đuợc trình bày theo ba phần: Phần 1: Giới thiệu chung về Ngân hàng NHNo&PTNT Chi nhánh Bà Triệu Phần 2: Tình hình huy động và sử dụng vốn tại ngân hàng NHNo&PTNT 2
 3. Báo cáo thực tập Sv: Phạm Đức Minh Chi nhánh Bà Triệu . Phần 3: Đánh giá hoạt động kinh doanh huy đ ộng v ốn và m ột s ố gi ải pháp tại ngân hàng NHNo&PTNT Chi nhánh Bà Triệu Do còn nhiều hạn chế về thời gian cũng nh ư kiến thức nên bài viết còn nhiều thiếu sót. Kính mong thầy cô và nguời đọc có ý kiến đóng góp. Em xin gửi lời cảm ơn chân thành tới thầy giáo:PGS.TS Thái Bá Cẩn và các thầy cô giáo trong khoa cùng tập thể cán bộ công nhân viên ngân hàng NHNo&PTNT Chi nhánh Bà Triệu đa giúp đỡ em hoàn thành báo cáo này. Phần I Giới thiệu chung về Ngân hàng NHNo&PTNT Chi nhánh Bà Triệu I. Quá trình hình thành và phát triển của NHNo&PTNT Chi nhánh Bà Triệu 1. Vài nét khái quát về NHNo&PTNT Việt Nam 1.1. Quá trình hình thành và phát triển NHNo&PTNT Việt Nam Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam (NHNo&PTNT VN) gọi tắt là Ngân hàng Nông nghiệp, tên giao dịch quốc tế là Vietnam Bank for Agriculture and Rural Development (VBARD) có tổ ch ức tiền thân là Ngân hàng Phát triển Nông nghiệp Việt Nam được thành l ập ngày 26/03/1988 theo Quyết định số 53/HĐBT của Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng. Từ khi thành lập đến nay, ngân hàng đã qua hai lần đổi tên. L ần th ứ nhất, Ngân hàng Phát triển Nông nghiệp Việt Nam được đổi tên thành Ngân hàng Nông nghiệp Việt Nam theo Quyết định số 400/CT ngày 14/11/1990 c ủa Thủ tướng Chính phủ. Sau đó theo quyết định số 280/QĐ-NHNN ngày 15/10/1996 của Thống Đốc Ngân hàng Nhà nước được Thủ tướng Chính ph ủ uỷ quyền, ngân hàng đã chính thức trở thành Ngân hàng Nông nghi ệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam như hiện nay. Ngày 05/06/2002, Thống đốc Ngân hàng Nhà Nước đã phê chuẩn Điều lệ tổ chức và hoạt động của NHNo&PTNT VN tại Quy ết định s ố
 4. 571/2002/QĐ-NHNN. Theo Điều lệ, NHNo&PTNT là doanh nghiệp Nhà nước loại đặc biệt tổ chức theo mô hình Tổng công ty Nhà nước, có tư cách pháp nhân, thời hạn hoạt động 99 năm, trụ sở chính tại Th ủ đô Hà N ội, có con d ấu riêng, có tài khoản mở tại Ngân hàng Nhà nước và các ngân hàng trong nước và nước ngoài, có quyền tự chủ về tài chính, tự ch ịu trách nhi ệm v ề k ết qu ả kinh doanh, bảo toàn và phát triển vốn. NHNo&PTNT VN là ngân hàng thương mại quốc doanh, thực hiện chức năng kinh doanh đa năng theo điều lệ. Các chức năng kinh doanh chủ yếu của NHNo&PTNT VN là: Kinh doanh tiền tệ, tín dụng và các dịch vụ ngân hàng đối với khách hàng trong và ngoài nước, đầu tư các dự án phát triển kinh tế xã hội, uỷ thác theo tín d ụng đ ầu t ư cho Chính phủ, các chủ đầu tư trong nước và nước ngoài trong các ngành kinh tế, trước hết là trong lĩnh vực kinh tế nông nghiệp, nông thôn. Hiện nay, NHNo&PTNT Việt Nam là một trong bốn ngân hàng thương mại quốc doanh lớn của Việt Nam. Có thể nói đây là ngân hàng thương mại lớn nhất cả nước về vốn, tài sản, đội ngũ cán bộ nhân viên, mạng l ưới ho ạt động và số lượng khách hàng. NHNo&PTNT Việt Nam là một trong số các ngân hàng có quan hệ đại lý lớn nhất Việt Nam với h ơn 800 ngân hàng đ ại lý đồng thời là thành viên Hiệp hội Tín dụng Nông nghiệp Nông thôn Châu á Thái Bình Dương (APRACA). Là ngân hàng luôn chú trọng đầu tư đổi mới và ứng dụng công ngh ệ ngân hàng phục vụ đắc lực cho công tác quản trị kinh doanh và phát tri ển mạng lưới dịch vụ ngân hàng tiên tiến. Hiện nay, NHNo đã kết nối mạng vi tính từ Trụ sở chính đến hầu hết các chi nhánh trong toàn quốc; và một h ệ thống các dịch vụ ngân hàng gồm dịch vụ chuyển tiền điện tử, dịch vụ thanh toán thẻ tín dụng quốc tế, dịch vụ ATM, dịch vụ thanh toán quốc tế qua mạng SWIFT. Đến nay, NHNo hoàn toàn có đủ năng lực cung ứng các s ản ph ẩm, dịch vụ ngân hàng hiện đại, tiên tiến, tiện ích cho mọi đối t ượng khách hàng trong và ngoài nước. Với vị thế là ngân hàng thương mại hàng đầu Việt Nam, NHNo đã nỗ 4
 5. Báo cáo thực tập Sv: Phạm Đức Minh lực hết mình, đạt được nhiều thành tựu đáng khích lệ, đóng góp to l ớn vào s ự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá và sự phát triển của đất nước. 1.2. Chức năng nhiệm vụ của Chi nhánh NHNo&PTNT Bà Triệu Là một Ngân hàng thực hiện hạch toán kinh tế độc lập, tự chủ về tài chính, có bảng tổng kết tài sản và có con dấu riêng, trong s ự phát tri ển c ủa nền kinh tế, vững tin vào năng lực của chính mình xứng đáng là ngân hàng hiện đại trong quá trình thúc đẩy sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước, góp phần xoá đói giảm nghèo, góp phần xây dựng đất nước Việt Nam ngày càng văn minh giàu đẹp, đồng thời là ngân hàng đáng tin c ậy c ủa tất c ả các khách hàng, Chi nhánh Bà Triệu có chức năng, nhiệm vụ chủ yếu sau: - Huy động tiền gửi của mọi đơn vị, tổ chức kinh t ế cá nhân và các thành phần kinh tế dưới các hình thức như: Nhận tiền gửi không kỳ hạn , tiền gửi tiết kiệm, phát hành kỳ phiếu, trái phiếu và khuyến khích mở tài khoản cá nhân. - Tiếp nhận vốn tài trợ, tín thác, uỷ thác đầu t ư t ừ Chính ph ủ, Ngân hàng Nhà nước và các tổ chức quốc tế, quốc gia và cá nhân trong n ước, n ước ngoài, đầu tư vào các chương trình phát triển kinh tế văn hoá xã hội. - Thực hiện các dịch vụ thanh toán, chuyển tiền qua mạng vi tính, chuyển tiền qua mạng thanh toán liên ngân hàng và chuy ển ti ền đi ện t ử theo yêu cầu của khách hàng. - Cho vay với mọi thành phần kinh tế, các đối tượng khách hàng và các đơn vị tổ chức kinh tế, cá nhân, sản xuất kinh doanh khi đảm bảo đủ các điều kiện theo qui định. -Thực hiện các dịch vụ bảo lãnh, tư vấn và đầu tư tiền tệ tín dụng, các dịch vụ thanh toán quốc tế, thanh toán và ngân quỹ trong và ngoài h ệ thống, kinh doanh mua bán ngoại tệ, vàng bạc đá quý... -Thu hộ. chi hộ -Rút tiền tự động bằng máy ATM Bước sang năm 2005, Chi nhánh NHNo&PTNT Bà Triệu tiếp tục th ực
 6. hiện các định hướng, mục tiêu nhằm nâng cao chất lượng hoạt động mở rộng các loại hình kinh doanh mới, giữ gìn uy tín trong kinh doanh. Cụ thể là: - Củng cố và phát triển thị trường theo phương thức cho vay trực ti ếp các khách hàng. - Gắn tín dụng thương mại với đầu tư phát triển, thúc đẩy quá trình liên kết các thành phần kinh tế. - Mở rộng các nghiệp vụ, dịch vụ ngân hàng trên cơ sở hiện đại hoá công nghệ ngân hàng. - Mở rộng các lĩnh vực cho vay có rủi ro thấp như: Các Tổng công ty lớn, các doanh nghiệp trọng yếu của Nhà nước, hộ sản xuất, chương trình chỉ định. - Tiếp tục đổi mới tổ chức và hoạt động theo luật các tổ chức tín d ụng, phục vụ đầu tư phát triển, góp phần thực hiện tốt các mục tiêu chính sách tiền tệ, thúc đẩy kinh tế của Quận nói riêng và của Thành phố nói chung ngày càng phát triển - Mở rộng địa bàn hoạt động, đẩy mạnh công tác tiếp thị nhằm thu hút khách hàng, thường xuyên theo dõi những diễn biến trên thị trường và tình hình biến động của lãi suất để đảm bảo được chỉ tiêu tăng trưởng nguồn vốn. - Đa dạng hoá các sản phẩm dịch vụ Ngân hàng: Đổi mới và đa dạng hoá các hình thức huy động vốn, tìm mọi biện pháp để huy động vốn tại chỗ đảm bảo đủ vốn cho hoạt động kinh doanh đáp ứng nhu cầu vốn vay của khách hàng. - Từng bước đổi mới công nghệ Ngân hàng, nâng cao chất lượng dịch vụ, mở rộng các dịch vụ mới đáp ứng nhu cầu ngày càng cao c ủa khách hàng trong khâu thanh toán. - Xây dựng một chính sách khách hàng, chính sách lãi suất h ợp lý phù hợp với tình hình thực tế tại địa bàn. - Khuyến khích từng cán bộ công nhân viên trong chi nhánh thường 6
 7. Báo cáo thực tập Sv: Phạm Đức Minh xuyên học tập, nghiên cứu nâng cao trình độ năng lực về mọi mặt Phạm vi hoạt động + Chi nhánh là nơi trực tiếp kinh doanh tiền tệ-tín dụng + Thực hiện các nhiệm vụ khác do Tổng giám đốc NHNN & PTNTVN giao. Chi nhánh Bà Triệu - NHNN & PTNTVN được làm về thanh toán, đi ều chuyển vốn trong hệ thống, quyết toán kế hoạch tín dụng và tài chính v ới các SGD và Chi nhánh NHNN & PTNTVN trong khu vực theo cơ chế kế hoạch của quyết định 495 và cơ chế khoán tài chính theo quyết định 946A của Tổng Giám đốc NHNN & PTNTVN. Vừa trực tiếp kinh doanh trên đ ịa bàn Hà Nội, vừa làm nhiệm vụ quản lý khu vực. Khối lượng công việc nhi ều nên không thể tránh khỏi các thiếu sót. Song với truyền thống đoàn kết, n ỗ l ực phấn đấu cao, Chi nhánh đã hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao, từng bước nâng cao vị thế và thế mạnh của mình trong toàn hệ thống NHNN & PTNTVN. 1.3. Tổ chức bộ máy của công ty Chi nhánh NHNN&PTNT Bà Triệu có trụ sở tại 38 Bà Triệu - Phường Hàng Bài - Quận Hoàn Kiếm với số lượng là 17 người. Cơ cấu tổ chức được bố trí sắp xếp như sau: Ban Giám đốc gồm: Giám đốc và Phó giám đốc. - Số cán bộ được bố trí thành 3 phòng nghiệp vụ + Phòng Kinh doanh: 7 người + Phòng kế toán - Ngân quỹ: 8 người + Phòng Tổ chức - Hành chính: 2 người Trong đó: • Ban giám đốc: gồm giám đốc và phó giám đốc chịu trách nhiệm điều hành toàn bộ hoạt động của chi nhánh. • Phòng Kế hoạch - Kinh doanh: là tổng hợp của 3 phòng kế hoạch – nguồn vốn, Phòng tín dụng, Phòng kinh doanh ngoại tệ.
 8. - Phòng kế hoạch - Nguồn vốn: + Trực tiếp quản lý cân đối nguồn vốn đảm bảo cơ cấu về kỳ h ạn, loại tiền tệ, loại tiền gửi… và quản lý các h ệ số an toàn theo quy đ ịnh. Tham mưu cho Giám đốc chi nhánh điều hành nguồn vốn và chịu trách nhiệm đề xuất chiến lược khách hàng, chiến lược huy động vốn tại địa phương và giảI pháp phát triển nguồn vốn. + Đầu mối , tham mưu cho Giám đốc xây dựng kế hoạch kinh doanh ngắn hạn, trung và dài hạn theo định hướng kinh doanh của Ngân hàng Nhà nước. + Đầu mối quản lý thông tin (thu nhập, tổng hợp qu ản lý l ưu tr ữ, cung cấp) về kế hoạch phát triển, tình hình thực hiện kế hoạch, thông tin kinh tế, thông tin phòng ngừa rủi ro tín dụng, thông tin về nguồn vốn và huy động vốn, thông tin kế hoạch theo quy định. + Tổng hợp, phân tích hoạt động kinh doanh quý năm. D ự th ảo các báo cáo sơ kết, tổng kết. - Phòng Tín dụng: + Đầu mối tham mưu đề xuất với Giám đốc chi nhánh xây d ựng chi ến lược khách hàng tín dụng, phân loại khách hàng và đề xuất các chính sách ưu đãI đối với từng loại khách hàng nhằm mở rộng theo hướng đầu tư tín dụng khép kín, sản xuất, chế biến, tiêu thụ, xu ất kh ẩu và gắn tín dụng sản xuất, lưu thông và tiêu dùng. + Phân tích kinh tế theo ngành, nghề kinh tế kỹ thuật, danh m ục khách hàng để lựa chọn biện pháp cho vay an toàn và đạt hiệu quả cao. 8
 9. Báo cáo thực tập Sv: Phạm Đức Minh + Thẩm định và đề xuất cho vay các dự án tín dụng tjeo phân cấp, ủy quyền. + Thẩm định các dự án, hoàn thiện hồ sơ trình Ngân hàng cấp trên theo phân cấp ủy quyền. + Thường xuyên phân loại dư nợ, phân tích nợ quá hạn, tìm nguyên nhân và đề xuất hường khắc phục. + Phổ biến hướng dẫn, giải đáp thắc mắc cho khách hàng về các quy định quy trình tín dụng, dịch vụ của Ngân hàng. + Phối hợp với các phòng nghiệp vụ khác theo quy đ ịnh tín d ụng, tham gia ý kiến và chịu trách nhiệm về ý kiến tham gia trong quy trình tính dụng, quản lý rủi ro theo chức năng, nhiệm vụ của phòng. + Giúp Giám đốc chi nhánh chỉ đạo, kiểm tra hoạt động tín d ụng c ủa Chi nhánh trực thuộc trên địa bàn. + Tổng hợp, báo cáo và kiểm tra theo quy định. - Phòng Kinh doanh ngoại tệ + Trục tiếp thực hiện các nghiệp vụ kinh doanh ngoại tệ theo quy định. + Thực hiện các nghiệp vụ tín dụng liên quan đến TTQT. + Thực hiện quản lý thông tin( lưu trữ hồ sơ, phân tích, bảo m ật, cung cấp liên quan đến công tác của phòng) • Phòng Kế toán - Ngân quỹ: - Trực tiếp hạch toán kế toán, hạch toán thống kê và thanh toán theo quy định của Ngân hàng Nhà nước, NHNN&PTNT Việt Nam. - Quản lý và sử dụng các quỹ chuyên dùng theo quy đ ịnh c ủa NHNN&PTNT Việt Nam trên địa bàn. - Thực hiện các khoản nộp ngân sách Nhà nước theo Luật định. - Thực hiện ngiệp vụ thanh toán trong và ngoài nước theo quy dịnh. - Thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc chi nhánh giao. • Phòng Tổ chức - Hành chính: - Xây dựng chương trình công tác hàng quý, tháng của Chi nhánh và có
 10. trách nhiệm đôn đốc việc thực hiện chương trình đã được Giám đ ốc NHNN&PTNT phê duyệt. - Tư vấn tư pháp chế trong việc thực thi các nhiệm vụ cụ thể về giao kết hợp đồng, hoạt động tố tụng tranh chấp dân sự, hình s ự, kinh t ế, lao động, hành chính liên quan đến cán bộ, nhân viên và tài s ản của NHNN&PTNT Việt Nam. - Lưu trữ các văn bản pháp luật có liên quan đến ngân hàng và văn bản định chế của NNHN. 10
 11. Báo cáo thực tập Sv: Phạm Đức Minh Phần II Tình hình huy động và sử dụng vốn tại ngân hàng NHNo&PTNT Chi nhánh Bà Triệu I. Tình hình huy động vốn của ngân hàng Với phương châm: "Đi vay để cho vay" Chi nhánh NHNN&PTNT Bà Triệu đã xác định được tầm quan trọng của công tác huy động vốn nh ằm t ạo lập nguồn vốn huy động đáp ứng nhu cầu vốn cho sản xuất kinh doanh của các thành phần kinh tế trên địa bàn, Chi nhánh NHNN&PTNT Bà Tri ệu đã tích cực chủ động trong khai thác nguồn vốn nhàn rỗi, mở rộng mạng lưới hoạt động, đưa ra nhiều hình thức huy động phù h ợp voiứ mọi tầng lớp dân c ư như: Huy động tiền gửi tiết kiệm không kỳ hạn, tiết kiệm có kỳ h ạn 1 tháng, 2 tháng, 3 tháng, 6 tháng, 7 tháng, 9 tháng, 12 tháng, 13 tháng, 18 tháng, 24 tháng, 36 tháng, tiết kiệm bậc thang, tiết kiệm dự thưởng, tiết kiệm gửi góp và phát hành ký phiếu, trái phiếu, lãnh đạo Ngân hàng thường xuyên gặp gỡ và có chính sách khuyến khích, ưu đãi với các khách hàng có nguồn tiền gửi lớn, các cơ quan đơn vị có tài khoản thanh toán mở tại Ngân hàng; tạo điều kiện cho nhiều cá nhân, hộ kinh doanh mở tài khoản chuy ển qua ngân hàng… thường xuyên thông báo mức lãi suất và các hình thức huy động vốn t ại đ ịa điểm giao dịch 38 Bà Triệu và nơi công cộng. Đổi mới phong cách phục vụ khách hàng, đảm bảo nhanh chóng, chính xác, an toàn, thuận tiện cho khách hàng; nên mặc dù gặp nhiều khó khăn nhưng nguồn vốn Ngân hàng v ẫn tăng trưởng đều, từ một ngân hàng mới thành lập, đến nay Chi nhánh NHNN&PTNT Bà Triệu đã chủ động được nguồn vốn trong kinh doanh. Hiểu rõ tầm quan trọng của Vốn đối với sự sống còn trong hoạt đ ộng kinh doanh Ngân hàng, để đảm bảo đáp ứng kịp thời nhu cầu tín d ụng cho nền kinh tế. NHNN&PTNT Bà Triệu coi trọng nghiệp vụ ngu ồn vốn mà ch ủ yếu là công tác huy động vốn. Phát huy thế mạnh trên địa bàn quận Hoàn Kiếm, nơi tập trung dân cư
 12. có thu nhập cao, các đơn vị kinh tế Trung ương, Chi nhánh đã tập trung ch ỉ đạo bằng các biện pháp tích cực để thu hút được nguồn vốn lớn, rẻ góp ph ần tăng cường nguồn vốn để mở rộng cho vay cũng như điều chuy ển vốn trong hệ thống NHNN&PTNT Việt Nam. Kết quả công tác huy động vốn từ năm 2005 trở lại đây được th ể hi ện qua bảng dưới đây. Qua số liệu ở dưới ta thấy được 3 năm gần đây, công tác huy đ ộng v ốn tại chi nhánh đã có sự tăng trưởng một cách tích cực thể hiện: - Năm 2006, đạt 659.801 Tr VNĐ, tỷ lệ tăng so với năm 2005 là 101% - Năm 2007, đạt 960.193 Tr VNĐ, tỷ lệ tăng so với năm 2006 la 46% Để đạt được những kết quả đó chính là sự nỗ lực, cố gắng hết mình của tập thể cán bộ, nhân viên chi nhánh Bà Triệu. Bảng: Kết quả công tác huy động vốn tại NHNN&PTNT Bà Triệu Đơn vị: Triệu VNĐ Năm 2005 Năm 2006 Năm 2007 Stt Chỉ tiêu Số Số tiền Số tiền So với 05 So với 06 tiền 1 Tổng nguồn vốn 327.949 659.801 + 101% 960.19 + 46% 3 2 - Nội tệ 268.849 571.552 + 113% 874.87 + 53% 7 3 - Ngoại tệ 59.100 88.249 + 49% 85.316 -3% 4 Tổng nguồn vốn 327.949 659.801 +101 % 960.19 + 46% 3 5 - TG không kỳ 37.748 45.352 + 20% 76.185 + 68% hạn 6 - TG có kỳ hạn 290.201 614.449 + 118% 884.00 + 44% 8 Nguồn: Báo cáo tổng kết hoạt động kinh doanh của Chi nhánh năm 2005, 2006,2007. II.Tình hình sử dụng vốn của ngân hàng 12
 13. Báo cáo thực tập Sv: Phạm Đức Minh 1.Kết quả kinh doanh năm 2006: Phát huy thế mạnh trên địa bàn quận Hoàn Kiếm, nơi tập trung dân cư có thu nhập cao, các đơn vị kinh tế trung ương, chi nhánh đã tập trung chỉ đ ạo bằng các biện pháp tích cực để thu hút được nguồn vốn lớn, rẻ góp phần tăng cường nguồn vốn để mở rộng cho vay cũng như điều chuyển vốn trong hệ thống NHNo&PTNT Việt nam. Tính đến ngày 31/12/2006 tổng nguồn vốn đạt 659.077 triệu đồng (có bảng thống kê chi tiết kèm theo).
 14. Đơn vị tính: triệu đồng So với So với KH năm Tỷ 31/12/0 Tỷ Chỉ tiêu 31/12/05 kế 30/12/05 2006 trọng 6 trọng hoạch +,- +,- % +,- +,- % Tổng 428.000 327.949 100 659.801 100% 231.077 +54,16 331.852 101,19% nguồn % % Nội tệ 350.00 268.849 82% 571.552 86,62% 221.552 +63,30% 302.703 112,59% 0 Ngoại tệ 78.00 59.100 18% 88.249 13,38% 10.249 13,14% 29.149 49,32% 0 Nguồn: Báo cáo tổng kết hoạt động kinh doanh của Chi nhánh năm 2006 Tổng nguồn vốn: tăng 329.931 triệu đồng, tăng 101,19% so với năm 2005 và đạt 154,16% so với kế hoạch cả năm 2006. - Nguồn vốn nội tệ: Trong tổng nguồn vốn huy động, nguồn vốn nội tệ chiếm tỷ trọng chủ yếu, đạt 163,300% so với kế hoạch năm 2006; tăng 302.703 triệu đồng tương đương tăng 12,59% so với năm 2005. - Nguồn vốn ngoại tệ: Nguồn ngoại tệ của chi nhánh tăng 29.147 tri ệu đồng so với năm 2005 (tăng 49,32%), tuy nhiên đã vượt kế hoạch năm 2006 số tiền 10.249 triệu đồng và đạt 113,14% kế hoạch năm 2006 đặt ra. Năm 2006, cơ cấu nguồn vốn tại chi nhánh có sự biến động so với năm 2005. Tỷ trọng nguồn vốn nội tệ năm 2005 là 75%, năm 2006 là 86,62%, trong khi đó, tỷ trọng nguồn vốn ngoại tệ giảm từ 25% năm 2005 xuống còn 13,38% trên tổng nguồn năm 2006. Năm 2006 là năm có biến động về lãi suất huy động vốn trên thị trường các Ngân hàng. Các Ngân hàng Thương mại trên địa bàn đã nỗ lực đ ưa ra các chiêu thức huy động vốn hấp dẫn nhằm đánh vào tâm lý c ủa ng ười dân là muốn gửi tiền vào nơi có lãi suất cao. Lãi suất huy đ ộng v ốn cao là c ơ h ội song cũng là thách thức đối với các Ngân hàng Thương mại. Thực tế trên địa bàn quận Hoàn Kiếm có rất nhiều các ngân hàng thương mại có kinh nghiệm và uy tín trong việc thu hút ngu ồn vốn nói chung và nguồn vốn ngoại tệ nói riêng. Hiện tại chi nhánh m ới ch ỉ thu hút đ ược nguồn tiền gửi có kỳ hạn của dân cư và TCKT là ch ủ y ếu (đây là ngu ồn v ốn có lãi suất đầu vào cao), tiền gửi thanh toán trên TK TG không kỳ h ạn chi ếm tỷ lệ nhỏ nên lãi suất đầu vào còn khá cao. Do vậy, chi nhánh cần tìm ki ếm để khai thác thêm các khách hàng có nguồn vốn nhàn rỗi ở tất c ả các kỳ h ạn, đặc biệt là tiền gửi thanh toán nhằm hạ lãi suất đầu vào và huy động ở các kỳ 14
 15. Báo cáo thực tập Sv: Phạm Đức Minh hạn dài (trên 24 tháng) phục vụ cho nhu cầu tín dụng (ngắn và trung, dài hạn), tăng lợi nhuận cho chi nhánh. *Cơ cấu nguồn huy động: a. Phân theo kỳ hạn: Đơn vị tính: triệu đồng 31/12/05 So với 31/12/05 Chỉ tiêu Tỷ trọng 31/12/06 Tỷ trọng +,- +,- % Tổng nguồn 659.801 100% 331.852 101,19% vốn 327.949 100% TG Không kì hạn 37.748 11,51 45.352 6,87% 7.604 +20,14% TG CKH dưới 12T 148.309 45,22 178.809 27,10% 30.500 +20,57% TGCKH > 12T 141.892 43,27 435.640 66,03% 293.748 +207,02 Nguồn: Báo cáo tổng kết hoạt động kinh doanh của Chi nhánh năm 2006, Tiền gửi không kỳ hạn tại chi nhánh tăng 7.604 triệu đồng so với năm 2005, tương đương tăng 20,14% so với cùng kỳ năm 2005. Trong năm 2006, CN đã duy trì và thu hút được một lượng lớn khách hàng về giao dịch thường xuyên và sử dụng tối đa các dịch vụ của CN như: tiền gửi, chuyển tiền, thu chi qua tài khoản, các dịch vụ thanh toán quốc t ế …. Các khoản tiền gửi không kỳ hạn chủ yếu của các đơn vị có hoạt đ ộng thanh toán lớn, sử dụng nhiều dịch vụ Ngân hàng, được đánh giá là ngu ồn vốn có tính chất tương đối thường xuyên, ổn định. Đánh giá được hiệu quả của nguồn vốn tiền gửi không kỳ hạn là nguồn vốn rẻ, có thể mang lại thu nhập cao, CN đã tăng cường đáp ứng tối đa các dịch vụ, từ đó t ận thu đ ược tối đa phí dịch vụ và sử dụng tối đa nguồn tiền gửi của khách hàng.. Trong kết cấu nguồn vốn của chi nhánh, tiền gửi trên 12 tháng chiếm tỷ trọng lớn hơn cả, đạt 66,03% tổng nguồn vốn. Do vậy, ti ền g ửi có kỳ h ạn từ 12 tháng trở lên tăng 293.748 triệu đồng tương đương tăng 207,02% so v ới năm 2005. Một lợi thế lớn của chi nhánh trong năm 2006 là: nguồn tiền gửi có kỳ hạn hoàn toàn là tiền gửi dân cư và TCKT, không có ngu ồn v ốn c ủa TCTD nên chi nhánh hoàn toàn có thể chủ động trong việc tăng trưởng dư nợ. Nhận thức được nguồn vốn tiền gửi có kỳ h ạn có tính ổn đ ịnh cao, chi nhánh Bà Triệu đã có nhiều cố gắng trong việc huy động được tối đa nguồn tiền gửi này, tạo điều kiện cho chi nhánh ổn định nguồn vốn cũng nh ư chủ
 16. động trong việc sử dụng vốn, giảm bớt tình hình căng thẳng về vốn tín dụng. b. Phân theo tính chất nguồn huy động: Đơn vị tính: triệu đồng (Ngoại tệ quy đổi VNĐ) 31/12/05 So với 31/12/05 Chỉ tiêu Tỷ trọng 31/12/06 Tỷ trọng +,- % +,- Tổng nguồn vốn 327.949 100% 659.801 100% 331.128 100,10% Tiền gửi dân cư 117.588 34,94% 177.297 26,87% 59.709 +50,77% TG từ TC KT, XH 210.361 65,06 482.504 73,13% 272.143 +129,37% TG, tiền vay 0 0 0 0 72.081 (100) TCTD Nguồn: Báo cáo tổng kết hoạt động kinh doanh của Chi nhánh năm 2006. Cơ cấu nguồn vốn phân theo tính chất nguồn huy động có thay đổi. Nguồn vốn huy động từ dân cư từ 34,94% trên tổng nguồn năm 2005 giảm còn 26,87% trên tổng nguồn năm 2006. Nguồn vốn từ TCKT từ 65,06% năm 2005 tăng so với 2005, đạt 73,13% trên tổng nguồn năm 2006. 2.Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2007 Thực hiện định hướng kinh doanh chung của NHNo&PTNT Việt Nam và định hướng kinh doanh cụ thể của NHNo&PTNT Đông Hà Nội trong năm 2007, Với thế mạnh về vị trí địa lý và mối quan hệ thân thiết với khách hàng, Chi nhánh đã tích cực tìm kiếm, thu hút các nguồn vốn lớn, rẻ để tăng cường nguồn vốn nhằm mở rộng hoạt động cho vay cũng như điều chuyển vốn trong hệ thống NHNo&PTNT Việt Nam. Tổng nguồn vốn năm 2007 có sự tăng mạnh, so với năm 2006 tăng 300.392 triệu đồng (tương đương 46%) và tăng 210.193 triệu đồng (tương đương 28%) so với kế hoạch cả năm 2007. Cụ thể: * Cơ cấu nguồn vốn theo loại ngoại tệ: Đơn vị tính: triệu đồng So với KH năm Tỷ 31/12/2 Tỷ kế So với 30/12/2006 Chỉ tiêu 31/12/2 hoạch 2007 trọng 007 trọng 006 +,- +,- % +,- +,- % Tổng 659.801 100% 960.193 100% 750.000 210.193 28% 300.392 46% nguồn Nội tệ 630.000 571.552 86,62% 874.877 91.11% 244.877 39% 303.325 53% 16
 17. Báo cáo thực tập Sv: Phạm Đức Minh Ngoại tệ 120.000 88.249 13,38% 85.316 8.89% (34.684) (29%) (2.933) (3%) Nguồn: Báo cáo tổng kết hoạt động kinh doanh của Chi nhánh năm 2007. Nguồn vốn huy động tập trung chủ yếu là nguồn vốn nội t ệ. Ngu ồn vốn nội tệ đạt 874.877 triệu đồng, tăng 39% so với kế hoạch năm 2007; tăng 303.325 triệu đồng (tương đương mức tăng 53%) so với cả năm 2006. Ngu ồn vốn ngoại tệ đạt 85.316 triệu đồng, giảm 34.684 triệu đồng so v ới k ế ho ạch và giảm 2.933 triệu đồng so với năm 2006. Nguyên nhân của việc sụt gi ảm nguồn vốn ngoại tệ chủ yếu vẫn là do khách hàng thay đổi hình th ức đ ầu t ư công cụ sinh lời, rút ngoại tệ trong lúc tỷ giá cao để chuyển sang đầu tư vàng, chứng khoán, bất động sản… * Cơ cấu nguồn vốn theo kỳ hạn: Đơn vị tính: triệu đồng (Ngoại tệ quy đổi VNĐ) So với 31/12/06 Chỉ tiêu 31/12/06 Tỷ trọng 31/12/07 Tỷ trọng +,- +,- % Tổng nguồn 659.801 100% 960.193 100% 300.392 46% vốn TG Không kì 45.352 6,87% 76.185 8% 30.833 68% hạn TG CKH dưới 178.809 27,10% 100.319 10% (78.490) (44%) 12T TGCKH > 12T 435.640 66,03% 783.689 82% 348.049 44% Nguồn: Báo cáo tổng kết hoạt động kinh doanh của Chi nhánh năm 2007. Tiền gửi không kỳ hạn tại chi nhánh tăng 30.833 triệu đ ồng so với năm 2006, tương đương mức tăng 68%. Tiền gửi không kỳ hạn tập trung ch ủ y ếu là của các tổ chức tín dụng. Đây là khoản tiền gửi của các đ ơn v ị có ho ạt động thanh toán lớn, sử dụng nhiều dịch vụ Ngân hàng, được đánh giá là nguồn vốn có tính chất tương đối thường xuyên, ổn định. Đánh giá được hiệu quả của nguồn vốn tiền gửi không kỳ hạn là nguồn vốn rẻ, có thể mang lại thu nhập cao, CN đã tăng cường đáp ứng tối đa các dịch v ụ, t ừ đó t ận thu được tối đa phí dịch vụ và sử dụng tối đa nguồn tiền gửi của khách hàng.. Cơ cấu nguồn vốn theo kỳ hạn chỉ rõ tiền gửi trên 12 tháng chiếm t ỷ trọng lớn hơn cả, đạt 82% tổng nguồn vốn tăng 348.049 tri ệu đồng tương đương tăng 44% so với năm 2006. Đây là một lợi th ế l ớn c ủa chi nhánh trong
 18. năm 2007 bởi tiền gửi có kỳ hạn > 12 tháng có tính ổn định cao, tạo điều kiện cho Chi nhánh ổn định nguồn vốn cũng như chủ động trong việc s ử d ụng vốn, giảm bớt tình hình căng thẳng về vốn tín dụng. 18
