intTypePromotion=1

Luận văn Thạc sĩ Kế toán: Xây dựng báo cáo bộ phận phục vụ kiểm soát và đánh giá hiệu quả hoạt động tại Công ty TNHH thương mại Nam Cường

Chia sẻ: Hetiheti Hetiheti | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:98

0
41
lượt xem
6
download

Luận văn Thạc sĩ Kế toán: Xây dựng báo cáo bộ phận phục vụ kiểm soát và đánh giá hiệu quả hoạt động tại Công ty TNHH thương mại Nam Cường

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Mục đích nghiên cứu của đề tài: Tìm hiểu cơ sở lý thuyết về Báo cáo bộ phận tại các DN thương mại, nghiên cứu thực trạng lập báo cáo bộ phận tại Công ty TNHH Thương Mại Nam Cường, đánh giá thực trạng, đề xuất những giải pháp nhằm xây dựng hệ thống Báo cáo bộ phận phục vụ kiểm soát và đánh giá hiệu quả hoạt động tại Công ty TNHH Thương Mại Nam Cường. Mời các bạn cùng tham khảo.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Luận văn Thạc sĩ Kế toán: Xây dựng báo cáo bộ phận phục vụ kiểm soát và đánh giá hiệu quả hoạt động tại Công ty TNHH thương mại Nam Cường

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO<br /> <br /> BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI<br /> <br /> TRƯỜNG ĐẠI HỌC LAO ĐỘNG – XÃ HỘI<br /> <br /> PHẠM THỊ HỒNG HOA<br /> <br /> XÂY DỰNG BÁO CÁO BỘ PHẬN PHỤC VỤ KIỂM SOÁT VÀ<br /> ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG TẠI CÔNG TY TNHH<br /> THƯƠNG MẠI NAM CƯỜNG<br /> <br /> LUẬN VĂN THẠC SĨ KẾ TOÁN<br /> <br /> HÀ NỘI - 2016<br /> <br /> BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO<br /> <br /> BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI<br /> <br /> TRƯỜNG ĐẠI HỌC LAO ĐỘNG – XÃ HỘI<br /> <br /> PHẠM THỊ HỒNG HOA<br /> <br /> XÂY DỰNG BÁO CÁO BỘ PHẬN PHỤC VỤ KIỂM SOÁT VÀ<br /> ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG TẠI CÔNG TY TNHH<br /> THƯƠNG MẠI NAM CƯỜNG<br /> Chuyên ngành: Kế toán<br /> Mã số : 60340301<br /> <br /> LUẬN VĂN THẠC SĨ KẾ TOÁN<br /> <br /> NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC: TS. LÊ THỊ TÚ OANH<br /> <br /> HÀ NỘI - 2016<br /> <br /> i<br /> <br /> LỜI CAM ĐOAN<br /> Tôi xin cam đoan luận văn này là công trình nghiên cứu khoa học của<br /> riêng tôi. Các phân tích, số liệu và thông tin sử dụng trong luận văn là hoàn<br /> toàn trung thực và có nguồn gốc rõ ràng.<br /> <br /> Tác giả luận văn<br /> <br /> PHẠM THỊ HỒNG HOA<br /> <br /> ii<br /> <br /> LỜI CẢM ƠN<br /> Em xin bày tỏ lòng cảm ơn sâu sắc đến TS. Lê Thị Tú Oanh đã tận tình<br /> hướng dẫn và giúp đỡ em thực hiện tốt luận văn này.<br /> Em vô cùng biết ơn các Thầy cô trường Đại học Lao Động- Xã hội đã<br /> truyền đạt cho em những kiến thức quý báu trong thời gian em học tập,<br /> nghiên cứu tại trường.<br /> Em xin chân thành cảm ơn Khoa Kế toán, Khoa Sau đại học- Trường<br /> Đại học Lao Động- Xã Hội đã tạo điều kiện giúp đỡ em trong quá trình<br /> nghiên cứu và hoàn thành luận văn.<br /> Cuối cùng, em xin gửi lời cảm ơn tới quý Công ty TNHH Thương mại<br /> Nam Cường, gia đình, bạn bè và đồng nghiệp đã hỗ trợ, chia sẻ và không<br /> ngừng động viên em trong suốt thời gian qua.<br /> <br /> Tác giả Luận văn<br /> <br /> PHẠM THỊ HỒNG HOA<br /> <br /> iii<br /> <br /> MỤC LỤC<br /> LỜI CAM ĐOAN .......................................................................................... I<br /> LỜI CẢM ƠN ............................................................................................... ii<br /> MỤC LỤC ................................................................................................... iii<br /> DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT....................................................................vi<br /> DANH MỤC BẢNG BIỂU......................................................................... vii<br /> DANH MỤC HÌNH VẼ............................................................................. viii<br /> DANH MỤC SƠ ĐỒ ........................................ Error! Bookmark not defined.<br /> CHƯƠNG 1. GIỚI THIỆU ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU ................................. 1<br /> 1.1. Lý do chọn đề tài ............................................................................... 1<br /> 1.2. Mục đích nghiên cứu của đề tài ........................................................ 2<br /> 1.3. Câu hỏi nghiên cứu ............................................................................ 2<br /> 1.4. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu của đề tài .................................... 2<br /> 1.4.1. Đối tượng nghiên cứu của đề tài ................................................... 2<br /> 1.4.2. Phạm vi nghiên cứu của đề tài ...................................................... 2<br /> 1.5. Nội dung nghiên cứu của đề tài......................................................... 2<br /> 1.6. Phương pháp nghiên cứu của đề tài ................................................. 3<br /> 1.7. Ý nghĩa khoa học và thực tiễn của luận văn ..................................... 6<br /> 1.7.1. Ý nghĩa khoa học .......................................................................... 6<br /> 1.7.2. Ý nghĩa thực tiễn .......................................................................... 6<br /> 1.8. Tên và kết cấu luận văn..................................................................... 7<br /> TÓM TẮT CHƯƠNG 1 ............................................................................... 8<br /> CHƯƠNG 2. TỔNG QUAN NGHIÊN CỨU VÀ MỘT SỐ VẤN ĐỀ<br /> CƠ BẢN VỀ BÁO CÁO BỘ PHẬN TRONG CÁC DOANH NGHIỆP<br /> THƯƠNG MẠI ............................................................................................ 9<br /> 2.1. Tổng quan các công trình nghiên cứu .............................................. 9<br /> 2.1.1. Tổng quan các công trình nghiên cứu trên thế giới ..................... 12<br /> <br />
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2