Luận văn: Phân tích hiệu quả hoạt động kinh doanh tại công ty TNHH tư vấn và xây dựng TVT

Chia sẻ: Le Ngoc | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:65

0
245
lượt xem
139
download

Luận văn: Phân tích hiệu quả hoạt động kinh doanh tại công ty TNHH tư vấn và xây dựng TVT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Luận văn: Phân tích hiệu quả hoạt động kinh doanh tại công ty TNHH tư vấn và xây dựng TVT, với mục tiêu phân tích hiệu quả hoạt động kinh doanh của Công ty TNHH Tư Vấn Và Xây Dựng TVT nhằm đánh giá tình hình hoạt động của công ty, từ đó tìm ra các giải pháp để nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh của công ty.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Luận văn: Phân tích hiệu quả hoạt động kinh doanh tại công ty TNHH tư vấn và xây dựng TVT

 1. www.kinhtehoc.net TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ KHOA KINH TẾ - QUẢN TRỊ KINH DOANH  LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP PHÂN TÍCH HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH TẠI CÔNG TY TNHH TƯ VẤN VÀ XÂY DỰNG TVT Giáo viên hướng dẫn Sinh viên thực hiện: ThS. PHẠM LÊ THÔNG LA THỊ HỒNG CẨM MSSV: 4053503 Lớp: Kế Toán Tổng Hợp-K31 Cần Thơ - 2009 ii http://www.kinhtehoc.net
 2. www.kinhtehoc.net LỜI CẢM TẠ  Những năm tháng trên giảng đường đại học đã qua, một quãng thời gian thật dài và vất vả, trong thời gian đó em đã tiếp thu được rất nhiều những kiến thức vô cùng quý báu về chuyên môn cũng như kinh nghiệm sống mà các thầy cô đã tận tình truyền đạt và dạy bảo. Giờ đây, khi những ngày kết thúc khóa học đã đến, em xin được gửi lời cảm ơn chân thành đến quý thầy cô Trường Đại học Cần Thơ nói chung và các thầy cô Khoa Kinh tế - Quản trị kinh doanh nói riêng đã cung cấp cho em những hành trang kiến thức, vững bước vào tương lai để cống hiến và xây dựng đất nước. Đặc biệt em xin cảm ơn thầy Phạm Lê Thông đã nhiệt tình hướng dẫn, góp ý kiến để em hoàn thành tốt luận văn này. Luận văn này được hoàn thành cũng không thể không kể đến Ban Giám đốc Công ty TNHH Tư Vấn Và Xây Dựng TVT đã tạo cơ hội cho em được thực tập và tạo mọi điều kiện thuận lợi cho em tìm hiểu tình hình thực tế tại đơn vị và cũng xin cảm ơn các anh, chị phòng Kế toán của công ty đã tận tình giúp đỡ và cung cấp đầy đủ số liệu làm cho đề tài của em hoàn thiện hơn. Xin chân thành cám ơn! Ngày tháng năm 2009 Sinh viên thực hiện La Thị Hồng Cẩm iii http://www.kinhtehoc.net
 3. www.kinhtehoc.net LỜI CAM ĐOAN  Tôi cam đoan rằng đề tài này là do chính tôi thực hiện, các số liệu thu thập và kết quả phân tích trong đề tài là trung thực, đề tài không trùng với bất kỳ đề tài nghiên cứu khoa học nào. Ngày tháng năm 2009 Sinh viên thực hiện La Thị Hồng Cẩm iv http://www.kinhtehoc.net
 4. www.kinhtehoc.net NHẬN XÉT CỦA CƠ QUAN THỰC TẬP  .................................................................................................................... .................................................................................................................... .................................................................................................................... .................................................................................................................... .................................................................................................................... v http://www.kinhtehoc.net
 5. www.kinhtehoc.net BẢN NHẬN XÉT LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC Họ và tên người hướng dẫn:........................................................................... Học vị: ............................................................................................................. Chuyên ngành: ................................................................................................. Cơ quan công tác:.............................................................................................. Tên học viên: La Thị Hồng Cẩm. Mã số sinh viên: 4053503. Chuyên ngành: Kế Toán Tổng Hợp. Tên đề tài: Phân tích hiệu quả hoạt động kinh doanh tại Công ty TNHH Tư Vấn Và Xây Dựng TVT. NỘI DUNG NHẬN XÉT 1. Tính phù hợp của đề tài với chuyên ngành đào tạo:..................................... ........................................................................................................................... ............................................................................................................................. 2. Về hình thức: ............................................................................................................................ ............................................................................................................................. ............................................................................................................................. 3. Ý nghĩa môn học, thực tiễn và tính cấp thiết của đề tài: ............................................................................................................................. ............................................................................................................................. ............................................................................................................................. 4. Độ tin cậy của số liệu và tính hiện đại của luận văn: ............................................................................................................................ ............................................................................................................................. ............................................................................................................................. vi http://www.kinhtehoc.net
 6. www.kinhtehoc.net 5. Nội dung và kết quả đạt được (theo mục tiêu nghiên cứu, ) ............................................................................................................................. ............................................................................................................................ 6. Các nhận xét khác: ............................................................................................................................ ............................................................................................................................. ............................................................................................................................. 7. Kết luận (Cần ghi rõ mức độ đồng ý hay không đồng ý nội dung đề tài và các yêu cầu chỉnh sửa, ) ............................................................................................................................ ............................................................................................................................. ............................................................................................................................. ............................................................................................................................ ............................................................................................................................ ............................................................................................................................ ............................................................................................................................ Ngày tháng năm 2009 Người nhận xét vii http://www.kinhtehoc.net
 7. www.kinhtehoc.net MỤC LỤC Trang CHƯƠNG 1: GIỚI THIỆU ............................................................................... 1 1.1. Đặt vấn đề nghiên cứu ................................................................................... 1 1.1.1. Sự cần thiết của vấn đề nghiên cứu......................................................... 1 1.1.2. Căn cứ khoa học thực tiễn....................................................................... 1 1.2. Mục tiêu nghiên cứu ...................................................................................... 2 1.2.1. Mục tiêu chung ....................................................................................... 2 1.2.2. Mục tiêu cụ thể ........................................................................................ 