Luận văn: Phân tích hiệu quả hoạt động kinh doanh và hoạch định chiến lược phát triển tại công ty cổ phần dược phẩm An Giang

Chia sẻ: Le Ngoc | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:80

0
109
lượt xem
42
download

Luận văn: Phân tích hiệu quả hoạt động kinh doanh và hoạch định chiến lược phát triển tại công ty cổ phần dược phẩm An Giang

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Luận văn: Phân tích hiệu quả hoạt động kinh doanh và hoạch định chiến lược phát triển tại công ty cổ phần dược phẩm An Giang, với mục tiêu phân tích hiệu quả hoạt động kinh doanh tại công ty cổ phần Dược Phẩm An Giang và hoạch định chiến lược phát triển cho công ty trong tương lai.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Luận văn: Phân tích hiệu quả hoạt động kinh doanh và hoạch định chiến lược phát triển tại công ty cổ phần dược phẩm An Giang

 1. www.kinhtehoc.net TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ KHOA KINH TẾ - QUẢN TRỊ KINH DOANH LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP PHÂN TÍCH HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH VÀ HOẠCH ĐỊNH CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM AN GIANG Giáo viên hướng dẫn Sinh viên thực hiện NGUYẾN HỮU TÂM MAI THANH THUỶ MSSV: 4053645 Lớp: Kế toán tổng hợp K31 Cần Thơ - 2009 http://www.kinhtehoc.net
 2. www.kinhtehoc.net Luận văn tốt nghiệp SVTH: Mai Thanh Thuỷ LỜI CẢM TẠ  Sau bốn năm học tại trường Đại Học Cần Thơ và qua một thời gian thực tập tại Công ty cổ phần dược phẩm An Giang, em đã tích luỹ được một số kiến thức và kinh nghiệm để có thể hoàn thành Luận Văn Tốt Nghiệp của mình. Em xin chân thành cám ơn quý thầy cô trường Đại Học Cần Thơ, thầy cô khoa Kinh Tế - Quản Trị Kinh Doanh đã dành cho em tình cảm quý báu và truyền đạt cho em những kiến thức, những kinh nghiệm trong thời gian còn học tập tại trường. Đặc biệt em xin gửi lời cảm ơn chân thành đến thầy Nguyễn Hữu Tâm đã tận tình giúp đỡ em trong việc hoàn thành luận văn này. Em xin chân thành cảm ơn Ban lãnh đạo, các cô chú anh chị trong công ty cổ phần dược phẩm An Giang đã chỉ dẫn và tạo điều kiện thuận lợi cho em hoàn thành luận văn này. Đặc biệt em xin gửi lời cảm ơn chân thành đến chú Lê Hoàng - Kế toán trưởng, chị Lê Thái Minh Trang - Kế toán tổng hợp đã dành nhiều thời gian đã dành nhiều thời gian giúp đỡ em tìm hiểu về các hoạt động của công ty cũng như thu thập các số liệu có liên quan. Xin chân thành cảm ơn! Sinh viên thực hiện Mai Thanh Thuỷ Trang i http://www.kinhtehoc.net
 3. www.kinhtehoc.net Luận văn tốt nghiệp SVTH: Mai Thanh Thuỷ LỜI CAM ĐOAN  Tôi xin cam đoan đề tài này là do chính tôi thực hiện, các số liệu và kết quả phân tích trong đề tài là trung thực, đề tài không trùng với bất cứ đề tài nghiên cứu khoa học nào. Cần Thơ, ngày tháng năm 2009 Mai Thanh Thuỷ Trang ii http://www.kinhtehoc.net
 4. www.kinhtehoc.net Luận văn tốt nghiệp SVTH: Mai Thanh Thuỷ NHẬN XÉT CỦA CƠ QUAN THỰC TẬP  ............................................................................................................................... ............................................................................................................................... ............................................................................................................................... ............................................................................................................................... ............................................................................................................................... ............................................................................................................................... ............................................................................................................................... ............................................................................................................................... ............................................................................................................................... ............................................................................................................................... ............................................................................................................................... ............................................................................................................................... ............................................................................................................................... ............................................................................................................................... ............................................................