 19. Báo cáo thực tập Sv: Phạm Đức Minh * Cơ cấu nguồn vốn theo tính chất nguồn vốn huy động: Đơn vị tính: triệu đồng (Ngoại tệ quy đổi VNĐ) So với 31/12/06 Chỉ tiêu 31/12/06 Tỷ trọng 31/12/07 Tỷ trọng +,- % +,- Tổng nguồn 659.801 100% 960.193 100% 300.392 46% vốn Tiền gửi dân cư 177.297 26,87% 167.818 17% (9.479) (5%) TG từ TC KT, 482.504 73,13% 792.375 83% 309.871 64% XH Nguồn: Báo cáo tổng kết hoạt động kinh doanh của Chi nhánh năm 2007. Cơ cấu nguồn vốn phân theo tính chất nguồn huy động có thay đổi. Nguồn vốn huy động từ dân cư từ 177.297 triệu đồng năm 2006 gi ảm còn 167.818 triệu đồng năm 2006 (giảm 5%). Nguồn vốn từ TCKT tăng từ 482.504 triệu đồng năm 2006 lên 792.375 triệu đồng năm 2007 (tăng 64%) Tổng nguồn vốn huy động của Chi nhánh đã cho thấy: - Việc điều hành trong công tác huy động vốn được chú trọng. Th ường xuyên theo dõi cân đối vốn đảm bảo khả năng thanh toán, nâng cao hi ệu qu ả kinh doanh. - Bám sát chỉ đạo của NHNo Việt Nam và NHNo Đông Hà Nội, th ường xuyên theo dõi biến động lãi suất trên địa bàn để đưa ra chính sách đi ều hành lãi suất phù hợp. - Triển khai kịp thời các chương trình huy động, các sản phầm huy động vốn của NHNo Việt Nam. Tích cực tiếp thị, mở rộng khách hàng và khai thác nguồn vốn từ TCKT. Tuy nhiên trong năm 2007 với những khó khăn nh ư lạm phát cao, giá vàng tăng mạnh, đồng USD sụt giảm nhanh, một loạt các ngân hàng trên địa bàn được thành lập mới với những chính sách thu hút vốn h ấp d ẫn … nh ư đã nói ở trên hoạt động huy động của Chi nhánh gặp khá nhiều khó khăn. Hiện tại nguồn vốn trung dài hạn Chi nhánh mới chỉ tập trung huy đ ộng đ ược c ủa
 20. các tổ chức kinh tế (đây là nguồn vốn có lãi suất đầu vào cao), ti ền g ửi thanh toán trên TKTG không kỳ hạn chiếm tỷ lệ nhỏ nên lãi suất đầu vào còn khá cao (trung bình 0.64%/tháng/năm). Do vậy, chi nhánh cần tìm ki ếm đ ể khai thác thêm các khách hàng có nguồn vốn nhàn rỗi ở tất cả các kỳ h ạn, đặc bi ệt là tiền gửi thanh toán nhằm hạ lãi suất đầu vào và huy đ ộng ở các kỳ h ạn dài (trên 24 tháng) phục vụ cho nhu cầu tín dụng (ngắn và trung, dài hạn), tăng lợi nhuận cho chi nhánh. III. Các hoạt động kinh doanh khác của ngân hàng. * Hoạt động thanh toán quốc tế: Năm 2007, Chi nhánh đã mở 475 L/C đạt doanh số USD33,893,692.69 tăng 7 món so với năm 2006 và tăng USD5,642,252.02. Thanh toán 544 L/C, đạt doanh số USD31,784,106.96. L/C chờ thanh toán tại th ời điểm 31/12/2007 là 60 món với số tiền là USD3,694,805.36 Năm 2007, nghiệp vụ chuyển tiền cũng tăng mạnh, số món chuyển tiền tăng 70 món so với năm 2006, tương đương 243 món với số ti ền USD5,379,849.53. Chuyển tiền biên mậu trong năm 2007 là 8 món với tổng số tiền là USD239,683.71 Bên cạnh đó Chi nhánh thực hiện thanh toán 11 món nh ờ thu hàng nh ập với tổng doanh số là USD185,660.85 và 03 món nhờ thu hàng xuất với tổng số tiền là USD179,007.66 Tổng phí TTQT thu được trong năm 2007 là 1.729 triệu đồng. Có thể thấy cùng với việc đưa ra những chính sách ưu tiên về lãi suất vay, tỷ giá, tăng hạn mức tín dụng… hoạt động thanh toán quốc t ế đ ược đ ẩy mạnh và tạo dựng được uy tín không chỉ với khách hàng trong nước mà với cả khách hàng nước ngoài. * Hoạt động bảo lãnh: Tính đến 31/12/2007, 100% các khoản bảo lãnh của Chi nhánh là bảo lãnh trong nước. Trong đó bảo lãnh dự thầu là 17 món với t ổng s ố ti ền là 639 20
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2