2 1.3. Phạm vi nghiên cứu ....................................................................................... 2 1.3.1. Không gian .............................................................................................. 2 1.3.2. Thời gian ................................................................................................. 2 1.4. Câu hỏi nghiên cứu ........................................................................................ 2 1.5. Lược khảo tài liệu có liên quan đến đề tài nghiên cứu .................................. 3 CHƯƠNG 2: PHƯƠNG PHÁP LUẬN VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU .................................................................................................... 4 2.1. Phương pháp luận .......................................................................................... 4 2.1.1. Khái niệm, ý nghĩa, nhiệm vụ, nôi dung của phân tích hoạt động kinh doanh ............................................................................................................ 4 2.1.1.1. Khái niệm ......................................................................................... 4 2.1.1.2. Ý nghĩa ............................................................................................. 4 2.1.1.3. Nhiệm vụ .......................................................................................... 5 2.1.1.4. Nội dung ........................................................................................... 5 2.1.2. Các yếu tố ảnh hưởng đến hiệu quả hoạt động kinh doanh .................... 6 2.1.3. Đối tượng sử dụng để đánh giá hiệu quả hoạt động kinh doanh ............ 7 2.1.3.1. Doanh thu ......................................................................................... 7 2.1.3.2. Chi phí .............................................................................................. 8 2.1.3.3. Lợi nhuận ....................................................................................... 10 2.1.4. Các chỉ tiêu đánh giá kết quả hoạt động kinh doanh ............................ 10 2.1.4.1. Các chỉ tiêu thanh toán ................................................................... 10 2.1.4.2. Các chỉ tiêu hiệu quả sử dụng vốn ................................................. 11 2.1.4.3. Các chỉ tiêu về lợi nhuận ................................................................ 12 vii http://www.kinhtehoc.net
 8. www.kinhtehoc.net 2.2. Phương pháp nghiên cứu ............................................................................. 13 2.2.1. Phương pháp thu thập số liệu ................................................................ 13 2.2.2. Phương pháp phân tích số liệu .............................................................. 14 2.2.2.1. Phương pháp so sánh ...................................................................... 14 2.2.2.2. Phương pháp thay thế liên hoàn ..................................................... 15 CHƯƠNG 3: PHÂN TÍCH THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA CÔNG TY TNHH TƯ VẤN VÀ XÂY DỰNG TVT ............................ 17 3.1. Giới thiệu khái quát về công ty TNHH Tư Vấn Và Xây Dựng TVT .......... 17 3.1.1. Lịch sử hình thành và phát triển ........................................................... 17 3.1.2. Nội dung hoạt động của công ty ........................................................... 18 3.1.3. Cơ cấu tổ chức và nhân sự .................................................................... 19 3.2. Khái quát tình hình hoạt động kinh doanh của công ty qua 3 năm (2006-2008) ........................................................................................................ 23 3.3. Thuận lợi và khó khăn ................................................................................. 24 3.4. Phương hướng hoạt động năm 2009 ............................................................ 24 CHƯƠNG 4: PHÂN TÍCH HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA CÔNG TY TNHH TƯ VẤN VÀ XÂY DỰNG TVT...................................... 26 4.1. Phân tích doanh thu ..................................................................................... 26 4.1.1. Phân tích chung về doanh thu của công ty qua 3 năm .......................... 26 4.1.2. Nhân tố ảnh hưởng đến doanh thu ........................................................ 28 4.2. Phân tích chi phí .......................................................................................... 29 4.2.1. Phân tích chung về chi phí của công ty qua 3 năm ............................... 29 4.2.2. Nhân tố ảnh hưởng đến chi phí ............................................................. 32 4.3. Phân tích lợi nhuận ...................................................................................... 34 4.3.1. Phân tích chung về lợi nhuận của công ty qua 3 năm ........................... 34 4.3.2. Các nhân tố ảnh hưởng đến lợi nhuận .................................................. 35 4.4. Phân tích tổng hợp các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả hoạt động kinh doanh .. 37 4.4.1. Các tỷ số khả năng thanh toán .............................................................. 38 4.4.1.1. Hệ số thanh toán ngắn hạn ............................................................. 38 4.4.1.2. Hệ số thanh toán nhanh .................................................................. 39 4.4.2. Các chỉ tiêu hiệu quả sử dụng vốn ........................................................ 39 4.4.2.1. Tỷ số vòng quay hàng tồn kho ....................................................... 40 viii http://www.kinhtehoc.net
 9. www.kinhtehoc.net 4.4.2.2. Vòng quay vốn lưu động ................................................................ 41 4.4.2.3. Vòng quay tài sản cố định .............................................................. 41 4.4.2.4. Vòng quay tổng tài sản ................................................................... 42 4.4.3. Các chỉ tiêu về lợi nhuận....................................................................... 42 4.4.3.1. Tỷ suất lợi nhuận trên doanh thu .................................................... 43 4.4.3.2. Tỷ suất lợi nhuận trên tổng tài sản ................................................. 43 4.4.3.3. Tỷ suất lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu ........................................... 44 4.5. Đánh giá chung về hiệu quả hoạt động........................................................ 44 CHƯƠNG 5: MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY ...................................................................... 46 5.1. Giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn cho công ty ............................... 46 5.2. Đẩy nhanh tiến độ các dự án kinh doanh ..................................................... 47 5.3. Tiết kiệm chi phí, tăng doanh thu ................................................................ 47 CHƯƠNG 6: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ .................................................. 49 6.1. Kết luận ........................................................................................................ 49 6.2. Kiến nghị ..................................................................................................... 49 6.2.1. Đối với nhà nước................................................................................... 49 6.2.2. Đối với công ty ..................................................................................... 50 TÀI LIỆU THAM KHẢO ................................................................................ 51 PHỤ LỤC .......................................................................................................... 52 ix http://www.kinhtehoc.net