................................................................... ............................................................................................................................... ............................................................................................................................... ............................................................................................................................... ............................................................................................................................... ............................................................................................................................... Ngày… tháng… năm 2009 Thủ trưởng đơn vị (ký tên và đóng dấu) Trang iii http://www.kinhtehoc.net
 5. www.kinhtehoc.net Luận văn tốt nghiệp SVTH: Mai Thanh Thuỷ NHẬN XÉT CỦA GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN  ............................................................................................................................... ............................................................................................................................... ............................................................................................................................... ............................................................................................................................... ............................................................................................................................... ............................................................................................................................... ............................................................................................................................... ............................................................................................................................... ............................................................................................................................... ............................................................................................................................... ............................................................................................................................... ............................................................................................................................... ............................................................................................................................... ............................................................................................................................... ............................................................................................................................... ............................................................................................................................... ............................................................................................................................... ............................................................................................................................... ............................................................................................................................... ............................................................................................................................... Ngày… tháng… năm 2009 Giáo viên hướng dẫn (ký và ghi rõ họ tên) Trang iv http://www.kinhtehoc.net
 6. www.kinhtehoc.net Luận văn tốt nghiệp SVTH: Mai Thanh Thuỷ NHẬN XÉT CỦA GIÁO VIÊN PHẢN BIỆN  ............................................................................................................................... ............................................................................................................................... ............................................................................................................................... ............................................................................................................................... ............................................................................................................................... ............................................................................................................................... ............................................................................................................................... ............................................................................................................................... ............................................................................................................................... ............................................................................................................................... ............................................................................................................................... ............................................................................................................................... ............................................................................................................................... ............................................................................................................................... ............................................................................................................................... ............................................................................................................................... ............................................................................................................................... ............................................................................................................................... ............................................................................................................................... ............................................................................................................................... Ngày… tháng… năm 2009 Giáo viên phản biện (ký và ghi rõ họ tên) Trang v http://www.kinhtehoc.net
 7. www.kinhtehoc.net Luận văn tốt nghiệp SVTH: Mai Thanh Thuỷ MỤC LỤC  Trang Chương 1: GIỚI THIỆU ..................................................................................... 1 1.1. ĐẶT VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU ...................................................................... 1 1.1.1. Sự cần thiết nghiên cứu ........................................................................... 1 1.1.2. Căn cứ khoa học và thực tiễn .................................................................. 3 1.2. MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU ........................................................................... 3 1.2.1. Mục tiêu chung ........................................................................................ 3 1.2.2. Mục tiêu cụ thể ........................................................................................ 3 1.3. PHẠM VI NGHIÊN CỨU.............................................................................. 3 1.3.1. Không gian ..................................................................................................................3 1.3.2. Thời gian.................................................................................................. 3 1.3.3. Đối tượng nghiên cứu .............................................................................. 3 1.4. LƯỢC KHẢO TÀI LIỆU LIÊN QUAN ĐẾN ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU ....... 4 Chương 2: PHƯƠNG PHÁP LUẬN VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU ....... 5 2.1. PHƯƠNG PHÁP LUẬN ................................................................................ 5 2.1.1 Phân tích hiệu quả hoạt động kinh doanh ............................................... 5 2.1.2 Hoạch định chiến lược phát triển .......................................................... 10 2.1.3 Một số phương pháp được sử dụng trong đề tài ................................... 13 2.2. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU ................................................................ 18 2.2.1. Phương pháp thu thập số liệu ............................................................... 18 2.2.2. Phương pháp phân tích số liệu ............................................................ 18 Chương 3: GIỚI THIỆU VỀ CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM AN GIANG ....................................................................................................... 19 3.1 LỊCH SỬ HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN............................................... 19 3.2 CƠ CẤU TỔ CHỨC, QUẢN LÝ .................................................................. 20 3.2.1 Cơ cấu tổ chức ........................................................................................ 20 3.2.2 Chức năng, nhiệm vụ các phòng ban .................................................... 21 3.3 SẢN PHẨM ................................................................................................... 21 3.4 ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG CỦA AGIMEXPHARM TỪ 2006 - 2008 ........................................................................................................ 22 Trang vi http://www.kinhtehoc.net
 8. www.kinhtehoc.net Luận văn tốt nghiệp SVTH: Mai Thanh Thuỷ 3.5 CƠ HỘI VÀ THÁCH THỨC ĐỐI VỚI AGIMEXPHARM TRONG QUÁ TRÌNH HỘI NHẬP................................................ 25 3.5.1 Điểm mạnh ............................................................................................. 25 3.5.2 Điểm yếu ................................................................................................ 27 3.5.3 Cơ hội ..................................................................................................... 29 3.5.4 Thách thức .............................................................................................. 31 3.6 MỤC TIÊU PHẤN ĐẤU, PHƯỚNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG CỦA AGIMEXPHARM .......................................................................................... 33 Chương 4: PHÂN TÍCH HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH VÀ HOẠCH ĐỊNH CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN TẠI AGIMEXPHARM ..... 34 4.1 PHÂN TÍCH HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH .......................... 34 4.1.1 Phân tích tình hình doanh thu ................................................................. 34 4.1.2 Phân tích tình hình chi phí ...................................................................... 41 4.13 Phân tích tình hình lợi nhuận................................................................... 47 4.2 HOẠCH ĐỊNH CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN CHO AGIMEXPHARM .... 51 4.2.1 Phân tích môi trường kinh doanh .......................................................... 51 4.2.2 Phân tích ma trận SWOT ...................................................................... 57 4.3 MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH TẠI AGIMEXPHARM ....................................................... 64 4.3.1 Hạn chế - Nguyên nhân ......................................................................... 64 4.3.2 Giải pháp ............................................................................................... 65 Chương 5: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ ........................................................ 67 5.1 KẾT LUẬN .............................................................................................. 67 5.2 KIẾN NGHỊ ............................................................................................. 67 Trang vii http://www.kinhtehoc.net
 9. www.kinhtehoc.net Luận văn tốt nghiệp SVTH: Mai Thanh Thuỷ DANH MỤC BIỂU BẢNG  Trang Bảng 1: Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Agimexpharm trong 3 năm 2006, 2007, 2008 ...................................................................... 23 Bảng 2: So sánh kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Agimexpharm qua 3 năm 2006, 2007, 2008 ....................................... 24 Bảng 3: Tình hình doanh thu của Agimexpharm qua 3 năm 2006, 2007, 2008 ......................................................................................... 35 Bảng 4: Tình hình doanh thu của Agimexpharm theo cơ cấu qua 3 năm 2006, 2007, 2008................................................................................. 39 Bảng 5: Tình hình chi phí của Agimexpharm qua 3 năm 2006, 2007, 2008 .... 43 Bảng 6: Tình hình lợi nhuận của Agimexpharm qua 3 năm 2006, 2007, 2008 ..............................................................................48 Trang viii http://www.kinhtehoc.net
 10. www.kinhtehoc.net Luận văn tốt nghiệp SVTH: Mai Thanh Thuỷ DANH MỤC HÌNH  Trang Hình 1: Phân loại chi phí và xác định kết quả hoạt động kinh doanh ................ 9 Hình 2: Cơ cấu tổ chức quản lí tại công ty cổ phần dược phẩm An Giang ......................................................................................20 Hình 3: Tình hình doanh thu của Agimexpharm qua 3 năm 2006, 2007, 2008 ......................................................................................... 36 Hình 4: Tình hình doanh thu của Agimexpharm theo cơ cấu qua 3 năm 2006, 2007, 2008................................................................................. 39 Hình 5: Tình hình chi phí của Agimexpharm qua 3 năm 2006, 2007, 2008 .... 42 Hình 6: Tình hình lợi nhuận của Agimexpharm qua 3 năm 2006, 2007, 2008 ......................................................................................... 47 Hình 7: Tình hình chi tiêu về y tế của người dân Việt Nam trong những năm gần đây ........................................................................................ 53 Trang ix http://www.kinhtehoc.net
 11. www.kinhtehoc.net Luận văn tốt nghiệp SVTH: Mai Thanh Thuỷ Chương 1 GIỚI THIỆU 1.1. ĐẶT VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU 1.1.1. Sự cần thiết nghiên cứu: Trong hơn hai thập kỷ qua, hội nhập kinh tế quốc tế đã trở thành một xu thế của thời đại và diễn ra mạnh mẽ trên nhiều lĩnh vực. Hầu hết các quốc gia trên thế giới đều phải tự thay đổi để có thể thích nghi với thời đại, Việt Nam cũng không ngoại lệ. Việt Nam đã trở mình bằng cách chủ động tham gia vào quá trình hội nhập, nhanh chóng trở thành thành viên của nhiều tổ chức kinh tế quốc tế, kí kết các hiệp định thúc đẩy quan hệ th ương mại song phương với nhiều quốc gia trên thế giới. Cụ thể: Việt Nam đã gia nhập khối ASEAN, tham gia vào khu vực mậu dịch tự do Châu Á AFTA, thành viên chính thức OECD, ký kết hiệp định thương mại Việt Nam - Hoa Kỳ… Nhưng nổi bật nhất vẫn là sự kiện Việt Nam gia nhập tổ chức thương mại thế giới WTO. Trở thành thành viên của tổ chức thương mại thế giới WTO là bước ngoặc lịch sử đối với ngành kinh tế Việt Nam, tạo ra nhiều triển vọng phát triển cho các doanh nghiệp trong tương lai. Bên cạnh đó, nó cũng tạo ra nhiều thách thức đối với các doanh nghiệp Việt Nam nhất là các doanh nghiệp vừa và nhỏ. Sự bùng nổ về kinh tế, sự cạnh tranh gay gắt giữa các doanh nghiệp cùng với sự phát triển của xã hội đòi hỏi các doanh nghiệp phải củng cố và hoàn thiện một cách tốt nhất về nhiều mặt để có thể tồn tại và phát triển. Trong bối cảnh hiện nay, việc tạo nên một vị trí đứng trong xã hội và có thể phát triển bền vững trên thị trường là điều không dễ dàng đối với các doanh nghiệp. Để làm được điều đó, các doanh nghiệp phải không ngừng hoàn thiện mình bằng nhiều cách, nhiều công cụ khác nhau. Trong đó, việc phân tích hiệu quả hoạt động kinh doanh là điều không thể thiếu. Phân tích đánh giá hiệu quả hoạt động kinh doanh không chỉ cần thiết cho nhà quản trị, đối tượng bên trong doanh nghiệp, mà nó còn là thông tin không thể thiếu đối với các cổ đông, đối tượng bên ngoài doanh nghiệp. Một doanh nghiệp muốn thành công thì phải thường xuyên theo dõi về tình hình hoạt động, diễn biến sản xuất kinh doanh cũng như hiệu quả kinh doanh mà doanh nghiệp đạt được. Việc phân tích hiệu quả hoạt động kinh doanh thường xuyên sẽ giúp đánh giá chính xác và toàn diện Trang 1 http://www.kinhtehoc.net
 12. www.kinhtehoc.net Luận văn tốt nghiệp SVTH: Mai Thanh Thuỷ tình hình thực hiện các kế hoạch về vật tư, lao động, tiền vốn; tình hình chấp hành các thể lệ và chế độ về quản lý kinh tế của Nhà Nước. Bên cạnh đó, ta còn có thể xác định được các nguyên nhân, các nhân tố khách quan và chủ quan ảnh hưởng đến tình hình kinh doanh của doanh nghiệp. Từ đó, doanh nghiệp sẽ có các biện pháp kịp thời nhằm phát huy ưu điểm, khắc phục nhược điểm, nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh. Đồng thời, việc phân tích hiệu quả hoạt động kinh doanh còn giúp cho các doanh nghiệp khai thác và động viên mọi khả năng tiềm tàng trong kinh doanh của doanh nghiệp, nhìn nhận một cách chính xác về sức mạnh cũng như những tồn tại hiện có. Tuy nhiên, chỉ với việc phân tích hiệu quả hoạt động kinh doanh thì không thể giúp doanh nghiệp phát triển được. Việc hoạch định chiến lược phát triển là điều không thể thiếu. Công tác hoạch định sẽ giúp doanh nghiệp định hướng đúng đắn chiến lược phát triển trong tương lai, đảm bảo chủ động trong các hoạt động sản xuất kinh doanh. Từ đó, doanh nghiệp có thể lựa chọn phương thức tối ưu để hoàn thành các nhiệm vụ đã xác định. Nếu việc hoạch định được xem trọng một cách đúng mực và tiến hành hiệu quả sẽ đảm bảo khả năng huy động vốn, sử dụng tốt nhất tiềm năng hiện có; đảm bảo doanh nghiệp có được các phản ứng linh hoạt, năng động trước biến động của thị trường. Do đó, em quyết định chọn đề tài “Phân tích hiệu quả hoạt động kinh doanh và hoạch định chiến lược phát triển cho công ty cổ phần Dược Phẩm An Giang ” để làm đề tài cho luận văn tốt nghiệp của mình. Đề tài sẽ đi sâu phân tích về tình hình hoạt động kinh doanh hiện nay của công ty cổ phần Dược Phẩm An Giang dựa trên ba yếu tố: doanh thu, chi phí và lợi nhuận. Đồng thời tiến hành xem xét đến các nguyên nhân ảnh hưởng đến hiệu quả hoạt động kinh doanh của công ty. Bên cạnh đó, đề tài sẽ tìm hiểu về những thuận lợi cũng như khó khăn mà công ty phải đương đầu trong thời gian gần đây. Từ đó sẽ đề ra những kiến nghị, giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động v hạn chế những khó khăn mà công à ty cổ phần Dược Phẩm An Giang đang phải đối đầu. Trang 2 http://www.kinhtehoc.net
 13. www.kinhtehoc.net Luận văn tốt nghiệp SVTH: Mai Thanh Thuỷ 1.1.2. Căn cứ khoa học và thực tiễn Đề tài được thực hiện nhờ vận dụng một cách linh hoạt các kiến thức đã học trong quá trình đào tạo. Cụ thể: - Phân tích hiệu quả hoạt động kinh doanh: giúp đánh giá một cách tòan diện tình hình thực hiện các kế hoạch đã đề ra tại công ty, xác định các nhân tố ảnh hưởng. Từ đó có thể khai thác và động viên mọi khả năng tiềm tàng, phát huy ưu điểm, khắc phục nhược điểm, nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh. - Hoạch định chiến lược phát triển cho công ty dựa trên ma trận SWOT. Sau khi liệt kê những điểm mạnh, điểm yếu cũng như những cơ hội và thách thức, ta sẽ kết hợp các nhân tố cần thiết lại với nhau để đề ra các chiến lược khả thi có thể chọn lựa. 1.2. MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU 1.2.1. Mục tiêu chung Phân tích hiệu quả hoạt động kinh doanh tại công ty cổ phần Dược Phẩm An Giang và hoạch định chiến lược phát triển cho công ty trong tương lai. 1.2.2. Mục tiêu cụ thể: - Tìm hiểu thực trạng về tình hình hoạt động hiện nay của công ty. - Phân tích hiệu quả hoạt động kinh doanh của công ty qua 3 năm 2006 - 2008. - Hoạch định chiến lược phát triển cho công ty. - Đề xuất những giải pháp thích hợp nhằm tăng cường các điểm mạnh, khắc phục điểm yếu, nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh. 1.3. PHẠM VI NGHIÊN CỨU 1.3.1. Không gian: Đề tài được thực hiện tại Công ty cổ phần Dược Phẩm An Giang 1.3.2. Thời gian: Số liệu được sử dụng trong đề tài là số liệu qua 3 năm từ 2006 đến năm 2008. 1.3.3. Đối tượng nghiên cứu: Do giới hạn về không gian cũng như thời gian thực tập, tôi chỉ tiến hành phân tích hiệu quả hoạt động kinh doanh của công ty về tình hình doanh thu, chi phí, lợi nhuận hiện nay của công ty dựa trên các chỉ tiêu cụ thể. Trang 3 http://www.kinhtehoc.net
 14. www.kinhtehoc.net Luận văn tốt nghiệp SVTH: Mai Thanh Thuỷ 1.4. LƯỢC KHẢO TÀI LIỆU LIÊN QUAN ĐẾN ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU - Phạm Duy Phương (2008), “ Phân tích mối quan hệ giữa chi phí - khối lượng - lợi nhuận tại công ty cổ phần Dược Phẩm An Giang”. Đề tài đã chỉ ra được mối quan hệ mật thiết giữa chi phí - khối lượng - lợi nhuận dựa trên phân tích CVP. Ngoài ra, đề tài còn phân tích chi tiết về cơ cấu chi phí của 4 sản phẩm chủ lực trong công ty. Tuy nhiên, đề tài này chỉ đi sâu phân tích về mối quan hệ giữa chi phí - khối lượng - lợi nhuận mà không quan tâm đến sự thay đổi của từng yếu tố trong đó. Do đó, đề tài không chỉ ra được các nguyên nhân cụ thể làm thay đổi tình hình lợi nhuận của công ty. Từ đó các biện pháp đưa ra cũng không bám sát lấy thực tế. - Phạm Thị Đàm (2008), “Phân tích hiệu quả hoạt động kinh doanh và hoạch định chiến lược phát triển dịch vụ thanh toán quốc tế tại Eximbank Cần Th ơ”. Đề tài này đã chọn ra một dịch vụ điển hình và có ảnh hưởng lớn đến ngân hàng mà mình đang thực tập. Đồng thời sinh viên đã sử dụng tốt mô hình ma trận SWOT để đưa ra các chiến lược cho ngân hàng lựa chọn. Tuy nhiên, khung lý thuyết và phương pháp luận lại chưa đầy đủ và không có quan hệ mật thiết đối với phần nội dung phân tích. Trang 4 http://www.kinhtehoc.net
 15. www.kinhtehoc.net Luận văn tốt nghiệp SVTH: Mai Thanh Thuỷ Chương 2 PHƯƠNG PHÁP LUẬN VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 2.1. PHƯƠNG PHÁP LUẬN 2.1.1 Phân tích hiệu quả hoạt động kinh doanh 2.1.1.1 Khái niệm Hiệu quả hoạt động kinh doanh là một phạm trù kinh tế phản ánh trình độ sử dụng các nguồn lực của doanh nghiệp cũng như các nguồn lực của nền kinh tế để thực hiện các mục tiêu đã đề ra. Hoạt động sản xuất kinh doanh được xem là hiệu quả khi hoạt động kinh doanh đó tạo ra lợi ích tối đa trên chi phí đầu vào tối thiểu, hay là kết quả đầu vào tối đa trên nguồn lực đầu vào tối thiểu. Phân tích hoạt động kinh doanh hiểu theo nghĩa chung nhất là quá trình nghiên cứu tất cả các hiện tượng, sự vật có liên quan trực tiếp và gián tiếp đến hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. Quá trình phân tích được tiến hành từ bước khảo sát thực tế đến tư duy trừu tượng, tức là từ việc quan sát thực tế, thu thập thông tin, số liệu, xử lí phân tích các thông tin số liệu, tìm nguyên nhân đến việc đề ra các định hướng hoạt động và các giải pháp để thực hiện các định hướng đó. Phân tích hiệu quả hoạt động kinh doanh không chỉ cho ta biết việc kinh doanh của doanh nghiệp đang ở trình độ nào mà nó còn là cơ sở để các nhà quản trị xem xét, đánh giá và tìm ra các nhân tố ảnh hưởng đến tình hình sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. Từ đó, các nhà quản trị sẽ có các biện pháp thích hợp nhằm tăng doanh thu, giảm chi phí, giúp doanh nghiệp kinh doanh đạt hiệu quả cao. 2.1.1.2 Ý nghĩa phân tích hiệu quả hoạt động kinh doanh Việc phân tích hiệu quả hoạt động kinh doanh có ý nghĩa đặc biệt đối với sự phát triển của doanh nghiệp. Phân tích hiệu quả hoạt động kinh doanh không chỉ cần thiết đối với các nhà quản trị trong doanh nghiệp mà nó còn có ý nghĩa đối với các đối tượng bên ngoài như các cổ đông, nhà đầu tư. Cụ thể:  Phân tích hoạt động sản xuất kinh doanh là công cụ để phát hiện những khả năng tiềm tàng của doanh nghiệp trong hoạt động sản xuất kinh doanh m à nó còn là công cụ để cải tiến cơ chế quản lý trong kinh doanh. Bất kì hoạt động sản xuất kinh doanh nào thì cũng tồn tại những khả năng tiềm tàng chưa phát hiện Trang 5 http://www.kinhtehoc.net
 16. www.kinhtehoc.net Luận văn tốt nghiệp SVTH: Mai Thanh Thuỷ được, chỉ thông qua phân tích hiệu quả sản xuất kinh doanh thì doanh nghiệp mới có thể phát hiện được và khai thác chúng để mang lại hiệu quả kinh tế cao hơn. Bên cạnh đó, phân tích hiệu quả sản xuất kinh doanh còn giúp doanh nghiệp thấy rõ các nguyên nhân, nguồn gốc của các hạn chế mà doanh nghiệp đang gặp phải, các giải pháp thích hợp cải tiến quản lý.  Phân tích hoạt động kinh doanh cho phép các nhà quản trị nhìn nhận đúng đắn về khả năng, sức mạnh cũng như những hạn chế mà doanh nghiệp đang gặp phải. Từ đó sẽ có cơ sở để xác định đúng đắn mục tiêu cùng các chiến lược kinh doanh có hiệu quả.  Phân tích hoạt động kinh doanh là cơ sở quan trọng để đề ra các quyết định kinh doanh.  Phân tích hoạt động kinh doanh là công cụ quan trọng trong những chức năng quản trị có hiệu quả ở doanh nghiệp.  Phân tích hoạt động kinh doanh là biện pháp quan trọng để phòng ngừa rủi ro.  Phân tích hoạt động kinh doanh không chỉ cần thiết đối với các nhà quản trị bên trong doanh nghiệp mà còn cần thiết cho các đối tượng bên ngoài doanh nghiệp. Khi đối tượng bên ngoài doanh nghiệp muốn quan hệ đối với doanh nghiệp như hợp tác, đầu tư, cho vay… thì thông tin về hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh là một đòi hỏi chính đánh có ý nghĩa đối với quyết định của họ. 2.1.1.3 Các chỉ tiêu được sử dụng để phân tích hiệu quả hoạt động kinh doanh a. Doanh thu Doanh thu là tổng giá trị các lợi ích kinh tế mà doanh nghiệp thu được trong kì kế toán, phát sinh từ các hoạt động sản xuất kinh doanh thông thường của doanh nghiệp, góp phần làm tăng vốn chủ sở hữu. Doanh thu của công ty gồm có: + Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ: đó là tổng số tiền thu được hoặc sẽ thu được từ các giao dịch và nghiệp vụ phát sinh doanh thu như bán sản phẩm, hàng hoá, cung cấp dịch vụ cho khách hàng bao gồm cả các khoản phụ thu và phí thu thêm ngoài giá bán (nếu có). Trang 6 http://www.kinhtehoc.net
 17. www.kinhtehoc.net Luận văn tốt nghiệp SVTH: Mai Thanh Thuỷ + Doanh thu thuần: là toàn bộ số tiền bán hàng hoá, cung cấp dịch vụ sau khi trừ đi các khoản giảm trừ (chiết khấu hàng bán, giảm giá hàng bán, hàng bán bị trả lại, thuế tiêu thụ đặc biệt, thuế xuất khẩu) và được khách hàng chấp nhận thanh toán. + Doanh thu từ hoạt động tài chính: là các khoản thu nhập từ hoạt động tài chính của công ty như góp vốn cổ phần, cho thuê tài sản… + Doanh thu khác: là các khoản thu nhập không thường xuyên khác của doanh nghiệp mà không nằm trong các khoản kể trên. Doanh thu là một trong những nhân tố quan trọng quyết định đến hiệu quả sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. Dù doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực nào thì doanh thu cũng là một yếu tố đánhg để quan tâm hàng đầu. Nếu các yếu tố khác là không đổi thì doanh thu càng cao sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho lợi nhuận của doanh nghiệp tăng cao; và ngược lại. b. Chi phí Trong mọi hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp đều phát sinh các hao phí như nguyên vật liệu, tài sản cố định, sức lao động… Như vậy, chi phí là biểu hiện bằng tiền toàn bộ hao phí về lao động sống và lao động vật hoá phát sinh trong quá trình hoạt động của doanh nghiệp. Chi phí hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp phát sinh một cách khách quan và luôn thay đổi trong quá trình tái sản xuất. Nó gắn liền với sự đa dạng, phức tạp của từng loại hình kinh doanh và được xem là một trong những tiêu chí để đánh giá hiệu quả quản lí hoạt động sản xuất kinh doanh. Chi phí được phân loại chung theo chức năng hoạt động như sau: - Chi phí sản xuất: là toàn bộ chi phí liên quan đến việc chế tạo sản phẩm hoặc dịch vụ trong một thời kì nhất định. Bao gồm 3 loại: + Chi phí nguyên vật liệu trực tiếp: là biểu hiện bằng tiền của những nguyên liệu chủ yếu tạo thành thực thể của sản phẩm và nguyên vật liệu có tác dụng phụ thuộc để cùng kết hợp với nguyên vật liệu chính để sản xuất ra sản phẩm hay làm tăng chất lượng sản phẩm. + Chi phí nhân công trực tiếp: là toàn bộ tiền lương, trợ cấp, phụ cấp, các khoản trích theo lương mà doanh nghiệp phải trả cho người lao động trực tiếp Trang 7 http://www.kinhtehoc.net
 18. www.kinhtehoc.net Luận văn tốt nghiệp SVTH: Mai Thanh Thuỷ tham gia vào sản xuất sản phẩm; được hạch toán trực tiếp vào đối tượng chịu chi phí. + Chi phí sản xuất chung: là toàn bộ chi phí phát sinh tại phân xưởng sản xuất nhưng không phải là chi phí nguyên vật liệu trực tiếp, chi phí nhân công trực tiếp. Chi phí sản xuất chung bao gồm: chi phí nhân công gián tiếp, chi phí khấu hao tài sản cố định sử dụng trong sản xuất và quản lí sản xuất, chi phí sửa chữa bảo trì, chi phí quản lí phân xưởng… - Chi phí ngoài sản xuất: là những chi phí phát sinh trong quá trình tiêu thụ sản phẩm và quản lí chung toàn doanh nghiệp. + Chi phí bán hàng: là toàn bộ chi phí thực tế phát sinh trong quá trình tiêu thụ sản phẩm, hàng hoá như: tiền lương cho nhân viên bán hàng, chi phí vật liệu, bao bì, chi phí về công cụ, dụng cụ, chi phí khấu hao về tài sản cố định tại bộ phận bán hàng, chi phí dịch vụ mua ngoài, chi phí bảo hành, và các chi phí bằng tiền khác. + Chi phí quản lí doanh nghiệp: là toàn bộ chi phí thực tế phát sinh có liên quan đến quản lí kinh doanh, quản lí hành chính và các hoạt động của các doanh nghiệp, bao gồm: tiền lương của nhân viên bộ phận quản lí doanh nghiệp, chi phí vật liệu, bao bì, chi phí về công cụ, dụng cụ, chi phí khấu hao về tài sản cố định tại bộ phận quản lí doanh nghiệp, chi phí dịch vụ mua ngoài, chi phí dự phòng, thuế, phí và lệ phí (thuế nhà đất, thuế môn bài…) và các chi phí bằng tiền khác. c. Lợi nhuận Lợi nhuận là kết quả sau cùng của hoạt động sản xuất kinh doanh, là chỉ tiêu chất lượng tổng hợp để đánh giá hiệu quả kinh tế của quá trình sản xuất kinh doanh. Lợi nhuận có được từ việc xác định kết quả kinh doanh, sau khi tính toán, so sánh tổng thu nhập thuần từ các hoạt động với các chi phí sản xuất kinh doanh và chi phí khác trong kì. Lợi nhuận của doanh nghiệp gồm có: + Lợi nhuận gộp: là lợi nhuận thu được của công ty sau khi lấy tổng doanh thu trừ đi giá vốn hàng bán và các khoản giảm trừ như giảm giá hàng bán, hàng bán bị trả lại, thuế tiêu thụ đặc biệt, thuế xuất khẩu. Trang 8 http://www.kinhtehoc.net
 19. www.kinhtehoc.net Luận văn tốt nghiệp SVTH: Mai Thanh Thuỷ + Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh: là lợi nhuận thu được từ hoạt động kinh doanh thuần của doanh nghiệp. Chỉ ti êu này được tính toán dựa trên cơ sở lợi nhuận gộp từ doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ trừ đi chi phí bán hàng và chi phí quản lí doanh nghiệp phân bổ cho hàng hoá, dịch vụ đã cung cấp trong kì báo cáo. + Lợi nhuận từ hoạt động tài chính. + Lợi nhuận từ hoạt động bất thường Chi phí sản xuất Chi phí Chi phí Chi phí nguyên nhân sản xuất vật liệu công trực chung trực tiếp tiếp Chi phí sản xuất dở dang Doanh thu bán hàng (-) Thành Giá vốn hàng bán phẩm (=) Lợi nhuận gộp (-) Chi phí bán hàng Chi phí ngoài sản xuất Chi phí quản lí (=) Lợi nhuận thuần Hình 1: PHÂN LOẠI CHI PHÍ VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH Trang 9 http://www.kinhtehoc.net
 20. www.kinhtehoc.net Luận văn tốt nghiệp SVTH: Mai Thanh Thuỷ 2.1.2 Hoạch định chiến lược phát triển 2.1.2.1 Khái niệm hoạch định Theo Harold Koontz, Cyril Odonnel và Heinz Weihrich thì hoạch định là: “Quyết định trước xem phải làm cái gì, làm như thế nào, khi nào làm và ai làm cái đó”. Như vậy, hoạch định chính là phương thức xử lí và giải quyết các vấn đề cụ thể có kế hoạch từ trước. Tuy nhiên khi tình huống xảy ra có thể làm đảo lộn cả kế hoạch. Nhưng dù sao người ta chỉ có thể đạt được mục tiêu trong hoạt động của tổ chức bằng việc vạch ra và thực hiện các kế hoạch mang tính khoa học và thực tế cao chứ không phải nhờ vào sự may rủi. Chúng ta cần phân biệt giữa “hoạch định” và “kế hoạch”. Về phương diện khoa học, kế hoạch được xem là một chương trình hành động cụ thể, còn hoạch định là quá trình tổ chức soạn thảo và thực hiện các kế hoạch cụ thể đã đề ra. Hoạch định chiến lược là một trong những loại hoạch định được phân chia theo mức độ. Hoạch định chiến lược là một loại hoạch định có nhiệm vụ vạch ra và thực hiện các kế hoạch hoạt động chiến lược về quản trị. Hoạch định chiến lược giữ vai trò chủ đạo và định hướng trong tiến trình hoạch định, là chiếc cầu nối giữa tương lai và hiện tại, liên kết mọi nguồn lực để thực hiện nhiều hoạt động hết sức quan trọng ở mỗi doanh nghiệp. Hoạch định chiến lược nhằm mục tiêu xây dựng lộ trình và triển khai để tổ chức thực hiện những mục tiêu, chủ trương phương châm đã được lựa chọn. 2.1.2.2 Chức năng của hoạch định chiến lược Hoạch định chiến lược có những chức năng sau:  Định hướng chiến lược cho mọi hoạt động của tổ chức.  Đảm bảo thế chủ động chiến lược khi tấn công cũng như phòng thủ trong kinh doanh.  Huy động, khai thác và tập trung sử dụng những thế mạnh chiến lược trong tổ chức.  Đảm bảo tính thích nghi chiến lược với mọi điều kiện và thay đổi của thị trường nói riêng và môi trường nói chung trong tương lai dài hạn.  Phòng ngừa mọi rủi ro và nguy cơ nếu nó có khả năng xuất hiện và tận dụng mọi cơ hội trong tương lai.  Xây dựng và phát triển thế và lực mọi nguồn tài nguyên trong tổ chức. Trang 10 http://www.kinhtehoc.net

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản