intTypePromotion=1
ADSENSE

Luận văn: Giải pháp tiêu thụ sản phẩm của Cty Cổ Phần SĩLY Bách Khoa

Chia sẻ: Nguyen Bao Ngoc | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:46

145
lượt xem
37
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nội dung luận văn: "Giải pháp tiêu thụ sản phẩm của Cty Cổ Phần SĩLY Bách Khoa" giới thiệu chung về công ty, thực trạng tiêu thụ sản phẩm và một số giải pháp đẩy mạnh tiêu thụ sản phẩm của Công ty Cổ phần SĩLy Bách Khoa.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Luận văn: Giải pháp tiêu thụ sản phẩm của Cty Cổ Phần SĩLY Bách Khoa

 1. Chuyªn ®Ò tèt nghiÖp Luận văn Giải pháp tiêu thụ sản phẩm của Cty Cổ Phần SĩLY Bách Khoa 1 svTH: Bïi ThÞ Hoa:
 2. Chuyªn ®Ò tèt nghiÖp LỜI NÓI ĐẦU Nền kinh tế nước ta bước ra khỏi thời kỳ bao cấp đ ã được hơn 30 năm, song mấy năm gần đây việc khuyến khích thành lập và hỗ trợ phất triển các công ty tư nhân, công ty trách nhiệm hữu hạn (TNHH), công ty cổ phần mới thực sự được quan tâm các doạnh nghiệp phải có sự quyết định về hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty mính . Vì vậy mà việc tiêu thụ sản phẩm đối với các doanh nghiệp bước vào thị trường kinh doanh là hết sức khó khăn . Nội dung chuyên đè là ‘’Giải pháp tiêu thụ sản phẩm của Cty Cổ Phần SĩLY Bách Khoa ‘’ Nội dung của chuyên đề gồm 3 chương: Chương I: Giới thiệu chung về Công ty Cổ Phần SĩLy Bách Khoa và các yếu tố ảnh hưởng đến tiêu thụ sản phẩm của Công ty. Chương II: Thực trạng tiêu thụ sản phẩm của công ty cổ phần SĩLy Bách Khoa. Chương III: Một số giải pháp đẩy mạnh tiêu thụ sản phẩm của Công ty Cổ phần SĩLy Bách Khoa. Trong khuôn khổ của một chuy ên đ ề cộng với kiến thức bản thân còn hạn chế và thời gian nghiên c ứu có hạn chuy ên đ ề tốt nghiệp này chắc chán không thể tránh khỏi thiếu sót. Tôi rất mong đ ược sự đóng góp ý kiến của các thầy cô để đề tài được ho àn thiện hơn. Sinh viên thực hiện Bùi Th ị Hoa 2 svTH: Bïi ThÞ Hoa:
 3. Chuyªn ®Ò tèt nghiÖp MỤC LỤC Lời nói đầu ................................ ........................................................................ 1 Chương I: Giới thiệu chung về công ty cổ phần sĩly bách khoa và các yếu tố ảnh hưởng đến tiêu thụ sản phẩm của Công ty .......................................................... 5 I. Khái quát về công ty Cổ phần SĩLY Bách Khoa .................................................5 1- Quá trình hình thành và phát triển của công ty: ..............................................5 2- Lĩnh vực ngành nghề kinh doanh của công ty. ...............................................5 2.1. Công ty buôn bán tư liệu tiêu dùng chủ yếu là đồ dùng cá nhân và đồ dùng gia đình. ......................................................................................... 5 2.2. H ệ thống sản phẩm của công ty bao gồm: ........................................ 6 2.3) Quyền hạn của Công ty: ................................................................ .. 6 2.4) Nghĩa vụ của Công ty: ..................................................................... 7 3. Cơ cấu tổ chức quản lý của Công ty ...............................................................7 3.1. Trách nhiệm và quyền hạn của Giám đốc....................................................8 3.2. Phó Giám đốc Công ty.................................................................................8 3.3. Kế toán trưởng .............................................................................................8 3.4- Phòng kinh doanh và dịch vụ ......................................................................9 3.5- Phòng tài chính kế toán ...............................................................................9 3.6- Phòng tổ chức nhân sự.................................................................................9 II. Một số các yếu tố cơ bản ảnh hưởng đến hoạt động tiêu thụ sản phẩm của công ty ...........................................................................................................................10 1. Các yếu tố bên trong doanh nghiệp...............................................................10 1.1. Đ ặc điểm về nhân sự của Công ty .................................................. 10 1.2. Đ ặc điểm về khách hàng của Công ty ............................................ 12 1.3- Đặc điểm về tài chính của Công ty ................................................ 13 2.Các yếu tố bên ngoài của doanh nghiệp.........................................................15 2.1. Môi trường vĩ mô ........................................................................... 15 2.2 Môi trường vi mô............................................................................ 16 2.3.Các đối thủ cạnh tranh .................................................................... 16 Chương II: Thực trạng về công tác tiêu thụ sản phẩm của Công ty Cổ phần sĩ ly bách khoa ........................................................................... 18 I. Kết quả và hiệu quả kinh doanh của công ty .....................................................18 3 svTH: Bïi ThÞ Hoa:
 4. Chuyªn ®Ò tèt nghiÖp 1. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty trong những năm gần đây. ...................................................................................................................18 II. Phân tích thực trạng tiêu thụ sản phẩm củaCông ty Cổ Phần Sĩ ly bách Khoa .23 1.Phân tích các chính sách thúc đẩy tiêu thụ sản phẩm Công ty đang áp dụng.23 1.1.Về mạng lưới bán hàng của Công ty ............................................... 23 1.2 Các dịch vụ phục vụ khách hàng ..................................................... 24 1.3 Các chính sách tiêu thụ sản phẩm của Công ty................................ 25 2. Phân tích thực trạng tiêu thụ sản phẩm của công ty ......................................28 2.1.Thực trạng tiêu thụ sản phẩm của công ty theo kênh phân phối ..... 28 2.2 Thực trạng tiêu thụ sản phẩm theo hình thức bán ............................ 29 2.3 Thực trạng tiêu thụ sản phẩm theo khu vực thị trường .................... 31 III- Đánh giá chung về tình hình tiêu thụ sản phẩm của Công ty: .........................32 1.Những kết quả đạt được.................................................................................32 2. Những hạn chế còn tồn tại ...........................................................................33 3. Nguyên nhân của các hạn chế trên................................................................34 Chương III: Một số giải pháp cơ bản nhằm thúc đẩy tiêu thụ sản phẩm ở Công ty .......................................................................................... 36 I. Xác định phương hướng và mục tiêu phát triển của Công ty trong năm 2006...36 1. Định hướng phát triển ở Công ty trong năm 2006. .......................................36 II. Một số giải pháp cơ bản nhằm thúc đẩy tiêu thụ sản phẩm của Công ty. .........37 1. Đẩy mạnh công tác mở rộng thị trường ........................................................37 2. Đẩy mạnh công tác đào tạo cán bộ công nhân viên. .....................................38 3. Đẩy mạnh công tác quảng cáo và các hoạt động xúc tiến hỗ trợ bán hàng ..41 4. Tăng cường dịch vụ khách hàng. ..................................................................42 5. Xây dựng và hoàn thiện hệ thống cửa hàng giới thiệu sản phẩm cũng như mạng lưới bán hàng, kênh phân phối. ...............................................................43 Kết luận........................................................................................................... 45 Tài liệu tham khảo ......................................................................................... 46 4 svTH: Bïi ThÞ Hoa:
 5. Chuyªn ®Ò tèt nghiÖp CHƯƠNG I: GIỚI THIỆU CHUNG VỀ CÔNG TY CỔ PHẦN SĨLY BÁCH KHOA VÀ CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN TIÊU THỤ SẢN PHẨM CỦA CÔNG TY I. KHÁI QUÁT VỀ CÔNG TY CỔ PHẦN SĨLY BÁCH KHOA 1- Quá trình hình thành và phát triển của công ty: Tên công ty: Công ty Cổ Phần SĨLY Bách Khoa Tên giao d ịch: Cổ Phần SĨLY Bách Khoa COMPANY LIMITED. Tên viết tắt: Cổ Phần SĨLY Bách Khoa Co, LTD. Địa chỉ trụ sở chính: Số 27B4b Bách Khoa, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội. Các văn phòng giao dịch: - 661- G iải Phóng - H à Nội - Tel: 8692147 Email: SILY Bach Khoa @ FPT.Vn - Fax: 8682792 Website: http// www. SILY Bach Khoa.com.vn Công ty được thành lập theo quyết định số 4239 GP/TLbN của Ủy ban nhân dân thành phố H à Nội cấp ngày 15 tháng 10 năm 2001 Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 0103000575 do Sở kế hoạch đầu tư Hà Nội cấp ngày 15/10/2001. Công ty Cổ Phần SĨLY Bách Khoa là một doanh nghiệp Thương Mại và Dịch vụ trang trí nội thất, là m ột pháp nhân kinh doanh có uy tín trong thời gian qua, có con dấu riêng, được mở tài khoản tại các Ngân hàng theo quy đ ịnh của Nhà nước. 2- Lĩnh vực ngành nghề kinh doanh của công ty. 2.1. Công ty buôn bán tư liệu tiêu dùng chủ yếu là đồ dùng cá nhân và đồ dùng gia đình. - Đại lý mua, đại lý bán, ký gửi hàng hoá. - Dịch vụ trang trí nội thất. - Sản xuất mua bán vật liệu xây dựng. - Trang trí ngoại thất công trình. 5 svTH: Bïi ThÞ Hoa:
 6. Chuyªn ®Ò tèt nghiÖp - Lắp đặt khung nhôm kính, trần nhôm, đồ gỗ trong xây dựng. 2.2. H ệ thống sản phẩm của công ty bao gồm: - Nhôm thanh xây dựng. - Tấm trần thạch cao. - Tấm trần nhựa - Tấm trần nhôm - Tấm sợi khoáng - Thép không gỉ (Inox) - Tấm phức hợp nhôm - nhựa - Gỗ lát sàn bề mặt tráng kim loại - Tấm lợp thông minh. Năm 2001, vốn điều lệ của công ty là 1.100.000.000đ (một tỷ, một trăm triệu đồng), đến nay số vốn điều lệ là 3.200.000.000đ (ba tỷ hai trăm triệu đồng). Tương ứng với chức năng kinh doanh, Công ty có nhiệm vụ phải đăng ký và ho ạt động đúng ngành nghề kinh doanh đ ã đăng ký trong giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, các quy định và pháp luật của Nhà nước. Để đảm bảo thực hiện được các mục tiêu kinh doanh của mình Công ty có các quyền hạn và nghĩa vụ trong hoạt động kinh doanh như sau: 2.3) Quyền hạn của Công ty: - Lựa chọn ngành nghề, hình thức, quy mô Công ty cho phù hợp với khả năng và trình đ ộ của các thành viên. - Lựa chọn hình thức góp vốn và cách thức huy động vốn. - Lựa chọn khách hàng, trực tiếp giao dịch ký kết hợp đồng kinh tế với khách hàng. - Tuyển dụng và thuê mướn lao động theo yêu cầu kinh doanh của Công ty. - Sử dụng ngoại tệ thu được. - Quyết định việc sử dụng phần thu nhập còn lại. - Chủ động trong mọi hoạt động kinh doanh đã được đăng ký. - C hủ động trong đầu tư, liên doanh liên kết với các đ ơn vị trong và ngoài nư ớc. 6 svTH: Bïi ThÞ Hoa:
 7. Chuyªn ®Ò tèt nghiÖp 2.4) Nghĩa vụ của Công ty: - Sản xuất, kinh doanh theo đúng ngành nghề đ ược ghi trong giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh. - Bảo đảm quyền, lợi ích hợp pháp của người lao động theo đúng quy định của luật lao động. - Bảo đảm tiêu chuẩn chất lượng sản phẩm hàng hoá theo đúng tiêu chuẩn của Nhà nước. - Tuân thủ các quy định của Nhà nước về bảo vệ môi trường, bảo vệ di tích lịch sử, văn hoá danh lam thắng cảnh của đất nước, trật tự và an toàn xã hội. - Nộp Ngân sách Nhà nước và địa phương. - Thực hiện chế độ thu chi hóa đơn, chứng từ theo quy định của Bộ Tài chính… 3. Cơ cấu tổ chức quản lý của Công ty Bộ máy điều hành Công ty gồm có: Giám đốc, Phó giám đốc, Trưởng các phòng ban, K ế toán trưởng, Cửa hàng trưởng, Trưởng x ưởng… Hình 1: Bộ máy lãnh đạo của công ty. Giám đốc Phó Giám đốc Kế toán Trưởng các Cửa hàng Trưởng phòng ban trưởng trưởng xưởng 7 svTH: Bïi ThÞ Hoa:
 8. Chuyªn ®Ò tèt nghiÖp 3.1. Trách nhiệm và quyền hạn của Giám đốc - Đ iều hành mọi hoạt động kinh doanh của Công ty và chịu trách nhiệm về việc thực hiện nhiệm vụ và quyền hạn được giao. - Thay mặt Công ty để ký các hợp đồng kinh tế và các văn bản giao dịch theo phương hướng kế hoạch của Công ty, đồng thời chịu trách nhiệm thực hiện các văn b ản đó. - Là chủ tài khoản của Công ty Giám đốc chịu trách nhiệm về hiệu quả kinh doanh, chịu trách nhiệm về việc chấp hành các quy định về luật Công ty. - Tổ chức điều hành thu thập, xử lý thông tin giúp Công ty trong việc xây dựng kế hoạch hàng năm. - Bảo đảm an ninh trật tự và an toàn lao động trong toàn Công ty như việc đưa cán bộ công nhân viên đi phục vụ ở bên ngoài. - Đ ược quyền tuyển dụng hoặc cho thôi việc người lao động không đáp ứng đ ược yêu cầu kinh doanh, có quyền buộc thôi việc người lao động vi phạm nội quy quy chế hoạt động của Công ty và quy định của Bộ luật lao động. - Có quyền quyết định việc bổ nhiệm, khen thưởng và bãi nhiệm, kỷ luật nhân viên làm việc trong Công ty đúng quy định của luật lao động. - Chịu trách nhiệm hoàn toàn về mặt hành chính cũng như vật chất của Công ty. 3.2. Phó Giám đốc Công ty Là người giúp việc cho Giám đốc, được Giám đốc bổ nhiệm và miễn nhiệm thông qua sự nhất trí của các sáng lập viên. 3.3. K ế toán trưởng Là người giúp việc cho Giám đốc về việc thực hiện công tác tài chính kế toán của Công ty, chịu trách nhiệm về việc mở sổ sách theo đúng pháp lệnh thống kê kế toán. Tổ chức quản lý và hướng dẫn điều hành nhân viên thuộc phòng kế toán, đảm bảo tính chính xác về những số liệu của Công ty, chịu trách nhiệm trước Công ty và pháp luật về những con số đó. 8 svTH: Bïi ThÞ Hoa:
 9. Chuyªn ®Ò tèt nghiÖp 3.4- Phòng kinh doanh và dịch vụ Thực hiện kinh doanh và tổ chức quản lý các khâu về dịch vụ như sửa chữa, tư vấn lắp đặt, hoàn thiện các công trình về trang trí nội ngoại thất về xây dựng như sàn gỗ, tấm lợp thông minh, tấm trần nhôm, trần thạch cao. 3.5- Phòng tài chính kế toán - Thực hiện các nghiệp vụ hạch toán kế toán, quản lý vốn, theo d õi về hoạt động tài chính của Công ty, nắm bắt, phản ánh c hính xác và kịp thời cho ban giám đốc Công ty biết tình hình ho ạt động tài chính c ủa Công ty, hạch toán lỗ lãi, báo cáo k ết quả kinh doanh m à Công ty đ ã đạt được trong thời gian nhất định. - Chịu trách nhiệm giao dịch những mối quan hệ về tài chính của Công ty như Ngân hàng, vay vốn, thanh toán… phục vụ cho yêu cầu sản xuất kinh doanh của Công ty. - Lập và tổ chức thực hiện các kế hoạch tài chính kế toán - Theo dõi kịp thời liên tục hệ thống các số liệu về sản lượng tài sản, vốn và các quỹ hiện có của Công ty - Tính toán các khoản chi phí sản xuất để lập biểu giá thành thực hiện tính toán lỗ lãi, các khoản thanh toán với ngân sách theo chế độ hiện hành. - Phân tích hoạt động kinh tế của từng thời kỳ - Thu chi tiền mặt, thu chi tài chính và hạch toán kế toán. - Q uyết toán và lập báo cáo hàng quý theo quy định của Nhà Nước, thực hiện hạch toán nghiệp vụ đầy đủ quá trình vận động về vật tư, tiền vốn và tài sản của Công ty. 3.6- Phòng tổ chức nhân sự - Có chức năng quản lý các cán bộ nhân vi ên trong Công ty. Có khả năng tổ chức tuyển dụng những nhân viên có đ ủ năng lực vào những vị trí m à Công ty c ần tuyển, cũng có thể sa thải những nhân vi ên thiếu trách nhiệm, năng lực yếu kém. 9 svTH: Bïi ThÞ Hoa:
 10. Chuyªn ®Ò tèt nghiÖp - Chịu trách nhiệm về cơ cấu tiền lương cũng như các chế độ đãi ngộ và thưởng phạt của Công ty. - Tổ chức bộ máy quản lý các cửa hàng, phòng ban - Thực hiện công tác hành chính, quản lý các tài liệu, con dấu, văn thư, hồ sơ lưu trữ,…. - Quản lý hồ sơ, lý lịch và danh sách cán bộ công nhân viên toàn công ty. - Q uản lý tài sản thuộc Công ty trừ những tài sản đã có quyết định của Giám Đốc đ ưa về cho đơn vị quản lý. II. MỘT SỐ CÁC YẾU TỐ CƠ BẢN ẢNH HƯỞNG ĐẾN HOẠT ĐỘNG TIÊU THỤ SẢN PHẨM CỦA CÔNG TY 1. Các yếu tố bên trong doanh nghiệp 1.1. Đặc điểm về nhân sự của Công ty Là Công ty chuyên về thương mại và dịch vụ do đó đội ngũ lao động trong Công ty là đội ngũ lao động trẻ. Hiện nay lực lượng lao động trong Công ty là 117 người, trong đó có 68 nữ chiếm 58% và 49 nam chiếm 42% tổng số lao động trong Công ty. Bảng 1: C ơ cấu lao động theo giới tính. Đơn vị: Người GIỚI TÍNH SỐ NGƯỜI TỶ LỆ (%) Nam 49 42 Nữ 68 58 Tổng 117 100 (Nguồn: Phòng tổ chức nhân sự Cty Cp SĩLy Bách Khoa). Qua bảng phân tích ta thấy tỷ lệ nữ giới chiếm khá cao so với nam giới trong công ty (16%) tong khi đó lực lượng lao động của Công ty là lực lượng trẻchủ yếu ở độ tuổi 30 tuổi. Tuổi trung bình của lao động trong Công ty là 28 trong đó thâm niên công tác trung bình của cán bộ là 2 năm 4 tháng. Tỷ lệ nữ chiếm cao điều đó tạo điều kiện cho việc bán hàng đối với một công ty chuyên kinh doanh về thương mại và dịch vụ nhưng bên cạnh đó đa số cán bộ công nhân viên trong lại nằm trong độ tuổi sinh con do vậy thời gian làm 10 svTH: Bïi ThÞ Hoa:
 11. Chuyªn ®Ò tèt nghiÖp việc đôi lúc có ảnh hưởng đến năng suất công việc được giao. Vì vậy Công ty cần những chế độ ưu đãi về chế độ nghỉ phép, nghỉ lễ, cũng như thai sản một cách chu đáo hơn tạo điều kiện thuận lợi cho họ làm việc có hiệu quả cao hơn nữa. Bảng 2: Cơ cấu lao động theo độ tuổi. Đơn vị : Người SỐ NGƯỜI TỶ LỆ (%) ĐỘ TUỔI D ưới 26 67 58 26 – 35 35 30 Trên 35 15 12 (Nguồn: Phòng tổ chức nhân sự Cty Cp SĩLy Bách Khoa). Bảng 3: Cơ cấu lao động theo trình độ văn hoá. TRÌNH ĐỘ SỐ NGƯỜI TỶ LỆ (%) Đại học 14 12 Trung học - Cao đẳng 67 58 Lao động phổ thông 36 30 (Nguồn: Phòng tổ chức nhân sự Cty Cp SĩLy Bách Khoa). Công ty có đội ngũ lao động có trình độ tương đối cao chủ yếu là Trung học và Cao đ ẳng, lực lượng lao động trẻ và năng đ ộng chủ yếu ở độ tuổi dưới 30 song bên cạnh đó Công ty số người có trình độ đại học vẫn còn ít 14 người chiếm tỷ lệ 12% so với tổng số lao động toàn Công tySố người lao động phổ thông vẫn chiếm tỷ lệ cao (30%) so với toàn bộ lao động của Công ty. Điều đó chứng tỏ phần đông đội ngũ lao động của công ty vẫn chưa qua đào tạo một cách có bài bản trong khi công ty lại chuyên kinh daonh về thương mại và dịch vụ đòi hỏi người lao động ngoài sự nhiệt tình năng động cần phải có kiến thức sâu rộng và nhạy bén về các loại sản phẩm mà công ty kinh doanh, chính sách cho những người làm thêm giờ vẫn chưa được công ty chú trọng đến. Bộ máy 11 svTH: Bïi ThÞ Hoa:
 12. Chuyªn ®Ò tèt nghiÖp quản lý chưa được tinh giảm, còn công kềnh và chưa tiết kiệm chưa có hiệu quả ảnh hưởng không nhỏ đến quá trình tiêu thụ sản phẩm của công ty trong giai đoạn hiện nay vì đây là nhân tố tác động trự tiếp đến hoạt động tiêu thụ sản phẩm của công ty Do vậy Công ty cần tuyển dụng thêm những người có trình độ đại học vào những then chốt liên tục mở các lớp đào tạo kiến thức cho nhân viên trong toàn công ty nhất là đội ngũ nhân viên bán hàng để tạo điều kiện và cơ hội cho Công ty phát triển cũng như rễ bắt kịp với sự thay đổi nhanh chóng của thị trường trong hiện tại cũng như trong tương lai. 1.2. Đặc điểm về khách hàng của Công ty Công ty Cổ Phần SĩLy Bách Khoa là Công ty chuyên tiến hành các hoạt động sản xuất kinh doanh trong lĩnh vực nội thất xây dựng. Công ty có rất nhiều các sản phẩm, dịch vụ khác nhau cung ứng ra thị tr ường. Mỗi sản phẩm, d ịch vụ có ưu thế về mặt thị trường hay chiếm tỷ trọng khác nhau trên thị trường. Tuy nhiên nhìn chung về mặt tổng thể toàn Công ty thì thị trường chủ yếu là miền Bắc tập trun g ở các thành phố lớn như Hà Nội, Quảng Ninh, Hải Dương, Hải Phòng, Thanh Hóa, Vinh, Yên Bái, Nam Định… khách h àng c ủa Công ty gồm có: - Các đ ại lý, các cửa hàng, chi nhánh, ở các tỉnh như Nam Định, Ninh Bình, Thanh Hóa, Vinh, Hưng Yên, Hải Dương, Bắc Ninh, Yên Bái, Điện Biên, Quảng Ninh… - Các Công ty sản xuất và dịch vụ trong nước, các công trình tư nhân như công trình Thạch cao khu đô thị mới Ciputra - N am Thăng Long, công trình Ngân hàng ACB th ị trấn Bần Hải D ương, Showroom Isuzu Thanh Hóa, công trình 1 25 ngõ Thổ Quan, 32 Phương Liệt… Công trình trần nhôm như Công ty TNHH tỉnh Phú Thọ, Vimeco- Phùng Hưng Hà Nội, khách sạn Metropol, Công ty cổ phần Toyoto- Mỹ Đ ình Hà Nội… Công trình tấm lợp thông minh như Nhà làm việc Ngân hàng ACB thị trấn Bần Hưng Yên, Công trình 18 Ngô Quyền - H à Nội. 12 svTH: Bïi ThÞ Hoa:
 13. Chuyªn ®Ò tèt nghiÖp Công trình gỗ ván sàn, nhôm kính như Nhà thi đấu UBND huyện Thường Tín - Hà Nội, Nhà hàng Hương Hải - Hải Dương, công trình UBND huyện Từ Liêm - 3 6 Trần Phú - Hà Nội, Công ty TNHH xây dựng và du lịch Tiền Phong - Trần Khát Chân - Hà Nội, Công trình Bộ tư pháp - Chu Văn An - H à Nội…, Công trình xí nghiệp xây dựng và nội thất GTC- H ải Dương, Công ty TNHH Phúc Ngân - H à Nội, công trình thư viện điện tử - Bách Hà Nội… Qua phân tích đặc điểm về khách hàng của công ty ta thấy số lượng lớn khách hàng của công ty đã đ ược tăng dần qua các năm hoạt động đặc biệt là một số khách hàng lớn có tên tuổi trên thị trường và điều đó càng tạo lên sự uy tín cũng như quyền lực của công ty trên thị trường. Để có được những kết quả có Công ty đã không ngừng tăng chất lượng sản phẩm sản phẩm, giá cả hợp lý , sự hoàn thiện về dịch vụ phục vụ khách hàng cũng như chủng loại hàng hoá phong phú và đa dạng thu hút nhu cầu của khách hàng do vậy mà công tác tiêu thụ sản phẩm của công ty đang được mở rộng. Đây là một điểm mạnh của công ty tạo điều kiện cho việc mở rộng thị trường và tiêu thụ sản phẩm do đó Công ty cần phải giữ uy tín đối với những khách hàng truyền thống này cũng như khách hàng mới của công ty vì đ ây là tài sản vô hình nó không dễ gì mà có đ ược trong thời gian ngắn. - Đ ối với khách hàng truyền thống công ty phải có những ưu tiên, ưu đãi về giá cả về dịch vụ hỗ trợ cho họ. - Đối với những khách hàng tiềm năng cần phải biết khơi dậy nhu cầu của họ bằng những con đường như tiếp thị quảng cáo - Đối với những khách hàng mới đơn lẻ thì phải tìm cách khơi dậy lôi kéo họ bằng những chính sách hậu mãi. 1.3- Đặc điểm về tài chính của Công ty Công ty Cổ Phần Sĩ Ly Bách Khoa là một Công ty hạch toán độc lập về mặt tài chính. Để tiến hành ho ạt động sản xuất kinh doanh thì các doanh nghiệp cần phải có nguồn vốn và tài sản tài sản nhất định để tiến hành hoạt động kinh doanh của mình. 13 svTH: Bïi ThÞ Hoa:
 14. Chuyªn ®Ò tèt nghiÖp Bảng 4: Tình hình tài sản và nguồn vốn của Công ty. ĐVT: 1.000 đồng Năm 2002 Năm 2003 Năm 2004 Năm 2005 Phân loại Giá trị Cơ cấu Giá trị Cơ cấu Giá trị Cơ cấu Giá trị Cơ cấu ( đồng) ( đồng) ( đồng) ( đồng) (%) (%) (%) (%) 1- Tài sản 8.500.000 100 9.270.000 100 9.700.000 100 10.200.000 100 + Tài sản lưu động 5.500.000 65,48 6.070.000 65,48 6.500.000 67,01 7.000.000 68,63 + Tài sản cố định 3.000.000 34,52 3.200.000 34,52 3.200.000 32,99 3.200.000 31,37 2- Ngu ồn vốn 8.500.000 100 9.270.000 100 9.700.000 100 10.200.000 100 + Nguồn vốn chủ sở 5.309.000 56,4 5.228.280 56,4 6.091.600 62,8 7.892.760 77,38 hữu 3.191.000 43,6 4.041.720 43,6 3.608.400 37,2 2.307.240 22,62 + Nợ phải trả ( Nguồn: Bảng cân đối kế toán các năm 2002, 2003, 2004, 2005) Qua bảng tài sản và nguồn vốn của Công ty ta thấy hình hình tài sản của Công ty được tăng dần qua các năm hoạt động kinh doanh của Công ty.Trong đó tài sản lưu động tăng mạnh là năm 2003 tăng 770.000 ngàn đồng so với năm 2002 hay 0.78%. Năm 2004 tăng 1.53% hay 430.000 ngàn đồng so với năm 2003 và năm 2005 tăng 1.62% hay 500.000 ngàn đồng so với năm 2004. Nguồn vốn chủ sở hữu của Công ty tăng mạnh đặc biệt là năm 2004 tăng 863.320 ngàn đồng so với năm 2003 hay 6.4% và năm 2005 tăng 1.801.160 ngàn đồng so với năm 2004 hay 14.58%. Năm 2005 là năm có nguồn vốn chủ sở hữu tăng mạnh nhất tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động san xuất kinh doanh của Công ty. Tuy tỷ trọng vốn chủ sở hữu qua các năm đề cao chiếm hơn 60% tổng nguồn vốn huy động được nhưng tỷ trọng nợ phải trả cũng chiếm xấp xỉ 40%. Đây là tỷ lệ nợ tương đối lớn sẽ gây áp lực đối với khả năng thanh toán của doanh nghiệp. V ì vậy trong thời gian tới Công ty nên quan tâm tới vấn đề cân đối giưũa nguồn vốn chủ hữu và các kho ản nợ sao cho phù h ợp. Năm 2005 ta thấy công tác nợ phải trả của công ty đã đ ược cải thiện, tỷ trọng nợ phải trả được giảm dân qua các năm, điều đó chứng tỏ Công ty đ ã chú ý đến khoản nợ phải trả của m ình. Kinh tế thị trường luôn biến động và đầy rủi ro, nên để vừa có thể đạt hiệu quả cao trong hoạt động, vừa tránh được các rủi ro của thị trường, Công ty 14 svTH: Bïi ThÞ Hoa:
 15. Chuyªn ®Ò tèt nghiÖp Cổ Phần SĨLY Bách Khoa đã tiến hành đồng loạt 2 hoạt động là ho ạt động sản xuất kinh doanh và thương mại, là 2 chức năng chính của Công ty. Từ khi thành lập đến nay thì nhiệm vụ của Công ty tuy có những lúc thay đổi, tuy nhiên nhiệm vụ chính vẫn là m ảng thương m ại và d ịch vụ. Cùng với sự đa dạng của nền kinh tế thì hiện nay Công ty còn có thêm 1 số nhiệm vụ khác nữa là. - Thực hiện liên doanh liên kết trực tiếp với các công ty, các cơ sở sản xuất kinh doanh trong và ngoài nước để tham gia tiến hành các dự án công trình trang trí nội thất xây dựng, nhằm phát triển sản xuất và m ở rộng phạm vi kinh doanh. - Mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm của Công ty. Khẳng định chỗ đứng trên thị trường bằng các sản phẩm, dịch vụ về trang trí nội thất trong xây dựng với chất lượng cao. - N gày càng nâng cao chất lượng cơ sở vật chất kỹ thuật, đầu tư thêm nhiều thiết bị phục vụ lao động, sử dụng các trang thiết bị hiện đại để dần từng bước hiện đại hóa trong lao động. 2.Các yếu tố bên ngoài của doanh nghiệp 2.1. Môi trường vĩ mô Công ty Cổ Phần Sĩ Ly Bách Khoa hoạt động trong môi trường rộng và ở nhiều tỉnh thành trong nước, do vậy cũng chịu tác động của một số yếu tố sau: - Môi trường kinh tế: Các chính sách kinh tế của Nhà nước, tốc độ tăng trưởng nền kinh tế quốc dân, tốc độ lạm phát, thu nhập bình quân trên đ ầu người… là các nhân tố tác động trực tiếp đến cung cầu của doanh nghiệp. Nếu tốc độ tăng trưởng của nền kinh tế quốc dân cao, các chính sách của Chính phủ khuyến khích các doanh nghiệp đầu tư mở rộng sản xuất, sự biến động tiền tệ là không đáng kể, lạm phát được giữ ở mức hợp lý, thu nhập bình quân đầu người tăng… sẽ tạo điều kiện cho các doanh nghiệp phát triển sản xuất kinh doanh và ngược lại vì sức mua sản phẩm của Công ty phụ thuộc và sức mua chung của toàn xã hội, phụ thuộc và khả năng thanh toán của người tiêu dùng, phụ thuộc vào thu nhập, giá cả… 15 svTH: Bïi ThÞ Hoa:
 16. Chuyªn ®Ò tèt nghiÖp - Môi trường chính trị: Sự ổn định chính trị của nước ta cũng như chính sách Nhà nước đối với giới kinh doanh, mức độ mạo hiểm và rủi do trong kinh doanh cũng đóng góp phần hỗ trợ tích cực cho hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty. - Môi trường xã hội: Các tập quán thói quen và thị hiếu tiêu dùng của từng khu vực, từng nhóm khách hàng là nhân tố để cho Công ty có chiến lược đưa sản phẩm vào từng thị trường để tiêu thụ. 2.2 Môi trường vi mô Do đặc điểm hoạt động của Công ty là lĩnh vực thương mại và dịch vụ nên Công ty đã có quan hệ trực tiếp với các nhà máy, các nhà sản x uất nhằm giảm bớt các chi phí trung gian cho cả nhà sản xuất lẫn Công ty. Cụ thể là các mối quan hệ mua bán trực tiếp có quy mô như sau: + Là đại lý cấp I của Nhà máy nhôm Tung Kuang. + Là đại lý cấp I của Nhà máy nhôm ASIA - V INA - TAIWAN. + Là đại lý độc quyền của Nhà máy nhôm Vijalco. + Là đại lý cấp II của nhà máy nhôm YNGHUA. + Là đại lý cấp II của nhà máy nhựa Tiến Huy. + Là đại lý độc quyền của Nhà máy phức hợp nhôm nhựa Phương Thịnh được sản xuất trên dây chuyền của Mỹ. + Là đại lý độc quyền của N hà máy sản xuất tấm trần nhôm Badiss dựa trên công nghệ tiên tiến của Đài Loan. + Là đại lý độc quyền của Tập đoàn sản xuất gỗ ván sàn Wipar Quet với sản phẩm gỗ ván sàn CLASSEN. + Là đại lý độc quyền của Nhà máy tấm lợp Thông minh KETE dựa trên công nghệ của Đức và Nhật… Nguồn hàng khai thác từ các Tập đoàn, các hãng, Công ty và các cơ sở sản xuất của các thành phần kinh tế trong và ngoài nước. 2.3.Các đối thủ cạnh tranh Kinh doanh trong kinh tế thị trường đòi hỏi doanh ngiệp phải quan tâm nhiều đến các đối thủ cạnh tranh. Là công ty chuyên kinh doanh về dịch vụ và 16 svTH: Bïi ThÞ Hoa:
 17. Chuyªn ®Ò tèt nghiÖp thương mại nên các đối thủ cạnh tranh của công ty không hẳn là ít ví như Cty TNHH Việt Hà, Công ty Hưng Thịnh, Cty TNHH Thương mại và d ịch vụ Sao mai… Tuy cùng lấy một số sản phẩm của các hãng như : nhà máy nhôm TungKuay, nhà máy nhựa Tiến huy, tập đoàn sản xuất gỗ vấn sàn wipar Quet…. Nếu như là đ ại lý độc quyền hay đại lý cấp I, đại lý cấp IIcủa các hãng thì lại coá các mức giá khác nhau. Do vậy công ty không những cạnh tranh về chất lượng, giá cả mà còn cạnh tranh cả vềđiều kiện bảo hành sản phẩm cũng như phong cách phục vụ khách hàng , một số công ty còn bân các sản phẩm cùng loại do Trung Quốc sản xuất nên giá cả cũng ảnh hưởng không nhỏ đến nhu cầu cảu khách hàng vì các mặt hàng của Công ty là thông d ụng, nhu cầu sử dụng cao do vậy công ty cần có nhiều hình thức quảng cáo hơn để đưa thông tin đến khách hàng mới đầy tiềm năng cũng như m ở rộng thêm các sản phẩm mới nhằm đa dạng hoá các mặt hàng kinh doanh trong công ty tăng thị hiếu tiêu dùng trên thị trường. 17 svTH: Bïi ThÞ Hoa:
 18. Chuyªn ®Ò tèt nghiÖp CHƯƠNG II: THỰC TRẠNG VỀ CÔNG TÁC TIÊU THỤ SẢN PHẨM CỦA CÔNG TYCỔ PHẦN SĨ LY BÁCH KHOA I. KẾT QUẢ VÀ HIỆU QUẢ KINH DOANH CỦA CÔNG TY 1. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty trong những năm gần đây. Một doanh nghiệp muốn hoạt động tốt phải dựa vào kết quả tiêu thụ sản phẩm của nó. Sản phẩm tiêu thụ tốt chứng tỏ khâu nghiên cứu thị trường đáp ứng nhu cầu của khách hàng càng sát với thực tế hơn. Dù doanh nghiệp sản phẩm tốt đến mấy về sản phẩm của mình nhưng ở khâu tiêu thụ mà kết quả thu được không đạt được mức kế hoạch đề ra thì doanh nghiệp cần phải xem xét lại kế hoạch tiêu thụ sản phẩm của mình. Kết quả tiêu thụ sản phẩm - nó phản ánh về mặt lượng của quá trình tiêu thụ sản phẩm của doanh nghiệp. Kết quả tiêu thụ sản phẩm càng lớn quy mô doanh nghiệp càng được mở rộng doanh số bán ra càng tăng lên. Sự tăng lên của doanh số thể hiện một loạt những chính sách về sản phẩm giảm giá, tăng cường công tác khuếch trương sản phẩm của doanh nghiệp, đầu tư thêm máy móc để nâng cao chất lượng sản phẩm tăng uy tín với khách hàng. Hiệu quả tiêu thụ sản phẩm ở doanh nghiệp là mức độ phản ánh về chất của công tác tiêu thụ sản phẩm. Hiệu quả tiêu thụ sản phẩm được thông qua các chỉ tiêu để đánh giá doanh nghiệp có mức sinh lời năm nay hơn với năm trước hay không, các chỉ tiêu về sử dụng vốn lưu động cũng như vốn cố định của doanh nghiệp đã hiệu quả hay chưa. Vì vậy để đánh giá sự thành công trong sản xuất kinh doanh thì hai tiêu thức về kết quả tiêu thụ sản phẩm và hiệu quả tiêu thụ sản phẩm sẽ giúp cho doanh nghiệp nhìn nhận vấn đề một cách rõ nét hơn về quá trình tiêu thụ sản phẩm ở doanh nghiệp. Trong những năm qua với sự nỗ lực của toàn bộ cán bộ công nhân viên công ty Cổ phần SĩLy Bách Khoa, đ ã từng bước vượt qua những khó khăn, thử 18 svTH: Bïi ThÞ Hoa:
 19. Chuyªn ®Ò tèt nghiÖp thách, từng bước khẳng định vị thế của mình trên thương trường. Cho đến nay công ty đã có những bước tiến đáng kể cả về chất và lượng điều đó được thể hiện thông qua những kết quả mà công ty đã đạt đ ược trong những năm gần đây: Bảng 5- K ết quả kinh doanh của Công ty Cổ Phần SĨLY Bách Khoa. Đơn vị: 1000đ Các chỉ tiêu Năm 2002 Năm 2003 Năm 2004 Năm 2005 1- Doanh thu 50.100.000 56.304.000 63.510.000 66.513.000 2- Thuế và các khoản 198.500 229.826 240.369 243.290 phải trừ 3- Doanh thu thu ần 49.539.285 56.074.174 63.269.631 66.269.710 4- Giá vốn 48.985.785 55.413.974 62.414.631 65.324.710 5- Lãi gộp 553.500 660.200 855.000 945.000 6- Chi phí 415.000 477.200 649.000 725.000 - Chi phí bán hàng 100.200 100.400 181 .500 215.000 - Chi phí quản lý 314.000 376.800 467.500 510.000 7- Lãi trước thuế 138.500 183.000 206.000 220.000 8- Thuế TNDN 10.000 24.000 32.000 36.000 9- Lãi sau thu ế 128.500 159.000 174.000 184.000 (Nguồn: Bảng báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh các năm2002,2003,2004,2005 ) N hìn chung hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty phát triển mạnh, lợi nhuận ròng qua các năm 2002,2003,2004,2005 đã không ngừng được cải thiện, lợi nhuận tăng dần qua các năm từ 128.500 ngàn đồng năm 2002 lên 184.000 ngàn đồng so với năm 2005. 19 svTH: Bïi ThÞ Hoa:
 20. Chuyªn ®Ò tèt nghiÖp Bảng 6- So sánh kết quả kinh doanh của Công ty C.P S ĨLY B.Khoa. Đơn vị: 1000đ 2004/ 2003 2005/ 2004 2005/ 2004 Các chỉ tiêu Tuyệt Tỷ lệ tăng Tuyệt đối Tỷ lệ tăng Tuyệt đối Tỷ lệ tăng (%) (%) (%) đối 1- Doanh thu 6.204.000 12.38 7.206.000 12,8 3.003.000 4,73 2- Thuế và các khoản giảm 31.326 15.78 10.543 4,6 2.921 1,22 trừ 3- Doanh thu thuần 6.534.889 13.19 7.195.457 12,83 3.000.079 4,74 4- Giá vốn 6.428.189 13.12 7.000.657 12,64 2.910.079 4,67 106.700 19.2 194.800 29,5 90.000 10,53 5- Lãi gộp 6- Chi phí 62.200 14.98 171.800 36 76.000 11,7 - Chi phí bán hàng 200 1.9 81.100 80,8 33.500 18,46 - Chi phí quản lý 60.000 19.0 90.700 24,1 42.500 9,1 44.500 32.1 23.000 12,6 14.000 6,8 7- Lãi trước thuế 14.000 14.0 8.000 33,4 4.000 12,5 8- Thuế TNDN 30.500 23.73 15.000 9,5 10.000 5,8 9- Lãi sau thuế (Nguồn: Bảng báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh các năm2002, 2003, 2004, 2005 ) Qua bảng so sánh kết quả kinh doanh của Công ty ta thấy tổng doanh thu của Công ty không ngừng tăng lên theo các năm đây là kết của của việc nghiên cứu, nắm bắt thị trường mở rộng quy mô kinh doanh và đa dạng hóa sản phẩm của Công ty. Năm 2003 Công ty đạt doanh thu 56.304.000 ngàn đồng sơ với năm 2002 tăng 12.38% tức là tăng 6.204.000 ngàn đồng. Chi phí tăng 14.98% hay 62.200 ngàn đồng, lợi nhuận tăng 32.1% hay tăng 44.500 ngàn đồng. Đây lag năm có lợi nhuận cao vì được sự uy đãi của nhà nước về thuế đặc biệt là thuế thu nhập doanh nghiệp. Năm 2004, Công ty đạt doanh thu 63.510.000 ngàn đồng. So với năm 2003 tăng 12,8% tức là tăng 7.206.000 ngàn đồng, chi phí tăng 36% hay 171.800 ngàn, lợi nhuận tăng 12,6% hay tăng 23.000 ngàn đồng. Đây là năm chi phí tăng mạnh hơn doanh thu nhưng lợi nhuận lại tăng chậm hơn. Nguyên nhân của hiện tượng này là do thuế, các khoản giảm trừ và 20 svTH: Bïi ThÞ Hoa:
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2