intTypePromotion=3

Luận văn Thạc sĩ Kế toán: Phân tích báo cáo tài chính của Công ty Cổ phần dầu khí Quốc tế PS

Chia sẻ: Hetiheti Hetiheti | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:128

0
166
lượt xem
72
download

Luận văn Thạc sĩ Kế toán: Phân tích báo cáo tài chính của Công ty Cổ phần dầu khí Quốc tế PS

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Luận văn hướng đến các mục tiêu nghiên cứu: Hệ thống những vấn đề lý luận cơ bản về nội dung công tác phân tích báo cáo tài chính doanh nghiệp trong nền kinh tế thị trường, phân tích thực trạng tài chính và hiệu quả kinh doanh của Công ty Cổ phần Dầu khí Quốc tế PS và phân tích nguyên nhân ảnh hưởng đến tình trạng tài chính và hiệu quả kinh doanh của Công ty, đề xuất một số giải pháp và kiến nghị nhằm cải thiện tình trạng tài chính và hiệu quả kinh doanh của Công ty Cổ phần Dầu khí Quốc tế PS.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Luận văn Thạc sĩ Kế toán: Phân tích báo cáo tài chính của Công ty Cổ phần dầu khí Quốc tế PS

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO<br /> <br /> BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI<br /> <br /> TRƯỜNG ĐẠI HỌC LAO ĐỘNG – XÃ HỘI<br /> <br /> VŨ THỊ HOA<br /> <br /> PHÂN TÍCH BÁO CÁO TÀI CHÍNH CỦA<br /> CÔNG TY CỔ PHẦN DẦU KHÍ QUỐC TẾ PS<br /> <br /> LUẬN VĂN THẠC SĨ KẾ TOÁN<br /> <br /> HÀ NỘI - 2016<br /> <br /> BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO<br /> <br /> BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI<br /> <br /> TRƯỜNG ĐẠI HỌC LAO ĐỘNG – XÃ HỘI<br /> <br /> VŨ THỊ HOA<br /> PHÂN TÍCH BÁO CÁO TÀI CHÍNH CỦA<br /> CÔNG TY CỔ PHẦN DẦU KHÍ QUỐC TẾ PS<br /> <br /> Chuyên ngành: Kế toán<br /> Mã số : KT01015<br /> <br /> LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ<br /> <br /> NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC: TS. NGUYỄN ĐĂNG HUY<br /> <br /> HÀ NỘI, NĂM 2016<br /> <br /> LỜI CAM ĐOAN<br /> <br /> Tôi xin cam đoan Luận văn này là công trình nghiên cứu thực sự của<br /> cá nhân tôi, chưa được công bố trong bất cứ một công trình nghiên cứu nào.<br /> Các số liệu, nội dung được trình bày trong luận văn này là hoàn toàn hợp lệ<br /> và có nguồn gốc rõ ràng.<br /> Tôi xin chịu trách nhiệm về đề tài nghiên cứu của mình.<br /> Tác giả<br /> <br /> Vũ Thị Hoa<br /> <br /> LỜI CẢM ƠN<br /> <br /> Để hoàn thành đề tài luận văn và kết thúc khóa học, với tình cảm chân thành,<br /> tôi xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc tới Trường Đại học Lao Động Xã Hội đã<br /> tạo điều kiện cho tôi có môi trường học tập tốt trong suốt thời gian tôi học tập<br /> nghiên cứu tại trường.<br /> Tôi xin gửi lời cảm ơn tới TS. Nguyễn Đăng Huy đã giúp đỡ tôi<br /> trong suốt quá trình nghiên cứu và trực tiếp hướng dẫn tôi hoàn thành đề tài<br /> luận văn tốt nghiệp này.<br /> Đồng thời, tôi xin bày tỏ lòng cảm ơn tới Công ty Cổ phần Dầu khí<br /> Quốc tế PS đã giúp đỡ tạo điều kiện để tôi hoàn thành công trình nghiên cứu<br /> Tôi xin bày tỏ lòng biết ơn đối với Khoa Sau đại học – Khoa Kế toán<br /> Trường Đại học Lao Động Xã Hội, các thầy cô giáo tham gia quản lý, giảng<br /> dạy và tư vấn trong suốt quá trình học tập và nghiên cứu chuyên đề<br /> tốt nghiệp này.<br /> Kính mong sự chỉ dẫn và góp ý của các thầy cô giáo, các bạn<br /> đồng nghiệp để công trình nghiên cứu tiếp tục được hoàn thiện hơn.<br /> <br /> Tác giả<br /> <br /> Vũ Thị Hoa<br /> <br /> MỤC LỤC<br /> DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT .................................................................... i<br /> DANH MỤC SƠ ĐỒ, BẢNG BIỂU ..................................................................... ii<br /> LỜI MỞ ĐẦU ....................................................................................................... 1<br /> CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU .................................. 2<br /> 1.1. Tính cấp thiết của đề tài ................................................................................ 2<br /> 1.2. Tổng quan các công trình nghiên cứu có liên quan ...................................... 3<br /> 1.3. Mục tiêu nghiên cứu....................................................................................... 5<br /> 1.4. Câu hỏi nghiên cứu ........................................................................................ 5<br /> 1.5. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu ................................................................. 6<br /> 1.6. Phương pháp nghiên cứu ............................................................................... 6<br /> 1.7. Ý nghĩa của đề tài nghiên cứu ....................................................................... 6<br /> 1.8. Kết cấu của đề tài nghiên cứu........................................................................ 7<br /> CHƯƠNG 2: NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CƠ BẢN VỀ PHÂN TÍCH<br /> BÁO CÁO TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP ........................................................ 8<br /> 2.1. Bản chất, mục tiêu và ý nghĩa của phân tích báo cáo tài chính ................... 8<br /> 2.1.1. Báo cáo tài chính........................................................................................... 8<br /> 2.1.2. Mục tiêu của phân tích báo cáo tài chính ......................................................11<br /> 2.1.3. Ý nghĩa của phân tích báo cáo tài chính. ......................................................12<br /> 2.2. Nguồn thông tin sử dụng cho phân tích báo cáo tài chính ..........................14<br /> 2.2.1. Báo cáo tài chính..........................................................................................14<br /> 2.2.2. Các nguồn thông tin khác. ............................................................................15<br /> 2.3. Các phương pháp trong phân tích báo cáo tài chính ..................................16<br /> 2.4. Nội dung phân tích báo cáo tài chính ...........................................................17<br /> 2.4.1. Phân tích khái quát tình hình tài chính..........................................................18<br /> 2.4.1.1. Đánh giá khái quát tình hình huy động vốn của doanh nghiệp ...................18<br /> 2.4.1.2. Đánh giá khái quát mức độ độc lập tài chính của doanh nghiệp .................19<br /> 2.4.1.3. Đánh giá khái quát khả năng thanh toán ....................................................21<br /> 2.4.1.4. Đánh giá khái quát khả năng sinh lợi .........................................................25<br /> 2.4.2. Phân tích cấu trúc tài chính và tình hình bảo đảm nguồn vốn cho hoạt động<br /> sản xuất kinh doanh ...............................................................................................26<br /> 2.4.2.1. Phân tích cấu trúc tài chính........................................................................26<br /> <br />

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản