intTypePromotion=1

Luận văn:Phân tích hiệu quả hoạt động kinh doanh tại xí nghiệp kinh doanh vật liệu xây dựng số 2 của Công ty TNHH một thành viên vật liệu xây dựng Vĩnh Long

Chia sẻ: Nguyen Lan | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:85

0
458
lượt xem
178
download

Luận văn:Phân tích hiệu quả hoạt động kinh doanh tại xí nghiệp kinh doanh vật liệu xây dựng số 2 của Công ty TNHH một thành viên vật liệu xây dựng Vĩnh Long

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo luận văn - đề án 'luận văn:phân tích hiệu quả hoạt động kinh doanh tại xí nghiệp kinh doanh vật liệu xây dựng số 2 của công ty tnhh một thành viên vật liệu xây dựng vĩnh long', luận văn - báo cáo, quản trị kinh doanh phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Luận văn:Phân tích hiệu quả hoạt động kinh doanh tại xí nghiệp kinh doanh vật liệu xây dựng số 2 của Công ty TNHH một thành viên vật liệu xây dựng Vĩnh Long

 1. www.kinhtehoc.net GVHD:Nguyễn Thúy Hằng Luận văn tốt nghiệp TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ KHOA KINH TẾ - QUẢN TRN KINH DOANH LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP Đề Tài: PHÂN TÍCH HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH TẠI XÍ NGHIỆP KINH DOANH VẬT LIỆU XÂY DỰNG SỐ 2 CỦA CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN VẬT LIỆU XÂY DỰNG VĨNH LONG GIÁO VIÊN HƯỚNG DẨN SINH VIÊN THỰC HIỆN NGUYỄN THÚY HẰNG ĐỒNG THN NGỌC QUYÊN MSSV: 4053617 Lớp: Kế toán Tổng Hợp K31 Cần Thơ 2009 http://www.kinhtehoc.net
 2. www.kinhtehoc.net GVHD:Nguyễn Thúy Hằng Luận văn tốt nghiệp LỜI CẢM TẠ  Trong thời gian học tập tại trường Đại học Cần Thơ nhờ được sự động viên, giúp đỡ của bạn bè và gia đình cùng với sự chỉ dạy tận tình của Quý Thầy, Cô Trường Đại học Cần Thơ, đặc biệt là quý Thầy, Cô thuộc Khoa Kinh Tế - Quản Trị Kinh Doanh tôi mới đạt được kết quả như ngày hôm nay. Nhờ có sự giảng dạy và giúp đỡ nhiệt tình đó đã giúp tôi vượt qua những khó khăn trong cuộc sống, học tập cũng như trong quá trình làm luận văn tốt nghiệp. Nhờ có sự giới thiệu của Khoa Kinh Tế - Quản Trị Kinh Doanh và sự đồng ý của Ban Lãnh Đạo Công ty Trách nhiệm hữu hạn một thành viên Vật liệu xây dựng Vĩnh Long tỉnh Vĩnh Long đã tạo điều kiện cho tôi được thực tập tại công ty, là dịp để tôi học hỏi, tiếp xúc thực tế và tự kiểm tra lại kiến thức đã học. Được sự hướng dẫn, giúp đỡ tận tình của các Thầy Cô, Cô Chú và các Anh Chị trong cơ quan thực tập đã giúp tôi thực tập tốt và hoàn thành bài luận văn tốt nghiệp của mình. Tôi xin chân thành cảm ơn Quý Thầy Cô đã tận tình giúp đỡ và giảng dạy, truyền đạt những kiến thức quý báo cho tôi và tất cả các bạn sinh viên khác trong suốt thời gian qua, đặc biệt là Cô Nguyễn Thúy Hằng người đã tận tình hướng dẫn tôi trong suốt quá trình làm bài luận văn này. Tôi xin gửi lời cám ơn đến gia đình và các bạn tôi đã động viên và giúp đỡ. Tôi xin cảm ơn Ban Lãnh Đạo Công ty và các Cô Chú, Anh Chị đã tận tình giúp đỡ tôi trong thời gian thực tập tại Công ty Sau cùng tôi xin chúc gia đình, Thầy Cô, các bạn và các Cô, Chú,Anh, Chị trong Công ty được dồi dào sức khỏe. Chúc Công ty đạt nhiều thành công trong hoạt động kinh doanh! Ngày … tháng … năm 2009 Sinh viên thực hiện Đồng Thị Ngọc Quyên http://www.kinhtehoc.net
 3. www.kinhtehoc.net GVHD:Nguyễn Thúy Hằng Luận văn tốt nghiệp LỜI CAM ĐOAN  Tôi cam đoan rằng đề tài này là do chính tôi thực hiện, các số liệu thu thập và kết quả phân tích trong đề tài là trung thực, đề tài không trùng với bất kỳ đề tài nghiên cứu khoa học nào. Ngày …tháng … năm 2009 Sinh viên thực hiện Đồng Thị Ngọc Quyên http://www.kinhtehoc.net
 4. www.kinhtehoc.net GVHD:Nguyễn Thúy Hằng Luận văn tốt nghiệp NHẬN XÉT CỦA CƠ QUAN THỰC TẬP  …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… Ngày …. tháng …. năm 2009 Thủ Trưởng cơ quan http://www.kinhtehoc.net
 5. www.kinhtehoc.net GVHD:Nguyễn Thúy Hằng Luận văn tốt nghiệp NHẬN XÉT CỦA GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN  - Họ và tên người hướng dẫn: - Học vị: - Chuyên ngành: - Cơ quan công tác: - Tên sinh viên: - Mã số sinh viên: - Tên đề tài: NỘI DUNG NHẬN XÉT 1. Tính phù hợp của đề tài với chuyên ngành đào tạo: 2. Về hình thức: 3. Ý nghĩa khoa học, thực tiễn và tính cấp thiết của đề tài: 4. Độ tin cậy của số liệu và tính hiện đại của luận văn: 5. Nội dung và kết quả đạt được: 6. Các nhận xét khác: 7. Kết luận: Ngày …. tháng …. năm 2009 Giáo viên hướng dẫn Nguyễn Thúy Hằng http://www.kinhtehoc.net
 6. www.kinhtehoc.net GVHD:Nguyễn Thúy Hằng Luận văn tốt nghiệp NHẬN XÉT CỦA GIÁO VIÊN PHẢN BIỆN  - Họ và tên người phản biện: - Học vị: - Chuyên ngành: - Cơ quan công tác: - Tên sinh viên: - Mã số sinh viên: - Tên đề tài: NỘI DUNG NHẬN XÉT 1. Tính phù hợp của đề tài với chuyên ngành đào tạo: 2. Về hình thức: 3. Ý nghĩa khoa học, thực tiễn và tính cấp thiết của đề tài: 4. Độ tin cậy của số liệu và tính hiện đại của luận văn: 5. Nội dung và kết quả đạt được: 6. Các nhận xét khác: 7. Kết luận: Ngày …. tháng …. năm 2009 Giáo viên phản biện http://www.kinhtehoc.net
 7. www.kinhtehoc.net GVHD:Nguyễn Thúy Hằng Luận văn tốt nghiệp MỤC LỤC ♣♣♣ Trang Chương 1: GIỚI THIỆU ........................................................................................ 1 1.1. Đặt vấn đề ................................................................................................. 1 1.1.1. Sự cần thiết của đề tài ............................................................................ 1 1.1.2. Căn cứ khoa học và thực tiễn ................................................................. 2 1.2. Mục tiêu nghiên cứu ....................................................................................... 2 1.2.1. Mục tiêu chung ....................................................................................... 2 1.2.2. Mục tiêu cụ thể ....................................................................................... 2 1.3. Phạm vi nghiên cứu ........................................................................................ 3 1.3.1. Không gian ............................................................................................. 3 1.3.2. Thời gian ................................................................................................ 3 1.3.3. Đối tượng nghiên cứu............................................................................. 3 Chương 2: PHƯƠNG PHÁP LUẬN VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU ....... 4 2.1. Phương pháp luận .......................................................................................... 4 2.1.1. Khái niệm, ý nghĩa và nhiệm vụ của phân tích hiệu quả hoạt động kinh doanh .................................................................................................................... 4 2.1.1.1. Khái niệm phân tích hiệu quả hoạt động kinh doanh .................... 4 2.1.1.2. Tầm quan trọng, ý nghĩa của phân tích hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh ...................................................................................... 4 2.1.1.3. Đối tượng của phân tích hiệu quả hoạt động ................................. 5 2.1.1.4. Nhiệm vụ của phân tích hiệu quả hoạt động ................................. 6 2.1.2. Phân tích hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh ................................ 7 2.1.2.1. Phân tích hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh ....................... 7 2.1.2.2. Doanh thu....................................................................................... 8 2.1.2.3. Chi phí ........................................................................................... 9 2.1.2.4. Lợi nhuận ..................................................................................... 11 2.1.2.5. Đánh giá hiệu quả sử dụng vốn ................................................... 18 2.1.2.6. Một số tỷ số tài chính .................................................................. 19 2.2. Phương pháp nghiên cứu .............................................................................. 21 http://www.kinhtehoc.net 2.2.1. Phương pháp chọn vùng nghiên cứu .................................................... 21
 8. www.kinhtehoc.net GVHD:Nguyễn Thúy Hằng Luận văn tốt nghiệp 2.2.2. Phương pháp thu thập số liệu ............................................................... 21 2.2.3. Phương pháp phân tích số liệu ............................................................. 21 Chương 3: GIỚI THIỆU VÀ PHÂN TÍCH HIỆU QUẢ KINH DOANH TẠI XÍ NGHIỆP KINH DOANH VẬT LIỆU XÂY DỰNG CỦA CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN VẬT LIỆU XÂY DỰNG VĨNH LONG .......................... 23 3.1. Giới thiệu về công ty TNHH một thành viên vật liệu xây dựng Vĩnh Long ........................................................................................................... 22 3.1.1. Lịch sử hình thành và phát triển của công ty ....................................... 22 3.1.2. Cơ cấu tổ chức của công ty .................................................................. 23 3.1.3. Chức năng nhiệm vụ của các phòng ban .............................................. 23 3.2. Giới thiệu về xí nghiệp kinh doanh vật liệu xây dựng.................................. 27 Chương 4: PHÂN TÍCH CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA XÍ NGHIỆP KINH DOANH VẬT LIỆU XÂY DỰNG .............................................................................................. 29 4.1. Phân tích hiệu quả hoạt động kinh doanh của xí nghiệp kinh doanh vật liệu xây dựng qua 3 năm 2006, 2007, 2008 ................................................................ 29 4.2. Phân tích tình hình hoạt động kinh doanh tại xí nghiệp ............................... 33 4.2.1. Phân tích tình hình doanh thu và tiêu thụ............................................. 33 4.2.1.1. Biến động doanh thu mặt hàng xi măng ...................................... 35 4.2.1.2. Biến động doanh thu mặt hàng sắt............................................... 38 4.2.1.3. Biến động doanh thu nhóm các mặt hàng khác ........................... 39 4.2.2. Phân tích chi phí kinh doanh của xí nghiệp ......................................... 40 4.2.3. Phân tích tình hình lợi nhuận của xí nghiệp ......................................... 42 4.3. Phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến doanh thu .......................................... 43 4.3.1. Cơ cấu mặt hàng .................................................................................. 44 4.3.2. Chất lượng của sản phNm ..................................................................... 47 4.3.3. Thị hiếu của người tiêu dùng ............................................................... 47 4.3.4. Đối thủ cạnh tranh ................................................................................ 48 4.4. Phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến chi phí ............................................... 48 4.5. Phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến lợi nhuận ........................................... 48 4.5.1. Ảnh hưởng của nhân tố khối lượng sản phNm tiêu thụ và giá vốn hàng bán ........................................................................................................................ 50 http://www.kinhtehoc.net
 9. www.kinhtehoc.net GVHD:Nguyễn Thúy Hằng Luận văn tốt nghiệp 4.5.2. Ảnh hưởng của nhân tố chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp................................................................................................................... 55 4.6. Một số tỷ số tài chính của xí nghiệp ............................................................. 61 Chương 5: BIỆN PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ KINH DOANH CỦA XÍ NGHIỆP KINH DOANH VẬT LIỆU XÂY DỰNG .......................................... 67 5.1. Biện pháp tăng doanh số bán ........................................................................ 67 5.2. Biện pháp trích giảm chi phí ......................................................................... 67 5.3. Duy trì lượng hàng tồn kho hợp lý ............................................................... 68 5.4. Giảm các khoản phải thu .............................................................................. 68 Chương 6: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHN ........................................................... 70 6.1. Kết luận ......................................................................................................... 70 6.2. Kiến nghị....................................................................................................... 71 http://www.kinhtehoc.net
 10. www.kinhtehoc.net GVHD:Nguyễn Thúy Hằng Luận văn tốt nghiệp DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT DDT: Doanh thu thuần KD: Kinh doanh HĐKD: Hoạt động kinh doanh CP: Chi phí CC: Cung cấp CPBH: Chi phí bán hàng QLDN: Quản lý doanh nghiệp BHXH: Bảo hiểm xã hội KPCĐ: Kinh phí Công Đoàn TSCĐ: Tài sản cố định http://www.kinhtehoc.net
 11. www.kinhtehoc.net GVHD:Nguyễn Thúy Hằng Luận văn tốt nghiệp DANH MỤC BIỂU BẢNG Trang Bảng 1: Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2006-2008. ................... 30 Bảng 2: Tình hình doanh thu chung qua 3 năm 2006- 2008 ............................ 33 Bảng 3: Tình hình tiêu thụ của mặt hàng xi măng năm 2006- 2008 ................ 36 Bảng 4: Tình hình tiêu thụ mặt hàng sắt qua 3 năm 2006- 2008 ...................... 38 Bảng 5: Tình hình chi phí chung 3 năm 2006- 2008 ........................................ 40 Bảng 6: Tình hình lợi nhuận chung qua 3 năm 2006- 2008 ............................. 42 Bảng 7: Tình hình tiêu thụ theo cơ cấu mặt hàng năm 2006-2008................... 45 Bảng 8: Các nhân tố ảnh hưởng đến lợi nhuận ................................................. 48 Bảng 9: Phân tích khối lượng tiêu thụ và giá vốn hàng bán ............................. 52 Bảng 10: Tình hình chi phí bán hàng và QLDN............................................... 56 Bảng 11: Tình hình chi phí quản lý doanh nghiệp............................................ 59 Bảng 12: Khả năng thanh toán ngắn hạn năm 2006-2008 ................................ 61 Bảng 13: Mức lợi nhuận trên doanh thu năm 2006-2008 ................................. 62 Bảng 14: Tỷ số ROA và ROE năm 2006 -2008 ............................................... 63 Bảng 15: Phân tích hiệu quả sử dụng vốn ........................................................ 64 http://www.kinhtehoc.net
 12. www.kinhtehoc.net GVHD:Nguyễn Thúy Hằng Luận văn tốt nghiệp DANH MỤC SƠ ĐỒ & BIỂU ĐỒ Trang Sơ đồ 1: Đối tượng của phân tích hoạt động kinh doanh. ................................. 5 Sơ đồ 2: Các khái niệm chi phí ........................................................................... 9 Sơ đồ 3: Cơ cấu tổ chức của công ty ................................................................ 23 Sơ đồ 4: Cơ cấu tổ chức của xí nghiệp ............................................................. 28 Biểu đồ 1: Doanh thu của xí nghiệp qua 3 năm 2006 -2008 ............................ 34 Biểu đồ 2: Biến động doanh thu mặt hàng xi măng năm 2006- 2008 .............. 37 Biểu đồ 3: Biến động doanh thu mặt hàng sắt năm 2006- 2008 ....................... 38 Biểu đồ 4: Biến động doanh thu nhóm các mặt hàng khác năm 2006- 2008 ... 39 Biểu đồ 5: Tình hình chi phí của xí nghiệp qua 3 năm 2006- 2008 ................. 41 Biểu đồ 6: Tình hình lợi nhuận của xí nghiệp qua 3 năm 2006- 2008 ............. 43 Biểu đồ 7: Doanh số tiêu thụ của xí nghiệp theo mặt hàng .............................. 46 Biểu đồ 8: Tình hình chi phí bán hàng và… năm 2006- 2008 ......................... 56 http://www.kinhtehoc.net
 13. www.kinhtehoc.net GVHD:Nguyễn Thúy Hằng Luận văn tốt nghiệp CHƯƠNG 1 GIỚI THIỆU 1.1. Đặt vấn đề 1.1.1. Sự cần thiết của đề tài - Phân tích hiệu quả hoạt động kinh doanh có tác dụng: Giúp doanh nghiệp tự đánh giá mình về mặt mạnh, mặt yếu để củng cố, phát huy hay cần phải khắc phục, cải tiến. Thêm vào đó giúp cho doanh nghiệp phát huy mọi tiềm năng và khai thác tối đa mọi nguồn lực, nhằm đạt đến hiệu quả cao nhất trong kinh doanh. Kết quả của phân tích hoạt động kinh doanh là cơ sở để ra các quyết định ngắn và dài hạn. Ngoài ra phân tích hiệu quả hoạt động kinh doanh còn giúp cho doanh nghiệp dự báo, đề phòng và hạn chế những rủi ro bất định trong kinh doanh. - Phân tích hiệu quả hoạt động kinh doanh còn phục vụ cho các đối tượng sau: Nhà quản trị: Sử dụng để đưa ra các quyết định quản trị. Nhà cho vay: Sử dụng để đưa ra các quyết định hợp lý khi tài trợ vốn. Nhà đầu tư: Sử dụng để đưa ra quyết định đầu tư, liên doanh hay không. Các cổ đông: Sử dụng để đánh giá hiệu quả hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp (nơi họ có phần vốn góp của mình). Sở giao dịch chứng khoán và ủy ban chứng khoán nhà nước: Xem xét trước khi cho phép doanh nghiệp phát hành trái phiếu, cổ phiếu. Các cơ quan khác như: Cơ quan thuế, cơ quan thống kê, cơ quan quản lý cấp trên và các Công ty phân tích chuyên nghiệp. - Chính vì vậy phân tích hiệu quả hoạt động trở nên cần thiết và đóng vai trò quan trọng hơn bao giờ hết đối với tất cả các doanh nghiệp trong nền kinh tế thị trường, luôn chứa đựng đầy những cạnh tranh khốc liệt và tiềm Nn chính trong lòng nó nhiều rủi ro bất trắc. http://www.kinhtehoc.net
 14. www.kinhtehoc.net GVHD:Nguyễn Thúy Hằng Luận văn tốt nghiệp 1.1.2. Căn cứ khoa học và thực tiễn Nền kinh tế nước ta đã và đang hội nhập vào nền kinh tế thế giới. Do đó, để các doanh nghiệp Việt Nam đứng vững và phát triển hơn thì họ phải sớm nhận thức và tìm ra hướng đi riêng cho mình trong khía cạnh sản xuất, quản lý cũng như thị trường. Điều này sẽ vất vả và khó khăn hơn cho doanh nghiệp nước ta khi phải chạy đua với doanh nghiệp nước ngoài về mặt khoa học kỹ thuật và vốn hoạt động. Vì vậy, Công ty Trách nhiệm hữu hạn vật liệu xây dựng Vĩnh Long cũng không ngoại lệ. Để vượt qua sự cạnh tranh gay gắt của thị truờng đặc biệt là đối với ngành hàng kinh doanh vật liệu xây dựng. Để vượt qua quy luật cạnh tranh đầy khốc liệt của thị trường nhằm tồn tại và phát triển trước các doanh nghiệp khác, vừa có điều kiện tích lũy, mở rộng quy mô kinh doanh, đảm bảo công ăn việc làm cho người lao động, ban Giám Đốc phải thường xuyên kiểm tra, đánh giá đầy đủ và chính xác mọi diễn biến, những mặt mạnh, mặt yếu của đơn vị trong mối quan hệ với môi trường kinh doanh để tìm ra biện pháp nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh của mình. Xuất phát từ nhu cầu thông tin cho nhà quản trị trong thực tiễn, bằng những kiến thức đã học được tại trường và những vấn đề thực tế phát sinh trong 3 tháng thực tập tại xí nghiệp kinh doanh vật liệu xây dựng của Công ty Trách nhiệm hữu hạn một thành viên vật liệu xây dựng Vĩnh Long nên em đã chọn đề tài “ Phân tích hiệu quả hoạt động kinh doanh tại xí nghiệp kinh doanh vật liệu xây dựng số 2 của Công ty Trách nhiệm hữu hạn một thành viên vật liệu xây dựng Vĩnh Long”. 1.2. Mục tiêu nghiên cứu 1.2.1. Mục tiêu chung Phân tích hiện quả hoạt động kinh doanh tại xí nghiệp kinh doanh vật liệu xây dựng của Công ty Trách nhiệm hữu hạn một thành viên vật liệu xây dựng Vĩnh Long”. 1.2.2. Mục tiêu cụ thể - Phân tích chung kết quả hoạt động kinh doanh của xí nghiệp từ 2006- 2008. - Phân tích doanh thu, chi phí, lợi nhuận của Công ty qua 3 năm. http://www.kinhtehoc.net