 10. www.kinhtehoc.net Phân tích hiệu quả hoạt động kinh doanh tại Công ty Tư Vấn Và Xây Dựng TVT DANH MỤC BIỂU BẢNG Trang Bảng 3.1: Kết quả kinh doanh .........................................................................22 Bảng 3.2: Bảng cơ cấu doanh thu của Công ty qua 3 năm. .............................27 Bảng 3.3: Tình hình biến động chung của chi phí ...........................................30 Bảng 3.4: Mức độ ảnh hưởng của các khoản mục chi phí đến tổng chi phí hoạt động kinh doanh .............................................................................................31 Bảng 3.5: Các khoản mục tạo thành chi phí sản xuất kinh doanh của công ty qua 3 năm .........................................................................................................33 Bảng 3.6: Tình hình lợi nhuận qua 3 năm của công ty ....................................34 Bảng 3.7: Các chỉ số khả năng thanh toán .......................................................38 Bảng 3.8: Các tỷ số hiệu quả sử dụng vốn ......................................................40 Bảng 3.9: Bảng tổng hợp các chỉ tiêu về lợi nhuận .........................................43 GVHD: Th.s Phạm Lê Thông 1 SVTH: La Thị Hồng Cẩm http://www.kinhtehoc.net
 11. www.kinhtehoc.net Phân tích hiệu quả hoạt động kinh doanh tại Công ty Tư Vấn Và Xây Dựng TVT DANH MỤC SƠ ĐỒ Trang Sơ đồ 3.1: Cơ cấu tổ chức của Công ty TNHH Tư Vấn Và Xây Dựng TVT... 19 Sơ đồ 3.2: Hình thức kế toán Nhật ký Sổ cái của công ty ................................ 20 GVHD: Th.s Phạm Lê Thông 2 SVTH: La Thị Hồng Cẩm http://www.kinhtehoc.net
 12. www.kinhtehoc.net Phân tích hiệu quả hoạt động kinh doanh tại Công ty Tư Vấn Và Xây Dựng TVT DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT TNHH: Trách nhiệm hữu hạn GVHB: Giá vốn hàng bán QLDN: Quản lý doanh nghiệp HĐKD: Hoạt động kinh doanh HTK: Hàng tồn kho VLĐ: Vốn lưu động TSCĐ: Tài sản cố định GVHD: Th.s Phạm Lê Thông 3 SVTH: La Thị Hồng Cẩm http://www.kinhtehoc.net
 13. www.kinhtehoc.net Phân tích hiệu quả hoạt động kinh doanh tại Công ty Tư Vấn Và Xây Dựng TVT CHƯƠNG 1 GIỚI THIỆU 1.1. Đặt vấn đề nghiên cứu: 1.1.1. Sự cần thiết của vấn đề nghiên cứu. Nước ta đang trong thời kỳ hội nhập kinh tế quốc tế v ì vậy môi trường kinh doanh ở Việt Nam ngày càng trở nên sôi động và cạnh tranh gay gắt. Cạnh tranh là một xu thế tất yếu trong nền kinh tế thị trường, nhất là trong điều kiện nước ta gia nhập tổ chức thương mại thế giới (WTO). Cạnh tranh cũng là động lực thúc đẩy các doanh nghiệp sản xuất vươn lên tự khẳng định mình, không ngừng hoàn thiện để tồn tại và phát triển. Do đó, doanh nghiệp phải hoạt động có hiệu quả mới có thể đứng vững trên thị trường, đủ sức cạnh tranh với các doanh nghiệp trong và ngoài nước, vừa có điều kiện tích lũy, mở rộng sản xuất kinh doanh, vừa đảm bảo đời sống cho người lao động và làm tròn nghĩa vụ đối với nhà nước. Để có thể cạnh tranh thì các nhà quản lí phải am hiểu thị trường, nắm bắt được thông tin kịp thời bên cạnh đó phải điều chỉnh lại cơ cấu quản lí, hình thức kinh doanh cho hợp lý và để hoạt động có hiệu quả cao thì các doanh nghiệp phải phân tích, đánh giá toàn bộ quá trình hoạt động và kinh doanh của mình dựa trên số liệu của kế toán. Thông qua phân tích, doanh nghiệp mới có thể khai thác hết khả năng tiềm tàng, hiểu rõ những tiềm ẩn chưa được phát hiện. Cũng qua đó doanh nghiệp mới thấy rõ nguyên nhân nguồn gốc của các vần đề phát sinh và có giải pháp cụ thể để nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh. Nhận thức được tầm quan trọng đó nên em đã chọn đề tài “Phân tích hiệu quả hoạt động kinh doanh tại Công ty TNHH Tư Vấn Và Xây Dựng TVT” để nghiên cứu trong thời gian thực tập tốt nghiệp của mình tại công ty. Quá trình nghiên cứu sẽ giúp em có cái nhìn hệ thống hơn về hoạt động kinh doanh của một doanh nghiệp và đồng thời cũng để mở rộng kiến thức nhất định về nội dung, phương pháp phân tích. 1.1.2. Căn cứ khoa học thực tiễn. Đề tài được thực hiện dựa trên những kiến thức tổng hợp từ các môn học như: phân tích hoạt động kinh tế, quản trị tài chính, phân tích hoạt động kinh GVHD: Th.s Phạm Lê Thông 1 SVTH: La Thị Hồng Cẩm http://www.kinhtehoc.net
 14. www.kinhtehoc.net Phân tích hiệu quả hoạt động kinh doanh tại Công ty Tư Vấn Và Xây Dựng TVT doanh, kế toán quản trị để hoàn thành luận văn. Đề tài chỉ tập trung phân tích hiệu quả hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp qua 3 năm (2006-2008). Việc phân tích hiệu quả hoạt động kinh doanh sẽ giúp các doanh nghiệp kiểm tra, đánh giá kết quả kinh doanh, phát hiện những khả năng tiềm tàng cũng như nhìn nhận đúng sức mạnh, hạn chế của doanh nghiệp. Đó là cơ sở quan trọng để doanh nghiệp ra các quyết định kinh doanh và phòng ngừa rủi ro. 1.2. Mục tiêu nghiên cứu. 1.2.1. Mục tiêu chung. Phân tích hiệu quả hoạt động kinh doanh của Công ty TNHH Tư Vấn Và Xây Dựng TVT nhằm đánh giá tình hình hoạt động của công ty, từ đó tìm ra các giải pháp để nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh của công ty. 1.2.2. Mục tiêu cụ thể. - Phân tích kết quả về doanh thu, chi phí, lợi nhuận của công ty qua 3 năm. - Phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến doanh thu, chi phí, lợi nhuận. - Phân tích các chỉ tiêu đánh giá kết quả hoạt động kinh doanh. - Đề xuất giải pháp để nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh của công ty trong tương lai. 1.3. Phạm vi nghiên cứu 1.3.1. Không gian. Luận văn được thực hiện tại công ty TNHH Tư Vấn Và Xây Dựng TVT, Cần Thơ. 1.3.2. Thời gian. Luận văn được thực hiện trong thời gian 02/02/2009 đến 25/04/2009. Số liệu sử dụng trong luận văn là từ năm 2006 đến 2008. 1.4. Câu hỏi nghiên cứu. - Kết quả chung về hoạt động kinh doanh của Công ty qua 3 năm như thế nào? - Những nhân tố nào ảnh hưởng đến kết quả hoạt động kinh doanh của công ty? - Tình hình thanh toán và khả năng sinh lời có tốt không? - Hiệu quả hoạt động của công ty so với mặt bằng chung của cả ngành? GVHD: Th.s Phạm Lê Thông 2 SVTH: La Thị Hồng Cẩm http://www.kinhtehoc.net
 15. www.kinhtehoc.net Phân tích hiệu quả hoạt động kinh doanh tại Công ty Tư Vấn Và Xây Dựng TVT 1.5. Lược khảo tài liệu có liên quan đến đề tài nghiên cứu. Trong quá trình thực hiện đề tài em tham khảo một số tài liệu sau: 1. Nguyễn Tấn Bình (2003). Phân tích hoạt động doanh nghiệp, NXB Đại học Quốc Gia Thành Phố Hồ Chí Minh. 2. Nguyễn Thanh Nguyệt, Trần Ái Kết (2001). Quản trị tài chính, Tủ sách Trường Đại học Cần Thơ. 3. TS. Đặng Thị Kim Cương, Phạm Văn Dược. Phân tích hoạt động kinh doanh, NXB Tổng Hợp, Thành Phố Hồ Chí Minh. 4. Phan Đức Dũng, Nguyễn Thị Mỵ (2006). Phân tích hoạt động kinh doanh, NXB Thống Kê, Thành Phố Hồ Chí Minh. 5. Trường Đại Học Kinh tế Thành Phố Hồ Chí Minh-Khoa Kế Toán-Tài Chính- Ngân Hàng (1993). Kế Toán Quản Trị. GVHD: Th.s Phạm Lê Thông 3 SVTH: La Thị Hồng Cẩm http://www.kinhtehoc.net
 16. www.kinhtehoc.net Phân tích hiệu quả hoạt động kinh doanh tại Công ty Tư Vấn Và Xây Dựng TVT CHƯƠNG 2 PHƯƠNG PHÁP LUẬN VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 2.1. Phương pháp luận: 2.1.1. Khái niệm, ý nghĩa, nhiệm vụ, nội dung của phân tích hoạt động kinh doanh. 2.1.1.1. Khái niệm. Phân tích hoạt động kinh doanh là quá trình nghiên cứu để đánh giá toàn bộ quá trình và kết quả hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp nhằm làm rõ chất lượng hoạt động kinh doanh và các nguồn tiềm năng cần được khai thác, trên cơ sở đề ra các phương án và giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh ở doanh nghiệp. Phân tích hoạt động kinh doanh là quá trình nhận thức và cải tạo hoạt động kinh doanh một cách tự giác và có ý thức phù hợp với điều kiện cụ thể và với yêu cầu của các quy luật kinh tế khách quan nhằm đem lại hiệu quả kinh doanh cao hơn. 2.1.1.2. Ý nghĩa. - Là cơ sở quan trọng để có thể đề ra những quyết định trong kinh doanh. Việc phân tích hoạt động kinh doanh sẽ rất quan trọng đối với nhà quản trị vì nó giúp cho họ có thể đề ra những quyết định đúng đắn cũng như những kế hoạch, chiến lược trong tương lai, chẳng hạn như tung ra thị trường sản phẩm mới hoặc mở rộng thị trường tiêu thụ. - Là công cụ để phát hiện những khả năng tiềm ẩn trong kinh doanh và còn là công cụ để cải tiến cơ chế quản lý trong kinh doanh. Bất kì hoạt động kinh doanh trong các điều kiện hoạt động khác nhau như thế nào đi nữa cũng còn tiềm ẩn khả năng tiềm tàng chưa được phát hiện chỉ thông qua phân tích, doanh nghiệp mới có thể phát hiện được và khai thác chúng để mang lại hiệu quả kinh tế cao hơn. Thông qua phân tích doanh nghiệp mới thấy rõ nguyên nhân cùng nguồn gốc của các vấn đề phát sinh và có giải pháp cụ thể để cải tiến quản lý. - Là biện pháp quan trọng để đề phòng những rủi ro trong kinh doanh. - Phân tích hoạt động kinh doanh cho phép các nhà doanh nghiệp nhìn nhận đúng đắn về khả năng, sức mạnh cũng như những hạn chế trong doanh GVHD: Th.s Phạm Lê Thông 4 SVTH: La Thị Hồng Cẩm http://www.kinhtehoc.net
 17. www.kinhtehoc.net Phân tích hiệu quả hoạt động kinh doanh tại Công ty Tư Vấn Và Xây Dựng TVT nghiệp của mình. Chính trên cơ sở này các doanh nghiệp sẽ xác định đúng đắn mục tiêu cùng các chiến lược kinh doanh có hiệu quả. - Phân tích hoạt động kinh doanh là công cụ quan trọng trong những chức năng quản trị có hiệu quả ở doanh nghiệp. - Tài liệu phân tích hoạt động kinh doanh không chỉ cần thiết cho các nhà quản trị ở bên trong doanh nghiệp mà còn cần thiết cho các đối tượng bên ngoài khác, khi họ có mối quan hệ về nguồn lợi với doanh nghiệp, vì thông qua phân tích họ mới có thể quyết định đúng đắn trong việc hợp tác, đầu tư, cho vay…với doanh nghiệp. 2.1.1.3. Nhiệm vụ. Kiểm tra và đánh giá kết quả hoạt động kinh doanh thông qua các chỉ tiêu kinh tế đã xây dựng. Xác định các nhân tố ảnh hưởng của các chỉ tiêu và tìm nguyên nhân gây nên các mức độ ảnh hưởng đó. Đề xuất các giải pháp nhằm khai thác tiềm năng và khắc phục những tồn tại yếu kém của quá trình hoạt động kinh doanh. Xác định phương án kinh doanh căn cứ vào mục tiêu đã định. 2.1.1.4. Nội dung. Phân tích hoạt động kinh doanh là công cụ cung cấp thông tin để điều hành hoạt động kinh doanh cho các nhà quản trị doanh nghiệp (và đồng thời cung cấp thông tin cho các đối tượng sử dụng bên ngoài khác nữa). Những thông tin này thường không có sẳn trong các báo cáo kế toán tài chính hoặc bất cứ tài liệu nào ở doanh nghiệp. Để có những thông tin này ta phải thông qua quá trình phân tích. Phân tích là đánh giá quá trình hướng đến kết quả hoạt động kinh doanh, kết quả hoạt động kinh doanh có thể là kết quả kinh doanh đã đạt được hoặc kết quả của các mục tiêu trong tương lai cần phải đạt được, và như vậy kết quả hoạt động kinh doanh thuộc đối tượng của phân tích. Kết quả hoạt động kinh doanh bao gồm tổng hợp của cả quá trình hình thành, do đó, kết quả phải là riêng biệt và trong từng thời gian nhất định, chứ không thể là kết quả chung chung. Các kết quả hoạt động kinh doanh nhất là hoạt động theo cơ chế thị trường cần phải định hướng theo mục tiêu dự đoán. Quá trình định hướng hoạt động kinh doanh được GVHD: Th.s Phạm Lê Thông 5 SVTH: La Thị Hồng Cẩm http://www.kinhtehoc.net
 18. www.kinhtehoc.net Phân tích hiệu quả hoạt động kinh doanh tại Công ty Tư Vấn Và Xây Dựng TVT định lượng cụ thể thành các chỉ tiêu kinh tế và phân tích cần hướng đến các kết quả của các chỉ tiêu để đánh giá. Phân tích hoạt động kinh doanh không chỉ dừng lại ở đánh giá biến động của kết quả kinh doanh thông qua các chỉ tiêu kinh tế mà còn đi sâu xem xét các nhân tố ảnh hưởng, tác động đến sự biến động của chỉ tiêu. Nhân tố là những yếu tố tác động đến chỉ tiêu tùy theo mức độ biểu hiện và mối quan hệ với chỉ tiêu mà nhân tố tác động theo chiều hướng thuận hoặc nghịch đến chỉ tiêu phân tích. Phân tích các nhân tố phụ thuộc vào mối quan hệ cụ thể của nhân tố với chỉ tiêu phân tích. Chỉ tiêu và các nhân tố có thể chuyển hóa cho nhau tùy theo mục tiêu của phân tích. Vậy muốn phân tích hoạt động kinh doanh trước hết phải xây dựng hệ thống các chỉ tiêu kinh tế cùng với việc xây dựng mối quan hệ phụ thuộc của các nhân tố tác động đến chỉ tiêu. Xây dựng mối liên hệ giữa các chỉ tiêu khác nhau để phản ánh được tính phức tạp, đa dạng của nội dung phân tích. 2.1.2. Các yếu tố ảnh hưởng đến hiệu quả hoạt động kinh doanh. Nhân tố là những yếu tố bên trong của mỗi hiện tượng, mỗi quá trình,… và mỗi sự biến động của nó tác động trực tiếp đến độ lớn, tính chất, xu hướng và mức độ xác định của chỉ tiêu phân tích. Nhân tố tác động đến kết quả của quá trình sản xuất kinh doanh rất nhiều, có thể phân loại theo nhiều tiêu thức khác nhau.  Theo nội dung kinh tế của nhân tố, bao gồm hai loại: - Những nhân tố thuộc về điều kiện kinh doanh như: số lượng lao động, số lượng vật tư, tiền vốn…thường ảnh hưởng đến quy mô sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. - Những nhân tố thuộc về kết quả kinh doanh: Thường ảnh hưởng có tính chất dây chuyền, từ khâu cung ứng đến sản xuất, đến tiêu thụ và từ đó, ảnh hưởng đến tình hình tài chính của doanh nghiệp.  Theo tính tất yếu của nhân tố, gồm hai lọai: - Nhân tố chủ quan: phát sinh và tác động đến kết quả kinh doanh là do sự chi phối của bản thân doanh nghiệp. Chẳng hạn, như: giảm chi phí sản xuất, hạ GVHD: Th.s Phạm Lê Thông 6 SVTH: La Thị Hồng Cẩm http://www.kinhtehoc.net
 19. www.kinhtehoc.net Phân tích hiệu quả hoạt động kinh doanh tại Công ty Tư Vấn Và Xây Dựng TVT giá thành sản phẩm, tăng thời gian lao động… là tuỳ thuộc vào sự nổ lực chủ quan của doanh nghiệp. - Nhân tố khách quan: phát sinh và tác động đến kết quả kinh doanh như là một yêu cầu tất yếu, ngoài sự chi phối của bản thân doanh nghiệp, chẳng hạn: giá cả thị trường, thuế suất…  Theo tính chất của nhân tố, gồm hai loại: - Nhân tố số lượng: phản ánh quy mô sản xuất và kết quả kinh doanh, như: số lượng lao động, số lượng vật tư, doanh thu bán hàng… - Nhân tố chất lượng: phản ánh hiệu suất kinh doanh, như: giá thành đơn vị sản phẩm, lãi suất, mức doanh lợi, hiệu quả sử dụng vốn…  Theo xu hướng tác động của nhân tố, gồm hai lọai: - Nhân tố tích cực: có tác dụng làm tăng quy mô của kết quả kinh doanh của doanh nghiệp. - Nhân tố tiêu cực: phát sinh và tác động làm ảnh hưởng xấu đến kết quả kinh doanh. 2.1.3. Đối tượng sử dụng để đánh giá hiệu quả hoạt động kinh doanh. 2.1.3.1. Doanh thu. * Khái niệm doanh thu: Doanh thu từ hoạt động kinh doanh là toàn bộ số tiền bán sản phẩm, hàng hóa, cung ứng dịch vụ sau khi trừ các khoản thuế thanh toán, giảm giá hàng bán, hàng bán bị trả lại (nếu có chứng từ hợp lệ) và được khách hàng chấp nhận thanh toán (không phân biệt đã thu hay chưa thu tiền). * Phân loại doanh thu: Doanh thu có thể được chia thành 3 loại doanh thu, bao gồm doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ, doanh thu hoạt động tài chính và thu nhập khác. * Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ: là giá trị sản phẩm hàng hóa, dịch vụ mà doanh nghiệp đã bán ra trong kỳ. * Doanh thu hoạt động tài chính: là các khoản thu nhập thuộc hoạt động tài chính của doanh nghiệp, gồm: hoạt động góp vốn liên doanh; hoạt động đầu tư mua, bán chứng khoán ngắn hạn và dài hạn; thu lãi tiền gửi, tiền cho vay; thu lãi bán ngoại tệ; các hoạt động đầu tư khác. GVHD: Th.s Phạm Lê Thông 7 SVTH: La Thị Hồng Cẩm http://www.kinhtehoc.net
 20. www.kinhtehoc.net Phân tích hiệu quả hoạt động kinh doanh tại Công ty Tư Vấn Và Xây Dựng TVT * Thu nhập khác: là các khoản thu nhập từ các hoạt động ngoài hoạt động kinh doanh chính và hoạt động tài chính của doanh nghiệp như: thu về nhượng bán, thanh lý tài sản cố định; thu tiền phạt vi phạm hợp đồng; thu các khoản nợ khó đòi đã xử lý xoá sổ; thu tiền bảo hiểm bồi thường. 2.1.3.2. Chi phí. * Khái niệm: Quá trình sản xuất sản phẩm là quá trình phát sinh thường xuyên, liên tục của khoản chi phí sản xuất với mục đích tạo ra một loại hay nhiều loại sản phẩm khác nhau. Chi phí sản xuất bao gồm rất nhiều khoản khác nhau như: chi phí về nguyên vật liệu, chi phí về nhân công, chi phí về khấu hao tài sản,... Nói một cách tổng quát, chi phí sản xuất là toàn bộ các khoản hao phí vật chất mà doanh nghiệp đã bỏ ra để thực hiện quá trình sản xuất sản phẩm. Chi phí sản xuất có các đặc điểm: vận động, thay đổi không ngừng, mang tính đa dạng và phức tạp gắn liền với tính phức tạp và đa dạng của ngành nghề sản xuất kinh doanh. * Phân loại: Chi phí bao gồm: - Chi phí sản xuất: là biểu hiện bằng tiền của toàn bộ lao động, vật hóa và hao phí lao động sống cần thiết mà doanh nghiệp đã bỏ ra để tiến hành hoạt động sản xuất trong một thời kỳ nhất định. Chi phí sản xuất gồm: + Chi phí nguyên vật liệu trực tiếp: bao gồm tất cả các chi phí về vật liệu chính, vật liệu phụ và nhiên liệu được sử dụng để trực tiếp sản xuất sản phẩm. + Chi phí nhân công trực tiếp: bao gồm tất cả các khoản chi phí liên quan đến người lao động trực tiếp sản xuất sản phẩm như tiền lương phải thanh toán, khoản trích theo lương tính vào chi phí theo qui định. + Chi phí sản xuất chung: là chi phí phục vụ và quản lý ở phân xưởng. - Chi phí thời kỳ: là những dòng phí tổn phát sinh ảnh hưởng trực tiếp đến lợi nhuận trong kỳ do được khấu trừ vào kỳ tính lợi nhuận. Chi phí thời kỳ gồm chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp. + Chi phí bán hàng là chi phí phát sinh trong quá trình tiêu thụ sản phẩm, hàng hóa bao gồm: GVHD: Th.s Phạm Lê Thông 8 SVTH: La Thị Hồng Cẩm http://www.kinhtehoc.net

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản