intTypePromotion=1

Luận văn thạc sĩ: Biện pháp nâng cao chất lượng sản phẩm và tư vấn thiết kế của công ty CP tư vấn Xây Dựng Nông Nghiệp và Phát Triển Nông Thôn

Chia sẻ: Trang Vui Ve | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:104

0
100
lượt xem
19
download

Luận văn thạc sĩ: Biện pháp nâng cao chất lượng sản phẩm và tư vấn thiết kế của công ty CP tư vấn Xây Dựng Nông Nghiệp và Phát Triển Nông Thôn

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nội dung chính của luận văn gồm có: Cơ sở lý luận về chất lượng sản phẩm và quản lý chất lượng tư vấn thiết kế, quản lý chất lượng sản phẩm tư vấn thiết kế, các biện pháp nâng cao chất lượng sản phẩm và tư vấn thiết kế.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Luận văn thạc sĩ: Biện pháp nâng cao chất lượng sản phẩm và tư vấn thiết kế của công ty CP tư vấn Xây Dựng Nông Nghiệp và Phát Triển Nông Thôn

LỜI CAM ĐOAN<br /> Tôi cam đoan đây là đề tài nghiên cứu của riêng tôi. Các thông tin tài liệu<br /> trích dẫn trong luận văn đã được ghi rõ nguồn gốc. Kết quả nêu trong luận văn là<br /> trung thực và chưa được ai công bố trong bất kỳ đề tài nào trước đây.<br /> <br /> Hà Nội, ngày ..... tháng ..... năm 2012<br /> Tác giả luận văn<br /> <br /> Trần Xuân Nghĩa<br /> <br /> LỜI CẢM ƠN<br /> Trong quá trình nghiên cứu và làm luận văn Thạc sĩ, tác giả đã nhận<br /> được nhiều sự quan tâm giúp đỡ nhiệt tình và sự động viên sâu sắc của nhiều<br /> cá nhân, cơ quan và nhà trường, qua đó đã tạo điều kiện để tác giả trong quá<br /> trình nghiên cứu thực hiện và đã hoàn thành luận văn này<br /> Trước hết tác giả xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc nhất đến Thầy giáo:<br /> Phó Giáo Sư, TS- Nguyễn Bá Uân, người thầy trực tiếp hướng dẫn và giúp đỡ<br /> em trong quá trình nghiên cứu và hoàn thành luận văn<br /> Tác giả cũng xin được chân thành cảm ơn Ban giám hiệu trường Đại<br /> học Thủy lợi, phòng Đào tạo đại học và Sau Đại học, Ban Chủ nhiệm Khoa<br /> Kinh tế và Quản lý, cùng các thầy cô giáo trong khoa Kinh tế và Quản lý đã<br /> động viên, tạo mọi điều kiện giúp đỡ tác giả về mọi mặt trong quá trình<br /> nghiên cứu và hoàn thành luận văn tốt nghiệp<br /> Xin được chân thành cảm ơn những người thân, bạn bè đã chia sẻ cùng<br /> em những khó khăn, động viên và giúp đỡ cho em nghiên cứu và hoàn thành<br /> luận văn này.<br /> Do còn những hạn chế về thời gian, kinh nghiệm và tài liệu nên trong quá<br /> trình nghiên cứu không khỏi có những thiếu xót, khiếm khuyết. Vì vậy, tác giả rất<br /> mong nhận được sự góp ý, chỉ bảo của các thầy, cô giáo và đồng nghiệp.<br /> Xin trân trọng cảm ơn!<br /> Hà Nội, ngày ..... tháng ..... năm 2012<br /> Tác giả luận văn<br /> <br /> Trần Xuan Nghĩa<br /> <br /> MỤC LỤC<br /> C<br /> <br /> NG : C S<br /> <br /> QU N<br /> <br /> C<br /> <br /> 1.1.<br /> <br /> C<br /> <br /> 1.3.<br /> <br /> QU N<br /> <br /> U NV C<br /> <br /> T<br /> <br /> T<br /> <br /> T<br /> <br /> NG S N P<br /> NG S N P<br /> <br /> C<br /> <br /> T<br /> <br /> T<br /> <br /> NG S N P<br /> <br /> V<br /> <br /> V N T IẾT KẾ ..................... 1<br /> <br /> ................................................................. 1<br /> NG S N P<br /> <br /> T IẾT KẾ ......................... 17<br /> <br /> 1.3.1.<br /> <br /> Phạm trù và nội dung quản lý chất lượng sản phẩm ...................... 17<br /> <br /> 1.3.2.<br /> <br /> iệu quả quản lý chất lượng sản phẩm tư vấn thiết kế.................. 24<br /> <br /> Kết luận chương ........................................................................................... 27<br /> C<br /> <br /> NG 2..................................................................................................... 28<br /> <br /> QU N<br /> <br /> C<br /> <br /> T C P<br /> <br /> NT<br /> <br /> T<br /> <br /> NG S N P<br /> V N XDNN<br /> <br /> T<br /> PTNT P<br /> <br /> 2. . GIỚI T IỆU V C NG T C P<br /> T<br /> <br /> V N T IẾT KẾ C<br /> T<br /> <br /> C NG<br /> <br /> ................................... 28<br /> <br /> N T V N XDNN<br /> <br /> PTNT P<br /> <br /> ................................................................................................................. 28<br /> 2. . . Quá trình hình thành và phát triển Công ty:............................................ 28<br /> 2. .2. Năng lực hoạt động của Công ty:........................................................... 29<br /> <br /> 2.2. Vấn đề quản lý chất lượng sản phẩm tư vấn thiết kế của CT CP tư vấn Xây<br /> dựng NN PTNT Phú Thọ ................................................................................ 43<br /> 2.2. .<br /> 2.3.<br /> <br /> ô hình về quản lý chất lượng sản phẩm tư vấn thiết kế của CT............. 43<br /> <br /> Vấn đề quản lý chất lượng sản phẩm tư vấn thiết kế của Công ty ....... 51<br /> <br /> 2.3. . Chính sách chất lượng và mục tiêu chất lượng của Công ty ............. 51<br /> 2.3.2 Công tác quản lý chất lượng sản phẩm thiết kế của Công ty ............. 53<br /> 2. . Những kết quả và tồn tại của Công ty trong công tác quản lý chất lượng ....... 63<br /> 2. . . Những kết quả đạt được..................................................................... 63<br /> 2. .2. Những vấn đề tồn tại cần khắc phục.................................................. 66<br /> C<br /> T<br /> <br /> NG 3: C C BIỆN P<br /> V N T IẾT KẾ C<br /> <br /> P N NG C<br /> C NG T C P<br /> <br /> C<br /> <br /> T<br /> <br /> NT<br /> <br /> NG S N P<br /> V N XDNN<br /> <br /> PTNT<br /> <br /> P<br /> <br /> T<br /> <br /> ........................................................................................................ 68<br /> <br /> 3. . Quan điểm và đ nh hướng phát triển của Công ty ................................... 68<br /> 3. . . Về quan điểm: .................................................................................... 68<br /> 3. .2 Đ nh hướng phát triển Công ty: ......................................................... 69<br /> 3.2. Đề xuất một số giải pháp nh m nâng cao chất lượng sản phẩm d ch vụ tư<br /> vấn của Công ty ............................................................................................... 72<br /> 3.2. . Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực của Công ty............................ 73<br /> 3.2.2. Đ i mới cơ cấu t chức quản lý và tăng cường đầu tư cơ s vật chất<br /> ...................................................................................................................... 75<br /> 3.2.3. Xây dựng hoàn thiện hệ thống quản lý chất lượng............................ 76<br /> 3.2. . Đẩy mạnh công tác marketing xây dựng và quản bá thương hiệu .... 91<br /> 3.3. T chức thực hiện .................................................................................... 92<br /> KẾT U N V KIẾN NG Ị......................................................................... 93<br /> . Kết luận ....................................................................................................... 93<br /> 2. Kiến ngh ..................................................................................................... 94<br /> 2. . Kiến ngh với Nhà nước và ngành xây dựng ........................................ 94<br /> 2.2. Kiến ngh với Công ty CP Tư vấn Xây dựng NN và PTNT Phú Thọ .. 94<br /> T I IỆU T<br /> <br /> K<br /> <br /> ............................... Error! Bookmark not defined.<br /> <br /> DANH MỤC HÌNH VẼ<br /> H nh 2.1. h ng in mà<br /> H nh 2.2.<br /> <br /> áy in h<br /> <br /> H nh 2. .<br /> <br /> áy n n<br /> <br /> ng ty<br /> 0<br /> <br /> t ng<br /> <br /> H nh 2. . h ng thi t<br /> H nh 2. .<br /> <br /> t<br /> <br /> h<br /> <br /> ng ty<br /> ộ máy<br /> <br /> n<br /> <br /> ng ty<br /> <br /> H nh 2.<br /> <br /> y t nh thi t<br /> <br /> H nh 2.7<br /> <br /> y t nh ánh giá hất ượng nội ộ<br /> <br /> H nh 2.8<br /> <br /> y t nh hành ộng hắ phụ và ph ng ngừ<br /> <br /> H nh 2.9: Công trình Th y ợi H G<br /> H nh 2.10: Công trình mái ập TL h<br /> H nh .1. á y<br /> H nh .2.<br /> H nh .<br /> <br /> ng Đền Hùng tỉnh hú Thọ<br /> hượng<br /> <br /> o- Th nh Th y- hú Thọ<br /> <br /> tố nh hưởng tới hất ượng s n phẩm tư vấn thi t<br /> ấ tú<br /> <br /> Lư<br /> <br /> ng ty<br /> <br /> á t nh<br /> <br /> h thống tài i<br /> <br /> th o<br /> <br /> 001 2008<br /> <br />
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2