 15. www.kinhtehoc.net GVHD:Nguyễn Thúy Hằng Luận văn tốt nghiệp - Phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến doanh thu, chi phí và lợi nhuận. - Nêu lên một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả kinh doanh. 1.3. Phạm vi nghiên cứu 1.3.1. Không gian Đề tài được thực hiện tại xí nghiệp kinh doanh vật liệu xây dựng của Công ty Trách nhiệm hữu hạn một thành viên vật liệu xây dựng Vĩnh Long. 1.3.2. Thời gian Đề tài được thực hiện từ ngày 16 tháng 02 năm 2009 đến ngày 10 tháng 04 năm 2009 và dựa trên số liệu thu thập được tại xí nghiệp kinh doanh vật liệu xây dựng của Công ty Trách nhiệm hữu hạn một thành viên vật liệu xây dựng Vĩnh Long về tình hình hoạt động kinh doanh trong thời gian 3 năm gần đây là: 2006, 2007 và 2008 1.3.3. Đối tượng nghiên cứu Đối tượng nghiên cứu của đề tài là kết quả hoạt động kinh doanh tại xí nghiệp kinh doanh vật liệu xây dựng của Công ty Trách nhiệm hữu hạn một thành viên vật liệu xây dựng Vĩnh Long. Nó được biểu hiện dưới dạng các chỉ tiêu kinh tế như: khối lượng tiêu thụ, giá vốn hàng bán…cho đến kết quả kinh doanh được tổng hợp như doanh thu, lợi nhuận, chi phí. Bằng việc đi sâu vào phân tích một cách chi tiết những đối tượng giúp đề tài tìm ra được những ưu điểm và nhược điểm trong chiến lược kinh doanh của xí nghiệp. Từ đó đề ra những giải pháp phù hợp cho chiến lược kinh doanh của xí nghiệp. http://www.kinhtehoc.net
 16. www.kinhtehoc.net GVHD:Nguyễn Thúy Hằng Luận văn tốt nghiệp CHƯƠNG 2 PHƯƠNG PHÁP LUẬN VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 2.1. Phương pháp luận 2.1.1. Khái niệm, ý nghĩa và nhiệm vụ của phân tích hiệu quả doạt động kinh doanh 2.1.1.1. Khái niệm phân tích hiệu quả hoạt động kinh doanh Phân tích hoạt động kinh doanh là công cụ cung cấp thông tin cho các nhà quản trị doanh nghiệp để điều hành hoạt động kinh doanh. Những thông tin có giá trị và thích hợp cần thiết này thường không có sẵn trong các báo cáo tài chính hoặc trong bất cứ tài liệu nào ở doanh nghiệp. Để có được những thông tin này phải thông qua quá trình phân tích. Trong điều kiện sản xuất kinh doanh đơn giản với qui mô nhỏ, nhu cầu thông tin cho các nhà quản lý chưa nhiều thì quá trình phân tích cũng được tiến hành đơn giản, có thể được thực hiện ngay trong công tác hạch toán. Khi sản xuất kinh doanh ngày càng phát triển với qui mô lớn, nhu cầu thông tin cho các nhà quản lý ngày càng nhiều, đa dạng và phức tạp đòi hỏi các thông tin hạch toán phải được xử lý thông qua phân tích, chính vì lẽ đó phân tích hoạt động kinh doanh hình thành và phát triển không ngừng. Như vậy, phân tích hoạt động kinh doanh là đi sâu nghiên cứu nội dung kết cấu và mối quan hệ qua lại giữa các số liệu biểu hiện hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp bằng những phương pháp khoa học. Nhằm thấy được chất lượng hoạt động, nguồn năng lực sản xuất tiềm tàng, trên cơ sở đó đề ra những phương án mới và biện pháp khai thác có hiệu quả. 2.1.1.2. Tầm quan trọng, ý nghĩa của phân tích hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh Phân tích hoạt động kinh doanh là nhằm đánh giá, xem xét việc thực hiện các chỉ tiêu kinh tế như thế nào, những mục tiêu đặt ra được thực hiện đến đâu, rút ra những tồn tại, tìm nguyên nhân khách quan, chủ quan và đề ra biện pháp khắc phục để tận dụng một cách triệt để thế mạnh của doanh nghiệp. Điều đó http://www.kinhtehoc.net
 17. www.kinhtehoc.net GVHD:Nguyễn Thúy Hằng Luận văn tốt nghiệp cũng có nghĩa rằng phân tích hoạt động kinh doanh không chỉ là điểm kết thúc một chu kỳ kinh doanh mà còn là điểm khởi đầu của hoạt động doanh nghiệp. Kết quả phân tích của thời kỳ kinh doanh đã qua và những dự đoán trong phân tích điều kiện kinh doanh sắp tới là những căn cứ quan trọng để doanh nghiệp có thể định chiến lược phát triển và phương án kinh doanh có hiệu quả. Phân tích hoạt động kinh doanh gắn liền với quá trình hoạt động của doanh nghiệp và có tác dụng giúp doanh nghiệp chỉ đạo mọi mặt hoạt động sản xuất kinh doanh. Thông qua phân tích từng mặt hoạt động của doanh nghiệp như công tác chỉ đạo sản xuất, công tác tổ chức tiền lương, công tác mua bán, công tác quản lý, công tác tài chính…giúp doanh nghiệp điều hành từng mặt hoạt động cụ thể với sự tham gia cụ thể của từng phòng ban chức năng, từng bộ phận đơn vị trực thuộc của doanh nghiệp. Nó là công cụ quan trọng để liên kết hoạt động của các bộ phận này làm cho hoạt động chung của doanh nghiệp được ăn khớp, nhịp nhàng và đạt hiệu quả cao. 2.1.1.3. Đối tượng của phân tích hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh Đối tượng của phân tích hoạt động kinh doanh là quá trình và kết quả hoạt động kinh doanh cùng với sự tác động của các nhân tố ảnh hưởng đến quá trình và kết quả đó, được biểu hiện thông qua các chỉ tiêu kinh tế. Ta có thể khái quát đối tượng của phân tích qua sơ đồ sau: Quá trình và kết quả kinh doanh Đối tượng PTKD Chỉ tiêu kinh tế Nhân tố tác động Sơ đồ 1: Đối tượng của phân tích hoạt động kinh doanh http://www.kinhtehoc.net
 18. www.kinhtehoc.net GVHD:Nguyễn Thúy Hằng Luận văn tốt nghiệp Phân tích nhằm nghiên cứu quá trình hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp. Các kết quả do hoạt động kinh doanh mang lại, có thể là kết quả của quá khứ hoặc các kết quả dự kiến có thể đạt được trong tương lai. Kết quả hoạt động kinh doanh mà phân tích nghiên cứu có thể là kết quả tổng hợp của nhiều quá trình hình thành, do đó kết quả phải là riêng biệt và đạt được trong khoảng thời gian nhất định, chứ không thể là kết quả chung chung. Các kết quả hoạt động kinh doanh phải được định hướng theo các mục tiêu trong kinh doanh. Quá trình định hướng này phải được lượng hóa cụ thể thành các chỉ tiêu kinh tế và phân tích cần hướng đến các kết quả của các chỉ tiêu để đánh giá. Các chỉ tiêu kinh tế phải được xây dựng hoàn chỉnh và không ngừng được hoàn thiện. 2.1.1.4. Nhiệm vụ của phân tích hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh Để trở thành một công cụ quan trọng của quá trình nhận thức, hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp là cơ sở cho việc ra các quyết định đúng dắn, phân tích hoạt động kinh doanh có những nhiệm vụ như sau: Kiểm tra và đánh giá kết quả hoạt động kinh doanh thông qua các chỉ tiêu kinh tế đã xây dựng. Nhiệm vụ trước tiên của phân tích là đánh giá và kiểm tra khái quát giữa kết quả đạt được so với các mục tiêu kế hoạch, dự toán, định mức…đã đặt ra để khẳng định tính đúng đắn và khoa học của chỉ tiêu xây dựng, trên một số mặt chủ yếu của quá trình hoạt động kinh doanh. Ngoài quá trình đánh giá trên phân tích cần xem xét đánh giá tình hình chấp hành qui định, các thể lệ thanh toán, trên cơ sở tôn trọng pháp luật của nhà nước đã ban hành và luật trong kinh doanh quốc tế. Thông qua quá trình kiểm tra đánh giá, người ta có được cơ sở, là cơ sở định hướng để nghiên cứu sâu hơn các bước sau, nhằm làm rõ các vấn đề mà doanh nghiệp cần quan tâm. Xác định các nhân tố ảnh hưởng của các chỉ tiêu và tìm nguyên nhân gây nên các mức độ ảnh hưởng đó. http://www.kinhtehoc.net
 19. www.kinhtehoc.net GVHD:Nguyễn Thúy Hằng Luận văn tốt nghiệp Biến động của chỉ tiêu là do ảnh hưởng trực tiếp của các nhân tố gây nên, do đó ta phải xác định trị số của nhân tố và tìm nguyên nhân gây nên biến động của trị số nhân tố đó. Ví dụ: Khi nghiên cứu tình hình thực hiện định mức giá thành sản phNm, ta phải xác định trị số gây nên biến động giá thành. Căn cứ vào các khoản mục chi phí, xác định số của khoản mục nào là chủ yếu: nguyên liệu, lao động hay chi phí sản xuất chung? Nếu là chi phí nguyên liệu trực tiếp, thì do lượng nguyên liệu hay do giá nguyên liệu. Nếu là lượng nguyên liệu tăng lên thì do khâu quản lý, do thiết bị cũ hay do tình hình định mức chưa hợp lý…? Đề suất các giải pháp nhằm khai thác các tiềm năng và khắc phục những tồn tại yếu kém của quá trình hoạt đông kinh doanh. Phân tích hoạt động kinh doanh không chỉ đánh giá kết quả chung chung, mà cũng không chỉ dừng lại ở chổ xác định nhân tố và tìm nguyên nhân mà phải từ cơ sở nhân thức đó phát hiện các tiềm năng cần phải được khai thác, và những chổ tồn tại yếu kém nhằm đề suất giải pháp, phát huy thế mạnh và khắc phục tồn tại ở doanh nghiệp của mình. Xây dựng phương án kinh doanh căn cứ và mục tiêu đã định Quá trình kiểm tra và đánh giá kết quả hoạt động kinh doanh là để nhận biết tiến độ thực hiện và những nguyên nhân sai lệch xảy ra, ngoài ra còn giúp cho doanh nghiệp phát hiện những thay đổi có thể xảy ra tiếp theo. Nếu như kiểm tra và đánh giá đúng đắn, nó có tác dụng giúp cho doanh nghiệp điều chỉnh kế hoạch và đề ra các giải pháp tiến hành trong tương lai. Định kỳ kinh doanh phải tiến hành kiểm tra và đánh giá trên mọi khía cạnh hoạt động, đồng thời căn cứ vào điều kiện tác động ở bên ngoài như môi trường kinh doanh hiện tại và tương lai để xác định vị trí của doanh nghiệp đang đứng ở đâu và hướng đi đâu, các phương án xây đựng chiến luợc kinh doanh có còn thích hợp nữa không? Nếu không phù hợp thì cần phải điều chỉnh kịp thời. Nhiệm vụ của phân tích nhằm xem xét dự báo, dự toán có thể đạt được trong tương lai rất thích hợp với chức năng hoạch định các mục tiêu kinh doanh của doanh nghiệp trong nền kinh tế thị truờng. 2.1.2. Phân tích hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh 2.1.2.1. Phân tích hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh http://www.kinhtehoc.net
 20. www.kinhtehoc.net GVHD:Nguyễn Thúy Hằng Luận văn tốt nghiệp * Khái niệm: Hiệu quả là sự so sánh mức chênh lệch giữa chi phí bỏ ra và doanh thu đạt được qua một quá trình của cá nhân hay của một tập thể. Hiệu quả kinh doanh chỉ có thể đạt được trên cơ sở nâng cao năng suất lao động và chất lượng công tác quản lý. Để đạt được hiệu quả kinh doanh ngày càng cao và vững chắc, đòi hỏi các nhà kinh doanh không những phải nắm chắc các nguồn tiềm năng về lao động, vật tư, tiền vốn mà còn phải nắm chắc cung cầu hàng hoá trên thị trường, các đối thủ cạnh tranh… Hiểu một cách đơn giản, hiệu quả kinh doanh là kết quả đầu ra tối đa trên chi phí đầu vào. Mặt khác, hiểu được thế mạnh, thế yếu của doanh nghiệp nhằm khai thác hết mọi năng lực hiện có, tận dụng được những cơ hội vàng của thị trường, có nghệ thuật kinh doanh để doanh nghiệp được vững mạnh và phát triển không ngừng. 2.1.2.2. Doanh thu * Khái niệm: Doanh thu là toàn bộ số tiền bán sản phNm hàng hóa cung ứng dịch vụ sau khi trừ và được khách hàng chấp nhận thanh toán, không phân biệt là đã trả tiền hay chưa. Doanh thu hay còn gọi là thu nhập doanh nghiệp, đó là toàn bộ số tiền sẽ thu được do tiêu thụ sản phNm, cung cấp lao vụ và dịch vụ của doanh nghiệp. Doanh thu bao gồm hai bộ phận: 1. Doanh thu về bán hàng: là doanh thu về bán sản phNm hàng hoá thuộc những hoạt động sản xuất kinh doanh chính và doanh thu về các dịch vụ cho khách hàng theo chức năng hoạt động và chức năng sản xuất của doanh nghiệp. 2.Doanh thu từ tiêu thụ khác bao gồm: Doanh thu do liên doanh liên kết mang lại. Thu nhập từ các hoạt động thuộc các nghiệp vụ tài chính như thu về tiền lãi gửi ngân hàng, lãi về tiền vay các đơn vị và các tổ chức khác, thu nhập từ đầu tư trái phiếu, cổ phiếu. Thu nhập bất thường như thu từ tiền phạt, tiền bồi thường, nợ khó đòi đã chuyển vào thiệt hại.Thu nhập từ các hoạt động khác như thu về nhượng bán, thanh lý tài sản cố định, giá trị vật tư, tài sản thừa trong sản xuất, thu từ bản quyền phát minh, sáng chế, tiêu thụ những sản phNm chế biến từ phế liệu, phế phNm. Ngoài ra, còn có một số khái niệm khác có liên quan đến doanh thu: http://www.kinhtehoc.net
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2